Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 9. – 15. března 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/03/2009

Literární soutěž o nejlepší esej * Komise schválila český režim podpory na obnovu služeb veřejné hromadné dopravy * Politika soudržnosti podporuje zelenou ekonomiku v Evropě * Evropská komise pořádá první aukci projektů týkajících se životního prostředí * Ekologičtější autobusy a nákladní auta! Komise otevírá novou laboratoř pro kontrolu emisí CO2 * Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie: stav vyjednávání * Videohry: červené tlačítko pro rodiče * „Eurovignette”: Poslanci podporují zásadu „znečišťovatel platí” u nákladních automobilů * Sociální situace Romů: prioritou zůstává vzdělání * Evropský azylový systém: větší solidarita mezi členskými státy a jednotné řízení o žádosti o azyl * Průmyslové emise: flexibilnější snižování a celoevropské limity

  diář

  Literární soutěž o nejlepší esej

  Literární soutěž o nejlepší esej je určena mladým lidem od 15 do 20 let. Napište svůj názor na naše členství v Evropské unii, Evropský parlament nebo jazykovou politiku EU a můžete vyhrát notebook, multimediální přehrávač nebo digitální fotoaparát. Uzavírka soutěže je 23. dubna 2009 a vítěz bude vyhlášen při oslavách Dne Evropy 9. května na Staroměstském náměstí v Praze. Soutěž pořádají Zastoupení Evropské komise, Informační kancelář Evropského parlamentu a Eurocentrum Praha pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
  Soutěž je určena mladým lidem od 15 do 20 let a probíhá od 13. března do 23. dubna 2009. Mladí lidé mohou posílat eseje na jedno ze tří témat: Pět let jsem občanem EU – Změnilo se vůbec něco? Evropské volby 2009 - K čemu nám je Evropský parlament? a 23 úředních jazyků EU – Nebylo by jednodušší mít jen jeden?
  více »


  Evropská komise

   

  Ekologičtější autobusy a nákladní auta! Komise otevírá novou laboratoř pro kontrolu emisí CO2

  Brusel 13. března 2009 – Evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik dnes otevřel nové středisko pro kontrolu spotřeby pohonných hmot a emisí nákladních aut a autobusů. Nová laboratoř VELA 7, která je součástí Společného výzkumného střediska (SVS) v Ispře na severu Itálie, realisticky stimuluje odpor větru, tření mezi pneumatikami a vozovkou a úplný jízdní cyklus u skutečných polopřívěsů o váze až 40 tun nebo autobusů o délce 12 metrů. Otevření laboratoře není náhodné – do 1. dubna 2010 totiž musí být stanoveny prováděcí pokyny pro nové emisní normy, zejména Euro VI pro těžká nákladní vozidla.
  více »

   

  Evropská komise pořádá první aukci projektů týkajících se životního prostředí

  Brusel 12. března 2009 – Úřad Evropské komise pro spolupráci EuropeAid (AIDCO) uspořádá 13. března v Bruselu první aukci ekologických projektů. Konference s názvem „Aukční síň“ je ambiciózní a originální iniciativa, která si za cíl klade nalézt možné dárce pro kvalitní projekty týkající se životního prostředí. Cestou k tomu má být setkání subjektů rozvoje (organizací občanské společnosti, výzkumných středisek atd.) a široké škály případných dárců: místních úřadů, členských států EU, jakož i nadací ze soukromého sektoru. Na akci má být představeno 86 projektů zaměřených na ochranu biologické různorodosti, zachování lesů, podporu udržitelné energetiky, boje proti změně klimatu a rozšiřování pouští v Asii, Africe, Latinské Americe a Evropě.
  více »

   

  Námořní bezpečnost: pro lepší prevenci námořních nehod

  Brusel 11. března 2009 – V návaznosti na dohodu uzavřenou v dohodovacím řízení Evropský parlament schválil dne 11. března 2009 s konečnou platností třetí balíček opatření pro námořní bezpečnost poté, co tak učinila Rada. „S dohodou uzavřenou mezi Parlamentem a Radou jsem obzvláště spokojen. Je to velký krok k lepší prevenci námořních nehod a větší odpovědnosti všech provozovatelů v odvětví,“ zdůraznil místopředseda Tajani. „Tento balíček doplňuje a aktualizuje stávající evropské právní předpisy a je důraznou odpovědí na rostoucí obavy našich občanů,“ dodal.
  více »

   

  Drogy jsou levnější, třebaže postihy dealerů jsou tvrdší

  Brusel 10. března 2009 – Ceny drog ve většině západních zemí od roku 1998 klesly o 10 až 30 % navzdory tvrdším trestům pro drogové dealery. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise o celosvětovém vývoji trhů s nelegálními drogami od roku 1998. Podle ní neexistují důkazy, že by bylo dnes obtížnější sehnat drogy než před deseti lety. Zpráva rovněž dospívá k závěru, že marihuana se stala takřka „normální“ součástí životů mladých lidí v mnoha západních zemích, kde až 50 % lidí, kteří se narodili po roce 1980. ji přinejmenším vyzkoušelo. Jednou z 18 zemí světa, na které se dokument zaměřuje, je Česko. Podle zveřejněných odhadů se v České republice spotřebuje 67,9 tuny marihuany ročně, což je o více než třetinu větší množství než třeba v Rakousku nebo Belgii.
  více »

   

  Komise schválila český režim podpory na obnovu služeb veřejné hromadné dopravy

  Brusel 10. března 2009 – Evropská komise dnes schválila český režim podpory určený dopravním podnikům, které provozují služby veřejné dopravy v regionech Jihovýchod, Jihozápad, Moravskoslezsko, Severozápad, Severovýchod, Střední Čechy a Střední Morava. Cílem režimu státní podpory je usnadnit pořízení a obnovu autobusů, tramvají, trolejbusů, železničních kolejových vozidel a jiných vozidel v České republice.
  více »

   

  Politika soudržnosti podporuje zelenou ekonomiku v Evropě

  Brusel 9. března 2009 – Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová oznámila, že z politiky soudržnosti bude vyčleněno 105 miliard eur na investice do tzv. "zelené ekonomiky". Tyto finanční prostředky představují více než 30 % rozpočtu regionální politiky na období 2007–2013 a jsou dobrým základem pro vytváření pracovním míst a významným stimulem pro snahy regionů a měst o zachování vedoucího postavení Evropy v oblasti ekologických technologií.
  více »

  Evropský parlament

   

  Chorvatsko, Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie: stav vyjednávání

  Štrasburk 12. března 2009 – Poslanci EP dnes přijali návrhy usnesení o pokroku Chorvatska, Turecka a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie v roce 2008. Vítají dobré výsledky, jichž Chorvatsko dosáhlo v roce 2008 provedením reforem nezbytných pro členství v EU. Pokud jde o Turecko, vyjadřují politování nad skutečností, že Turecko již po tři roky neustále zpomaluje reformní proces. V usnesení o pokroku FYROMu v roce 2008 vyjadřuje EP plnou podporu pro evropskou perspektivu této země.
  více »

   

  Videohry: červené tlačítko pro rodiče

  Štrasburk 12. března – Rodiče by měli mít k dispozici „červené tlačítko”, kterým by mohli znemožnit přístup ke hrám, které považují pro své děti za nevhodné, uvádí zpráva, kterou přijal Parlament na dnešním plenárním zasedání poměrem hlasů 552:12:06 Cílem není odstrašit děti od her, které mají příznivý vliv na jejich psychický rozvoj, ale pomoci rodičům zvolit vhodný obsah pro své děti.
  více »

   

  „Eurovignette”: Poslanci podporují zásadu „znečišťovatel platí” u nákladních automobilů

  Štrasburk 11. března 2009 – Poslanci EP dnes přijali poměrem hlasů 359:256:26 návrh směrnice o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly. V přijaté zprávě vyjadřují přesvědčení, že poplatky za těžká vozidla by měly vycházet z míry znečištění vzduchu a ze zvukového znečištění, které způsobují. V potaz by mělo být bráno také přetížení silnic, k němuž dochází z důvodu provozu těchto vozidel.
  více »

   

  Sociální situace Romů: prioritou zůstává vzdělání

  Štrasburk 11. března 2009 – Parlament dnes přijal nelegislativní zprávu o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU, která klade hlavní důraz na vzdělání mládeže. Poslanci požadují také globální strategii v otázce integrace Romů do Evropské Unie. Romové tvoří nejdůležitější menšinu EU. Parlament prostřednictvím zprávy o sociální situaci Romů a zlepšení jejich přístupu na pracovní trh v EU, kterou vypracovala poslankyně Magda KÓSANE KOVÁCS (PSE, HU) zdůrazňuje, že romská komunita čelí četné diskriminaci, chudobě a nižší životní úrovni než většina občanů EU.
  více »

   

  Třetí námořní balíček: poslanci stvrdili dohodu s Radou

  Štrasburk 11. března 2009 – Poslanci EP dnes přijali sedm legislativních návrhů, které tvoří třetí námořní balíček EU. Cílem této legislativy je posílit bezpečnost plavidel, ochranu posádek a cestujících v námořní přepravě a ochranu životního prostředí prostřednictvím rychlejší a koordinovanější reakce v případě námořní nehody a vyjasněním práva na odškodnění cestujících. Legislativa kromě toho zvyšuje četnost inspekcí plavidel a stanoví režim povinného pojištění.
  více »

   

  Evropský azylový systém: větší solidarita mezi členskými státy a jednotné řízení o žádosti o azyl

  Štrasburk 11. března 2009 – Poslanci dnes přijali nelegislativní zprávu týkající se budoucího společného evropského azylového systému, který bude v nejbližší době projednáván v postupu spolurozhodování v podobě tzv. azylového balíčku sestávajícího ze tří legislativních návrhů. EP v přijaté zprávě zdůrazňuje, že jedním z cílů společného evropského azylového systému musí být zavedení účinných mechanismů solidarity a že by mělo být zavedeno jednotné řízení o žádosti o azyl a jednotné normy pro získání statutu uprchlíka.
  více »

   

  Jak lépe zabezpečit vnější hranice EU? Je třeba další diskuse

  Štrasburk 11. března 2009 – Poslanci dnes přijali poměrem hlasů 600:46:30 nelegislativní zprávu o dalších krocích v oblasti správy hranic v EU, která je reakcí na tři legislativní návrhy, jež má Komise v úmyslu předložit. Ohledně nutnosti zavedení systému vstupu/výstupu a elektronického systému cestovních povolení vyjadřují poslanci jisté pochybnosti. Zavedení programu registrovaných cestujících v zásadě podporují, žádají však harmonizovaný přístup. EP ve svém hodnocení zohledňuje mimo jiné i zkušenosti třetích zemí.
  více »

   

  Průmyslové emise: flexibilnější snižování a celoevropské limity

  Štrasburk 10. března 2009 – Znečišťující emise z tisíců průmyslových zařízení v celé Unii musí být snižovány, ale flexibilněji, domnívají se poslanci. Parlament dnes přijal návrh Komise na aktualizaci a zpřísnění platných pravidel, do nějž EP začlenil nová ustanovení týkající se zavedení celoevropských limitů pro emise, větší flexibility při poskytování povolenek a vyjmutí málo využívaných zařízení z působnosti směrnice.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Seznam předmětů zakázaných na palubách letadel nemůže být uplatňován vůči jednotlivcům, nebyl-li zveřejněn

  Lucemburk 10. března 2009 – V roce 2002 přijaly Parlament a Rada nařízení 2320/2002 o letecké bezpečnosti 1 . Příloha tohoto nařízení stanovila společné základní normy pro opatření v oblasti letecké bezpečnosti. Mimo jiné stanovila obecný seznam předmětů zakázaných na palubách letadel, mezi kterými byly uvedeny „Obušky: zabijáky, kyje [Tupé předměty: obušky, palice], baseballové pálky nebo podobné nástroje [předměty]“. Nařízení rovněž určovalo, že určitá opatření nebudou zveřejňována, ale pouze zpřístupňována příslušným orgánům. Toto nařízení a jeho příloha byly zveřejněny.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  10. výročí Evropského dne spotřebitelů Je třeba znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti!

  Brusel 13. března 2009 – Evropský den spotřebitelů, jehož programu se zúčastnila Meglena Kuneva, komisařka pro ochranu spotřebitelů, a Marianne Thyssen, poslankyně Evropského parlamentu, ilustruje 10 let proaktivní účasti Evropského hospodářského a sociálního výboru v diskusích o ochraně spotřebitelů. Desáté výročí připadá na období, kdy je třeba – ve shodě s vyjádřením předsedy EHSV pana Maria Sepiho – znovu zvážit naše spotřebitelské zvyklosti, zejména v kontextu současné hospodářské krize. Jménem země předsedající Evropské unii vystoupil pan Karel Machotka, ředitel odboru na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky.
  více »

   

  Mezinárodní den žen: místopředsedkyně EHSV nastínila priority EHSV v oblasti rovnosti žen a mužů

  Brusel 10. března 2009 – Na 14. setkání skupiny komisařů pro základní práva, nediskriminaci a rovné příležitosti, které se uskutečnilo dne 10. března 2009 u příležitosti Mezinárodního dne žen a bylo rozšířeno o všechny komisaře přítomné ve Štrasburku, vyzvala místopředsedkyně EHSV paní Irini Pari evropské instituce, vlády a sociální partnery, aby zejména s ohledem na nynější krizi uspíšili zavedení opatření nezbytných k tomu, aby se vyrovnaly platové rozdíly mezi muži a ženami a podporovalo podnikání žen.
  více »

   

  Ve hře je všechno! Překonejme krizi společně, zvolme pokrok! – Aktuální konference EHSV s cílem posoudit plány hospodářské obnovy v předvečer jarního zasedání Evropské rady

  Brusel 10. března 2009 – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) bude 17. března 2009 v Bruselu hostit konferenci na vysoké úrovni, na níž bude posouzeno provádění národních plánů hospodářské obnovy v Evropské unii a jejich počáteční výsledky. Konferenci zahájí předseda EHSV Mario Sepi a budou na ní prezentovány názory evropských hospodářských a sociálních rad; vystoupí předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisaři Joaquín Almunia (hospodářské a měnové záležitosti) a Vladimír Špidla (zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti).
  více »

   

  Předsednictví

   


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke společnému postoji Rady, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti

  Brusel 13. března 2009 – Kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Gruzie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2009/139/SZBP ze dne 16. února 2009, kterým se obnovují omezující opatření vůči vedení Podněsterské oblasti Moldavské republiky, zveřejněného dne 17. února 2009 v Úředním věstníku Evropské unie L 46, s. 76. Tyto země zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s tímto společným postojem. Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k případným demolicím domů ve východním Jeruzalémě

  Brusel 12. března 2009 – EU je hluboce znepokojena hrozbou demolice přibližně 90 domů ve čtvrti Al-Bustán/Silván v blízkosti Starého Města ve východním Jeruzalémě. Pokud by ke zbourání domů došlo, více než 1000 Palestinců by bylo připraveno o své domovy a jednalo by se o nejrozsáhlejší zničení palestinských domů ve východním Jeruzalémě od roku 1967. EU připomíná Izraeli jeho závazky vyplývající z cestovní mapy a mezinárodního práva. Demolice domů v této citlivé oblasti ohrožuje dosažitelnost komplexní, spravedlivé a trvalé dohody v souladu s mezinárodním právem.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie v reakci na rozhodnutí súdánské vlády vyhostit 13 nevládních organizací

  Brusel 10. března 2009 – EU je přesvědčena, že zajištění plynulé distribuce humanitární pomoci v Súdánu má nejvyšší důležitost pro záchranu životů a je zásadním faktorem pro vytvoření příznivých podmínek pro naplňování všech súdánských mírových procesů, které EU i nadále pevně podporuje. EU je proto hluboce znepokojena rozhodnutím súdánské vlády vypovědět ze Súdánu 13 mezinárodních humanitárních nevládních organizací a odejmout licenci třem místním nevládním organizacím. Toto rozhodnutí přímo a bezprostředně ohrožuje kontinuitu mezinárodní humanitární pomoci v Dárfúru a poškozuje humanitární operace v ostatních částech severního Súdánu. Tyto nevládní organizace, které se řídí zásadami lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, poskytují životně důležité služby několika milionům ohrožených súdánských civilních obyvatel.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 9. – 15 března 2009

  Ministr financí Miroslav Kalousek se jako předseda rady Ecofin zúčastnil setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G20, Ministři obrany EU jednali o rozvoji vojenských schopností a spolupráci se strategickými partnery, Bursík: Japonsko ještě svůj redukční závazek nestanovilo, k rozšíření uhlíkového trhu se hlásí, Evropské potraviny se prosazují tradicí a kvalitou, Návštěva ministra vnitra ČR Langera a místopředsedy Evropské komise Barrota ve Washingtonu, Čeští představitelé se setkali s generálním tajemníkem NATO, V Praze bylo zahájeno neformální zasedání ministrů obrany členských států EU, Dobrovolnictví jako základní kámen solidární společnosti, Ministr Schwarzenberg přijal tureckého státního ministra pro evropské záležitosti, Eurokomisařka Mariann Fischer Boel v Praze, Setkání ministrů financí České republiky a Lucemburska v Praze, Kvalita je konkurenční výhodou evropských potravin, Martin Bursík na cestě do Japonska a USA: Kodaňská dohoda o ochraně klimatu i obchod s emisními kredity, Premiér a ministr financí Lucemburského velkovévodství Jean-Claude Juncker na jednáních v Praze, Předsednictví podporuje přístup Černé Hory do euroatlantických struktur, Alexandr Vondra ve Štrasburku ke sporu Slovinska a Chorvatska, Ministr financí Miroslav Kalousek již potřetí předsedal jednání Rady Ecofin, Konference o budoucnosti dopravy v Bruselu, Komise OSN pro narkotika, Ministři financí Evropské unie se sejdou na pravidelném jednání Rady Ecofin, Ministři práce řešili zmírňování dopadů současné krize na zaměstnanost, Václav Havel a Karel Schwarzenberg dnes otevřou konferenci o evropské podpoře demokracie, Ministr Petr Nečas zasedne v čele Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)

  Kalendář

   

  20. března – 6. května 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky