Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 23. února – 1. března 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/03/2009

Společná azylová politika EU * Komise hovořila se zástupci zaměstnavatelů a odborů o překonání krize a podpoře zaměstnanosti * Cena Evropského týdne mobility putuje do Budapešti * EHSV požaduje balíček politik týkajících se udržitelné spotřeby a výroby, který bude přizpůsobený hospodářské krizi * V Bruselu se uskutečnilo první formální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro za českého předsednictví * Ministr Bendl v Německu: další krok v plnění priorit českého předsednictví v oblasti dopravy * Komise se zaměřuje na prevenci katastrof a na snižování rizik doma i v zahraničí * Komise v reakci na finanční krizi zvyšuje flexibilitu strukturálních fondů

  diář

  Společná azylová politika EU

  Komise předložila návrh na vytvoření agentury, která by pracovala s vnitrostátními orgány na standardizaci jejich postupů, a usnadnila tak jejich spolupráci v oblasti azylové politiky. Všech 27 zemí EU přistupuje k žádostem o azyl jinak. V některých zemích má podle statistik například Čečenec docela velkou šanci, že mu bude azyl udělen, zatímco v jiných zemích je jeho šance téměř nulová. Totéž platí o Iráčanech.

  Evropská agentura pro azylovou politiku by měla podporovat spolupráci mezi zeměmi EU, pomáhat koordinovat jejich často rozdílné přístupy k uprchlíkům, organizovat školení pro úředníky, kteří vyřizují žádosti o azyl v jednotlivých zemích, a shromažďovat informace využitelné pro všechny členské státy. Mezi úkoly úřadu by také patřilo vytvoření týmů národních odborníků, kteří by byli k dispozici v naléhavých případech, jako je třeba náhlý příval žadatelů o azyl. To by mohlo ulehčit situaci v zemích, jako je Itálie, Malta, Španělsko a Řecko, jež jsou hlavními branami pro žadatele o azyl v EU.
  více »


  Evropská komise

   

  Komise pomůže Palestincům 436 miliony eur

  Brusel 27. února 2009 – Evropská komise pomůže letos Palestincům 436 miliony eur. Příslib pomoci v této výši má 2. března na konferenci v egyptském Šarm aš-Šajchu oznámit komisařka EU Benita Ferrero-Waldnerová. Konference na podporu palestinského hospodářství a pro obnovu Gazy mají předsedat Egypt a Norsko a za Evropskou unii se jí má zúčastnit také český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a vysoký představitel EU pro bezpečnostní a zahraniční politiku Javier Solana. Přítomni budou i další členové kvartetu pro blízkovýchodní mírový proces – generální tajemník OSN Pan Ki-mun, americká ministryně zahraničí HilIary Clintonová, ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov – a zástupci dalších dárcovských subjektů. Příslib Komise se týká humanitární pomoci a brzké obnovy pásma Gazy.
  více »

   

  Komise hovořila se zástupci zaměstnavatelů a odborů o překonání krize a podpoře zaměstnanosti

  Brusel 25. února 2009 – V souvislosti s prováděním Plánu evropské hospodářské obnovy se Evropská komise setkala se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Účastníci diskuze se ve velké míře shodují na tom, že vnitřní trh a plán obnovy je vhodným odrazovým můstkem pro překonání krize a přijetí opatření na podporu zaměstnanosti v Evropě.
  více »

   

  Komise v reakci na finanční krizi zvyšuje flexibilitu strukturálních fondů

  Brusel 24. února 2009 – Zvýšení flexibility ve využívání strukturálních fondů EU dnes v reakci na finanční a ekonomickou krizi oznámila komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Změny zahrnují prodloužení lhůty pro čerpání přídělů z fondů z období financování 2000–2006. „Snažíme se ze všech sil zajistit, aby bylo každé euro ze strukturálních fondů vynaloženo efektivně. Přizpůsobujeme politiku soudržnosti tak, aby reagovala na nové ekonomické skutečnosti a umožňovala členským státům optimalizovat investice EU jako vynikající lék na krizi,“ uvedla komisařka Hübnerová o rozhodnutí prodloužit lhůtu pro projekty a platby o šest měsíců do 30. června 2009.
  více »

   

  Komise se zaměřuje na prevenci katastrof a na snižování rizik doma i v zahraničí

  Brusel 23. února 2009 – Evropská komise se snaží vytvořit strategičtější přístup ke katastrofám, a to zejména s ohledem na zvýšená rizika plynoucí ze změny klimatu. Přijala dnes dvě sdělení týkající se katastrof: sdělení o přístupu Společenství ke snižování dopadu přírodních a člověkem způsobených katastrof v EU a sdělení o strategii pro podporu snižování rizika katastrof v rozvojových zemích. Obě sdělení, která byla přijata jako balíček, jsou prvním pokusem o strategičtější přístup. Navrhovaná opatření na úrovni Společenství se zaměřují na oblasti, v nichž je společný přístup účinnější než samostatný přístup na úrovni jednotlivých států – např. při rozvoji znalostí, vytváření vazeb mezi subjekty a politikami a zlepšování účinnosti stávajících nástrojů Společenství na prevenci katastrof.
  více »

   

  Cena Evropského týdne mobility putuje do Budapešti

  Brusel 23. února 2009 – Budapešť tento týden získala cenu Evropského týdne mobility za rok 2008. Komise nezávislých odborníků dospěla k závěru, že maďarská metropole udělala nejvíce pro zvýšení informovanosti o znečišťování ovzduší automobilovou dopravou a pro podporu čistších alternativ během Evropského týdne mobility. Na dalších místech skončily portugalská Almada a hlavní město Chorvatska Záhřeb. Udělení cen oznámil v Bruselu 23. února evropský komisař pro vědu a výzkum Janez Potočnik. Akce k Evropskému dni mobility loni zorganizovalo i zhruba 87 českých měst, čímž se Česko zařadilo v Evropě na čtvrté místo co do počtu zapojených měst.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  EHSV požaduje balíček politik týkajících se udržitelné spotřeby a výroby, který bude přizpůsobený hospodářské krizi

  Brusel 27. února – Na svém plenárním zasedání ve dnech 25.–26. února 2009 přijal Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) tři důležitá stanoviska k tématu udržitelné spotřeby a výroby. Přivítal opatření, která zavedla Komise akčním plánem pro udržitelnou spotřebu a výrobu, včetně evropské ekoznačky a systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (EMAS). Akční plán, bude-li správně prováděn, by mohl pomoci s oživením hospodářství díky zvýšení účinnosti a konkurenceschopnosti podniků a zároveň by podpořil udržitelnou výrobu a spotřebu.
  více »

   

  Plenární shromáždění EHSV diskutovalo s komisařem Barrotem o společné azylové a přistěhovalecké politice

  Brusel 26. února 2009 – Dne 25. února 2009 proběhla na plenárním zasedání EHSV diskuse s Jacquesem Barrotem, místopředsedou Evropské komise a komisařem odpovědným za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, o společné azylové a přistěhovalecké politice. Pan Barrot se ve svém proslovu zaměřil na konkrétní opatření a nástroje, jež jsou zapotřebí pro integrovaný evropský rámec pro přistěhovalectví a azyl. Pan Barrot také uvedl podrobnosti o Evropském fóru pro integraci, které je společnou iniciativou EHSV a Komise. EHSV přijal řadu důležitých stanovisek souvisejících s tímto tématem.
  více »

  Předsednictví

   

  V Bruselu se uskutečnilo první formální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro za českého předsednictví

  Brusel 27. února 2009 – Ministři spravedlnosti ze všech zemí Evropské unie jednali dne 27. února 2009 pod vedením českého ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila v Bruselu. České předsednictví dnes předložilo ministrům k projednání návrh rámcového rozhodnutí o předcházení a řešení konfliktů jurisdikcí, jehož schválení by ČR chtěla dosáhnout na červnové Radě. Že se jedná o realistický plán ukázalo i dnešní jednání, kde bylo dosaženo významného pokroku ohledně několika klíčových otázek návrhu.
  více »

   

  Ministr Bendl v Německu: další krok v plnění priorit českého předsednictví v oblasti dopravy

  Brusel 26. února 2009 – Ministr dopravy České republiky Petr Bendl navštívil dne 26.2.2009 Spolkovou republiku Německo, kde se setkal se spolkovým ministrem pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst Wolfgangem Tiefensee. Pro Českou republiku bylo toto jednání velmi významné a to nejen z důvodu užší spolupráce s německou stranou při prosazování priorit českého předsednictví EU v oblasti dopravy.
  více »

   

  České předsednictví uskutečnilo konferenci EUFORDIA

  Brusel 25. února 2009 – Mezinárodní konference s názvem Evropské fórum pro hodnocení dopadů výzkumu a vývoje (zkráceně EUFORDIA) se zabývala otázkami hodnocení dopadu 6. rámcového programu EU. 6. RP je celosvětově největším programem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Delegáti konferenci se shodli, že hodnocení je nutné už jen z toho důvodu, že EU přikládá výzkumu a vývoji velký význam, jak je patrné z nárůstu rozpočtu 7. RP. Jeho rozpočet přesahuje 50 miliard eur.
  více »

   

  Tiskové zprávy českého předsednictví ve dnech 23. února – 1. března 2009

  Mirek Topolánek: „Evropská solidarita není myslitelná bez národní odpovědnosti.“, Nejen žraloci či mořští ptáci jsou na programu březnového zasedání Výboru pro rybářství FAO, Témata jako konkurenceschopnost a migrace neztrácejí v současné krizi váhu, V Bruselu se uskutečnilo první formální zasedání Rady pro spravedlnost a vnitro za českého předsednictví, Nejen o Guantánamu jednali ministři vnitra na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci v Bruselu, Ministr Bendl v Německu: další krok v plnění priorit českého předsednictví v oblasti dopravy, Ministr Bursík povede jednání Rady EU pro životní prostředí, České předsednictví uskutečnilo konferenci EUFORDIA, České předsednictví usiluje o koordinaci podpory automobilkám, Zástupci evropských ministerstev životního prostředí a financí se sešli v Praze, Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Vondra vedl dnešní tiskovou konferenci po zasedání Rady pro všeobecné záležitosti, Tisková konference ke konferenci EUFORDIA, Kormoráni obsadili půdu Evropského parlamentu

   

  Kalendář

   

  4. března – 4. května 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky