Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (16. – 22. února 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/02/2009

Prvními zelenými městy budou Stockholm a Hamburk, Budapešť získala cenu Evropského týdne mobility * Sedm filmů financovaných EU bylo nominováno na Oscara * Horká linka 116000 pro případy pohřešovaných dětí funguje v pěti členských státech EU * Prohlášení José Manuela Barrosa k výsledku hlasování o Lisabonské smlouvě v Poslanecké sněmovně * Vyhlášení prvního ročníku Evropské ceny zdraví * Členské státy EU směřují k vypnutí analogového pozemního televizního vysílání * Jednotné evropské nebe II – členské státy EU jednejte rychle! * Délka řízení u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce dosáhla nejnižší úrovně za posledních 20 let * Český prezident Václav Klaus zpochybnil další prohlubování evropské integrace * Komise posoudila programy stability a konvergenční programy

  diář

  Prvními zelenými městy budou Stockholm a Hamburk, Budapešť získala cenu Evropského týdne mobility

  V současné době žije ve městech s více než 5 000 obyvatel 74 % populace Evropské unie. Proto je dnes potřeba ekologického a udržitelného rozvoje měst větší, než kdy předtím. Právě to se EU snaží podporovat prostřednictvím ceny Evropské zelené město. Udílením titulu zelené město roku podporuje vytváření ekologičtějších životních podmínek ve městech a zároveň oceňuje péči místních orgánů o životní prostředí.
  Prvními laureáty se staly Stockholm a Hamburk. Švédské hlavní město bude evropským zeleným městem v roce 2010 a Hamburk v roce 2011. Porotu oslovil především rozsáhlý program Stockholmu na zlepšení kvality života zlepšením čištění vody, snižováním hluku, zavedením integrovaného systému pro nakládání s odpadem, systému mýtného ke zmírnění přetíženosti dopravy a rovněž iniciativami v oblasti rekreace. Hamburk, v němž žije 1,8 milionu lidí, se může pochlubit vynikajícím ovzduším. Cenu však tentokrát získal za opatření na úsporu energie ve veřejných budovách. Jiné známé ocenění – cena Evropského týdne mobility – bylo uděleno Budapešti za úsilí, které během týdne mobility vyvinula ke zvýšení informovanosti občanů o znečišťování ovzduší dopravními prostředky a k propagaci ekologičtějších alternativ.

   

  Evropská komise

   

  Pět let rozšířené EU přináší trvalé pozitivní výsledky a pomáhá Evropě lépe čelit současné krizi

  Brusel 20. února 2009 – Poslední rozšíření EU byla milníkem v procesu sjednocování Evropy a přinesla pozitiva všem občanům Unie. Rozšíření vedla ke zvýšení životní úrovně v nových členských státech, zatímco pro staré členské státy vytvořila nové vývozní a investiční příležitosti. Napomohla rovněž k posílení demokracie, stability a bezpečnosti. Rozšířená EU má mnohem větší váhu při řešení otázek globálního významu. Pět let po rozšíření je EU nejen větší, ale i silnější, dynamičtější a kulturně bohatší.
  více »

   

  Dokument Komise shrnuje protiteroristické postupy členských států

  Brusel 19. února 2009 – Česká republika připravuje změny zákona, které mají usnadnit činnost zpravodajských služeb v zájmu zmaření teroristických útoků. To je jeden z mnoha poznatků zahrnutých do dnes zveřejněného pracovního dokumentu Evropské komise s názvem „Shrnutí odpovědí členských států na dotazník ohledně trestního práva, správního práva / procesního práva a základních práv v boji proti terorismu“. Dokument shrnuje informace členských států EU o protiteroristických právních předpisech a základních právech.
  více »

   

  Česká republika dosáhla nejvýraznější pokroku v provádění směrnic vnitřního trhu, stále však zůstává na jednom z posledních míst

  Brusel 19. února 2009 – Z nejnovější srovnávací tabulky vyplývá, že členským státům zbývá v oblasti vnitřního trhu převést do národního práva v průměru jen 1 % směrnic, u nichž již uplynula lhůta pro jejich provedení. Tím většina členských států splňuje nový 1% cíl. V tabulce jsou však uvedeny nejen dosažené stupně hospodářské integrace, ale i analýzy, do jaké míry členské státy uplatňují pravidla o vnitřním trhu v praxi. A zde jsou již výsledky horší.
  více »

   

  Evropská komise požaduje, aby Česká republika ukončila diskriminační zdanění daňových nerezidentů

  Brusel 19. února 2009 – Komise požádala Českou republiku, aby změnila svá daňová ustanovení, podle nichž je příjem některých poplatníků českého původu, kteří nemají bydliště či sídlo v České republice, zdaněn na hrubém základě, zatímco poplatníci se sídlem či bydlištěm v České republice si mohou náklady související se stejným příjmem odečíst. Komise se domnívá, že tato pravidla nejsou slučitelná se Smlouvou o ES, která zaručuje svobodu poskytování služeb a volný pohyb kapitálu.
  více »

   

  Sedm filmů financovaných EU bylo nominováno na Oscara

  Brusel 19. února 2009 – Na ceny Akademie filmových umění a věd je v 13 kategoriích nominováno sedm filmů finančně podpořených programem Evropské unie MEDIA. Na slavnostním udílení, které se uskuteční v neděli 22. února, bude soutěžit o prestižní Oscary za nejlepší film a nejlepší režii „Milionář z chatrče“ („Slumdog Millionaire“). Program MEDIA stojí rovněž za třemi nominacemi na Oscara za nejlepší cizojazyčný film.
  více »

   

  Komise posoudila programy stability a konvergenční programy

  Brusel 18. února 2009 – Komise posoudila aktualizované programy stability a konvergenční programy 17 zemí EU včetně České republiky. Toto hodnocení probíhá na pozadí prudkého hospodářského poklesu. S cílem vyrovnat se s hospodářskou krizí přijala většina posuzovaných zemí podpůrná fiskální opatření v souladu s plánem hospodářské obnovy.
  více »

   

  Horká linka 116000 pro případy pohřešovaných dětí funguje v pěti členských státech EU

  Brusel 18. února 2009 – Společná horká linka EU pro případy pohřešovaných dětí 116000 funguje již v pěti členských státech – v Maďarsku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku a Řecku – a brzy bude fungovat v Belgii a na Slovensku. V Česku bylo číslo 116000 zatím jen vyhrazeno pro danou službu. Komise nyní opět vyzývá členské státy k podpoře potenciálních provozovatelů linky 116000, aby na ni rodiče a děti mohli zavolat kdekoli v Evropě.
  více »

   

  Komise navrhuje vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu

  Brusel 18. února 2009 – Komise přijala návrh nařízení o zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. Učinila tak na základě Evropského paktu o přistěhovalectví a azylu a v reakci na požadavek Evropské rady. Návrh umožní rychlé zřízení funkční agentury, která bude koordinovat a posilovat spolupráci mezi členskými státy. Úřad bude rovněž přispívat ke sjednocení pravidel azylové politiky, která již v EU existují.
  více »

   

  Prohlášení José Manuela Barrosa k výsledku hlasování o Lisabonské smlouvě v Poslanecké sněmovně

  Brusel 18. února 2009 – "Vítám dnešní schválení Lisabonské smlouvy Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Je to významný signál závazku parlamentu vůči Evropě v době, kdy české předsednictví projevuje své odhodlání a schopnosti v čele Evropské unie. Doufám, že Lisabonská smlouva bude rychle schválena také v Senátu Parlamentu České republiky tak, aby ratifikační proces mohl být brzy ukončen."

   

  Zkoumání potvrdilo, že americký program na sledování financí sloužících terorismu obsahuje záruky ochrany soukromí

  Brusel 17. února 2009 – Při nakládání, používání a šíření evropských záznamů o finančních transakcích z celosvětové bankovní sítě SWIFT, které získalo americké ministerstvo financí pro boj proti terorismu, byly dodrženy záruky pro ochranu osobních údajů. Ve zprávě, jejíž závěry místopředseda Evropské komise Jacques Barrot předal Evropskému parlamentu, to uvedl soudce Jean-Louis Bruguiere, kterého Evropská komise pověřila šetřením celé záležitosti.
  více »

   

  Vyhlášení prvního ročníku Evropské ceny zdraví

  Brusel 17. února 2009 – Evropská komise vyhlásila první ročník Evropské ceny zdraví pro novináře publikující v tištěných médiích a na internetu. Tato prestižní cena je důležitou součástí nedávno zahájené kampaně Evropa pro pacienty. Cílem soutěže je ocenit nejlepší evropskou novinářskou tvorbu na téma zdraví a podpořit debaty o zdraví v EU a zvláště iniciativy v rámci kampaně Evropa pro pacienty.
  více »

   

  Evropská cena pro mladé novináře 2009 právě začíná

  Generální ředitelství Evropské komise pro rozšíření ve spolupráci s agenturou European Youth Press a Café Babel zahajují celoevropskou soutěž s názvem Evropská cena pro mladé novináře 2009. Tento rok Evropa slaví 20. výročí pádu železné opony a 5. výročí přistoupení osmi středo a východoevropských států, Malty a Kypru do EU. Obě tato výročí přímo vybízejí začínající i profesionální novináře z celé Evropy, aby vyjádřili svůj pohled na rozšíření EU.
  více »

   

  Členské státy EU směřují k vypnutí analogového pozemního televizního vysílání

  Brusel 16. února 2009 – Evropa má celosvětově vedoucí postavení v přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. Komise podporuje koordinovaný přístup k uvolňování a budoucímu využívání rádiového spektra, protože chce zajistit, aby mohli občané EU využívat výhod digitální televize včetně rostoucí nabídky interaktivních televizních služeb, které jsou dostupné na mnoha přenosových platformách včetně pozemních, kabelových, satelitních, internetových a mobilních televizních sítí.
  více »

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Jednotné evropské nebe II – členské státy EU jednejte rychle!

  20. února 2009 – Během společné prezentace stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru a zpráv Evropského parlamentu o balíčku Jednotné evropské nebe II (SES II) a reformě Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA), která se konala 19. února 2009 v Bruselu, zdůraznili její účastníci, mezi nimiž byl i komisař pro dopravu Antonio Tajani, jaký význam má přijetí tohoto balíčku ještě před červnovými volbami do Evropského parlamentu. Skutečnost, že odvětví letecké dopravy zasáhla hospodářská a finanční krize, znamená, že rychlé přijetí a zavedení balíčku SES II je nyní o to naléhavější.
  více »

   

  Předseda Sepi: Evropský hospodářský a sociální výbor podporuje návrh Komise vytvořit Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

  19. února 2009 – "Jako předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru, jenž zastupuje organizovanou občanskou společnost, považuji za velmi důležité, že se Evropská komise ujala odpovědnosti za zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu, který velkou měrou přispěje ke sbližování různých právních předpisů v této oblasti. Právo na azyl je v dnešní době, kdy v Evropě dochází k častému porušování a odlišnému uplatňování tohoto lidského práva, více než kdy jindy jedním ze základních práv. Toto právo je v mnoha evropských zemích chráněno již od středověku."
  více »

   

  Sociální hodnocení musí doplnit hospodářské posouzení energetických technologií

  18. února 2009 – Ve dnech 16. a 17. února 2009 pořádal Evropský hospodářský a sociální výbor konferenci na téma Vnější náklady energetických technologií. Partneři 6. rámcového programu, který financuje výzkumný projekt „NEEDS: New Energy Externalities Development for Sustainability (Nový rozvoj energetických externalit pro udržitelnost)“, předložili výsledky vnějších nákladů různých energetických technologií s cílem napomoci politikům posuzovat celkové náklady konkurenčních technologií. Členové EHSV a zainteresované strany zdůraznili přetrvávající nejasnosti, pokud jde o kvantifikaci sociálních a environmentálních nákladů.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Délka řízení u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce dosáhla nejnižší úrovně za posledních 20 let

  19. února 2009 – Rok 2008 byl rokem přelomovým, a to jak z hlediska efektivity, tak i zvlášť vysokého tempa činnosti Soudního dvora. Statistiky za rok 2008 vykazují výrazné zkrácení délky řízení o předběžné otázce ve srovnání s předchozími roky a trvající tendenci zvyšování objemu soudní agendy Společenství. U žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce činila v roce 2008 délka řízení v průměru 16,8 měsíce, tedy o 3 měsíce méně než v roce 2006. Srovnávací analýza ukázala, že v roce 2008 dosáhla průměrná délka řízení u žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce nejnižší úrovně za posledních 20 let.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Český prezident Václav Klaus zpochybnil další prohlubování evropské integrace

  19. února 2009 – V rámci českého předsednictví předstoupil před poslankyně a poslance Evropského parlamentu s projevem prezident ČR Václav Klaus. Lisabonská smlouva by prohloubila „demokratický deficit” Unie, uvedl Václav Klaus a ze stejného důvodu zpochybnil i úlohu samotného Parlamentu. Předseda EP v odpovědi označil návštěvu Václava Klause za „vyjádření různorodosti názorů v Evropě”. V „Parlamentu minulosti byste nemohl takový projev přednést”, zdůraznil. „Bez EP by Evropa byla v rukou byrokratů”.
  více »

   

  Prohlášení předsedy Evropského parlamentu ke schválení Lisabonské smlouvy dolní komorou českého Parlamentu

  18. února 2009 – "Rozhodnutí dolní komory Parlamentu, které velmi vítám, nás přivádí blíže k úspěšné ratifikaci Lisabonské smlouvy Českou republikou. Doufám, že Smlouva, o které nyní bude hlasovat Senát, bude schválena a později podepsána prezidentem Václavem Klausem. Rád bych poblahopřál českému předsednictví, jelikož dnešní hlasování jasně ukazuje vůli přispět k ratifikačnímu procesu a úspěchu nové Smlouvy, kterou Evropská unie nezbytně potřebuje, aby mohla efektivně řešit výzvy 21. století."
  více »

   

  Předsednictví

   

  Prohlášení předsednictví k osidlovací činnosti Izraele

  Brusel 20. února 2009 – Evropská unie odsuzuje plány Izraele na výstavbu osady v blízkosti osady Adam na západním břehu Jordánu. Pokud by se výstavba uskutečnila, vznikl by tak nový blok osad. Evropská unie naléhavě vyzývá Izrael, aby plánovanou výstavbu osady znovu zvážil, neboť by znamenala porušení mezinárodního práva a byla by v rozporu s cestovní mapou i se závazky Izraele vůči Palestincům a mezinárodnímu společenství, jež učinil v minulém roce v Annapolisu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k současné situaci ve Východní provincii Konžské demokratické republiky

  Brusel 20. února 2009 – Evropská unie bere na vědomí dohodu mezi Konžskou demokratickou republikou (KDR) a Ugandou o prodloužení společné vojenské akce proti Armádě božího odporu (LRA), jež byla zahájena dne 14. prosince. EU je zděšena brutálním zavražděním více než 800 konžských civilistů včetně mnoha žen a dětí, jehož se LRA dopustila ve Východní provincii KDR. EU naléhavě vyzývá LRA k ukončení útoků pro civilnímu obyvatelstvu a k okamžitému a bezpodmínečnému odzbrojení.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prvnímu kolu jednání v Dauhá o Dárfúru

  Brusel 20. února 2009 – Evropská unie vítá Dohodu dobré vůle a budování důvěry, která byla dne 17. února 2009 podepsána v katarském hlavním městě Dauhá mezi vládou národní jednoty Súdánu a Hnutím za spravedlnost a rovnost (JEM). Obě strany učinily v dohodě zřejmý závazek pracovat na politickém řešení konfliktu v Dárfúru. Evropská unie naléhavě vyzývá obě strany, aby tyto důležité závazky z Dauhá dodržely. Jedním z prvních kroků zásadního významu je rychlé dosažení dohody o ukončení nepřátelských akcí.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k soudnímu procesu se sedmi vůdčími představiteli bahaistů v Íránu

  Brusel 17. února 2009 – EU vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažnými obviněními vznesenými proti sedmi vůdčím představitelům bahaistů v Íránu. Po osm měsíců byli íránskými orgány zadržováni, aniž by proti nim bylo vzneseno obvinění, přičemž neměli přístup k právnímu zastoupení. EU se obává, že po tak dlouhém zadržování bez řádného soudního procesu se vůdčím představitelům bahaistů nemusí dostat spravedlivého procesu. EU proto Íránskou islámskou republiku žádá, aby umožnila nezávislé sledování soudních řízení a aby znovu uvážila obvinění vznesená proti těmto osobám.
  více »

   

  Kalendář

   

  4. března – 4. května 2009 

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky