Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 9. – 15. února 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/02/2009

Regiony musí spolupracovat v zájmu úspěšného vypořádání se s finanční krizí, říká Danuta Hübnerová * Národní zpráva Eurobarometr 70 * Komise chce více jazyků na evropské tísňové lince * Závazek 400 evropských měst snížit emise CO2 o více než 20 % * Společné parlamentní setkání: Nový plán pro obnovu evropského hospodářství? * Český vicepremiér A. Vondra se setkal s irským ministrem zahraničních věcí M. Martinem * Bezpečnější internet pro děti? EHSV požaduje mezinárodní partnerství * Začalo nové období činnosti informační sítě Europe Direct * Školy v Evropě dosahují tvořivosti a inovace prostřednictvím online projektů eTwinning

  diář

  Internetová komunita škol

  Na začátku byl projekt, který měl školám pomoci spolupracovat přes internet. Čtyři roky poté se internetové stránky financované Evropskou unií mohou pochlubit dalším úspěchem. Stalo se z nich oblíbené diskuzní fórum pro učitele. Doposud se na portálu eTwinning zaregistrovalo okolo 55 000 učitelů, ředitelů škol a školních knihovníků z 29 zemí a jejich počet stále roste. Tato online služba, která byla spuštěna v roce 2005 v rámci vzdělávacího programu EU „Comenius“, umožňuje školám vytvářet virtuální třídy, jež mají vybavení mimo jiné pro audio a video konference. Studenti z různých zemí tak mohou v bezpečném prostředí pořádat setkání, ukládat výsledky své práce a vyměňovat si informace o společných projektech. Na portálu, který je k dispozici ve 23 jazycích, je v současné době zaregistrováno více než 5 300 projektů. Naleznete zde návody na různé projekty, třeba jak vytvořit virtuální firmu, nebo pro menší děti zase, jak vytvořit digitální pohádku. Stránky však objevovalo čím dál tím více učitelů a jak se často na internetu stává, začaly i ony žít vlastním životem. Z 55 000 aktivních členů nejsou dvě třetiny zaregistrovány u žádného projektu. Většina se na portál přihlásila proto, aby si mohla vyměňovat nápady s kolegy z jiných škol. Každý měsíc zde učitelé umístí více než 5 000 zpráv.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Školy v Evropě dosahují tvořivosti a inovace prostřednictvím online projektů eTwinning

  Brusel 13. února 2009 – eTwinning je iniciativa EU, jež podporuje navazování kontaktů mezi školami prostřednictvím internetu. Je v ní zaregistrováno zhruba 50 000 uživatelů z celé Evropy a rostoucí počet učitelů ukazuje, že nacházejí nové cesty, jak rozvíjet a inovovat výuku a učení. Evropská komise při příležitosti každoroční konference eTwinning konané letos v Praze ve dnech 13. až 15. února udělí ceny deseti nejvýraznějším školním projektům.
  více »

  Regiony musí spolupracovat v zájmu úspěšného vypořádání se s finanční krizí, říká Danuta Hübnerová

  Brusel 13. února 2009 – Konferenci s názvem „Regiony pro hospodářskou změnu“ zahájí v pondělí 16. února komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Dvoudenní akce, kterou Komise pořádá každoročně od roku 2006, poskytne více než 800 zástupcům evropských regionů příležitost podělit se o své nápady a předvést, jak přispívají ke konkurenceschopnosti, růstu a zaměstnanosti. Na konferenci vystoupí také český ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda jako zástupce českého předsednictví Evropské unie.
  více »

  Začalo nové období činnosti informační sítě Europe Direct

  Brusel 12. února 2009 – Další generace celoevropské sítě informačních středisek Europe Direct dnes zahájila činnost, a to na období let 2009 až 2012. Evropská komise, která deset středisek v České republice spolufinancuje, pro ně na rok 2009 vyčlenila 250 000 eur. Síť poskytne občanům více možností, jak získat praktické informace a rady o uplatňování svých práv v Evropské unii. Česká veřejnost se s otázkami týkajícími se Evropské unie může obrátit na středisko Europe Direct v Brně, Českých Budějovicích, Dvoře Králové, Mostě, Novém Jičíně, Jihlavě, Olomouci, Pardubicích, Plzni a Uherském Hradišti. Střediska budou také poskytovat evropským institucím zpětnou vazbu od občanů a podporovat debatu o evropských tématech na místní a regionální úrovni.
  více »


  Národní zpráva Eurobarometr 70

  Brusel 11. února 2009 – Zastoupení Evropské komise v České republice dnes zveřejnilo národní zprávu Eurobarometr 70. Na tiskové konferenci v prostorách Zastoupení zprávu představil její autor Pavel Ševera, a komentář k ní připojili RNDr. Jan Herzmann, generální ředitel společnosti Factum Invenio, PhDr. Ivan Gabal, sociolog a zakladatel společnosti Gabal, Analysis & Consulting.
  více »


  Komise chce více jazyků na evropské tísňové lince

  Brusel 11. února 2009 – Od prosince 2008 mohou občané EU odkudkoli v Evropské unii kontaktovat záchranné služby vytočením čísla 112 tísňové linky platné v celé EU, a to bezplatně z pevných i mobilních telefonů. Avšak pouze jeden ze čtyř Evropanů ví, že toto číslo, které může zachránit život, existuje také v ostatních členských státech, a téměř tři z deseti volajících na linku 112 narazili na jazykové obtíže. Komise dnes spolu s Evropským parlamentem a Radou prohlásila 11. únor Evropským dnem 112 s cílem rozšířit povědomí o lince 112 a přimět vnitrostátní orgány, aby zvýšily mnohojazyčnost jednotného čísla tísňového volání EU.
  více »


  Sociální sítě: Komise zprostředkovala dohodu mezi předními internetovým společnostmi

  Brusel 10. února 2009 – Sedmnáct předních internetových firem dnes poprvé podepsalo evropskou dohodu o zvýšení bezpečnosti nezletilých mladých lidí, kteří využívají internetové stránky pro vytváření sociálních sítí. Patří mezi ně Arto, Bebo, Dailymotion, Facebook, Giovani.it, Google/YouTube, Hyves, Microsoft Europe, Myspace, Nasza-klaza.pl, Netlog, One.lt, Skyrock, StudiVZ, Sulake/Habbo Hotel, Yahoo!Europe a Zap.lu. Stránky sociálních sítí představují nový společenský a ekonomický fenomén, který pravidelně přitahuje 41,7 milionu uživatelů v Evropě a mění způsob vzájemné interakce na internetu.
  více »


  Závazek 400 evropských měst snížit emise CO2 o více než 20 %

  Brusel 10. února 2009 – Při dnešní slavnostní ceremonii v hlavním jednacím sále Evropského parlamentu se více než 350 měst celé Evropy zavázalo svým podpisem Paktu primátorů, že sníží emise CO2 o více než 20% do roku 2020 a tím překročí energetické cíle EU. Tuto iniciativou uskutečňuje Evropská komise v partnerství s Výborem regionů. Zástupci více než 60 milionů obyvatel budou spolupracovat na splnění společného cíle, kterým je změna našeho životního prostředí a efektivnější využívání energie.
  více »  Evropský parlament

   

  Společné parlamentní setkání: Nový plán pro obnovu evropského hospodářství?

  13. února 2008 – Hospodářská krize a nové cesty pro obnovu růstu a tvorby pracovních míst jsou předmětem společného parlamentního setkání, které organizuje Evropský parlament a Parlament České republiky ve dnech 16. a 17. února v Bruselu. Setkání se zúčastní poslanci Evropského parlamentu a národních parlamentů 27 členských států Unie. Společnému setkání nazvanému „Nový plán pro obnovu evropského hospodářství?” budou spolupředsedat Hans-Gert PÖTTERING, předseda EP, Přemysl SOBOTKA, předseda Senátu ČR, a Miloslav VLČEK, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
  více »


  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k popravě Steva Henleyho

  Brusel 12. února 2009 – Evropská unie důrazně odsuzuje popravu Steva Henleyho, která byla vykonána dne 4. února ve věznici Riverbend, Nashville, Tennessee. Steve Henley byl odsouzen k smrti za vraždu Freda a Edny Staffordových v roce 1985. Od té doby trval na své nevině. Odsouzen byl na základě svědectví spoluobviněného.
  více »


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie u příležitosti Mezinárodního dne proti využívání dětských vojáků

  Brusel 12. února 2009 – V den, který byl vyhlášen Mezinárodním dnem proti využívání dětských vojáků, Evropská unie zdůrazňuje, že je nezbytné zvýšit na všech úrovních úsilí, jehož cílem je chránit děti před dopady války, mimo jiné před únosy za účelem jejich zneužívání jako bojovníků, sexuálních otroků nebo sloužících. EU zdůrazňuje, že je třeba řešit krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé dopady ozbrojených konfliktů na děti účinným, udržitelným a komplexním způsobem.
  více »


  Předsednictví

   

  Český vicepremiér A. Vondra se setkal s irským ministrem zahraničních věcí M. Martinem

  Brusel 15. února 2009 – Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra se jménem českého předsednictví dnes setkal s irským ministrem zahraničních věcí Micheálem Martinem, T.D., v irském Corku. Diskutovali o otázkách týkajících se lisabonské smlouvy, hospodářské politiky EU v kontextu globální ekonomické situace a transatlantických vztazích.
  více »


  Mirek Topolánek: kaspický region má dost surovin i ochotu je dodávat EU

  Brusel 14. února 2009 – Český premiér a předseda Evropské rady Mirek Topolánek ukončil třídenní návštěvu kaspického regionu, kde v doprovodu ministra průmyslu a obchodu Martina Římana jednal s vrcholnými představiteli Kazachstánu, Turkmenistánu a Ázerbájdžánu. Vedle otázek bilaterální spolupráce hovořil Mirek Topolánek postupně s kazašským prezidentem Nursultanem Nazarbajevem, turkmenským prezidentem Gurbangulim Berdymuhamedovem a ázerbájdžánským prezidentem Ilchamem Alijevem o posílení vzájemného obchodu a dodávek energetických surovin do zemí Evropské unie.
  více »


  Evropský soudní dvůr

   


  Soud členského státu nemůže zakázat určité osobě podat návrh na zahájení řízení k soudu jiného členského státu Evropské unie, i když takové řízení může být v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení

  Lucemburk 10. února 2009 – Newyorská úmluva o rozhodčím řízení stanoví, že soud, u něhož byla podána žaloba v záležitosti, o níž strany uzavřely dohodu o rozhodčím řízení, odkáže strany na rozhodčí řízení k žádosti jedné z nich, ledaže zjistí, že zmíněná dohoda je neplatná, neúčinná nebo nezpůsobilá k použití. Nařízení Společenství o soudní příslušnosti vylučuje rozhodčí řízení z rozsahu své působnosti. Stanoví rovněž, že soudu místa, kde došlo nebo může dojít ke škodné události, může být předložen spor týkající se deliktní nebo kvazideliktní odpovědnosti. V srpnu 2000 narazila Front Comor, loď vlastněná společností West Tankers a pronajatá společnosti Erg Petroli SpA, do mola vlastněného společností Erg v Syrakusách (Itálie) a způsobila škodu. Smlouva o pronájmu se řídila anglickým právem a obsahovala doložku o rozhodčím řízení v Londýně.
  více »


  Hospodářský a sociální výbor

   

  Bezpečnější internet pro děti? EHSV požaduje mezinárodní partnerství

  Brusel 10. února 2009 – Při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu 2009 připomíná Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) své obavy pramenící z nebezpečí, jež hrozí dětem a mládeži při používání internetu, a zdůrazňuje, že je pevně odhodlán potírat nedovolený obsah a škodlivé chování on-line. Jak dále oznámil, uspořádá na toto téma v květnu konferenci v souvislosti se svou činností, již v této oblasti vyvíjí.
  více »


  Jednotné evropské nebe II: společná prezentace Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského parlamentu

  Brusel 9. února 2009 – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) pořádá dne 19. února 2009 společnou prezentaci stanoviska EHSV a zprávy Evropského parlamentu o balíčku Jednotné evropské nebe II a reformě Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Následovat bude diskuze s představiteli českého předsednictví, úředníky Evropské komise a klíčovými zainteresovanými stranami.
  více »

  Kalendář

   

  19. února – 18. března 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky