Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 2. – 8. února 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

11/02/2009

Bezpečnější internet pro děti * Vítězné články roku 2008 v rámci evropské kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ * Politika soudržnosti v roce 2008: členské státy získaly na podporu hospodářství příspěvek ve výši 38 miliard eur * Spotřebitelé: nevalný výkon v odvětví energií, bankovnictví a městské dopravy * Slavnostní závazek nové členky Evropské komise před Soudním dvorem * Komise podmínečně schválila převzetí Zentivy společností Sanofi-Aventis * Komise bude chránit žraloky

  diář

  Bezpečnější internet pro děti

  Sedmnáct předních provozovatelů internetových stránek se dohodlo, že zavedou bezpečnostní opatření na ochranu nezletilých, kteří nevědomě riskují ztrátu svého soukromí i bezpečnosti. Patří k nim Facebook, MySpace, YouTube i jeho francouzská obdoba Dailymotion a Habbo Hotel, oblíbený virtuální svět pro děti. Za minulý rok vzrostla v Evropě oblíbenost navazování kontaktů přes internet o více než 35 %. Sociální sítě navštěvuje pravidelně 42 milionů uživatelů a jejich počet by se měl do roku 2012 více než zdvojnásobit. Takové stránky navozují u uživatele pocit, že je obklopen uzavřenou skupinou přátel, ale ve skutečnosti si jeho profil mohou číst miliony lidí. Tyto digitální archívy soukromých údajů zvyšují riziko, že budou uživatelé dostávat obtěžující zprávy.
  více »

   

  Evropská komise

   

  European Urban Day – městům bude udělena podpora ve výši 30 miliard eur

  Brusel 6. února 2009 – Za účasti komisařky pro regionální politiku Danuty Hübnerové se v Praze konala konference „European Urban Day“ (Evropský den měst) v Praze. Tato konference, pořádaná pod záštitou českého předsednictví Evropské unie, je příležitostí ke zhodnocení významného městského rozměru politiky soudržnosti EU, na jejímž základě obdrží evropská města pomoc ve výši 30 miliard eur na investice do inovací, konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje.
  více »

   

  Vítězné články roku 2008 v rámci evropské kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“

  Brusel 5. února 2009 – Evropská komise udělí v rámci kampaně „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ novinářské ceny. První cenu obdrží francouzská autorka článku o homosexuálních fotbalistech a dánský novinář s příspěvkem o ženě, která konvertovala k islámu. Třetí cenu si odnesou dvě žurnalistky z Portugalska a zvláštní cena Roma poputuje do Řecka. Slavnostní předání cen proběhne v Kaiserštejnském paláci v Praze.
  více »

   

  Komise bude chránit žraloky

  Brusel 5. února – Evropská komise přijala první akční plán pro zachování a řízení populací žraloků. Cílem tohoto plánu je zajistit účinné kroky, které napomohou obnovit populace ohrožených žraloků, a stanovit pokyny pro udržitelné řízení jejich lovu. Plán také obsahuje opatření k prohloubení vědeckých znalostí o populacích a lovu žraloků. Stanovená opatření se nevztahují pouze na žraloky, ale také na příbuzné druhy, jako jsou rejnoci.
  více »

   

  Komise podmínečně schválila převzetí Zentivy společností Sanofi-Aventis

  Brusel 4. února 2009 – Evropská komise schválila převzetí českého výrobce generických léčiv Zentiva francouzskou společností Sanofi-Aventis Europe. Komise však rovněž vyjádřila obavy ohledně hospodářské soutěže v různých terapeutických oblastech na několika vnitrostátních trzích, na což společnost Sanofi-Aventis reagovala závazkem, že přestane prodávat patnáct léčiv v České republice, Slovenské republice, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a Estonsku.
  více »

   

  Politika soudržnosti v roce 2008: členské státy získaly na podporu hospodářství příspěvek ve výši 38 miliard eur

  Brusel 4. února – Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, dnes oznámila, že v roce 2008 členské státy získaly z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti více než 38 miliard eur. Tato částka byla použita na spolufinancování tisíců projektů regionálního rozvoje v celé EU – od velkých projektů týkajících se infrastruktury v oblasti dopravy, životního prostředí a energetiky po investice do inovačních malých a středních podniků a do odborné přípravy.
  více »

   

  Spotřebitelé: nevalný výkon v odvětví energií, bankovnictví a městské dopravy

  Brusel 2. února 2009 – Energetika, bankovnictví a doprava způsobují podle nové zprávy EU spotřebitelům nejvíce problémů. Druhá hodnotící zpráva EU o spotřebitelských trzích zachycuje více než 20 druhů zboží a odvětví služeb z hlediska 5 klíčových spotřebitelských ukazatelů – tedy cen, změny poskytovatele, spokojenosti, stížností a bezpečnosti. Cílem je zjistit, kde je vysoké riziko špatného fungování trhů pro spotřebitele.
  více »

  Rada

   

  Návrh prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Madagaskaru

  Brusel 6. února 2009 – Evropská unie je vážně znepokojena pustošením, ztrátami na lidských životech a nepokoji, jež vypukly na Madagaskaru. Vyzývá všechny strany k dialogu a ke zdrženlivosti. EU znovu potvrzuje, že trvá na dodržování lidských práv, demokratických zásad a zásad právního státu, které jsou základními prvky dohody z Cotonou, závazné pro všechny státy AKT i EU.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o složení Volební komise Kamerunu

  Brusel 6. února 2009 – Evropská unie bere na vědomí jmenování členů Volební komise Kamerunu (ELECAM) presidentským dekretem a jmenování generálního ředitele a zástupce generálního ředitele této komise. Evropská unie zdůrazňuje, že je nezbytné, aby Volební komise Kamerunu plnila svůj úkol nezávisle, nestranně a důvěryhodně.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví k plánům Ruska posílit svou vojenskou přítomnost v Abcházii a Jižní Osetii

  Brusel 6. února 2009 – Evropská unie je vážně znepokojena plány, které oznámila Ruská federace, ohledně posílení její vojenské přítomnosti v gruzinských oblastech Abcházie a Jižní Osetie. Evropská unie by provedení těchto plánů považovala za vážné porušení zásady svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie. Každé posílení vojenské přítomnosti v Abcházii a Jižní Osetii by bylo v rozporu s duchem dohod o příměří, které byly uzavřeny v srpnu a září roku 2008.
  více »

   

  Návrh prohlášení předsednictví jménem EU ke zvolení nového prezidenta Somálska

  Brusel 3. února 2009 – Evropská unie blahopřeje novému prezidentovi Somálské republiky šajchu Šarifu Šajchu Ahmedovi k jeho zvolení. EU očekává spolupráci s prezidentem šajchem Šarifem Šajchem Ahmedem, s rozšířeným prozatímním federálním parlamentem a s vládou národní jednoty, která bude jmenována, s cílem obnovit mír a jednotu Somálska. Jsme rovněž připraveni spolupracovat za tímto účelem se somálskou občanskou společností a dalšími klíčovými aktéry.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

  Brusel 3. února 2009 – EU vítá skutečnost, že pod vedením Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) se v Zimbabwe podařilo dosáhnout dohody mezi příslušnými stranami. Vyjadřuje naději, že dohodnuté politické řešení povede k okamžitému zastavení politického násilí a zastrašování a k okamžitému propuštění všech politických vězňů. Dále doufá, že nová vláda prokáže své odhodlání k reformám, mimo jiné tím, že zruší represivní právní předpisy, jmenuje věrohodný finanční tým a vytvoří podmínky pro hospodářskou stabilizaci.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Slavnostní závazek nové členky Evropské komise před Soudním dvorem

  Brusel 2. února 2009 – V návaznosti na demisi pana Petera Mandelsona, Rada Evropské unie svým rozhodnutím ze dne 7. října 2008, přijatým v souladu se Smlouvami, rozhodla o jeho nahrazení po zbývající část funkčního období. Členkou Evropské komise byla jmenována baronka Catherine Ashtonová, a to na období od 6. října 2008 do 31. října 2009. 2. února 2009 se konalo slavnostní zasedání Soudního dvora, během nějž baronka Catherine Ashtonová převzala slavnostní závazek stanovený Smlouvami.
  více »

   

  Kalendář

   

  12. února – 18. března 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky