Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 26. ledna – 1. února 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/02/2009

Vyjádřete svůj názor na politiku EU v oblasti změny klimatu * Komise předložila návrhy na mezinárodní pakt o změně klimatu, který má být uzavřen v Kodani * Zlepšování právní úpravy – ukázkový úspěch EU * Evropská komise dvojnásobně rozšíří audiovizuální pokrytí svých akcí a jiné služby médiím * Chcete vědět, co má EU v nejbližší době na programu? * Vyhlášení vítězů druhé překladatelské soutěže EU * Daňová odpočitatelnost darů poskytnutých obecně prospěšným zařízením nesmí být vyhrazena pouze zařízením usazeným v tuzemsku * Hledá se: transparentnější jaderná energetika * Celosvětová finanční krize a průmyslové změny v hlavních evropských odvětvích výroby a služeb

  diář

  Vyjádřete svůj názor na politiku EU v oblasti změny klimatu

  V období od 3. prosince 2008 do 13. března 2009 se můžete zúčastnit celoevropské diskuze na téma: „Jak může EU ovlivnit naši ekonomickou a sociální budoucnost v globalizovaném světě?“ Z této online diskuze vzejde 10 návrhů, o kterých bude 50 náhodně vybraných občanů České republiky diskutovat v průběhu Rozhovorů s občany Evropy dne 14. a 15. března 2009. Toto vše neprobíhá pouze u nás, ale současně i v ostatních 26 členských státech EU! Třiďte odpad, jezděte hromadnou dopravou, vyměňte žárovky za úsporné zářivky – pomozte zastavit změnu klimatu! Ale možná už máte toho povyku dost. Možná vám všechny ty řeči o emisích CO2, povolenkách a uhlíkových stopách připadají přehnané. Možná se obáváte, že cíle, jež pro emise skleníkových plynů stanovila EU, poškodí průmysl či naruší váš životní styl. Nebo si možná naopak myslíte, že by se toho mělo dělat více proti tání polárních ledovců, většímu výskytu povodní a intenzivnějším vlnám horka. Možná jsou podle vás cíle EU nedostatečné. Možná byste si přáli, aby si všichni byli více vědomi dopadů svého chování na klima. Ať už jste v otázce vlivu člověka na změnu klimatu přesvědčený skeptik, ekologický aktivista či prostě a jednoduše angažovaný občan, nyní máte příležitost vyjádřit svůj názor a zapojit se do diskuze s ostatními návštěvníky fóra.

  více »


  Evropská komise

   

  Komise povoluje českou státní podporu pro interoperabilitu železniční dopravy

  Brusel 28. ledna 2009 - Evropská komise dnes přijala kladné rozhodnutí, pokud jde o režim státní podpory oznámený českými orgány a týkající se investic do interoperability železniční dopravy.
  Cílem opatření je postupné zajišťování technické a provozní propojenosti (interoperability) železničních systémů České republiky s železničními systémy v sousedních zemích. Opatřením se také podporuje interoperabilita mezi provozovateli železniční dopravy.
  více »

   

  Návrh investice ve výši 5 miliard EUR v r. 2009 a 2010 na podporu Plánu evropské hospodářské obnovy

  Brusel 28. ledna 2009 - V rámci provádění Plánu evropské hospodářské obnovy, který schválila Evropská rada v prosinci 2008, předložila dnes Evropská komise návrhy na investování do klíčových projektů v oblasti energetiky a infrastruktury pro širokopásmové připojení k internetu. V blízké budoucnosti tak hospodářství EU obdrží tolik potřebný stimul při současném zaměření na strategické cíle, jako je energetická bezpečnost. Tento balíček opatření přinese prospěch všem členským státům.
  více »

   

  Komise předložila návrhy na mezinárodní pakt o změně klimatu, který má být uzavřen v Kodani

  Brusel 28. ledna 2009 - Evropská komise dnes předložila své návrhy na novou komplexní a ambiciózní mezinárodní dohodu o řešení otázky změny klimatu a rovněž návrhy na to, jakým způsobem by mohla být financována. Nový pakt má být uzavřen na konferenci OSN o klimatu, která se bude konat v prosinci v Kodani. Aby bylo zvýšení teploty udrženo pod úrovní 2°C, budou rozvojové země od vyspělých zemí a mezinárodních institucí požadovat podstatně více finančních prostředků, které jim pomohou přispět k řešení změny klimatu. Návrhy Komise zahrnují vytvoření trhu s CO2 v rámci OECD do roku 2015 a inovativních mezinárodních zdrojů finančních prostředků založených na emisích jednotlivých zemí a jejich schopnosti platit.
  více »

   

  Státní podpora: Komise prodlužuje platnost pravidel podpory filmové tvorby až do konce roku 2012

  Brusel 28. ledna 2008 - Evropská komise dnes přijala sdělení, kterým prodlužuje platnost kritérií hodnocení státní podpory týkajících se výroby filmových a audiovizuálních děl až do 31. prosince 2012. Komise tato kritéria, která jsou stanovena sdělením Komise z roku 2001, využívá ke schválení evropských vnitrostátních, regionálních a místních systémů podpory filmu v rámci pravidel podpory států EU. Nové sdělení Komise dále uvádí několik trendů, na které bude muset budoucí sdělení o filmu pravděpodobně reagovat. V celé EU je na podporu národní kinematografie každoročně vydáno přibližně 1,6 miliardy EUR.
  více »

   

  Zlepšování právní úpravy – ukázkový úspěch EU

  Brusel 28. ledna 2008 - Strategický přezkum zlepšování právní úpravy v Evropské unii, který dnes předložila Evropská komise, ukazuje, že zlepšování právní úpravy je hlavním prvkem reakce Evropy na hospodářskou a finanční krizi. Přezkum dokládá, že ze zjednodušených opatření a administrativních úspor již mají prospěch občané i podniky, zejména malé a střední podniky. Díky radikálnímu zjednodušení bylo doposud přibližně 1 300 předpisů, které představují okolo 10 % acquis, neboli 7 800 stran Úředního věstníku, navrženo na zrušení. Předložená či plánovaná opatření na snížení administrativní zátěže představují úspory přesahující 30 miliard EUR. Dnešní návrh týkající se pouze DPH by měl přinést úspory ve výši 18 miliard EUR.
  více »

   

  Dvacet členských států stále nedodržuje právní předpisy Společenství o podpoře energetické účinnosti

  Brusel 29. ledna 2009 - Komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko dvaceti členským státům, jež neoznámily provedení směrnice o energetických službách do vnitrostátního práva. Účelem směrnice je posílit a zlepšit energetickou účinnost u konečného uživatele poskytnutím rámce pro podněty a pro energetické služby.
  Přestože Komise v červenci 2008 zaslala dotyčným členským státům výzvu, dosud ji neinformovaly o úplném provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Komise tudíž zahájila druhou fázi řízení o porušení práva proti Belgii, Bulharsku, Kypru, České republice, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku a Spojenému království.
  více »

   

  Evropská komise dvojnásobně rozšíří audiovizuální pokrytí svých akcí a jiné služby médiím

  Brusel 30. ledna 2009 - V lednu byla spuštěna služba EbS+, nový doplněk zpravodajství Europe by Satellite (EbS). Má novinářům a jiným uživatelům po celém světě poskytovat více audiovizuálního obsahu týkajícího se problematiky EU. Místopředsedkyně Komise Margot Wallströmová uvedla: „Zdvojnásobení kapacity zvýší transparentnost v EU a rozšíří zpravodajství o otázkách EU.“
  více »

   

  Chcete vědět, co má EU v nejbližší době na programu?

  Brusel 30. ledna 2009 - Evropská komise spustila Kalendář EU – nový internetový nástroj, díky němuž mohou lidé kdekoli na světě zjistit, čím se budou evropské instituce v nejbližší době zabývat.
  „Kalendář EU poskytuje novinářům v členských státech přístup ke stejným informacím jako bruselským žurnalistickým týmům. Využívat ho může samozřejmě rovněž veřejnost. Jedná se o vynikající příklad zpřístupnění EU na místní úrovni“, prohlásila místopředsedkyně Komise odpovědná za vztahy mezi orgány a komunikační strategii Margot Wallströmová.
  více »

   

  Vyhlášení vítězů druhé překladatelské soutěže EU

  Brusel 30. ledna 2009 - Do Bruselu budou v dubnu pozváni vítězové nového ročníku soutěže „Juvenes Translatores“, aby od evropského komisaře pro mnohojazyčnost Leonarda Orbana převzali ceny za nejlepší překlad. Jména 27 vítězů soutěže „mladých překladatelů“, kterou uspořádala Evropská komise, byla dnes spolu s vítěznými překlady zveřejněna na této internetové stránce.
  více »

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k popravě nezletilého Molla Gola Hassana a hromadným popravám v Íránu

  Brusel 26. ledna 2009 - Evropská unie důrazně odsuzuje popravu Molla Gola Hassana, afghánského občana, odsouzeného za trestný čin, který podle obžaloby spáchal ve věku 17 let. Byl popraven dne 21. ledna 2009 v teheránské věznici Evin.
  Evropská unie dále důrazně odsuzuje popravy 21 osob v Íránu, k nimž došlo ve dnech 20. a 21. ledna: deseti v Teheránu, devíti v provincii Yazd a dvou v Isfahánu. Evropská unie opětovně vyzývá íránské orgány, aby v plném rozsahu zrušily trest smrti a do té doby, než bude zrušen, vyhlásily moratorium na popravy, jak naléhavě vyzývají rezoluce Valného shromáždění OSN 62/149 a 63/168.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k referendu v Bolívii

  Brusel 28. ledna 2009 - Evropská unie bere s uspokojením na vědomí bezpečný a pokojný průběh referenda konaného dne 25. ledna, jehož prostřednictvím byla schválena nová ústava. Vyjadřuje naději, že tento výsledek umožní bolívijskému lidu dosáhnout pokroku mírovou cestou na základě konsensu.
  Evropská unie vyzývá všechny strany, aby výsledky referenda uznaly a aby v procesu změn zajistily dodržování práv všech Bolivijců. Vyzývá všechny politické činitele, aby spolupracovali v zájmu posílení jednoty země, demokratických institucí státu a právního státu a aby otevřeně čelili výzvám, které před Bolívií stojí.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem EU k africkému mechanismu vzájemného hodnocení při příležitosti zasedání fóra afrického mechanismu vzájemného hodnocení konajícího se ve dnech 28. – 29. ledna 2009 v Addis Abebě

  Brusel 29. ledna 2009 - Evropská unie si přeje využít příležitosti, že se v Addis Abebě schází 29 zúčastněných hlav států a vlád v rámci summitu fóra afrického mechanismu vzájemného hodnocení (APRM), a vyjádřit procesu APRM plnou podporu.
  EU v plné míře uznává a respektuje, že proces APRM je ze své podstaty v odpovědnosti a správě Afriky.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k přijetí zákona o spolcích a charitativních organizacích Sněmovnou lidových zástupců Etiopské federativní demokratické republiky

  Brusel 30. ledna 2009 - Evropská unie vzala na vědomí přijetí zákona o spolcích a charitativních organizacích Sněmovnou lidových zástupců, mající za cíl odpovědné, efektivní a transparentní fungování občanské společnosti a jejích organizací.
  EU vítá podrobnou výměnu názorů na návrh zákona, kterou uskutečnila s vládou Etiopské federativní demokratické republiky, a oceňuje, že některé výhrady, jež k tomuto návrhu vyjádřila, byly zohledněny. Klíčové prvky tohoto právního předpisu, zejména ustanovení o financování ze zahraničí a o obhajobě zájmů sociálních skupin, nicméně zůstaly nezměněny.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Daňová odpočitatelnost darů poskytnutých obecně prospěšným zařízením nesmí být vyhrazena pouze zařízením usazeným v tuzemsku

  Lucemburk 27. ledna 2009 - Členský stát dárce musí ověřit, že jsou splněny podmínky uložené vnitrostátním obecně prospěšným zařízením.
  Německý právní řád stanoví, že od daně lze odpočítat dary poskytnuté obecně prospěšným zařízením, která se nacházejí v Německu a která splňují určité podmínky, přičemž vylučuje z této daňové výhody dary poskytnuté zařízením, jež mají své sídlo v jiném členském státě a jež jsou v tomto jiném státě uznána za obecně prospěšná.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Hledá se: transparentnější jaderná energetika

  Brusel 28. ledna 2009 - Dne 26. ledna 2009 uspořádal EHSV konferenci na téma „Pohled evropské občanské společnosti na jadernou energetiku“, na níž se sešli jak odpůrci, tak příznivci jaderné energie. Účastníci se shodli na potřebě transparentnosti, nebyli však schopni se dohodnout na tom, jak transparentnost účinně zajistit. EHSV se bude závěry konference zabývat v jedné ze svých budoucích iniciativ.
  „Panuje jasná shoda o tom, že je třeba se více angažovat v oblasti řízení jaderné energetiky. Toto řízení musí být transparentnější a odpovědnější. Všichni evropští občané mají právo být podrobně informováni o procesu přijímání rozhodnutí na poli jaderné energetiky a být do tohoto procesu zapojeni,“ uvedla paní Irini Pari, místopředsedkyně EHSV, ve svém úvodním projevu.
  více »

   

  Celosvětová finanční krize a průmyslové změny v hlavních evropských odvětvích výroby a služeb

  Brusel 28. ledna 2009 - Dne 6. února 2009 pořádá Poradní komise pro průmyslové změny Evropského hospodářského a sociálního výboru slyšení na téma „Celosvětová finanční krize a průmyslové změny v hlavních evropských odvětvích výroby a služeb“, kterým naváže na konferenci o makroekonomických aspektech finanční krize, jež proběhla ve dnech 22. a 23. ledna.
  více »

   

  Kalendář


  10. - 17. února 2009  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky