Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. ledna 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/01/2009

Ve Zlíně proběhl první Eurofestival * Evropa se probouzí z chladu, Ukrajina a Rusko obnovily dodávky plynu do EU * Flash Eurobarometer v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti * Setkání ministrů práce v Luhačovicích: mobilita pracovníků lékem na finanční a ekonomickou krizi * Alexandr Vondra představil výboru pro ústavní záležitosti EP priority českého předsednictví * Ivan Langer představil v Bruselu parlamentním výborům priority Ministerstva vnitra * Hans-Gert Pöttering poblahopřál Baracku Obamovi k převzetí úřadu prezidenta Spojených států amerických * Petr Nečas představil Evropskému parlamentu plánované kroky českého předsednictví * Ministr spravedlnosti představil justiční priority českého předsednictví v Evropském parlamentu

  diář

  Ve Zlíně proběhl první Eurofestival

  V pátek 23. ledna se ve Zlíně uskutečnil první ze série Eurofestivalů pořádaných Zastoupením Evropské komise a Úřadem vlády ČR v rámci doprovodného kulturního programu k neformálním setkáním Rady ministrů během českého předsednictví v čele EU. Tentokrát se jednalo o neformální setkání Ministrů práce a sociálních věcí, kteří jednali ve dnech 22. – 24.1. v nedalekých Luhačovicích.
  Původně rozmanitý kulturní program Eurofestivalu byl bohužel do značné míry ovlivněn tragickou událostí, která se stala na nedalekém prostranství, kde strom při pádu na zastávku městské hromadné dopravy zranil několik dětí.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Fond pro vnější hranice pro období 2007 až 2013 – Česká republika

  Brusel 22. ledna 2009 – Komise přijala v rámci Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 víceletý program pro Českou republiku, který je spolu s prvním ročním programem na rok 2007 financovaný částkou 21 milionů eur. Místopředseda Jacques Barrot odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti schválení programu přivítal: “Schválením tohoto víceletého programu Česká republika přispěje k vytváření společného systému integrované správy hranic.“
  více »

   

  EU se zlepšila v oblasti inovací

  Brusel 22. ledna 2009 – Podle nejnovější zprávy Komise dohání Evropa v oblasti inovací své hlavní ekonomické rivaly – USA a Japonsko. Na prvním místě je v inovacích Švýcarsko, za kterým následuje Švédsko, Finsko, Německo, Dánsko a Spojené království. Všech šest zemí dosahuje mnohem lepších výsledků než ostatní evropské země a než EU jako celek. Některé nové členské státy dosáhly nejlepších zlepšení, i když jejich výkon zaostává za průměrem EU. Všechny tyto trendy jsou zmíněny v evropském přehledu inovací za rok 2008.
  více »

   

  Evropská skupina pro etiku žádá Evropskou komisi, aby začlenila etické zásady do zemědělských politik

  Brusel 21. ledna 2009 – Evropská skupina pro etiku (EGE) se setkala s Mariann Fischer Boelovou, komisařkou zodpovědnou za zemědělství a rozvoj venkova, aby jí předložila hlavní doporučení vyplývající ze stanoviska skupiny k etickým důsledkům moderního vývoje zemědělských technologií. Skupina zdůrazňuje potřebu uceleného pohledu na zemědělské technologie a integrovaného přístupu k nim tak, aby produkční, skladovací a distribuční postupy byly při posuzování dopadů nových technologií z etického hlediska zvažovány společně.
  více »

   

  Evropa se probouzí z chladu, Ukrajina a Rusko obnovily dodávky plynu do EU

  Brusel 21. ledna 2009 – Ruský plyn už opět proudí do Evropy. Skončila tak rozepře, která způsobila, že miliony Evropanů byly 13 velmi studených dnů bez dodávek tepla a tisíce škol a továren musely být zavřeny. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k ukončení krize uvedl: „Je těžké uvítat řešení něčeho, k čemu nemělo vůbec dojít.“ Nebylo to poprvé, co spory mezi Ukrajinou a Ruskem způsobily přerušení dodávek plynu do EU. Podobné spory z posledních let ukazují, že Unie musí snížit svou závislost na dovážené energii.
  více »

   

  Usnadnění námořní dopravy mezi přístavy v EU

  Brusel 21. ledna 2009 – Již řadu let mohou kamiony a vlaky rozvážet po EU náklad bez hraničních kontrol. To však neplatí pro lodě. I když plují přímo z jednoho členského státu do druhého, musí vždy projít celní kontrolou. Komise proto představila plán na zjednodušení celního odbavování lodí. Ten obsahuje několik legislativních opatření na zmenšení byrokratické zátěže a doporučení na snížení administrativních poplatků. Podle komisaře pro dopravu Antonia Tajaniho by měl tento plán zvýšit konkurenceschopnost námořní dopravy.
  více »

   

  Flash Eurobarometer v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti

  19. ledna 2009 – Evropská komise zveřejnila výsledky výkumu veřejného mínění (Flash Eurobarometer) v zemích EU, který se zabýval názory občanů na oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Výsledky  průzkumu mimo jiné odhalují, za jak závažná považují občané EU a ČR témata imigrační politiky, azylové politiky, boje proti organizovanému zločinu, boje proti zneužívání drog a další. Zprávu s výsledky průzkumu v anglickém znění lze stáhnout na adrese
  http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_252_en.pdf .

   

  Průběžná prognóza na období 2009–2010: Pokles zesiluje, ale růst se vrátí před koncem roku 2009

  Brusel 19. ledna 2009 – V roce 2009 se očekává pokles růstu HDP v EU zhruba o 1,8 %, než dojde k mírnému ozdravení na 0,5 % v roce 2010. Jde o výsledek dopadu zesílené finanční krize, z toho vyplývajícího hospodářského útlumu, který se projevuje snížením světového obchodu. Vládní spotřeba a veřejné investice však poskytnou úlevu. Skutečnost, že poklesly inflační tlaky, též přispěje k soukromé spotřebě. Daňová opatření omezí snížení růstu HDP. Závažnost hospodářského útlumu však významně ovlivní zaměstnanost a veřejné finance.
  více »

  Předsednictví

   

  Setkání ministrů práce v Luhačovicích: mobilita pracovníků lékem na finanční a ekonomickou krizi

  23. ledna 2009 – V Luhačovicích skončilo neformální setkání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci členských států Evropské unie. Jeho účelem bylo vyzdvihnout úlohu mobility pracovníků při zvyšování pružnosti trhu práce, sociální soudržnosti a hospodářského růstu EU. Řada států ocenila české předsednictví, pokud jde o volbu tématu mobility pracovníků jako důležité priority.
  více »

   

  Předsednictví zahájilo diskuzi o návrhu nařízení proti ilegální těžbě dřeva

  21. ledna 2009 – Diskuzi o zásadách systému, který má bránit nelegální těžbě dřeva, odstartovalo české předsednictví na radě ministrů zemědělství a rybářství. Záruky legálního původu dřeva a dřevěných výrobků uváděných na trh EU podle ministra Gandaloviče však nechce předsednictví dosáhnout za cenu neúměrné administrativní zátěže nebo ohrožení konkurenceschopnosti dřeva v porovnání s jinými materiály.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Alexandr Vondra představil výboru pro ústavní záležitosti EP priority českého předsednictví

  21. ledna 2009 – Místopředseda vlády pro evropské záležitosti Alexandr Vondra představil ve výboru pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) priority českého předsednictví. Kromě tří politických priorit, takzvaných tří „E“ – Ekonomika, Energetika a Evropa ve světě, byla hlavním tématem vystoupení a živé diskuse se členy výboru Lisabonská smlouva. Významným úkolem českého předsednictví bude do konce června 2009 připravit právní záruky vyžádané Irskem na prosincové Evropské radě, které jsou předpokladem pro druhé irské referendum k Lisabonské smlouvě.
  více »

   

  Ivan Langer představil v Bruselu parlamentním výborům priority Ministerstva vnitra

  21. ledna 2009 – Prezentace se uskutečnila ve Výboru EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) a ve Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Ve výboru LIBE představil ministr vnitra evropským poslancům program předsednictví ČR v oblasti vnitřních věcí a seznámil přítomné poslance s několika hlavními prioritami. Mezi tyto priority patří moderní technologie a bezpečnost, Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), mezinárodní ochrana dětí a racionální protidrogová politika.
  více »

   

  Grilováním ve výborech EP prošel Gandalovič s úspěchem

  21. ledna 2009 – Tradiční grilování předsedy po přednesení programu předsednictví se v AGRI výboru EP neslo ve znamení debaty o budoucí podobě Společné zemědělské politiky, případném spolufinancování členskými státy, perspektivách jednotlivých pilířů a spolurozhodování Rady a Parlamentu.
  více »

   

  Hans-Gert Pöttering poblahopřál Baracku Obamovi k převzetí úřadu prezidenta Spojených států amerických

  21. ledna 2009 – "S příchodem nové americké administrativy můžeme znovu zahájit transatlantické vztahy a postavit je tak na nové a dynamické místo. Máme jedinečnou šanci otevřít novou kapitolu a zahájit nový směr myšlení. Naším cílem je vytvořit silné partnerství EU-USA založené na rovnosti..."
  více »

   

  Petr Nečas představil Evropskému parlamentu plánované kroky českého předsednictví

  20. ledna 2009 – Ministr Petr Nečas seznámil Evropský parlament s prioritními tématy a postoji českého předsednictví k některým aktuálním dokumentům a návrhům legislativních a nelegislativních opatření v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí. Poslance ze všeho nejvíce zajímal další postup předsednictví při projednávání směrnice o pracovní době, stávající finanční krize a slaďování rodinného a pracovního života.
  více »

   

  Ministr spravedlnosti představil justiční priority českého předsednictví v Evropském parlamentu

  20. ledna 2009 – Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil přednesl ve Výboru Evropského parlamentu pro právní záležitosti (JURI) priority českého předsednictví v oblasti justice. „Hlavní poselství našeho programu pro české předsednictví je efektivnější soudní řízení a více právní jistoty pro občany,“ zahájil debatu Jiří Pospíšil. Za českého předsednictví by měla být zahájena diskuse nad návrhem nařízení o dědictví a závětech, které by upravilo kolizní pravidla pro dědické řízení s přeshraničním prvkem.
  více »

   

  Ministr financí Miroslav Kalousek představil v Radě Ecofin priority českého předsednictví

  20. ledna 2009 – Dne 20. ledna zasedla poprvé Rada ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN) pod vedením ministra financí České republiky Miroslava Kalouska. Stěžejní diskuse se vedla k hlavním výzvám rozpočtové a hospodářské politiky pro nadcházející období roku 2009, zejména v kontextu aktuálně zveřejněné předpovědi Evropské komise a rovněž ve světle plánu na oživení evropského hospodářství, který v prosinci schválila Evropská rada.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky