Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 12. – 18. ledna 2009 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/01/2009

Mezinárodní rok astronomie 2009 * Počet registrací na doméně .eu přesáhl 3 miliony * Komise schválila státní podporu pro letiště Ostrava * Evropský parlament zahájil letošní první plenární zasedání ve Štrasburku * Světová potravinová bezpečnost: zásah EU je nezbytný * Úřadující předseda Rady Mirek Topolánek v plénu EP: představení priorit českého předsednictví * Lepší koordinace veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti * EP: Rusko a Ukrajina ztratily pověst důvěryhodných dodavatelů plynu * „Konec sázek“ - Možnosti obnovy evropské sociálně tržní ekonomiky * Ministři EU ocenili kroky českého předsednictví pro obnovu dodávek plynu * Komise navrhuje dodatečná opatření, která mají pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků

  diář

  Mezinárodní rok astronomie 2009

  Evropská unie slavnostně zahájila Mezinárodní rok astronomie 2009. Stalo se tak v Praze na Staroměstském náměstí. Rok 2009 byl vyhlášen světovou organizací UNESCO jako Mezinárodní rok astronomie (IYA 2009) k připomenutí 400. výročí od prvního pozorování oblohy dalekohledem, které jako první provedl Ital Galileo Galilei. Jelikož Česká republika předsedá v první polovině roku 2009 Evropské unii, byla pro slavnostní zahájení IYA v Evropské unii dne 7. ledna 2009 vybrána Praha. Program IYA se tak stal součástí doprovodných oslav tradičního setkání Evropské komise s vládou ČR na začátku předsednictví.
  více »


  Evropská komise

   

  Komise schválila státní podporu pro letiště Ostrava

  Brusel 13. ledna 2009 - Komise dnes povolila provedení státní podpory týkající se pořízení strojů a zařízení nezbytných pro provozování ostravského letiště.
  Podpora ve výši přibližně 11,15 milionu EUR bude vyplácena do konce roku 2013. Dotovaný projekt zahrnuje pořízení nástupních mostů, samopohybných nástupních schodů, tahače pro posun letadel, samopohybného pásového dopravníku zavazadel a vozidla pro ochranu letadel proti námraze.
  více »

  Evropská komise přijala v zájmu předcházení úrazům dětí evropskou normu pro dětská chodítka

  Brusel 13. ledna 2009 - Dnes byla v Úředním věstníku zveřejněna evropská bezpečnostní norma pro dětská chodítka, která pomůže zabránit mnoha úrazům dětí a již oficiálně přijala Evropská komise. Z údajů shromážděných za posledních dvacet let na nemocničních pohotovostech v EU a rovněž v USA vyplývá, že dětská chodítka jsou nebezpečná: každý rok je kvůli úrazům způsobeným při používání dětských chodítek ošetřeno několik tisíc dětí. Z výzkumu provedeného v Austrálii vyplynulo, že nejméně jedno ze tří dětí se při používání dětského chodítka zraní. Další výzkum, který v oblasti předcházení úrazům dětí provedla britská společnost Child Accident Prevention Trust, odhaduje, že dětská chodítka jsou příčinou většího počtu dětských úrazů než jakýkoliv jiný výrobek pro děti.
  více »

  Počet registrací na doméně .eu přesáhl 3 miliony

  Brusel 14. ledna 2009 - Zaregistrováním německého uživatele dosáhl 11. ledna počet internetových názvů na doméně .eu tří milionů. Dosažení tak vysokého počtu dva a půl roku po zavedení registrace na doméně .eu potvrzuje úspěšnost této internetové domény nejvyšší úrovně. Jedná se o čtvrtou nejoblíbenější internetovou doménu v evropských zemích a o devátou nejoblíbenější v celosvětovém měřítku. Podporováním jednoznačně evropské internetové identity pomáhá tato doména občanům a podnikům plně využít výhod jednotného trhu. Doménu .eu si pro svou přítomnost na internetu zvolily mezinárodní společnosti, malé a střední podniky, nevládní organizace a skupiny odborníků, ale i jednotliví evropští uživatelé.
  více »

  Komise navrhuje dodatečná opatření, která mají pomoci odvětví mléka a mléčných výrobků

  Brusel 15. ledna 2009 - V návaznosti na nedávný propad cen mléka a mléčných výrobků dnes komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová přislíbila zavedení nových opatření na podporu trhu. Komise příští týden opětovně zavede vývozní náhrady za mléko, sýry a sušené plnotučné a odstředěné mléko. Komise se zavázala, že po intervenčním nákupu másla a sušeného odstředěného mléka, který bude zahájen v březnu, v případě potřeby nakoupí více než předem stanovené množství, a to prostřednictvím pravidelných výběrových řízení. V listopadu Komise znovu zavedla soukromé skladování másla s platností od 1. ledna 2009, a to včetně másla vyrobeného v prosinci. To znamenalo zavedení soukromého skladování dříve, než je obvyklé.
  více »


  Rada

   

  Prohlášení českého předsednictví jménem Evropské unie k popravám kamenováním ve městě Mašhad, Írán

  Brusel 13. ledna 2009 - Evropská unie důrazně odsuzuje nové případy poprav kamenováním v Íránské islámské republice. Podle oficiálního potvrzení z dnešního dne a zpráv z dalších důvěryhodných zdrojů byly tři osoby vystaveny trestu ukamenováním ve městě Mašhad v týdnu od 21. prosince 2008. Jedné z těchto osob se údajně podařilo uniknout z kamenovací jámy a přežít, ostatní dvě byly ukamenovány k smrti.
  Evropská unie naléhavě žádá ústřední orgány Íránu, aby tento případ vyšetřily a zajistily definitivní ukončení poprav kamenováním v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který Írán podepsal a ratifikoval, stejně jako s Deklarací o ochraně osob před mučením a jiným krutým zacházením, přijatou rezolucí č. 3452 Valného shromáždění OSN v prosinci 1975, kterou Írán rovněž schválil.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o vytvoření nové vlády Bangladéše

  Brusel 13. ledna 2009 - Evropská unie vítá úspěšné završení parlamentních voleb v Bangladéši dne 29. prosince 2008 a následné jmenování nové bangladéšské vlády. Blahopřeje Šajch Hasíně Vadžídové k volebnímu vítězství a jmenování předsedkyní vlády Bangladéše a vzdává čest bangladéšskému lidu za jeho odhodlání k uspořádání demokratických, pluralitních voleb. Tyto volby jsou základem nového demokratického vývoje v Bangladéši.
  EU je potěšena skutečností, že předání moci začalo hladce a konstruktivně. Doufá ve stabilní, řádné a účinné fungování nově zvoleného parlamentu a vlády, jež se budou moci začít zabývat stěžejními otázkami budoucnosti Bangladéše, jako jsou posílení demokratického systému, právní stát, obnovení plně nezávislého soudnictví a dodržování lidských práv a základních svobod.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Evropský parlament zahájil letošní první plenární zasedání ve Štrasburku

  Štrasburk 12. ledna 2009 - Mezi hlavní témata letošního prvního plenárního zasedání EP ve Štrasburku patří představení priorit českého předsednictví, které bylo zahájeno 1. ledna. Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenbereg bude s poslanci diskutovat o situaci v Gaze a vicepremiér Vondra seznámí Parlament se stavem jednání ohledně rusko-ukrajinského konfliktu v oblasti dodávek plynu. Mezi hlavní legislativní návrhy tohoto zasedání patří balíček v oblasti pesticidů a návrh o biometrických pasech.
  více »

  Předseda EP Hans-Gert Pöttering k situaci v Gaze

  Štrasburk 12. ledna 2009 - Předseda EP Hans-Gert Pöttering dnes na úvod letošního prvního plenárního zasedání učinil prohlášení o situaci v Gaze, kde v několika posledních týdnech došlo k eskalací násilí, které postihuje zejména civilní obyvatelstvo. Předseda ve svém projevu odsoudil útoky vůči civilnímu obyvatelstvu a vyzval obě strany k uzavření příměří. Řešení konfliktu přitom spatřuje v politickém dialogu, nikoli v použití ozbrojených sil.
  více »

  Světová potravinová bezpečnost: zásah EU je nezbytný

  Štrasburk 13. ledna 2009 - Poslanci ve zprávě z vlastního podnětu vyzývají k urychlené a nepřetržité akci, která by zajistila celosvětovou potravinovou bezpečnost. Domnívají se, že pomoc ve výši 1 mld. EUR, kterou se EU rozhodla poskytnout rozvojovým zemím, by měly doprovázet investice do zemědělství. Parlament vyzývá také k zavedení mechanismů, jež by zaručily dostupnost dostatečných světových zásob potravin.
  více »

  Slavnostní zasedání k 10. výročí zavedení eura v Evropském parlamentu

  Štrasburk 13. ledna 2009 - Předseda EP Hans-Gert Pöttering dnes zahájil slavnostní zasedání k příležitosti 10. výročí zavedení eura, jehož se zúčastnili osobnosti, které stály u vzniku společné měny a významně se zasadily o její zavedení: Jean-Claude Trichet, Jean-Claude Juncker, Joaquín Almunia a Valéry Giscard D'Estaing. Všichni řečníci dnešního zasedání ocenili významnou úlohu eura nejen jako společné měny, ale i jako důležitý prvek evropské integrace, který se ukázal nepostradatelným v době hospodářské krize.
  více »

  Legislativní balíček v oblasti využívání pesticidů

  Štrasburk 13. ledna 2009 - Evropský parlament dnes v druhém čtení široce podpořil legislativní balíček týkající se problematiky využívání pesticidů, který si klade za cíl omezit využívání pesticidů a snížit jejich škodlivý dopad na lidské zdraví a životní prostředí. Legislativní návrhy obsahují rovněž opatření, která mají zajistit bezpečnější využívání pesticidů v každodenním životě.
  více »

  Úřadující předseda Rady Mirek Topolánek v plénu EP: představení priorit českého předsednictví

  Štrasburk 14. ledna 2009 - Úřadující předseda Rady Mirek Topolánek dnes vystoupil v plénu Evropského parlamentu, aby seznámil poslance s prioritami a programem českého předsednictví. To bude soustředěno do tří hlavních bodů: Ekonomika, Energetika a Evropská unie ve světě. Pokud jde o osud Lisabonské smlouvy, předsednictví bude pokračovat v rozhovorech s Irskem, M. Topolánek se však současně domnívá, že tato Smlouva musí být prostředkem pro lepší fungování Unie, nikoli cílem”, a nemůže být vynutitelná.
  více »


  Transparentnost: Evropský parlament chce jít příkladem

  Štrasburk 14. ledna 2009 - Poslanci EP dnes přijali zprávu, jejímž prostřednictvím žádají evropské instituce, aby usnadnily přístup evropských občanů ke svým dokumentům a rejstříkům. Poslanci také na základě nedávného rozsudku Evropského soudního dvora vyzývají Radu, aby zveřejňovala veškeré své debaty, a Parlament, aby zveřejnil více informací o činnosti svých poslanců, a to včetně jejich účasti na aktivitách EP a jejich příspěvcích a výdajích.
  více »

  Biometrické pasy dětí do 12 let bez otisků prstů

  Štrasburk 14. ledna 2009 - EP dnes podpořil změnu nařízení z roku 2004, které stanoví biometrické prvky, jež mají být začleněny do cestovních pasů a dalších cestovních dokladů, včetně otisků prstů držitele. Podle dohody, které dosáhl Parlament s Radou, by děti do dvanácti let věku neměly mít ve svých pasech otisky prstů, měly by však mít své vlastní pasy, aby se tak zabránilo únosům a obchodování s nimi. Biometrické pasy budou zavedeny v celé EU, na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku dne 29. června.
  více »


  Lepší koordinace veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti

  Štrasburk 14. ledna 2009 - EP a Rada dospěly k dohodě pro první čtení týkající se veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti. Cílem návrhu je vytvořit vnitřní evropský trh s obranným vybavením a dalšími produkty spojenými s obranou. Nová směrnice stanoví pravidla pro koordinaci veřejných zakázek v tomto obzvláště citlivém odvětví a měla by přispět k omezení nadměrného využívání článku 296 Smlouvy, jenž ve výjimečných případech umožňuje výjimky z pravidel vnitřního trhu v oblasti obrany a bezpečnosti.
  více »

  EP: příliš mnoho případů porušování základních práv v EU

  Štrasburk 14. ledna 2009 - Evropský parlament dnes přijal poměrem hlasů 401:220:67 zprávu pojednávající o případech porušování základních práv v Unii. Poslanci jejím prostřednictvím vyjadřují znepokojení v souvislosti s rozšířením tohoto jevu v EU a zdůrazňují přitom případy diskriminace menšin a porušování práva na soukromí evropských občanů. Vyzývají také evropské orgány a členské státy, aby lépe spolupracovaly v oblasti imigrace a azylu.
  více »

  EP: Rusko a Ukrajina ztratily pověst důvěryhodných dodavatelů plynu

  Štrasburk 14. ledna 2009 - Poslanci EP jednali s zástupcem Rady A. Vondrou a zástupcem Komise o jedné z nejhorších energetických krizí v Evropě. Oba zástupci informovali poslance o zprostředkovatelské úloze předsednictví a Komise v rusko-ukrajinském konfliktu, jež dosud přinesla pouze dílčí výsledky. I přes opakované sliby obou stran se dodávky plynu do EU obnovit zatím nepodařilo. Poslanci EP hovořili o nutnosti zbavit se energetické závislosti na Rusku, zavést mechanismus solidarity a společnou energetickou politiku.
  více »

  Druhý ročník Ceny Evropského parlamentu za žurnalistiku

  Štrasburk 15. ledna 2009 - V říjnu 2009 bude podruhé udělena Cena Evropského parlamentu za žurnalistiku. Získají ji ti novináři, kteří se zabývali významnými celoevropskými tématy či svou prací přispěli k většímu povědomí o Evropské unii a evropských institucích.
  Ceny budou uděleny ve čtyřech různých kategoriích:  tištěný článek, rozhlas, televize a internet. Vítěz každé kategorie získá i finanční odměnu ve výši €5000.
  více »

  Strategie vůči Bělorusku: Poslanci žádají více demokracie

  Štrasburk 15. ledna 2009 - Evropský parlament dnes přijal usnesení, v němž stanoví pět podmínek pro zlepšení vztahů mezi Běloruskem a EU. Propuštění politických vězňů, svoboda projevu pro sdělovací prostředky a NGO jsou hlavími předpoklady pro zrušení cestovních omezení, která byla zavedena vůči některým běloruským vládním úředníkům, na dalších šest měsíců.
  Pro zlepšení vztahů Běloruska s EU stanoví Evropský parlament prostřednictvím usnesení, které přijal na dnešním zasedání poměrem hlasů 551:15:31, pět podmínek. Bělorusko by mělo v první řadě propustit politické vězně, zaručit svobodu projevu pro sdělovací prostředky, nadále spolupracovat s OBSE/ODIHR na zlepšení volebního zákona, zlepšit podmínky pro práci nevládních organizací a zaručit svobodu shromažďování a politického sdružování.
  více »


  Konflikt na Blízkém východě: EP vyzývá k vyjednání příměří

  Štrasburk 15. ledna 2009 - V návaznosti na včerejší rozpravu dnes poslanci EP přijali společné usnesení o situaci v pásmu Gazy, v němž vyjadřují solidaritu s civilním obyvatelstvem postiženým násilím v Gaze a jižním Izraeli. Parlament vyzývá Izrael, aby plnil své povinnosti podle mezinárodního práva, a Hamás, aby ukončil raketové útoky a přijal vlastní odpovědnost tím, že se zaváže k účasti na politickém procesu, jenž bude mít za cíl obnovit dialog mezi Palestinci a přispět k pokračujícímu procesu vyjednávání.
  více »

  Evropský soudní dvůr


  Zavedení systému RSS pro tiskové zprávy

  Lucemburk 13. ledna 2009 - Služba Tisk a informace Soudního dvora od nynějška disponuje systémem RSS pro šíření tiskových zpráv o nejvýznamnějších věcech a událostech Soudního dvora.
  RSS (Really Simple Syndication nebo Rich Site Summary) je textový formát umožňující automatické a účinné šíření titulků zpráv dostupných na internetu, v důsledku čehož nemusíte vyhledávat informace sami. Upozorňující zpráva Vám tak umožní dozvědět se o zveřejnění tiskové zprávy na internetu a mít přístup k jejímu úplnému znění.
  více »

   

  Evropský účetní dvůr

   

  Informativní zpráva Evropského účetního dvora ke zvláštní zprávě č. 10/2008 – Rozvojová pomoc ES zaměřená na zdravotnické služby v subsaharské Africe

  Lucemburk 14. ledna 2009 - Cílem auditu bylo posoudit, do jaké míry byla pomoc ES účelná při zlepšování zdravotnických služeb v subsaharské Africe v kontextu závazků ES v oblasti snižování chudoby a rozvojových cílů tisíciletí. Audit zkoumal, zda objem finančních a lidských zdrojů, které Komise přidělila na zdravotnictví, odrážel její závazky v této oblasti politiky a zda Komise zrychlila provádění této pomoci. Dále audit posuzoval, nakolik účelně využívala Komise různých nástrojů k podpoře zdravotnictví, především rozpočtovou podporu, projekty a Světový fond boje proti AIDS, tuberkulóze a malárii (dále jen „Světový fond“).
  více »

  Informativní zpráva Evropského účetního dvora ke zvláštní zprávě č. 9/2008 – „Účelnost podpory EU poskytované Bělorusku, Moldavsku a Ukrajině v oblasti svobody, bezpečnosti a práva“

  Lucemburk 15. ledna 2009 - Po rozšíření v letech 2004 a 2007 se Evropská unie stala přímým sousedem Běloruska, Moldavska a Ukrajiny. Komise těmto státům poskytla značné finanční prostředky (166 milionů EUR v období 2000–2005) na zlepšení jejich kapacit v oblasti hraniční kontroly, řízení migrace a azylu, boji proti organizované trestné činnosti a v oblasti soudnictví a řádné správy věcí veřejných. Větší část pomoci byla poskytována prostřednictvím mezinárodních organizací. Kvůli nerespektování demokracie a lidských práv Komise omezila pomoc Bělorusku.
  Účelem auditu Účetního dvora bylo posoudit úspěšnost podpory EU, stanovit příčiny případných nedostatečných výsledků a zjistit, do jaké míry zavedla Komise proces umožňující zohlednit získané poznatky a zkušenosti při další pomoci v této oblasti.
  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

   

  Dát prioritu ekonomickým, sociálním a kulturním právům a sociálnímu dialogu ve vnějších politikách EU

  Brusel 13. ledna 2009 - Na plenárním zasedání v lednu 2009 přijme Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko k Evropskému nástroji pro demokracii a lidská práva. EHSV v něm formuluje několik klíčových doporučení pro lepší zapojení organizované občanské společnosti do vnějších politik Evropské unie.
  Ve stanovisku, které připravil zpravodaj pan Iuliano (skupina II Zaměstnanci – Itálie), se s politováním konstatuje, že Výbor dosud nebyl přizván k účasti na politikách EU vedených v oblasti lidských práv ve třetích zemích.
  více »

  Prohlášení Maria Sepiho, předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru, k situaci v Gaze

  Brusel 14. ledna 2009 - Předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) pan Mario Sepi vyjadřuje hluboké znepokojení nad eskalací konfliktu v Gaze a vyzývá k okamžitému uzavření příměří.
  Civilní obyvatelstvo Gazy je ve vážném ohrožení; je třeba zastavit násilí, umožnit naléhavě nutné dodávky humanitní pomoci, a zmírnit tak probíhající humanitární krizi. Výbor zcela podporuje úsilí, které v tomto směru vynakládá Evropská komise a Evropský parlament.
  Předseda vyzývá všechny strany, včetně mezinárodního společenství, aby respektovaly usnesení Rady bezpečnosti OSN z 8. ledna 2009 o obnovení mírového procesu.
  více »

  EHSV volá po ambicióznější sociální agendě, lepším využívání otevřené metody koordinace a kvantitativních a kvalitativních cílů

  Brusel 15. ledna 2009 - EHSV vcelku vítá sdělení Komise o obnovené sociální agendě, přál by si však, aby bylo poněkud ambicióznější. V důsledku rozsáhlé světové finanční a hospodářské krize se musí Evropská unie o to více zasazovat za silnou sociální a konkurenceschopnou Evropu.
  EHSV přijal dne 14. ledna 2009 převážnou většinou hlasů stanovisko, v němž opakuje požadavek na nový evropský sociální akční program a vyzývá k posílení a zlepšení otevřené metody koordinace, především pomocí lepšího využívání kvantitativních a kvalitativních cílů. „Každá sociální agenda by tam, kde je to nezbytné a náležité, měla obsahovat minimální normy pro práva zaměstnanců,“ uvedla zpravodajka EHSV Evelyne Regner (Skupina II, Zaměstnanci, Rakousko) a dále zdůraznila, že Evropa naléhavě potřebuje moderní politiky trhu práce a silné, udržitelné sociální systémy příznivé pro zaměstnanost.
  více »

  „Konec sázek“ - Možnosti obnovy evropské sociálně tržní ekonomiky

  Brusel 16. ledna 2009 - Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) uspořádá ve dnech 22. a 23. ledna 2009 konferenci nazvanou „Konec sázek“ – Možnosti obnovy evropské sociálně tržní ekonomiky, která se bude zabývat současnou mezinárodní finanční situací a jejími riziky pro evropské ekonomiky.
  Před zahájením konference proběhne od 14:00 tisková konference, které se zúčastní pan Mario Sepi, předseda EHSV, pan John Monks, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EKOS), pan Andrea Benassi, sociální partner, Evropské sdružení řemesel a malých a středních podniků (UEAPME) a paní Pervenche Beres, předsedkyně výboru pro hospodářství a měnu Evropského parlamentu. Tiskovou konferenci bude moderovat paní Irini Pari, místopředsedkyně EHSV.
  více »


  Rada

   

  Ministři EU ocenili kroky českého předsednictví pro obnovu dodávek plynu

  Brusel 12. ledna 2009 - Vzhledem k současné situaci, jež byla zapříčiněna přerušením dodávek plynu z Ruska přes Ukrajinu, bylo dnes v Bruselu svoláno mimořádné zasedání Rady pro energetiku, jíž předsedá český ministr průmyslu a obchodu Martin Říman.
  Rada zhodnotila situaci ohledně dodávek plynu v zasažených státech EU a ocenila domácí a solidární opatření, která napomohla zmírnit dopad na evropské občany i na národní hospodářství. Rada naléhala na obě strany, aby okamžitě obnovily dodávky plynu do EU. Přerušení dodávek do EU zapříčinilo rozsáhlé ekonomické škody a utrpení občanů EU a okolních států.
  více »

  Zemědělské priority a program předsednictví představí v Evropském parlamentu Petr Gandalovič

  Brusel 15. ledna 2009 - Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič vystoupí příští týden v Bruselu ve třech gesčně příslušných výborech Evropského parlamentu, kde představí priority a program českého předsednictví v resortu zemědělství. 19. ledna bude předsedat radě ministrů zemědělství a rybářství.
  více »


  Kalendář


  24. - 28. ledna 2009

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky