Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (5. – 11. ledna 2009)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/01/2009

Oficiální zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace * Ukrajina a Rusko se dohodly na obnově dodávek zemního plynu do Evropy * Kinematografie: EU bude podporovat také filmovou tvorbu po celém světě * České předsednictví vytvořilo podmínky pro obnovení dodávek ruského plynu * Česká republika slavnostně zahájila předsednictví v Radě EU * České předsednictví představilo své priority a pracovní program * Společné prohlášení českého předsednictví a Evropské komise * Prohlášení předsedy Pötteringa k situaci na Středním východě * Nezaměstnanost v eurozóně vzrostla na 7,8 %, v EU27 na 7,2 %

  diář

  Ukrajina a Rusko se dohodly na obnově dodávek zemního plynu do Evropy

  Rusko a Ukrajina podepsaly smlouvu zprostředkovanou EU o obnově dodávek zemního plynu do Evropy pod dohledem pozorovatelů EU. K evropským spotřebitelům by se měl plyn dostat do jednoho až dvou dnů. Rusko zastavilo dodávky plynu 7. ledna a obvinilo Ukrajinu z nezákonného odčerpávaní. Výpadkem bylo zasaženo asi 20 zemí, a to zejména na Balkáně, kde se desetitisíce domácností ocitly bez dodávek tepla a musely být uzavřeny školy, nemocnice a továrny. V pondělí 12. ledna se v Bruselu konalo mimořádné zasedání ministrů členských států EU pro energetiku, kteří vyzvali Rusko a Ukrajinu, aby našli dlouhodobé řešení, jež by podobným výpadkům zabránilo. Ministři se rovněž dohodli na nutnosti posílit energetickou politiku na úrovni EU. Na Ukrajinu už dorazil tým pozorovatelů EU, kteří kontrolují, zda Rusko a Ukrajina dodržují dohody o dodávkách plynu do Evropy.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Kinematografie: EU bude podporovat také filmovou tvorbu po celém světě

  Brusel 9. ledna 2009 – Evropská komise přijala nový program MEDIA MUNDUS, který se zaměřuje na širokou mezinárodní spolupráci v audiovizuálním odvětví a klade si za cíl posílit kulturní a obchodní vztahy mezi evropským filmovým průmyslem a filmovými tvůrci z třetích zemí. V období let 2011 – 2013 poskytne EU na projekty předložené odborníky z audiovizuálního odvětví z EU a ze třetích zemí finanční prostředky ve výši 15 milionů EUR.
  více »

   

  Soutěž o nejlepší reportáž

  Brusel 8. ledna 2009 – Evropská komise pořádá soutěž o ceny za nejlepší reportáže týkající se zdravotnické tématiky v EU v rámci kampaně Evropa pro pacienty. Soutěž si klade za cíl zvýšit povědomí o 10 iniciativách týkajících se zdravotnictví a práv pacientů. Vítěz soutěže obdrží 5 000 eur, druhý v pořadí 3 000 eur a třetí 2 000 eur. Porota bude hodnotit články publikované na výše uvedená témata mezi 2. červencem 2008 a 15. červnem 2009. Účastnit se mohou občané států EU s novinářskou registrací. Účast v soutěži je zdarma. Cena bude udělena na podzim 2009.
  více »

   

  Oficiální zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace

  Brusel 5. ledna 2009 – České předsednictví EU a Evropská komise ve středu 7. ledna pod heslem „Představuj si. Tvoř. Inovuj.“ (Imagine. Create. Innovate) oficiálně zahájí Evropský rok tvořivosti a inovace (2009). Cílem tohoto Evropského roku je podpořit tvůrčí a inovativní přístupy v různých odvětvích lidské činnosti a přispět k tomu, aby Evropská unie dokázala řešit úkoly, které na ni čekají v globalizovaném světě.
  více »

  Rada

   

  České předsednictví vytvořilo podmínky pro obnovení dodávek ruského plynu

  Brusel 11. ledna 2009 – Aktuálně byly vytvořeny podmínky pro okamžité obnovení dodávek ruského zemního plynu do Evropské unie. Po svém návratu do Prahy z intenzivních jednání v Moskvě a v Kyjevě uvedl český premiér a současný předseda Evropské rady Mirek Topolánek, že prohlášení podepsané všemi zúčastněnými stranami by mělo znamenat konec krizové situace spojené s nedostatkem plynu v některých členských státech.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví ke čtvrtému výročí podpisu Všeobecné mírové dohody pro Súdán

  Brusel 9. ledna 2009 – Evropská unie by ráda připomněla čtvrté výročí podpisu súdánské Všeobecné mírové dohody, která má zásadní význam pro prosazování pokojného soužití mezi severem a jihem Súdánu. Evropská unie znovu potvrzuje, že čestné naplňování Všeobecné mírové dohody má strategický význam, a opakuje, že je přesvědčena, že Národní kongresová strana a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí, které uvedenou dohodu podepsaly, musí dostát společné odpovědnosti.
  více »

   

  Česká republika slavnostně zahájila předsednictví v Radě EU

  Praha 8. ledna 2009 – Česká republika slavnostně zahájila předsednictví v Radě Evropské unie. V pražském Národním divadle symbolicky převzala štafetu od Francie. Galavečer pod názvem "Sladíme Evropu" proběhl v režii bratří Formanů. Večerem provázel orchestr Národního divadla pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviće. Zazněly skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů. 
  více »

   

  Pamětní Stříbrná Mince českého předsednictví ČR v Radě EU

  Praha 7. ledna 2009 – Česká národní banka vydává 7. ledna pamětní stříbrnou dvousetkorunu u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Dvousetkoruna má průměr 31mm, hmotnost 13g a vydává se ve dvojím provedení, běžném a zvláštním (proof) s leštěným polem a matovým reliéfem. Na líci dvousetkoruny je 12 hvězd symbolizujících EU, kompozice heraldických zvířat, název státu, označení nominální hodnoty mince a značka mincovny. Na rubu je 12 hvězd, státní vlajka České republiky, opis „ PŘEDSEDNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V RADĚ EVROPSKÉ UNIE“, rok ražby 2009 a iniciály autora MgA. Josefa Oplištila.
  více »

   

  České předsednictví představilo své priority a pracovní program

  Praha 6. ledna 2009 – Premiér ČR Topolánek a vicepremiér Vondra v Praze představili priority a pracovní program českého předsednictví. Klíčovými prioritami budou tři "E": ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Mottem je "Evropa bez bariér". Pracovní program je výsledkem dvou let přípravných prací. Vláda při definici priorit a programu vycházela ze strategických dokumentů EU a závěrů Rad EU i Evropských rad.
  více »

   

  Společné prohlášení českého předsednictví a Evropské komise

  Brusel 6. ledna 2009 – Bez předchozího upozornění a v přímém rozporu s ujištěními ze strany nejvyšších představitelů Ruska a Ukrajiny byly významně omezeny dodávky plynu do některých členských států EU. To je zcela nepřijatelné. České předsednictví a Evropská komise požadují bezodkladné obnovení dodávek plynu do EU a obnovení rozhovorů Ruska a Ukrajiny s cílem nalézt definitivní řešení jejich obchodního sporu. České předsednictví a Komise pokračují v dialogu s oběma stranami tak, aby v co nejkratší době dosáhly dohody.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Prohlášení předsedy Pötteringa k situaci na Středním východě

  Štrasburk 9. ledna – Evropský parlament důrazně nabádá k okamžitému ukončení násilí, kterým nejvíce trpí civilní obyvatelstvo. Evropská unie se musí do procesu na Středním východě zapojit diplomaticky, politicky a pod dohledem Organizace spojených národů také svými bezpečnostními silami. Jediná přijatelná platforma pro trvalý mír je a zůstává řešení dvou států, tj. Izrael a Palestina jako dvě suverénní země s bezpečnými hranicemi. Evropský parlament bude i nadále pokračovat ve svých závazcích v této oblasti a podpoří všechny snahy, které mohou přinést mír.
  více » 

   

  Eurostat

   

  Nezaměstnanost v eurozóně vzrostla na 7,8 %, v EU27 na 7,2 %

  8. ledna 2009 – Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti v eurozóně dosáhla v listopadu 2008 7,8 %, zatímco v říjnu 2008 činila 7,7 % a v listopadu 2007 7,2 %. Míra nezaměstnanosti v EU27 v listopadu 2008 stoupla na 7,2 % ze 7,1 % v říjnu 2008 a 6,9 % v listopadu 2007. Nejnižší míru nezaměstnanosti z členských států EU zaznamenalo Nizozemsko (2,7 %), Rakousko (3,8 %) a Kypr (3,9 %), naopak nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo Španělsko (13,4 %), Slovensko (9,1 %) a Lotyšsko (9 %).
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky