Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Dva týdny v Evropě (15. – 28. prosince 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/01/2009

Česká republika předsedá Radě Evropské unie * Nová pravidla EU týkající se bezpečnosti hraček pro naše děti * Evropské číslo tísňového volání 112 již funguje ve všech členských státech EU * Slovensko přijme euro, které slaví deset let existence * Členský stát smí bránit přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU * Prohlášení předsednictví v souvislosti se vstupem charty Sdružení národů jihovýchodní Asie v platnost * Rozhovory s občany Evropy 2009

  diář

  Česká republika předsedá Radě Evropské unie

   

  Na webových stránkách českého předsednictví tuto historickou událost uvedl předseda české vlády Mirek Topolánek slovy:

  "Česká republika bude předsedat jednání „sedmadvacítky“ od ledna do června 2009. Ale příprava na předsednictví trvá fakticky dva roky. Kromě organizace a formulace vlastních priorit byly důležité zejména schůzky s hlavami států a předsedy vlády všech členských států v rámci „tour de capitals“, stejně jako posílení spolupráce s Evropskou komisí. Završením příprav pak je spolupráce v rámci předsednického tria. Spolu s Francií, po níž předsednické křeslo přebíráme a Švédskem, které následuje po nás, jsme vypracovali 18 měsíční program předsednictví. To vše bylo nezbytné učinit, aby předsednictví bylo úspěšné a přinášelo konkrétní výsledky.

  Díky této přípravě mohu říci, že priority českého předsednictví nejsou pouze prioritami národními, ale prioritami celé Evropské unie. Motto českého předsednictví „Evropa bez bariér“ odráží čtyři základní unijní svobody – volný pohyb zboží, kapitálu, pracovníků a služeb. Ty hodláme prosazovat v plném rozsahu. Logo našeho předsednictví, tedy doména www.EU2009.cz, k nim symbolicky přidává pátou svobodu – volný pohyb informací a znalostí. Hlavní priority českého předsednictví pak lze shrnout do sloganu „3E“ – ekonomika, energetika a Evropa a svět (Economy, Energy, External Relations)."

  Symbolickým označením našich priorit jako tři „3E“ vědomě navazujeme na švédské předsednictví z první poloviny roku 2001, které řešilo podobné problémy, jaké stojí před Českou republikou. Tehdy šlo o smlouvu z Nice, o přípravy na zavedení jednotné měny a o otázku, jak si se svým prvním  předsednictvím poradí nová země Unie, která navíc stojí mimo eurozónu.

  Mohu zodpovědně říci, že Česká republika je připravena předsedat Radě Evropské unie a kromě prosazování svých priorit, které jsou zároveň prioritami evropskými, zejména moderovat debatu o aktuálních problémech a pokračovat v kontinuální politice Unie.
  více »

  Evropská komise

   

  Slovensko přijme euro, které slaví deset let existence

  Brusel 18. prosince 2008 – Eurozóna bude mít na začátku ledna dva důvody k oslavě: počet zemí Evropské unie, které sdílí stejnou měnu, vzroste se Slovenskem na 16 a euro bude mít desáté narozeniny. K připomenutí této události se bude vydávat speciální dvoueurová mince a promítat dokumentární film popisující cestu k euru a jeho výhody. Na Slovensku jsou mezitím přípravy v plném proudu.
  více »

   

  Komise vyzývá členské státy k pružné aktualizaci pravidel pro televizní vysílání

  Brusel 18. prosince 2008 – Rok poté, kdy vstoupila v platnost nová směrnice EU o liberalizaci pravidel pro televizní vysílání, nebylo v příjímání vnitrostátních pravidel v členských státech dosaženo žádného velkého pokroku. Pouze Rumunsko provedlo celý soubor nových pravidel, která vstoupila v platnost 19. prosince 2007 ( IP/07/1809). Ostatních 26 členských států na to má čas do prosince roku 2009.
  více »

   

  Pravidelný Eurobarometr 70: Podzim 2008

  Brusel 18. prosince 2008 – Podzimní Eurobarometr ukazuje, že obecné postoje občanů k EU zůstaly všeobecně stabilní, zatímco jejich vnímání hospodářské situace a výhledy do budoucnosti dramaticky zasáhla finanční krize. Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová k průzkumu poznamenala: "Nový Eurobarometr odráží těžké časy, v nichž právě žijeme."
  více »

   

  Nová pravidla EU týkající se bezpečnosti hraček pro naše děti

  Brusel 18. prosince 2008 – Evropská komise vítá přijetí návrhu Evropského parlamentu na značné posílení pravidel EU týkajících se bezpečnosti hraček. Spotřebitelé tak získají jistotu, že hračky, které se v EU prodávají, splňují nejpřísnější bezpečnostní požadavky na světě, zejména pokud jde o použití chemických látek. Nový právní rámec řeší širokou škálu problémů, aby zajistil, že hračky nebudou představovat žádná zdravotní rizika nebo nebezpečí úrazu.
  více »

   

  Komisařka Kunevová podepíše „úmluvu o bezpečnosti“ s prodejci a dovozci hraček

  Brusel 17. prosince 2008 – Meglena Kunevová podepíše dohodu se zástupci maloobchodních prodejců a dovozců hraček. Slavnostní podpis dohody za účasti zástupců evropských maloobchodních prodejců a dovozců hraček se uskuteční 18. prosince v hračkářství nedaleko Bruselu. Signatáři se tím zavážou k řadě kroků za účelem dalšího zlepšování bezpečnosti hraček, mezi něž patří i poskytování vzdělávání a školení v oblasti bezpečnostních norem, se zaměřením zejména na trh s laciným zbožím.
  více »

   

  Investice do reálné ekonomiky: klíčová úloha politiky soudržnosti v plánu obnovy

  Brusel 16. prosince 2008 – Evropská komise přijala zprávu zdůrazňující přispění politiky soudržnosti k plánu evropské hospodářské obnovy a její přínos pro reálnou ekonomiku. Zpráva se podrobně věnuje opatřením, jejichž cílem je urychlit tzv. „chytré“ investice na národní a regionální úrovni díky usnadnění přístupu k subvencím, zjednodušení podpory pro osoby zasažené krizí a větší dostupnosti financí pro malé a střední podniky.
  více »

   

  Evropské číslo tísňového volání 112 již funguje ve všech členských státech EU

  Brusel 15. prosince 2008 – Občané se mohou v celé EU dovolat na záchranné služby vytočením jednotného evropského čísla tísňového volání 112. Linka 112 je dostupná již také z každého telefonu v Bulharsku, čímž byla ještě před Vánoci, kdy se tisíce lidí v členských státech vydají na návštěvu k příbuzným, na lyže nebo za sluncem, pokryta celá Evropská unie.
  více »

  Evropský soudní dvůr

   

  Členský stát smí bránit přemístění sídla společnosti do jiného členského státu EU

  Lucemburk 16. prosince 2008 – Soudní dvůr na základě případu maďarské obchodní společnosti Cartesio rozhodl, že za současného stavu práva Společenství svoboda usazování nebrání tomu, aby členský stát mohl zabránit společnosti založené podle jeho vnitrostátního práva přemístit její sídlo do jiného členského státu a zároveň si zachovat postavení společnosti podle práva tohoto státu.
  více »

   

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví v souvislosti se vstupem charty Sdružení národů jihovýchodní Asie v platnost

  Brusel 17. prosince 2008 – Evropská unie vítá vstup charty Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) v platnost. Tento dokument, vymezující nový institucionální rámec, představuje důležitý krok v procesu regionální integrace v jihovýchodní Asii. Charta umožní prohloubit hospodářské a obchodní vztahy v rámci ASEANu a přispět k míru a prosperitě v této oblasti. Obnovený rámec dále umožní, aby ASEAN hrálo aktivnější politickou úlohu a více se v regionu prosadilo. Charta přispěje rovněž k posilování rozvoje a stability celé oblasti.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Rozhovory s občany Evropy 2009

  Brusel 16. prosince 2008 – Rozhovory s občany Evropy 2009 (European Citizens Consultations - ECC 2009) mají s blížícími se volbami do Evropského parlamentu umožnit občanům účastnit se celoevropské diskuse o budoucnosti Evropy na téma “Jak reagovat na současnou ekonomickou a finanční krizi”. Na ECC 2009 mohou občané vyjádřit názor na možnosti Evropské unie ovlivňovat naši ekonomickou a sociální budoucnost v globalizovaném světě. Online debata je první částí projektu, který vyvrcholí Summitem evropských občanů v květnu 2009.
  více »

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky