Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě ( 8. - 14. prosince 2008 )
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/12/2008

Vedoucí představitelé EU se dohodli na řešení otázek změny klimatu a hospodářské recese * Co pro vás EU udělala v roce 2008? * Bezpečné, inovativní a dostupné léky: obnovená vize pro farmaceutický průmysl * Komise hodnotí, jak členské státy uplatňují právo občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt * EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti * Záchrana životů – Komise přijímá kroky pro zlepšení dárcovství orgánů v Evropě * Prohlášení předsednictví k prohledání kanceláří organizace Memorial v Petrohradě dne 4. prosince 2008 * Komise navrhuje cestu k zajištění nižších a konkurenceschopnějších cen potravin v Evropě

  diář

  Vedoucí představitelé EU se dohodli na řešení otázek změny klimatu a hospodářské recese

  Na historickém summitu bylo dosaženo dohody v otázce změny klimatu, hospodářského oživení a Lisabonské smlouvy. Po dvou dnech intenzivních vyjednávání se vedoucí představitelé EU dohodli na tom, jak dosáhnout ambiciózních cílů EU v oblasti změny klimatu a prosadit plán na oživení stagnující ekonomiky EU, na který bude vynaloženo 200 miliard eur. Přišli také s plánem, za jakých podmínek by Irsko mohlo ratifikovat Lisabonskou smlouvu.

  Předseda Komise José Manuel Barroso uvítal tyto dohody jako „historická rozhodnutí“ a vyzval zbytek světa, aby následoval příkladu EU v oblasti změny klimatu. „Ano, můžete. Můžete udělat to, co činíme my,“ uvedl na tiskové konferenci po skončení posledního letošního summitu EU.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Co pro vás EU udělala v roce 2008?

  Brusel 12. prosince 2008 – Evropská komise vydala svou multimediální ročenku, v níž jsou uvedeny některé z nejdůležitějších úspěchů, jichž Evropská unie dosáhla v roce 2008. Ročenka uvádí řadu úspěšných případů, kdy opatření EU přinesla občanům konkrétní výsledky, a to v oblastech od bezpečnosti hraček až po zmírňování dopadů finanční krize.
  více »

   

  Evropská komise vítá vstup Švýcarska do schengenského prostoru

  Brusel 12. prosince 2008 – Poté, co byl schengenský prostor dne 21. prosince loňského ruku rozšířen o 9 nových členů (Estonsko, Českou republiku, Litvu, Maďarsko, Lotyšsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko), slaví dnes svoje přistoupení Švýcarsko. Bude tak usnadněn rozvoj příhraničních regionů, zintenzivnění cestovního ruchu a lze počítat s příznivým dopadem na infrastrukturu. Pro osoby cestující v dobré víře bude nyní cestování mezi státy, které jsou členy schengenského prostoru, a Švýcarskem rychlejší a jednodušší. Občanům třetích zemí postačí k cestě jedno schengenské vízum, a nebudou tedy již potřebovat samostatná víza do různých zemí.
  více »

   

  Komise navrhuje cestu k zajištění nižších a konkurenceschopnějších cen potravin v Evropě

  Brusel 10. prosince 2008 – Evropská komise schválila sdělení, jehož cílem je zlepšit fungování potravinového řetězce, a snížit tak ceny potravin pro spotřebitele. Ceny potravin sice ze svých rekordních úrovní na začátku roku výrazně klesly, příčiny prudkého zvýšení cen zemědělských komodit ve střednědobém horizontu, mezi něž patří regulační omezení, nedostatečná konkurence a spekulace, však přetrvávají a je třeba je řešit.
  více »

   

  Bezpečné, inovativní a dostupné léky: obnovená vize pro farmaceutický průmysl

  Brusel 10. prosince 2008 – EU ztrácí své pozice v oblasti inovací ve farmaceutickém průmyslu, evropští pacienti se potýkají s nerovným přístupem k informacím o lécích a roste počet padělků. Komise hodlá těmto problémům čelit pomocí balíčku dokumentů: 1. sdělení, které má podnítit úvahy o možnostech zlepšení přístupu na trh a vyvinout iniciativy k podpoře farmaceutického výzkumu v EU; 2. návrh řešení rostoucího problému padělků a nelegální distribuce léků; 3. návrhy umožňující občanům přístup ke kvalitním informacím o lécích na předpis a 4. návrhy na zlepšení ochrany pacientů tím, že bude posílen systém EU pro sledování bezpečnosti léků.
  více »

   

  Komise hodnotí, jak členské státy uplatňují právo občanů EU a jejich rodin na volný pohyb a pobyt

  Brusel 10. prosince 2008 – Komise přijala zprávu o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Z této zprávy vyplývá, že provedení směrnice přináší celkově spíše zklamání. Obsahuje kroky, které Komise hodlá podniknout s cílem zajistit zlepšení zákonů a správních postupů členských států tak, aby nebyla poškozována práva občanů EU.
  více »

  Komise vydává pokyny, které Evropanům umožní sledovat televizi na mobilních telefonech

  Brusel 10. prosince 2008 – Evropská komise učinila rozhodující krok pro podporu služeb v oblasti mobilní televize. Zveřejnila pokyny, které umožní rychlejší zavádění nových služeb mobilní televize. Očekává se, že v roce 2013 přesáhnou celosvětové příjmy v oblasti mobilní televize 7,8 miliardy EUR. Komerční služby, jejichž poskytování bylo v některých evropských zemích zahájeno do léta 2008, ukazují, že poptávka spotřebitelů roste. Pokyny Komise spolu s doplněním normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU v březnu 2008 (IP/08/451) zdůrazňují pevné odhodlání Komise zpřístupnit nové služby evropským zákazníkům.
  více »

   

  EU přijímá nový program pro bezpečnější internet: 55 milionů EUR na bezpečnější internet pro děti

  Brusel 9. prosince 2008 – EU zahájí 1. ledna 2009 nový program pro bezpečnější internet. Po hlasování z 23. října, v němž Evropský parlament vyjádřil novému programu pro bezpečnější internet ( IP/08/1571) podporu, přijala nový program i Rada ministrů. Nový program pro bezpečnější internet na období 2009–2013 navrhla Evropská Komise ( IP/08/310) s cílem chránit děti a umožnit jim bezpečné používání internetových služeb.
  více »

   

  Komisařka Hübnerová předkládá zprávu o výzvách, jimž budou regiony čelit v roce 2020, mapující tzv. „index ohrožení“

  Brusel 9. prosince 2008 – Danuta Hübnerová, evropská komisařka pro regionální politiku, představila závěry zprávy o situaci regionů v roce 2020, která obsahuje první výhledovou analýzu pravděpodobných regionálních dopadů čtyř největších výzev, jimž čelí Evropa: globalizace, demografické trendy, změna klimatu a využití a dodávky energie. Závěry zprávy, kterou vypracovalo generální ředitelství Komise pro regionální politiku, budou podkladem pro reflexi o budoucí evropské politice soudržnosti.
  více »

   

  Záchrana životů – Komise přijímá kroky pro zlepšení dárcovství orgánů v Evropě

  Brusel 8. prosince 2008 – Komise přijala významná opatření pro dárcovství orgánů a desetibodový akční plán spolupráce s členskými státy na posílení systémů dárcovství orgánů a transplantace v Evropě. Transplantace je pro mnohé pacienty jedinou dostupnou léčbou, která jim může zachránit život. V současné době na vhodného dárce čeká v EU 56 000 pacientů. Odhaduje se, že každý den zemře 12 lidí čekajících na transplantaci. Směrnice a akční plán se zabývají třemi hlavními úkoly: zlepšit jakost a bezpečnost orgánů v Evropě, zvýšit dostupnost orgánů a zlepšit efektivitu a dostupnost transplantačních systémů.
  více »

   

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví k prohledání kanceláří organizace Memorial v Petrohradě dne 4. prosince 2008

  Brusel 10. prosince 2008 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s prohlídkou, jež byla dne 4. prosince 2008 provedena v kancelářích organizace Memorial v Petrohradě. Tato akce, k níž došlo pouze několik dní před oslavou 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, je negativním signálem. Evropská unie vyzývá ruské orgány, aby zaručily svobodný výkon činnosti organizace, jejíž práce a úsilí o zachování památky obětí stalinského režimu a ochranu lidských práv jsou uznávány a oceňovány na mezinárodní úrovni.
  více »

   

  Kalendář

   

  Uzávěrka výtvarné soutěže v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu

  Výtvarná soutěž pro děti a mládež o nejlepší návrhy na placky s tématikou mezikulturního dialogu, spolužití lidí různé barvy pleti, jazyka nebo náboženského vyznání zakončí Evropský rok mezikulturního dialogu 2008. Soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let nejen s výtvarnými návrhy, ale také autoři výtvarně zpracovaných trefných sloganů, případně kombinace obojího. Pět nejlepších návrhů poputuje do výroby. Uzávěrka soutěže je 20. prosince 2008.
  více »

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky