Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (24. - 30. listopadu 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

04/12/2008

Komisařka Kuneva organizuje konferenci o behaviorální ekonomii * Změna klimatu: poznaňská konference musí dát jednáním o nové celosvětové dohodě rychlejší tempo * Komise podniká kroky, aby členské státy provedly právní předpisy EU * Monopol ochranných autorských svazů: řízení pro porušení Smlouvy proti České republice a Maďarsku * Komise povolila českou státní podporu pro autobusové dopravce na jižní Moravě * Hans-Gert Pöttering vítá rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ohledně Lisabonské smlouvy * Komise představila Plán obnovy pro růst a zaměstnanost * Antimonopolní politika: předběžná zpráva o vyšetřování ve farmaceutickém odvětví

  diář

  Webová stránka českého předsednictví EU byla spuštěna

  Měsíc před začátkem českého předsednictví zahájil činnost oficiální internetový portál českého předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz. Do začátku předsednictví 1. ledna 2009 funguje web v obsahově a funkčně omezené verzi. Nabízí základní informace o předsednictví v češtině, angličtině a francouzštině a možnost včasné registrace na akce pro novináře.

  Design portálu vychází z jednotného vizuálního stylu českého předsednictví, který byl navržen mladým grafikem Tomášem Pakostou.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Komisařka Kuneva organizuje konferenci o behaviorální ekonomii

  Brusel 28. listopadu 2008 – Komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva na konferenci v Bruselu přivítala špičkové odborníky z akademické, obchodní a politické oblasti, aby prodiskutovali, jakou roli může hrát behaviorální ekonomie při vývoji politik, které lépe slouží spotřebiteli. Behaviorální ekonomie je poměrně nová, ale rychle se rozvíjející disciplína, která spojuje ekonomii a experimentální výzkum chování s cílem zkoumat a vysvětlit, proč se spotřebitelé určitým způsobem rozhodují o koupi, co jejich rozhodnutí ovlivňuje a jaký to má vliv na trh.
  více »

   

  Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

  Brusel 28. listopadu – Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě opět zlepšila. Podle zprávy Komise vzrostla v červenci 2008 na 21,7 %. Ze zprávy vyplývá, že rozdíl mezi zeměmi EU se zmenšuje (z 28,4 procentních bodů v červenci 2007 na 27,7 procentních bodů v červenci 2008). Tři čtvrtiny širokopásmových připojení v EU nabízejí rychlost stahování 2 milionů bitů za sekundu (Mbit/s) a více. více »

   

  Komise vyhlašuje soutěž Evropská unie a občanství

  Brusel 28. listopadu 2008 – „Evropská unie a občanství“ je název soutěže, kterou vyhlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise zodpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Vyzýváme studenty uměleckých škol a škol se zaměřením na grafiku starší 16 let, kteří jsou občany Evropské unie nebo pobývají na jejím území, aby vytvořili jednostránkový komix beze slov, který znázorňuje koncept občanství v Evropské unii. Tato soutěž si klade za cíl umožnit všem těmto mladým lidem vyjádřit jejich vlastní životní zkušenost občana v Evropské unii.
  více »

   

  Antimonopolní politika: předběžná zpráva o vyšetřování ve farmaceutickém odvětví

  Brusel 28. listopadu 2008 – Komise zveřejnila předběžnou zprávu o hospodářské soutěži ve farmaceutickém průmyslu. Podle předběžných zjištění uplatňují inovativní společnosti praktiky, jejichž cílem je zdržet nebo přímo zabránit vstupu konkurenčních léčiv na trh. Tyto praktiky zahrnují mnohočetné patenty na jeden lék, spory a soudní jednání, urovnání patentového sporu způsobem, který omezuje vstup generických společností na trh, a intervence u vnitrostátních orgánů. Pokud jsou tyto praktiky úspěšné, znamenají značné navýšení výdajů z rozpočtu na veřejné zdravotnictví.
  více »

   

  Změna klimatu: poznaňská konference musí dát jednáním o nové celosvětové dohodě rychlejší tempo

  Brusel 28. listopadu 2008 – Komise a členské státy EU si kladou za cíl urychlit jednání o nové celosvětové dohodě o klimatu a na konferenci OSN o změně klimatu, která se bude konat v polské Poznani od 1. do 12. prosince. Poznaňská konference představuje významný mezník v mezinárodních jednáních, která byla loni v prosinci zahájena na konferenci na Bali, a koncem roku 2009 by v Kodani měla vyústit v uzavření nové dohody.
  více »

   

  Komise chce znát názory na řešení hromadných stížností spotřebitelů

  Brusel 27. listopadu 2008 – Evropská komise zveřejnila zelenou knihu o kolektivním domáhání se spotřebitelských práv, která se zabývá otázkou, jak usnadnit domáhání se práv v situacích, kdy byl velký počet spotřebitelů poškozen počínáním jednoho obchodníka. Zelená kniha vypočítává překážky, které stojí v cestě účinnému domáhání se práv spotřebitelů, pokud jde o přístup, účinnost a dostupnost, a představuje různé možnosti odstranění zjištěných nedostatků. Připomínky k zelené knize lze předkládat do 1. března 2009.
  více »

   

  Komise podniká kroky, aby členské státy provedly právní předpisy EU

  Brusel 27. listopadu 2008 – Komise se rozhodla zahájit řízení pro porušení práva proti několika členským státům, protože neprovedly některé směrnice týkající se vnitřního trhu. Komise zašle Belgii, České republice, Estonsku, Francii, Irsku, Itálii, Kypru, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě, Německu, Polsku, Rakousku, Spojenému království, Španělsku a Švédsku odůvodněné stanovisko týkající se směrnice o povinném auditu. Komise rovněž zašle České republice, Itálii, Portugalsku a Řecku odůvodněné stanovisko týkající se směrnice o způsobilých aktivech.
  více »

   

  Monopol ochranných autorských svazů: řízení pro porušení Smlouvy proti České republice a Maďarsku

  Brusel 27. listopadu 2008 – Komise zaslala České republice a Maďarsku odůvodněné stanovisko z důvodu překážek svobodě usazování a volného pohybu služeb, které vznikly v důsledku monopolního postavení vnitrostátních organizací pro správu práv. České a maďarské zákony stanoví, že pro každý druh práva či díla může být na jejich území oprávněna k výkonu činnosti pouze jedna organizace pro kolektivní správu. Toto monopolní postavení udělené vnitrostátním organizacím zakazuje organizacím pro kolektivní správu usazeným v ostatních členských státech veškerou činnost, a upírá jim tak jejich svobodu usazování i volný pohyb služeb.
  více »

   

  Komise představila Plán obnovy pro růst a zaměstnanost

  Brusel 26. listopadu 2008 – Komise představila plán, kterým chce Evropě pomoci překonat současnou hospodářskou krizi. Jeho součástí jsou za prvé krátkodobá opatření, jejichž účelem je podpořit poptávku, zachránit pracovní místa a napomoci k obnově důvěry v evropské hospodářství. A za druhé tzv. chytré investování, které by v delším období vyústilo ve větší růst a udržitelnou prosperitu. V plánu se vyžaduje, aby se hospodářství stimulovalo pomocí včasného, cíleného a dočasného fiskálního opatření ve výši přibližně 200 miliard EUR neboli 1,5 % HDP EU z vnitrostátních rozpočtů (170 miliard EUR, tedy 1,2 % HDP) a z rozpočtů EU a Evropské investiční banky (30 miliard EUR, tj. 0,3 % HDP).
  více »

   

  Komise povolila českou státní podporu pro autobusové dopravce na jižní Moravě

  Brusel 26. listopadu 2008 – Evropská komise dospěla k závěru, že vyrovnávací platby poskytnuté jihomoravským autobusovým dopravcům představují opatření státní podpory, avšak vzhledem k tomu, že se platby vztahovaly pouze na pokrytí ztrát, nedošlo k nadměrnému odškodnění a opatření jsou v souladu s článkem 73 Smlouvy.
  více »

   

  Přímý přenos z konference „Deset let eura – inspirace pro Českou republiku“

  Praha 25. listopadu 2008 – Zastoupení Evropské komise se  letos stalo partnerem již druhého ročníku mezinárodní konference věnované problematice začlenění ČR do eurozóny. Konference Deset let eura - Inspirace pro Českou republiku, pořádané Ministerstvem financí ve spolupráci se společností Economia 25. listopadu 2008 v Praze. Přímý přenos z konference bylo možné sledovat online.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Hans-Gert Pöttering vítá rozhodnutí Ústavního soudu České republiky ohledně Lisabonské smlouvy

  Štrasburk 26. listopadu – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering přivítal rozhodnutí, které Ústavní soud České republiky přijal v Brně a které otevírá cestu k ratifikaci Lisabonské smlouvy v obou komorách českého parlamentu. U této příležitosti řekl: "Soud dnešním rozhodnutím překonal mrtvý bod v procesu ratifikace smlouvy v České republice. Soudci ve svém rozhodnutí potvrdili, že Lisabonská smlouva je slučitelná s Ústavou České republiky, a tak otevřeli obou komorám parlamentu cestu k ratifikaci této důležité evropské smlouvy."
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky