Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (17. – 23. listopadu 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/11/2008

Vánoční soutěž "Bleskové Vánoce" * Evropská komise pořádá první summit na vysoké úrovni o bezpečnosti výrobků mezi EU, Čínou a USA * Volný pohyb pracovníků je přínosem pro evropské hospodářství * Státní podpora: ze srovnání vyplývá, že se členské státy přiklánějí k cílenějším podporám * Komise dosahuje pokroku v přijímání žen do zaměstnání a při jejich zařazovaní do pracovních míst * Evropská digitální knihovna „Europeana“ je nyní přístupná on-line * Evropský parlament zahájil letošní šestnácté plenární zasedání * 10 let eura: stabilita eurozóny a podpora hospodářské integrace * SZP: poslanci žádají menší omezení přímých podpor pro zemědělce

  diář

  Vánoční soutěž "Bleskové Vánoce"

   

  Zastoupení Evropské komise v České republice, Eurocentrum Praha a Informační kancelář Evropského parlamentu společně organizují výtvarnou soutěž pro děti. Tentokrát místo běžného zadání nabídly dětem od 1. do 9. třídy (popř. z odpovídajících tříd víceletých gymnázií) příběh:
  Manželé Kučerovi se rozhodli, že nebudou letos slavit Vánoce, protože zůstali doma sami dva a vánoční shon už jim nic neříká. Jejich jediná dcera Kamila žije již dva roky ve Švédsku a na vánoční svátky bohužel nemůže přijet. Vše ale rázem změní jeden telefonát. Na Štědrý den v osm ráno se ozve ze sluchátka: "Ahoj mami, dnes večer přiletím domů. Přijede se mnou i můj nový přítel. Je to Švéd a hrozně rád by zažil pravou českou vánoční atmosféru." Maminka Marie Kučerová je na omdlení. Mají pouhých deset hodin na to, aby sehnali všechno, co je na Vánoce potřeba. Pan Kučera panikaří: "Hlavně nesmíme na nic zapomenout!" Co myslíte, děti? Přece je v tom nenecháme! Musíme jim pomoci. Nakreslete obrázek, na kterém bude všechno, bez čeho si nedokážeme Vánoce představit. Obrázek nám pošlete do Evropského domu do 4. prosince 2008. Nejkrásnější obrázky vybereme a vítěze pozveme do Evropského domu na slavnostní vyhlášení a předání cen.


  více »

   

  Evropská komise

   

  Evropská komise pořádá první summit na vysoké úrovni o bezpečnosti výrobků mezi EU, Čínou a USA

  Brusel 17. listopadu 2008 - Komisařka EU odpovědná za ochranu spotřebitelů Meglena Kunevová, předsedkyně americké Komise pro bezpečnost spotřebního zboží Nancy Nordová a náměstek ministra čínského úřadu pro kontrolu jakosti, inspekci a karanténu (AQSIQ) Wei Chuanzhong se dnes v Bruselu setkali na prvním trojstranném summitu na vysoké úrovni o bezpečnosti výrobků. Tato schůzka na vysoké úrovni má vyslat silný politický signál o odhodlání všech stran zachovat problematiku bezpečnosti výrobků jako jeden z nejdůležitějších bodů mezinárodního politického programu s vědomím, že otevřené trhy lze budovat pouze na základě silného a bezpečného řízení globálních dodavatelských řetězců. Trojstranná schůzka posílí spolupráci mezi EU, Čínou a Spojenými státy.
  více »

  Třetí Evropské dny rozvoje: řešení globální otázky „rozvoje“ na místní úrovni

  Brusel 17. listopadu 2008 - V rámci Evropských dnů rozvoje se setkali všichni, kdo se rozvojem zabývají: od hlav států až po nevládní organizace a odborníky. Diskuze a návrhy se věnovaly globálním otázkám, jako jsou finanční krize, summit G20 a potravinová krize. Tato událost se ale také věnovala místním otázkám, jako je význam místních orgánů pro boj proti chudobě.
  více »

  Volný pohyb pracovníků je přínosem pro evropské hospodářství

  Brusel 18. listopadu 2008 - Dnes zveřejněná zpráva Evropské komise ukazuje, že mobilní pracovníci ze zemí, které k EU přistoupily v roce 2004 a v roce 2007, pozitivně ovlivňují ekonomiky členských států a nenarušují závažným způsobem jejich trhy práce. Pracovníci ze zemí EU-8 a rovněž pracovníci z Bulharska a Rumunska významně přispívají k udržitelnému hospodářskému růstu, aniž by z trhu práce výrazně vytlačovali místní pracovníky nebo snižovali jejich mzdy. Pokud jde o EU jako celek i o většinu jednotlivých zemí, je pohyb pracovních sil z těchto zemí v porovnání s velikostí trhů práce a s přílivem pracovníků z nečlenských zemí EU omezený.
  více »

  Lépe uplatňovat právo Společenství

  Brusel 18. listopadu 2008 - Evropská komise dnes předložila svou výroční zprávu o kontrole uplatňování práva Společenství. Tato zpráva ukazuje, jak Komise v praxi provádí cíle zlepšování právní úpravy, tj. že lépe posuzuje vnitrostátní dopady při přípravě právních předpisů, spolupracuje s členskými státy na řešení problémů, na které upozorňují občané, řeší tyto problémy rychleji a účinněji, než by to bylo možné pomocí právních řízení, zlepšuje účinnost správy případů porušení právních předpisů a podporuje dialog o uplatňování práva s Radou, Evropským parlamentem a veřejností.
  více »

  Státní podpora: ze srovnání vyplývá, že se členské státy přiklánějí k cílenějším podporám

  Brusel 18. listopadu 2008 - Z nejnovější srovnávací tabulky Evropské komise hodnotící státní podpory vyplývá, že členské státy stále více využívají možností, které jim nabízejí nedávno revidovaná pravidla EU pro státní podpory, ve snaze poskytovat cílenější podpory. Na horizontální cíle směřovalo v roce 2007 v průměru 80 % podpor členských států, oproti 50 % v polovině devadesátých let, přičemž došlo k nárůstu výdajů na výzkum a vývoj a na podporu v oblasti životního prostředí. Členské státy a Komise reagovaly na současnou finanční krizi přijetím koordinovaných opatření, což umožnilo rychlé zavádění podpůrných mechanismů pro finanční sektor, které bylo v souladu s pravidly EU pro státní podpory.
  více »

  Komise vítá politickou dohodu ohledně programu „Ovoce do škol“ v hodnotě 90 milionů EUR ročně

  Brusel 19. listopadu 2008 - Evropská komise přivítala politickou dohodu, ke které se dnes podařilo dospět v rámci Rady ve složení pro zemědělství a která se týká programu distribuce ovoce a zeleniny dětem ve školách, který by měl být zaveden v celé Evropské unii. Na nákup a distribuci čerstvého ovoce a zeleniny do škol bude z evropských fondů každoročně vypláceno 90 milionů EUR a tyto finanční prostředky budou dorovnávat vnitrostátní a soukromé fondy těch členských států, které se rozhodnou program využívat. Cílem programu „Ovoce do škol“ je podpořit správné stravovací návyky u mladých lidí, neboť studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě. Kromě distribuce ovoce a zeleniny školákům jako cílové skupině programu bude program rovněž vyžadovat účast členských států, které vypracují strategie včetně výchovných a informačních iniciativ a sdílení nejlepších postupů.
  více »

  Komisařka Meglena Kunevová zahajuje nový evropský magisterský studijní program na téma spotřebitelé

  Brusel 19. listopadu 2008 - Evropská komisařka pro ochranu spotřebitele dnes oficiálně zahájila první evropský studijní program věnovaný problematice spotřebitelů (European Masters in Consumer Affairs). Tento magisterský program bude podporován Evropskou unií a bude nabízen ve třinácti městech devíti evropských členských států: v Belgii, Dánsku, Francii, Německu, Nizozemsku, Polsku, ve Spojeném království, Španělsku a v Rumunsku. Cílem je zavést odborné vzdělávání zaměřené na otázky ochrany spotřebitelů, aby se na trh práce dostali odborníci proškolení v této oblasti, kteří budou prosazovat záležitosti spotřebitelů v podnicích, při tvorbě politiky i uvnitř samotných spotřebitelských organizací. Evropská odborná kvalifikace v této oblasti dosud neexistuje a nový vysokoškolský program má tuto mezeru zaplnit.
  více »

  Komise dosahuje pokroku v přijímání žen do zaměstnání a při jejich zařazovaní do pracovních mist

  Brusel 20. listopadu 2008 - V roce 2007 Komise přijala do zaměstnání ve všech kategoriích pracovníků více žen než mužů. Na pracovní místa administrátorů se dostalo 50,6 % žen, 74 % žen obsadilo místa asistentek. Pokrok je obzvláště znatelný u pracovních míst administrátorů: 54,2 % žen v pracovních místech administrátorů bez vedoucí funkce (oproti 44 % v roce 2004), 31,5 % žen ve středních vedoucích pozicích (oproti 23,2 % v roce 2004) a 35,1 % žen ve vyšších vedoucích pozicích (oproti 12,8 % v roce 2004). Útvary Komise se zároveň snaží více informovat své zaměstnance, sladit jejich soukromý a profesní život a podpořit vývoj jejich kariéry. Tyto a další výsledky byly dnes zveřejněny ve výroční monitorovací zprávě o “Čtvrtém akčním programu o rovných příležitostech pro ženy a muže v Evropské komisi”.
  více »

  Arktida si zaslouží pozornost Evropské unie - první krok směrem k politice EU pro Arktidu

  Brusel 20. listopadu 2008 - Evropská komise dnes přijala sdělení „Evropská unie a arktický region”, ve kterém upozorňuje na dopadem změny klimatu a lidské činnosti v Arktidě. Kromě stanovení zájmu a politických cílů EU se v tomto dokumentu navrhuje systematická a koordinovaná reakce na rychle se objevující výzvy. Z tohoto důvodu představuje toto sdělení první krok směrem k politice EU pro Arktidu a důležitý příspěvek k provádění integrované námořní politiky EU.
  více »

  Zemědělství: Prověrka společné zemědělské politiky připraví zemědělce na nové výzvy

  Brusel 20. listopadu 2008 - Evropská komise přivítala politickou dohodu ministrů zemědělství, která umožní modernizaci, zjednodušení a zefektivnění společné zemědělské politiky. Odstraní se některá omezení, což zemědělcům umožní, aby lépe reagovali na situaci na trhu a řešili případné problémy. Tato dohoda mimo jiné ruší vynětí orné půdy z produkce, zvyšuje mléčné kvóty, až k jejich úplnému zrušení v roce 2015, a mění tržní intervenci ve skutečně účinnou pomoc. Ministři se zároveň dohodli na zvýšení modulace vedoucí ke snížení přímé platby zemědělcům. Uvolněné finanční prostředky budou převedeny do fondu pro rozvoj venkova.
  více »

  Evropská digitální knihovna „Europeana“ je nyní přístupná on-line

  Brusel 20. listopadu 2008 - Evropská digitální knihovna Europeana se dnes otevírá veřejnosti. Na adrese www.europeana.eu mají ode dneška uživatelé internetu z celého světa přístup k více než dvěma milionům knih, map, nahrávek, fotografií, archivních dokumentů, maleb a filmů z národních knihoven a kulturních institucí sedmadvaceti členských států Evropské unie. Europeana nabízí nové způsoby objevování evropského dědictví – všichni, kdo se zajímají o literaturu, umění, vědu, politiku, historii, architekturu, hudbu nebo film, budou mít zadarmo rychlý přístup k největším evropským sbírkám a mistrovským dílům, a to v jediné virtuální knihovně prostřednictvím webových stránek ve všech jazycích Unie.
  více »

  Evropští žáci se učí cizí jazyky od ranějšího věku

  Brusel 21. listopadu 2008 - Evropská komise dnes představila novou studii sítě Eurydice zabývající se výukou jazyků v evropských školách. Studie podává komplexní obrázek o jazykové výuce v primárním a všeobecném sekundárním vzdělávání v 31 zemích, jež se účastní programu celoživotního učení EU. Studie hodnotí přibližně 40 ukazatelů a vyplývá z ní, že výuka jazyků v rámci všeobecného vzdělávání má stále větší podporu a že se žáci cizím jazykům začínají učit od ranějšího věku. Z těchto závěrů lze usoudit, že zúčastněné země mají na problematiku obsaženou v dnes představeném usnesení Rady o Evropské strategii pro mnohojazyčnost, stejný názor.
  více »


  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Dárfúru

  Brusel 18. listopadu 2008 - Evropská unie vítá skutečnost, že súdánský prezident vyhlásil jednostranné příměří v Dárfúru. Evropská unie vyzývá súdánskou vládu, aby v zájmu politického urovnání dárfúrské krize uvážila doporučení fóra Iniciativy súdánského lidu. Zdůrazňuje zejména návrhy týkající se bezpečnosti, dělby moci a odškodnění obětí. Evropská unie znovu potvrzuje svou podporu hlavnímu zprostředkovateli AU/OSN Džibrilu Bassolému. Vítá zprostředkovatelské úsilí, které v úzké spolupráci s Džibrilem Bassolém vyvíjí Katar.
  více »

  Evropský parlament

   

  Evropský parlament zahájil letošní šestnácté plenární zasedání

  Štrasburk 17. listopadu 2008 - Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering dnes v 17.00 zahájil letošní šestnácté plenární zasedání ve Štrasburku. Na úvod přivítal účastníky Eromed scholy, kteří jsou v těchto dnech na návštěvě Evropského parlamentu.
  Na 250 mladých lidí z celého prostoru Středomoří, a to jak ze států Evropské unie, tak i z partnerských zemí na druhém břehu Středozemního moře, je v těchto dnech v rámci projektu EuroMed-Schola na návštěvě v Evropském parlamentu ve Štrasburku. Účastníci EurMed-Scholy budou v průběhu dvou dnů diskutovat o celé řadě otázek, jako vzdělávání, migrace, rovnost mezi ženami a muži, svoboda či životní prostředí.
  více »

  Zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny ve školách

  Štrasburk 18. listopadu 2008 - Evropský parlament široce podpořil návrh na posílení evropského programu zaměřeného na distribuci ovoce a zeleniny do škol. Tato iniciativa si klade za cíl vést děti již od útlého věku ke zdravým stravovacím návykům a představuje také jeden z nástrojů boje proti obezitě. Poslanci žádají zejména vyčlenění odpovídajících prostředků a upřesnění produktů, jichž se bude program týkat.
  více »

  10 let eura: stabilita eurozóny a podpora hospodářské integrace

  Štrasburk 18. listopadu 2008 - Při příležitosti 10. výročí zavedení eura dnes Parlament hodnotil důsledky zavedení společné měny v zemích eurozóny. Poslanci prostřednictvím zprávy vítají, že euro přineslo do eurozóny stabilitu a podpořilo její hospodářskou integraci, a důrazně proto podporují nezávislost ECB. Připomínají však současně, že v zájmu posílení mezinárodní úlohy eurozóny by bylo vhodné zajistit její jediné zastoupení v mezinárodních finančních institucích.
  více »

  Odstranit rozdíly v odměňování žen a mužů

  Štrasburk 18. listopadu 2008 - Plat žen v EU je v průměru o 15 % nižší než plat mužů, připomínají poslanci v legislativní zprávě z vlastního podnětu o uplatňování zásady stejné odměny za práci, kterou přijali na dnešním zasedání poměrem hlasů 590:23:46. EP jejím prostřednictvím žádá Komisi, aby předložila legislativní návrh na revizi platné legislativy v této oblasti a vycházela přitom z doporučení EP týkajících se zejména zavedení povinného pravidelného auditu platů, ukládání sankcí a dialogu se sociálními partnery.
  více »

  Bezcelní nákupy na regionálních letištích a vnějších pozemních hranicích

  Štrasburk 18. listopadu 2008 - Parlament dnes podpořil návrh Komise na revizi platné legislativy v oblasti spotřebních daní. Poslanci se nicméně domnívají, že cestující do třetích zemí by měli mít nadále možnost nakupovat v „duty free” obchodech i na regionálních letištích i vnějších pozemních hranicích a požadují také zachování pokynů, které stanoví množství tabáku a alkoholu vyvážených do jiných členských států Unie, jež lze považovat za „vlastní potřebu”.
  více »

  SZP: poslanci žádají menší omezení přímých podpor pro zemědělce

  Štrasburk 19. listopadu 2008 - Evropský parlament dnes přijal soubor zpráv o „kontrole stavu” společné zemědělské politiky. Poslanci žádají výrazně menší omezení podpor pro zemědělce, zvýšení mléčných kvót o 1 % v letech 2009 a 2010, možnost pro členské státy poskytnout producentům mléka a chovatelům větší podpory a zachování intervenčních nástrojů v citlivých odvětvích.
  Čtyři zprávy, které vypracoval poslanec Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (PES, PT), usilují o nalezení rovnováhy mezi různými návrhy, které předložili poslanci během rozpravy v plénu a zohledňují specifickou situaci zemědělství v jednotlivých členských státech.
  více »

  Vrchní rabín Jonathan Sacks v EP: Evropa potřebuje nové zaslíbení

  Štrasburk 19. listopadu 2008 - Poslanci Evropského parlamentu dnes uvítali na slavnostním zasedání ve Štrasburku vrchního britského rabína Sira Jonathana Sackse, který přijal pozvání předsedy Hanse-Gerta Pötteringa, aby vystoupil v plénu EP v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu. Ve svém projevu vyjádřil naději, že se Evropě podaří dospět k „novému společnému zaslíbení”.
  více »

  Včelařství: EP žádá přijetí naléhavých opatření proti úbytku včel

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - Evropský parlament upozorňuje, že je třeba bezodkladně jednat vzhledem k vážné krizi, jíž prochází včelařské odvětví. Poslanci v usnesení, které přijali na dnešním plenárním zasedání, žádají vypracování studií o možné souvislosti mezi úmrtností včel, používáním některých pesticidů a geneticky modifikovanými plodinami, vytvoření ochranných zón na podporu opylování a zavedení odpovídajících veterinárních opatření na boj proti chorobám, které decimují úly.
  více »

  Poslanci EP žádají ukončení konfliktu na východě Konga

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - Evropský parlament v usnesení o zhoršující se situaci na východě Konžské demokratické republiky vyjadřuje vážné znepokojení v souvislosti s dopady konfliktu na civilní obyvatelstvo. Poslanci vyzývají k nalezení politického řešení, které podle jejich názoru představuje jediný způsob, jak ukončit konflikt v Kongu, a žádají, aby bylo učiněno vše pro to, aby mise OSN v Kongu mohla plně vykonávat svůj mandát.
  více »

  Poslanci kritizují návrh na shromaždování údajů cestujících letecké přepravy

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - V usnesení přijatém na dnešním plenárním zasedání se poslanci EP vyslovili proti plánu na shromažďování údajů cestujících letecké přepravy za účelem vymáhání práva, neboť to by mohlo podle jejich názoru ohrozit právo na soukromí. EP se domnívá, že navrhovaná opatření nejsou právně odůvodněná, a to ani vzhledem k účinnosti boje proti terorismu. Vyhrazuje si proto své formální stanovisko do doby, než bude vhodnost a přiměřenost navrhovaných opatření prokázána.
  více »

  Parlament podporuje včasnou diagnózu a léčbu HIV/AIDS

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - V usnesení o včasné diagnóze a léčbě HIV/AIDS, které přijal EP na dnešním plenárním zasedání, žádají poslanci Radu a Komisi, aby vypracovaly strategii pro omezení rizika HIV/AIDS, která bude podporovat včasnou diagnózu a odstraňování překážek, jež brání provádění testů, a zajišťovat včasnou péči a informovanost o výhodách podchycení nákazy v ranějším stádiu.
  více »

  EP podpořil „modrou kartu” pro vysoce kvalifikované pracovníky

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - Projekt evropské „modré karty”, který je inspirován americkou „zelenou kartou”, by měl umožnit příliv vysoce kvalifikovaných pracovníků do EU, a posílit tak odvětví, v nichž se nedostává kvalifikované pracovní síly. EP ve svém návrhu upřesňuje podmínky pro získání modré karty a navrhuje více flexibility pro členské státy, které by měly mít možnost stanovit maximální počet modrých karet, které každoročně vydají. Poslanci současně připomínají, že je třeba zabránit „odlivu mozků” ze třetích zemí.
  více »

  Evropský účetní dvůr

   

  Projev pana Vítora Caldery - předsedy Evropskéhu účetního dvora

  Štrasburk 20. listopadu 2008 - Účetní dvůr dospěl k závěru, že konsolidovaná účetní závěrka EU ve všech významných ohledech věrně odráží finanční situaci Evropských společenství, výsledky jejich činností a jejich peněžní toky. Výhrady k účetní závěrce za rok 2006 vyjádřené v loňské výroční zprávě nejsou již díky zlepšením, k nimž došlo, nutné.
  Pokud jde o legalitu a správnost uskutečněných operací, vydává Účetní dvůr výrok bez výhrad o příjmech, závazcích a platbách u „hospodářských a finančních věcí“ a u „správních a jiných výdajů“.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky