Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. – 16. listopadu 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/11/2008

Českou republiku navštívil generální ředitel pro komunikaci Claus H. Sorensen * Komise předkládá návrhy na energetickou bezpečnost, na energetickou solidaritu a na energetickou účinnost * Evropský komisař László Kovács na pracovní návštěvě České republiky * Komise přijala návrh na regulaci činnosti ratingových agentur * Auditoři vystavili účetnictví EU dobré vysvědčení; Komise vybízí členské státy, aby dělaly více pro předcházení chybám * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k demolici domů ve východním Jeruzalémě * Celá Evropa malovala, mladí Češi nezaháleli

  diář

  Hlavní Nataliho cenu za rok 2008 obdržel za článek o Dárfúru beninský novinář Larisse Houssou

  U příležitosti slavnostního předání cen, jenž bylo zorganizováno v průběhu Evropských dnů rozvoje ve Štrasburku, obdrželo 17 vítězů z celého světa Nataliho cenu, o kterou se ucházelo více než 1500 kandidátů z více než 150 zemí. Kromě hlavní ceny bylo předáno také dalších pět prvních cen pěti regionům a zvláštní cena za televizní a rozhlasové reportáže. Hlavní Nataliho cenu obdržel beninský novinář Larisse HOUSSOU za článek o Dárfúru: „Vycvičeni zabíjet...”. Komisař Louis Michel prohlásil: „Angažované novinářství představuje riziko, ale je nositelem jednoho ideálu : svobody projevu. Novinářství, jež se angažuje v oblasti lidských práv, demokracie a rozvoje, je důkazem toho, že ideály osvícenství v našem světě opravdu existují. Nataliho cena je příležitostí vzdát poctu novinářům, kteří prokazují čest společnosti, demokracii a základním svobodám. Rád bych vyjádřil velké uznání vítězi hlavní Nataliho ceny za rok 2008, kterým je pan Larisse Houssou, jenž nám ukázal, že je Afrika plná talentů. Pan Houssou je pro novinářství příkladem.”
  více »

   

  Evropská komise

   

  Rybolov: Komise navrhuje radikální přepracování rámce kontroly

  Brusel 14. listopadu 2008 – Evropská komise předložila návrh nového nařízení Rady, v němž je přepracován kontrolní režim rybářství EU. Výsledkem by byl zcela zmodernizovaný systém inspekcí, sledování, kontrol, dohledu a prosazování pravidel společné rybářské politiky v celém tržním řetězci, od odlovení až na pult.Bude rovněž posíleno oprávnění Komise k zásahům, které zajistí, aby členské státy účinně prováděly a prosazovaly pravidla společné rybářské politiky.
  více »

   

  Českou republiku navštívil generální ředitel pro komunikaci Claus H. Sorensen

  Dne 13. a 14. listopadu navštívil Českou republiku Claus H. Sorensen, generální ředitel pro komunikaci Evropské komise. Cílem jeho cesty bylo setkání s představiteli české vlády, zástupci občanské společnosti a zahájení společné iniciativy v oblasti komunikace mezi nadcházejícím českým předsednictvím v Evropské radě a Evropskou komisí.

   

  Komise diskutuje o aktivním zapojení občanů a uděluje občanským projektům ocenění Zlaté hvězdy

  Brusel 13. listopadu 2008 – Evropská komise dnes na slavnosti v Bruselu udělí dvanácti letos vybraným projektům, které jsou zaměřeny na účast občanů, ocenění „Zlaté hvězdy aktivního evropského občanství”. Na slavnosti bude rovněž oficiálně zahájeno fórum Evropa pro občany 2008, které nabídne příležitost diskutovat o otázce zapojení občanů a o jeho přínosech pro Evropu.
  více »

   

  Komise předkládá návrhy na energetickou bezpečnost, na energetickou solidaritu a na energetickou účinnost

  Brusel 13. listopadu 2008 – Evropská komise předložila energetický balíček týkající se energetické bezpečnosti v Evropě. Komise navrhuje nový akční plán EU pro energetickou bezpečnost a solidaritu, který vytyčuje pět oblastí k zabezpečení trvale udržitelného zásobování energií a nastiňuje úkoly, před nimiž bude Evropa stát v letech 2020 až 2050.
  více »

   

  Evropský komisař László Kovács na pracovní návštěvě České republiky

  Praha 13. listopadu 2008 – Dne 10. listopadu 2008 přicestoval do České republiky na jednodenní pracovní návštěvu komisař Evropské komise pro oblast daní a celní unie László Kovács. Na pracovním obědě se setkal s ministrem financí Miroslavem Kalouskem. Předmětem jednání byla především příprava českého předsednictví v Radě Evropské unie a jeho priority v oblasti daní a cel. V uplynulém týdnu navštívili ČR komisařka Meglena Kuneva odpovědná za oblast ochrany spotřebitele a komisař pro oblast vědu a výzkum Janez Potočnik.
  více »

   

  Návrat křivé okurky – Komise povolí prodej ovoce a zeleniny nestandardních tvarů

  Brusel 12. listopadu 2008 – Normy týkající se velikosti a tvaru ovoce a zeleniny patří minulosti. Členské státy EU totiž schválily návrhy Komise, které mají za cíl zrušit normy prodeje týkající se 26 druhů ovoce a zeleniny. Iniciativa Komise směřující k zrušení těchto norem představuje důležitý krok na cestě k racionalizaci a zjednodušení předpisů EU a k odstranění zbytečné byrokracie. Normy zůstanou zachovány pro 10 druhů ovoce a zeleniny, mj. pro jablka, jahody a rajčata.
  více »

   

  Komise přijala návrh na regulaci činnosti ratingových agentur

  Brusel 12. listopadu 2008 – Evropská komise předložila návrh nařízení o ratingových agenturách. Toto nařízení patří do balíku návrhů Komise předložených v reakci na finanční krizi, v němž figurují dokumenty Solventnost II, směrnice o kapitálových požadavcích, systémy pojištění vkladů a pravidla pro účetnictví. Nová pravidla pro ratingové agentury by měla zabezpečit vysokou kvalitu úvěrových ratingů, aniž by se v nich promítal střet zájmů, který je s prováděním ratingového hodnocení bezprostředně spojen.
  více »

   

  Spuštění internetového portálu EURANET – sítě evropských rozhlasových stanic

  Brusel 11. listopadu 2008 – Síť evropských rozhlasových sítí EURANET spouští novou vícejazyčnou a interaktivní internetovou platformu „community on web”. Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro vztahy mezi institucemi a komunikační strategii, vyjádřila své potěšení z podpory, kterou bude Evropská komise konsorciu v příštích pěti letech poskytovat.
  více »

   

  Celá Evropa malovala, mladí Češi nezaháleli

  Praha 10. listopadu 2008 – Letošní ročník evropské výtvarné soutěže s názvem „Právo dětí na ochranu!”, kterou vyhlásila Evropská komise, čeká na své výherce. Na základních i středních školách po celé republice se už od začátku školního roku malovalo a po konečném sečtení se počet plakátů vyšplhal na 563. Češi jsou s takovým číslem mezi všemi evropskými zeměmi na špici. Soutěž zaštítilo Zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
  více »

   

  Auditoři vystavili účetnictví EU dobré vysvědčení; Komise vybízí členské státy, aby dělaly více pro předcházení chybám

  Brusel 10. listopadu 2008 – Účetnictví EU obdrželo od Evropského účetního dvora vysvědčení „o dobrém zdravotním stavu”. Dvůr rovněž shledal, že většina zkontrolovaných plateb EU byla správná, třebaže v některých oblastech byla četnost chyb stále příliš vysoká. Jde zejména o výdaje na regiony EU a na zvýšení zaměstnanosti (politika soudržnosti), kde jsou granty spravovány vnitrostátními orgány. Mimo tuto oblast je podle odhadu Dvora více než 95 % plateb bezchybných.
  více »

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví ke společnému postoji Rady, kterým se mění společný postoj o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska

  Brusel 14. listopadu 2008 – Kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a země ESVO Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2008/844/SZBP ze dne 10. listopadu 2008, kterým se mění společný postoj 2006/276/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým představitelům Běloruska. Tyto země zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu s tímto společným postojem. Evropská unie bere tento závazek na vědomí a vítá jej.

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k prezidentským volbám v Zambii

  Brusel 10. listopadu 2008 – Evropská unie věnovala velkou pozornost prezidentským volbám, které se konaly 30. října v Zambii. Je potěšena poklidným průběhem voleb a oceňuje práci volební komise Zambie, která navzdory krátké lhůtě dokázala uspořádat všeobecné hlasování vysoce profesionálním a transparentním způsobem. Je však politováníhodné, že v tak krátké lhůtě nebylo možné provést aktualizaci seznamu voličů.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k demolici domů ve východním Jeruzalémě

  Brusel 10. listopadu 2008 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad demolicemi palestinských domů, jež v posledních dnech provádějí izraelské úřady v několika čtvrtích východní části Jeruzaléma. Evropská unie připomíná, že tyto demolice jsou z hlediska mezinárodního práva nezákonné, a vyzývá izraelské úřady, aby je co nejdříve zastavila. V této souvislosti Evropská unie rovněž vyzývá Izrael, aby se zdržel jakýchkoli jednostranných opatření, která by mohla ovlivnit výsledek jednání o konečném statusu, zejména pokud jde o Jeruzalém.
  více »

   

  Kalendář

   

  19. – 27. listopadu 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky