Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (3. - 9. listopadu 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

13/11/2008

Podzimní hospodářská prognóza pro léta 2008 až 2010: Růst HDP v EU a eurozóně stagnuje * Jednejme nyní pro lepší Evropu: Komise předkládá svůj pracovní program na rok 2009 * Reforma telekomunikací: Komise předkládá nové návrhy právních předpisů * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o vlně násilí páchaného osadníky vůči palestinskému civilnímu obyvatelstvu * Ilegální imigrace: Penalizovat by se měli zaměstnavanelé, nikoli pracovníci * Bezpečnost pesticidů * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o oběžníku zakazujícím v Íránu popravy osob, které byly v době spáchání činu nezletilé * Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007 až 2013 – Česká republika * Komise pořádá v Bruselu diskusi o překladech nazvanou „jazyk Evropy“

  diář

  Jednání o rozšiřování EU pokračují

  Chorvatsko je připraveno se stát 28. členským státem Evropské unie. Podle zprávy o zemích, které usilují o členství v EU, by mohlo Chorvatsko dokončit jednání o vstupu do konce roku 2009. To by znamenalo, že by tato bývalá jugoslávská republika se 4,4 miliony obyvatel mohla vstoupit do EU v roce 2011. Avšak ostatních sedm zemí, které chtějí rovněž vstoupit do unie, má ještě před sebou dlouhou cestu. I když všechny z nich směřují k tržní ekonomice, mají ještě co dohánět v oblasti dodržování práva. Téměř ve všech případech včetně Chorvatska zůstávají velkou překážkou korupce a organizovaný zločin.
  více »

  Evropská komise


  Diskuse o možnostech a rizicích jaderné energie na zasedání Evropského jaderného fóra v Bratislavě

  Brusel 3. listopadu 2008 - Slovenský premiér Robert Fico spolu se svým českým protějškem Mirkem Topolánkem zahájil třetí plenární zasedání Evropského jaderného fóra, které se završí zítra ve slovenském hlavním městě Bratislavě. 200 vysoce postavených účastníků zastupujících všechny zúčastněné strany diskutovalo o rizicích, možnostech a otázkách transparentnosti spojených s jadernou energií.
  Ve svém uvítacím projevu podtrhl komisař Piebalgs důležitost investic do výroby elektrické energie s nízkými emisemi CO2. Rovněž podotkl, že „je načase reagovat na požadavky evropských občanů na vytvoření společného právního rámce v oblasti jaderné bezpečnosti“, a potvrdil, že Komise během několika týdnů předloží pozměněný návrh směrnice o jaderné bezpečnosti.
  více »

  Podzimní hospodářská prognóza pro léta 2008 až 2010: Růst HDP v EU a eurozóně stagnuje

  Brusel 3. listopadu 2008 - Hospodářský růst Evropské unie by měl v roce 2008 dosáhnout 1,4 %, což je polovina růstu v roce 2007. V roce 2009 by pak měl prudce poklesnout na 0,2 % a v roce 2010 postupně znovu vystoupat na 1,1 % (pro eurozónu platí údaje 1,2 %, 0,1 % a 0,9 %). Podzimní prognóza Komise ukazuje, že na ekonomiky zemí EU silně doléhá finanční krize a ztěžuje tak v několika zemích korekci trhu s nemovitostmi v okamžiku, kdy vnější poptávka rychle klesá. Významná opatření přijatá v zájmu stabilizace finančních trhů postupně obnovují důvěru, situace je však nadále nejistá a rizika prognózy značná.
  více »

  Komise zahajuje projekty partnerství Comenius Regio: nové příležitosti pro spolupráci ve vzdělávání na školách

  Brusel, dne 3. listopadu 2008 - Evropská komise na konferenci ve Výboru regionů zahájila projekty partnerství Comenius Regio, novou akci v rámci programu celoživotního učení. Partnerství Comenius Regio budou mít rozpočet 16 milionů eur a budou podporovat spolupráci mezi místními a regionálními orgány státní správy, školami a jinými vzdělávacími institucemi v celé Evropě.
  více »

  2009 – rok západního Balkánu

  Brusel 5. listopadu 2008 - Komise přijala svůj roční strategický dokument o politice rozšiřování EU. Zdůrazňuje v něm úlohu, kterou hraje politika rozšiřování ve strategických zájmech Unie v oblasti stability, bezpečnosti a předcházení konfliktům. Komise rovněž hodnotí pokrok zemí západního Balkánu a Turecka za poslední rok a představuje budoucí výzvy.
  Pokrok zemí západního Balkánu směrem k členství v EU může být urychlen za předpokladu, že k tomu splní nezbytné podmínky. Závěrečné etapy vyjednávání o přistoupení s Chorvatskem by bylo možné dosáhnout do konce roku 2009, pokud Chorvatsko splní všechny nezbytné podmínky. Tempo vyjednávání s Tureckem bude i nadále záviset na tempu reformy, která v této zemi probíhá.
  více »

  Jednejme nyní pro lepší Evropu: Komise předkládá svůj pracovní program na rok 2009

  Brusel 5. listopadu 2008 - Evropská Komise přijala svůj legislativní a pracovní program na rok 2009, v němž ohlašuje hlavní iniciativy, které hodlá představit příští rok. Komise bude v roce 2009 pokračovat v iniciativách, které zahájila v předchozích týdnech v reakci na finanční krizi a za účelem vytvoření evropského rámce, který by řešil problémy spojené s hospodářským poklesem. Zároveň Komise využije poslední rok svého mandátu k tomu, aby dokončila již započatou práci.
  Předseda Komise José Manuel Barroso řekl: „Navrhujeme dnes ambiciózní plán práce na rok 2009. Budeme se snažit upevnit to, čeho jsme v posledních čtyřech letech dosáhli tím, že se i nadále budeme soustředit na dosahování výsledků prospěšných pro evropské občany a obchod. Pro Komisi bude prioritní její práce spočívající ve vedení reakce na finanční krizi a řešení problémů, které u občanů způsobují obavy, jako jsou změna klimatu, migrace a rozvoj, aby Evropa i nadále formovala důsledky globalizace“.
  více »

  Komise pořádá v Bruselu diskusi o překladech nazvanou „jazyk Evropy“

  Brusel 5. listopadu 2008 - Předseda Evropské komise José Manuel Barroso a komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban pozvali 16 známých evropských překladatelů, spisovatelů, vydavatelů a literárních kritiků z různých zemí na polední debatu o překladech a kultuře, která se bude konat dne 6. listopadu v Bruselu. Této debatě bude předcházet půldenní diskuse účastníků, která se zaměří na překlad jako klíč k dialogu mezi kulturami; překlad jako intelektuální most mezi malými a velkými jazyky; překlad ve všech svých formách a také na všechny, kdo se na překladech podílí.
  více »

  Otázky a odpovědi: Zpráva o pokroku akčního plánu na posílení kontrolní úlohy Evropské komise v rámci sdíleného řízení strukturálních opatření

  Brusel 5. listopadu 2008 - Co je cílem tohoto akčního plánu a jakého pokroku bylo dosud dosaženo? Jaký je rozdíl mezi chybou a podvodem a jaký problém podvod ve vztahu ke strukturálním výdajům představuje? Jaké jsou nejběžnější chyby? Kdo rozhoduje o tom, kdy je pozastavení plateb nebo finanční oprava nezbytná – a o částce, která by měla být získána zpět? Co se děje s penězi, které jsou získány zpět? Jakou částku získala Komise zpět v minulém roce? Chystají se další pozastavení a opravy? Jaké jsou další ukazatele ohledně dopadu akčního plánu? Kdo stanoví pravidla pro řízení a systémy kontroly strukturálních fondů působící v členských státech? Jakou činnost Komise vyvíjí s cílem zjednodušit tato pravidla? Kolik činí výdaje Komise v rámci její politiky v oblasti strukturálních opatření? Provádí Komise audit veškerých výdajů v této oblasti?
  více »

  Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007 až 2013 – Česká republika

  Brusel 6. listopadu 2008 - Komise přijala víceletý program v rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2007 až 2013 pro Českou republiku, jehož částka dosahuje 21,97 milionů EUR (z nichž je 16,75 milionů EUR příspěvek Společenství), společně s dvěma prvními ročními programy (2007 – 2008).
  Místopředseda Jacques BARROT, který je odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti, přivítal schválení prvního víceletého programu pro provádění Evropského fondu pro integraci. „Zahájením tohoto víceletého programu prokázala Česká republika svůj závazek postupovat v oblasti integrace státních příslušníků třetích zemí“.
  více »

  Reforma telekomunikací: Komise předkládá nové návrhy právních předpisů

  Brusel 7. listopadu 2008 - Evropská komise zveřejnila nové návrhy právních předpisů, které jsou součástí balíčku opatření k reformě telekomunikací EU a v nichž zohledňuje hlasování Evropského parlamentu 24. září 2008 a probíhající jednání v Radě. V listopadu 2007 předložila Komise návrhy reformy předpisů EU o telekomunikacích, které se měly stát základem pro jednotný telekomunikační trh EU s posílenými právy pro spotřebitele a podniky, větší hospodářskou soutěží a investicemi na podporu zavedení přeshraničních služeb a bezdrátového vysokorychlostního širokopásmového připojení pro všechny (IP/07/1677).
  více »

  Rada


  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o vlně násilí páchaného osadníky vůči palestinskému civilnímu obyvatelstvu

  Brusel 31. října 2008 - Evropská unie znovu co nejdůrazněji odsuzuje násilí a útoky páchané na západním břehu Jordánu izraelskými osadníky vůči palestinskému civilnímu obyvatelstvu. Je nepřijatelné, aby sklizeň oliv, která je zásadní pro hospodářství palestinských území a další činnosti Palestinců, byla narušována touto vlnou násilných a nezákonných činů. Evropská unie připomíná, že izraelská vláda, která tyto činy sama odsoudila, nese v souladu se svými mezinárodními závazky odpovědnost za přijetí opatření nezbytných pro okamžité zastavení násilí.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o oběžníku zakazujícím v Íránu popravy osob, které byly v době spáchání činu nezletilé

  Brusel 4. listopadu 2008 - Evropská unie vítá skutečnost, že íránské orgány vydaly oběžník zakazující popravy osob, jež byly nezletilé v době spáchání činů, za něž byly odsouzeny, a oceňuje toto gesto, jehož cílem je uvést v soulad praktiky Íránské islámské republiky s jeho mezinárodními závazky. Evropská unie vyzývá íránské orgány, aby zakázaly veškeré popravy osob, které byly v době spáchání činu nezletilé, a to bez ohledu na jejich věk v době procesu a aniž by byly právně vyloučeny případy poprav na základě zákona odplaty, které jsou v současné době jedinými případy takových poprav.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské Unie k odsouzení dvanácti signatářů „Damašské deklarace“

  Brusel 5. listopadu 2008 - Evropská unie vyjadřuje hluboké politování nad skutečností, že dne 29. října bylo v Damašku odsouzeno k trestu odnětí svobody na dva a půl roku 12 osobností občanské společnosti za to, že se připojily k „Damašské deklaraci za národní a demokratickou změnu.“
  EU požaduje propuštění těchto nenásilných aktivistů a opětovně vyzývá Sýrii k dodržování mezinárodních závazků, zejména závazků vyplývajících ze Všeobecné deklarace lidských práv a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, který Sýrie podepsala a ratifikovala v roce 1969.
  více »

  Evropský parlament


  Ilegální imigrace: Penalizovat by se měli zaměstnavanelé, nikoli pracovníci

  Brusel 5. listopadu 2008 - V Evropské unii žije ilegálně 4,5 až 8 milionů přistěhovalců. Většina z nich pracuje v oblasti stavebnictví, zemědělství a hotelových služeb. Výbor občanských svobod Evropského parlamentu, který prověřuje navrhovanou směrnici určenou k penalizaci zaměstnavatelů nelegálních přistěhovalců, se vyslovil pro sankce v nejhorších případech, s důrazem na to, že imigranti musí být legálně placeni a podniky by měly mít zodpovědnost za postupy svých dodavatelů.
  více »

  Bezpečnost pesticidů

  Brusel 5. listopadu 2008 - Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí hlasoval o novém předpisu, ovlivňujícím výrobu, licencování a využití pesticidů. Poslanci potvrdili, že určité toxické chemické látky budou zakázány. Dále se postavili proti rozdělení EU na tři zóny pro licencování pesticidů. Kromě toho členské státy budou muset splnit kvantitativní požadavky na snížení množství používaných pesticidů.
  více »

  Kalendář


  13. – 27. listopadu 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky