Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (27. října – 2. listopadu 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/11/2008

 

Připravuje se plán na zotavení ekonomiky * Komise schválila 186 milionů EUR pro 143 nových projektů LIFE+ * Kvůli finanční krizi nás čeká hospodářská stagnace * EU podpoří automobilky při vývoji ekologických automobilů * Komisařka Hübnerová a komisař Špidla na konferenci o územní soudržnosti * Evropská komise otevírá nové Občanské energetické fórum, usilující o lepší podmínky pro spotřebitele

  diář

  Kvůli finanční krizi nás čeká hospodářská stagnace

  Ostrý hospodářský pokles na celém světě téměř zastavil růst ekonomiky EU. Nejnovější hospodářská prognóza Komise předpokládá ostré zpomalení růstu ekonomiky EU na 1,4 % v roce 2008 (polovina oproti roku 2007), 0,2 % v roce 2009 a 1,1 % v roce 2010 (čísla v eurozóně však budou o něco nižší: 1,2 %, 0,1 % a 0,9 %). Všechna čísla jsou nižší než předpověď z letošního jara. Zpomalení růstu však pomůže uvolnit inflační tlaky. Kromě poklesu cen ropy se snižuje i riziko řetězových účinků, které by způsobily vyšší celkovou inflaci. V období 2007–08 vzniklo 6 milionů nových pracovních míst, avšak v letech 2009–10 se očekává, že zaměstnanost poroste jen okrajově. Nezaměstnanost vzroste mezi léty 2008 až 2010 přibližně o 1 %.
  více »

  Evropská komise

  Komisařka Hübnerová a komisař Špidla na konferenci o územní soudržnosti

  Brusel 31. října 2008 – Ve dnech 30. až 31. října pořádala v Paříži Evropská komise a francouzské předsednictví Evropské unie ve spolupráci s Výborem regionů a Asociací francouzských regionů konferenci o územní soudržnosti. Konference, která byla první velkou příležitostí k prodiskutování zelené knihy o územní soudržnosti (viz IP/08/1460), se zúčastnila Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, a Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.
  více »

  Připravuje se plán na zotavení ekonomiky

  Brusel 30. října 2008 – Před začátkem mezinárodního summitu, kterého se zúčastní i nejvyšší představitelé EU, přezkoumává Komise souhrnné plány, jak se vypořádat s finanční krizí. "Hlavním úkolem je ztlumit dopad finanční krize na pracovní místa, koupěschopnost a životní podmínky občanů EU," uvedl předseda Komise José Manuel Barroso po mimořádném jednání komisařů. Plán, který bude zveřejněn 26. listopadu, bude obsahovat zejména krátkodobá opatření na odvrácení recese.
  více »

  EU podpoří automobilky při vývoji ekologických automobilů

  Brusel 30. října 2008 – Světová finanční krize již dopadla také na automobilový průmysl v EU, který je největším výrobcem automobilů na světě. Kvůli rostoucím obavám z recese už byly dočasně uzavřeny některé továrny v Německu a Francii. Tyto hospodářské potíže přinutily Evropskou komisi přehodnotit svou strategii pro automobilový průmysl. Ve středu 29. října se v Bruselu konala konference, jejíž účastníci se dohodli na vývoji ekologických automobilů a vytvoření operační skupiny k propagaci ekologických aut. Konference se konala ve chvíli, kdy se v EU debatuje o předpisech na snížení emisí oxidu uhličitého u automobilů o pětinu do roku 2012 – na 130 g/km.
  více »

  Síť GÉANT spojuje Pákistán s 100 miliony výzkumných pracovníků v Evropě a Asii

  Brusel 28. října 2008 – Vědečtí a výzkumní pracovníci v Pákistánu se mohou spojit se svými kolegy po celém světě díky novému propojení s  vysokorychlostní počítačovou sítí GÉANT, nejmodernější celoevropskou páteřní sítí, a její transeuroasijskou obdobou, sítí TEIN. TEIN a GÉANT společně slouží téměř 100 milionům výzkumných pracovníků v Evropě a v Asii, a umožňují tak průkopnickou spolupráci ve výzkumu v takových oblastech, jako jsou změna klimatu, radioastronomie a biotechnologie.
  více »

  Evropská komise otevírá nové Občanské energetické fórum, usilující o lepší podmínky pro spotřebitele

  Brusel 28. října 2008 – Komisaři Meglena Kunevová a Andris Piebalgs zahájili první zasedání Občanského energetického fóra, které je platformou k uplatňování a posilování práv spotřebitelů na trhu s energií. Účelem tohoto fóra je zabývat se problémy spotřebitelů, navrhovat řešení, aby stávající práva spotřebitelů platná v celé EU fungovala i v praxi, a neexistovala jen na papíře, a zdokonalovat regulační podmínky na maloobchodních trzích. Fórum umožňuje spolupráci organizací spotřebitelů, průmyslových odvětví a regulačních orgánů.
  více »

  Komise schválila 186 milionů EUR pro 143 nových projektů LIFE+

  Brusel 27. října 2008 – Evropská komise schválila financování 143 nových projektů v rámci první výzvy k předkládání návrhů k programu LIFE+ (2007 – 2013) – evropského fondu pro životní prostředí. Projekty pocházejí z celé Evropské unie a zahrnují opatření v oblasti ochrany přírody, politiky životního prostředí, informací a komunikace. Celkově představují investice ve výši 367 milionů EUR, z nichž 186 milionů EUR uhradí Evropská unie.
  více »

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k případům uzbeckých občanů

  Brusel 28. října 2008 – V návaznosti na rozhodnutí přijaté na zasedání Rady z 13. října 2008 Evropská unie vítá propuštění dvou uzbeckých zastánců lidských práv Dilmurada Muchitdinova a Mamaradžaba Nazarova a důrazně vyzývá uzbecké orgány, aby rovněž propustily všechny ostatní zastánce lidských práv a vězně, na jejichž situaci uzbecké orgány opakovaně upozornila.
  více »

  Eurostat

  Ročenka Eurostatu se zaměřuje na evropské regiony

  Brusel 31. října 2008 – Zajímá Vás, které regiony zaměstnávají nejvíce lidí v oblasti špičkových technologií? Který region drží prvenství v počtu nocí strávených v jeho hotelích? Nebo v kterém regionu zahyne nejméně lidí na silnicích? Odpovědi nejen na tyto otázky naleznete v letošním vydání regionální ročenky Eurostatu (Eurostat Regional Yearbook). V publikaci se dozvíte podrobnosti o aspektech života v 271 regionech 27 členských státech EU. Zahrnuty jsou rovněž regiony států, které žádají o přistoupení k Unii (Chorvatsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko), a států Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko).
  více »

  Kalendář

  2. – 27. listopadu 2008 

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky