Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (20. - 26. října 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/10/2008

 

Světový summit o boji proti finanční krizi * Další etapa evropské strategie pro podporu nejvzdálenějších regionů * Orgány EU se dohodly, že budou při komunikaci s občany spolupracovat * Komisařka Meglena Kunevová vítá výsledek hlasování Parlamentu o dočasném užívání nemovitostí, tzv. „timeshare“ * Hlavní témata plenárního zasedání 20.-23. října 2008 ve Štrasburku * Poslanci EP potvrdili Catherine Ashton na post členky Komise * Vítěz filmové ceny Lux 2008: Mlčení Lorny * V boji proti finanční krizi je koordinované evropské úsilí nutností * EP přijal v prvním čtení návrh rozpočtu EU na rok 2009: 136 mld. EUR

  diář

  Světový summit o boji proti finanční krizi

  Vedoucí představitelé EU a USA se dohodli na konání řady summitů o světovém finančnictví. Během minulého víkendu diskutovali předseda Komise José Manuel Barroso a francouzský prezident a současný předseda Evropské rady Nicolas Sarkozy s americkým prezidentem Georgem W. Bushem v Camp Davidu o zmatku na světových trzích. Dohodli se na přípravě řady mezinárodních setkání, na kterých by se posoudily snahy o řešení krize a dohodlo se, jak předejít jejímu opakování. Ve svém společném prohlášení uvádějí, že „budou s vedoucími představiteli států jednat o myšlence prvního společného summitu, který by se měl konat v USA krátce po amerických volbách 4. listopadu 2008“. Záchranný plán EU dovoluje členským státům ručit za půjčky mezi bankami, zajišťovat krátkodobou likviditu a částečně znárodnit některé banky. K tomu účelu se členské státy zavázaly použít více než 2 miliardy eur.


  více »

  Evropská komise

  Další etapa evropské strategie pro podporu nejvzdálenějších regionů

  Brusel 22. října 2008 - Danuta Hübnerová, komisařka pro regionální politiku, dnes předkládá sdělení „Nejvzdálenější regiony: přínos pro Evropu“, ve kterém je navržena obnovená strategie pro těchto sedm regionů: čtyři francouzské zámořské departementy – Guadeloup, Francouzská Guyana, Réunion a Martinik, autonomní portugalské regiony Azory a Madeira a španělskou autonomní oblast Kanárské ostrovy. Komisařka vyzývá k tomu, aby se k nejvzdálenějším regionům přistupovalo jako k „regionům příležitostí“ s potenciálem rozvoje pro celou Evropskou unii. Tuto změnu přístupu bude možné provádět díky optimálnímu využívání všech stávajících nástrojů Společenství, prohlubování znalostí o nejvzdálenějších regionech a posilování partnerství.
  více »

  Orgány EU se dohodly, že budou při komunikaci s občany spolupracovat

  Brusel 22. října 2008 - Dnes bylo v Evropském parlamentu podepsáno politické prohlášení, jehož cílem je podpořit spolupráci mezi orgány EU a členskými státy v oblasti komunikace o evropských záležitostech. Prohlášení s názvem „Partnerství pro komunikaci o Evropě“ podepsal místopředseda Evropského parlamentu Alejo Vidal-Quadras, za Radu EU státní tajemník francouzského předsednictví Jean-Pierre Jouyet a místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmová.
  více »

  Komisařka Meglena Kunevová vítá výsledek hlasování Parlamentu o dočasném užívání nemovitostí, tzv. „timeshare“

  Brusel 22. října 2008 - Podle nových pravidel, která dnes podpořil Evropský parlament, budou spotřebitelé v celé EU požívat lepší ochrany v oblasti rekreačních produktů, a sice při nákupu a dalším prodeji timeshare dovolené, dovolené na principu timeshare na výletních nebo říčních lodích nebo v přívěsných vozech a členství v prázdninových klubech poskytujících slevu na dovolenou. Cílem nové směrnice je posílit důvěru spotřebitelů v průmysl timesharingu (jehož hodnota činí více než 10,5 miliard EUR a zaměstnává více než 40 000 lidí v celé EU) a eliminace podvodů, jejichž původci působí spotřebitelům nepříjemnosti a poškozují pověst poctivých obchodníků.
  více »

  Spojování podniků: Komise reviduje oznámení o opravných prostředcích a mění prováděcí nařízení o spojování

  Brusel 22. října 2008 - Evropská komise zrevidovala své pokyny o opravných prostředcích při kontrole spojování tak, aby zajistila účinnější reakci na otázky týkající se hospodářské soutěže a aby podnikům, které se na spojování podílejí, vysvětlila, jak nejlépe tyto otázky řešit. Opravné prostředky představují změnu navrhované transakce, kterou předložily strany podílející se na spojení proto, aby odstranily případné obavy Komise týkající se hospodářské soutěže. Hlavní změny se týkají zavedení formuláře pro předkládání informací o opravných prostředcích, podrobností o převodu, usnadnění přístupu a objasnění úlohy správce.
  více »

  Rada

  Brusel 20. října 2008 - Evropská unie si je vědoma úsilí, které bylo vyvinuto s cílem zajistit lepší průběh voleb, jakož i změn volebního zákona, které zohledňují některá doporučení Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva a Benátské komise. Evropská unie nicméně konstatuje, že tyto volby dosud nesplňují mezinárodní demokratické normy, zejména pokud jde o uspořádání veřejné rozpravy, průběh hlasování a sčítání hlasů.
  Evropská unie naléhavě vyzývá ázerbájdžánské orgány, aby pokračovaly ve svém úsilí v zájmu dodržování mezinárodních závazků v oblasti demokratického pluralismu a svobody sdělovacích prostředků. Opětovně potvrzuje, že je připravena i nadále podporovat rozvoj demokratických institucí v Ázerbájdžánu v rámci evropské politiky sousedství.
  více »

  Prohlášení k přijetí zákona, kterým bolivijský Kongres vyhlašuje referendum o ústavě

  Brusel 23. října 2008 - Evropská unie vítá, že bolivijský Kongres přijal zákon o vyhlášení referenda k novému politickému uspořádání státu. Toto hlasování bylo možné vzhledem k tomu, že dne 18. září byl obnoven politický dialog, a to jak v rámci jednání mezi vládou a prefekty, tak v rámci parlamentního výboru, jenž zasedal v posledních dnech. Na výzvu vlády Bolívie dosáhly tyto různé orgány dohody o návrhu znění ústavy, který respektuje orgány i pravidla demokracie.
  více »

  Evropský parlament

  Hlavní témata plenárního zasedání 20.-23. října 2008 ve Štrasburku

  Štrasburk 20. října 2008 - Miroslav Janek, režisér filmu Občan Havel, Jean-Pierre a Luc Dardenne, režiséři filmu Mlčení Lorny, a Kornél Mundruczó (režisér) a Orsi Tóth (herečka) za snímek Delta, se zúčastní slavnostního předání filmové ceny EP LUX 2008 dne 22. října v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku.
  více »

  Poslanci chtějí vyjasnit pravidla pro rozvod mezinárodních párů

  Štrasburk 21. října 2008 - Poslanci EP dnes přijali poměrem hlasů 522:89:35 zprávu týkající se pravidel a právních předpisů v manželských věcech. Návrh nařízení si klade za cíl stanovit pravidla, jež umožní vyhnout se sporům ohledně státu, v němž bude probíhat rozvodové řízení mezinárodních párů. Vzhledem k tomu, že v EU proběhne ročně přes 170000 přeshraničních rozvodových řízení, přejí si poslanci poskytnout občanům více informací a lepší možnosti volby.
  více »

  Erasmus Mundus II - větší důraz na hledisko pohlaví a vyvážené zeměpisné zastoupení

  Štrasburk 21. října 2008 - V zájmu zlepšení kvality vysokoškolského vzdělávání a posílení mezikulturního porozumění prostřednictvím spolupráce se třetími zeměmi dnes EP přijal dohodu s Radou o zavedení druhé fáze programu zaměřeného na mobilitu studentů Erasmus Mundus (2009–2013). Poslanci zdůrazňují nutnost dodržovat zásadu rovnosti pohlaví a rovnoměrného zeměpisného zastoupení, a žádají členské státy, aby zvážily zjednodušení svých postupů pro udělování víz studentům tohoto programu.
  více »

  Poslanci EP potvrdili Catherine Ashton na post členky Komise

  Štrasburk 22. října 2008 - Poslanci EP dnes potvrdili poměrem hlasů 538:40:63 jmenování paní Catherine Ashton jako členky Evropské komise. Po odchodu pana Petera Mandelsona zpět do britské politiky ji bylo do konce funkčního období, tj. do 31. října 2009, svěřeno portfolio zahraničního obchodu.
  více »

  Bezpečnější internet pro děti

  Štrasburk 22. října 2008 - Děti a mladiství jsou nadšenými uživateli internetu. Děti ve věkovém rozmezí 12 až 15 let tráví na počítači nejméně tři hodiny denně, nejsou si však často vědomi nebezpečí, jež představují některé stránky nebo obsahy. Nejedná se jen o dětskou pornografii nebo násilí, ale také o riziko obtěžování ze strany určitých jedinců s nekalými úmysly. EP proto dnes podpořil zavedení programu, který si klade za cíl těmto rizikům předcházet a posílit ochranu dětí využívajících internet.
  více »

  Stejná práva pro dočasné a stálé zaměstnance agentur

  Štrasburk 22. října 2008 - EP dnes široce podpořil společný postoj Rady ke směrnici o agenturním zaměstnávání. Rada totiž do svého návrhu přebrala drtivou většinu pozměňovacích návrhů Parlamentu z prvního čtení. Podle přijaté směrnice budou mít dočasní zaměstnanci od prvního dne stejná práva jako stálí zaměstnanci, přičemž jakákoli výjimka z této zásady musí vycházet z dohody se sociálními partnery.
  více »

  Vítěz filmové ceny Lux 2008: Mlčení Lorny

  Štrasburk 22. října 2008 - Letošním držitelem filmové ceny EP Lux 2008 je snímek „Mlčení Lorny” od belgických režisérů Jeana-Pierra a Luca Dardenne. Na dnešním slavnostním zasedání ve Štrasburku předal cenu Lucu Dardennovi předseda EP Hans-Gert Pöttering. Ceremonie se kromě poslanců EP zúčastnili také představitelé tří snímků, které soutěžily o cenu v závěrečném kole.
  více »

  V boji proti finanční krizi je koordinované evropské úsilí nutností

  Štrasburk 22. října 2008 - V usnesení, které dnes přijal EP v návaznosti na včerejší rozpravu s úřadujícím předsedou Rady Nicolasem Sarkozym, zdůrazňují poslanci nutnost koordinované reakce na řadu dílčích problémů spojených s finanční krizí s cílem co nejvíce omezit její dopad na hospodářský růst, zaměstnanost a malé a střední podniky. EP prostřednictvím usnesení žádá také přijetí opatření na zlepšení finančního dohledu a předkládá svůj postoj k řadě dalších otázek projednávaných během summitu.
  více »

  Podpořit rozvoj čistých a energeticky účinných vozidel

  Štrasburk 22. října 2008 - Poslanci EP dnes přijali návrh směrnice o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, který ukládá veřejným orgánům povinnost zohledňovat při nákupu nových vozidel kromě ceny také jejich dopad na životní prostředí. Nová legislativa si klade za cíl posílit trh s energeticky účinnými vozidly a vést průmysl k rozvoji a investicím do vozidel šetrných k životnímu prostředí.
  více »

  Harmonizace pravidel týkajících se změn registrací léčiv

  Štrasburk 22. října 2008 - Evropský parlament dnes přijal kompromisní návrh na harmonizaci regulačního systému týkajícího se změn registrací léčivých přípravků. Cílem návrhu je zaručit, aby všechna léčiva uvedená na trh Společenství, a to včetně léčiv schválených a registrovaných na čistě vnitrostátní úrovni, podléhala stejným kritériím pro schvalování a registraci změn – například změn výrobního procesu, změn obalu, změn adres výrobců či aktualizaci příbalového letáku.
  více »

  Aliance civilizací OSN: Jorge Sampaio v plénu EP

  Štrasburk 22. října 2008 - Podle vysokého představitele OSN pro Alianci civilizací a bývalého portugalského prezidenta Jorge Sampaia, který dnes promluvil v plénu EP v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu, představuje „budování mostů” a „přetváření zavádějících názorů na jiné kultury” dva klíčové úkoly v dnešním globalizovaném světě.
  více »

  EP znepokojen v souvislosti s návrhem na zavedení detektorů pro fyzickou kontrolu na letištích EU

  Štrasburk 23. října 2008 - Evropský parlament varuje, že případné zavedení detektorů pro fyzickou kontrolu na evropských letištích, jež umožňují získávat obrázky osob, jako by byly nahé, by mohlo mít závažný dopad na právo na soukromí. Poslanci vyjadřují své pochybnosti, pokud jde o odůvodnění a nutnost zavedení takových přístrojů, a žádají, aby byly před přijetím jakéhokoli rozhodnutí provedeny odpovídající studie.
  více »

  EP přijal v prvním čtení návrh rozpočtu EU na rok 2009: 136 mld. EUR

  Štrasburk 23. října 2008 - Parlament dnes přijal návrh rozpočtu, jehož výše značně přesahuje předběžný návrh Rady. Prostředky závazků jsou stanoveny vy výši 136 mld. EUR (1,04 % HDP) a platby dosahují výše 124,5 mld. EUR (0,959 % HDP). Návrh Rady uvádí 133,9 mld. v závazcích a 114,9 mld. v platbách. Návrh Parlamentu nepřekračuje částku stanovenou ve víceletém finančním výhledu.
  více »

  Společný systém letištních poplatků v EU

  Štrasburk 23. října 2008 - Poslanci EP dnes přijali v druhém čtení společný postoj Rady k přijetí směrnice, která stanoví společný systém pro výběr letištních poplatků v EU. Nová legislativa má zabránit jednotlivým letištím, aby zneužívala svého dominantního postavení na trhu. Oproti textu Komise, který původně navrhoval, aby se směrnice vztahovala na všechna letiště, jež odbaví více než 1 milion cestujících ročně, žádají poslanci, aby byl tento počet cestujících zvýšen na 5 milionů.
  více »

  Kalendář

  23. října – 25. listopadu 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky