Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (6. - 12. října 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/10/2008

 

Nakupování bez hranic * Catherine Ashtonová jmenována novou komisařkou EU pro obchod * Spotřebitelé: Komise navrhuje práva nakupujících platná v celé EU * Komise schválila České republice státní podpory ke zlepšení veřejné dopravy ve Středních Čechách * Evropská komise přijala zelenou knihu o územní soudržnosti * Evropské symboly v EP

  Diář

   

  Nakupování bez hranic

   

  Zákaznící i prodejci se zatím jen opatrně pouští do obchodování v jiných členských zemích EU, zejména pokud jde o nákupy po internetu. Z části je to způsobeno tím, že si nejsou jisti svými právy a povinnostmi – na různých místech v EU stále ještě platí různá pravidla. Spotřebitelé se obávají toho, že při nákupech v zahraničí nebudou dostatečně chráněni před podvody. Ani obchodníci nechtějí riskovat a vynakládat prostředky na zajišťování souladu s různými právními předpisy. Stávající právní záruky jsou v některých zemích srovnatelné, nicméně podle nových předpisů by měli být spotřebitelé v celé unii chráněni lépe. I obchodníci by měli pocítit změnu k lepšímu a ušetřit na nákladech za dodržování předpisů.
  více »


  Evropská komise


  Catherine Ashtonová jmenována novou komisařkou EU pro obchod

   

  Brusel 6. října 2008 - Catherine Ashtonová dnes byla Radou ministrů jmenována novou evropskou komisařkou pro zahraniční obchod. Nahrazuje tak Petera Mandelsona, který se ujme úřadu ministra pro obchod, podnikání a reformu práva ve Spojeném království. Svou funkci komisařky pro obchod vykonává Catherine Ashtonová od dnešního dne a brzy předstoupí před výbor Evropského parlamentu pro obchod.
  více »

  Evropská komise přijala zelenou knihu o územní soudržnosti

   

  Brusel 6. října 2008 - Evropská komise dnes přijala zelenou knihu o územní soudržnosti, jež je signálem k zahájení rozsáhlých konzultací s regionálními a místními orgány, sdruženími, nevládními organizacemi, organizacemi občanské společnosti a dalšími organizacemi s cílem zvýšit a rozšířit povědomí o územní soudržnosti a jejím významu pro budoucnost regionální politiky EU. První debatu o otázkách, jež zelená kniha nastolila, povede na dnešním slavnostním zahájení Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS 2008 v Bruselu předseda Komise José Manuel Barroso a komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová spolu s francouzským ministrem zemědělství a rybolovu Michelem Barnierem, který zastupuje předsednictví EU, a předsedou Výboru regionů Lucem Van den Brandem. Komise vydává zelenou knihu v reakci na žádost členských států a Evropského parlamentu.
  více »

  Komisař Dimas je spokojen s výsledkem hlasování Výboru EP pro životní prostředí (ENVI) o balíčku týkajícího se klimatu a energetiky

   

  Brusel 7. října 2008 - Komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas vyjádřil uspokojení nad výsledkem dnešního hlasování Výboru ENVI o významných aspektech souboru opatření pro oblast klimatu a energetiky, jejž Evropská komise navrhla letos v lednu.
  „Hlasování ve výboru je dalším důležitým krokem na cestě k tomu, aby Evropská unie měla v rukou nástroje nezbytné ke splnění náročných cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu energie vyrobené z obnovitelných zdrojů,“ řekl komisař Dimas. „Přiblížili jsme se k finální dohodě, které by měl Parlament a Rada dosáhnout v prosinci, aby tak EU mohla výsledek prezentovat na konferenci OSN o klimatu, jež se bude konat v polské Poznani.“
  více »

  Komise schválila České republice státní podpory ke zlepšení veřejné dopravy ve Středních Čechách

   

  Brusel 8. října 2008 - Evropská komise se dnes rozhodla nevznášet připomínky ke dvěma režimům státní podpory České republiky, které se zaměřují na zlepšení veřejné dopravní infrastruktury v regionu Střední Čechy. Podporované projekty budou znamenat zřízení záchytných parkovišť Park and Ride pro občany dojíždějící do zaměstnání a rovněž plniček na alternativní paliva vyhrazených pro provozovatele veřejné dopravy. Napomohou integrovanému systému veřejné hromadné dopravy a usnadní kombinaci různých druhů dopravy, např. automobilové, železniční, autobusové a cyklodopravy. Více než 50 % obyvatel tohoto regionu dojíždí do zaměstnání a zvyšuje se využívání individuální dopravy. České orgány také očekávají pozitivní vliv na životní prostředí tím, že se sníží emisní zátěž a dopravní zácpy v městských oblastech.
  více »

  Spotřebitelé: Komise navrhuje práva nakupujících platná v celé EU

   

  Brusel 8. října 2008 - Evropská komise dnes předložila návrhy práv platných v celé EU, která mají spotřebitelům usnadnit nakupování po internetu i v kamenných obchodech. Nový návrh spotřebitelům při nákupu kdekoli v EU zaručí jasné informace o ceně a dalších poplatcích předtím, než podepíší smlouvu. Posílí ochranu spotřebitele  proti opožděnému dodání nebo nedodání a zároveň stanoví pevná práva spotřebitelů platná po celé EU v takových záležitostech, jako jsou lhůta na rozmyšlenou, vrácení zboží a peněz, opravy a záruky a nepřiměřené smluvní podmínky. Navrhovaná směrnice o právech spotřebitele zjednodušuje 4 stávající směrnice EU do jednoho souboru pravidel. V rámci dalekosáhlého přepracovávání a zlepšování stávajících práv spotřebitelů EU platných jak při prodeji online, tak v kamenných obchodech, se zaměřuje na elektronické obchodování. Cílem je zvýšit důvěru spotřebitelů a zároveň omezit byrokracii, která brání podnikání nad rámec hranic členských států, což spotřebitelům odepírá lepší výběr a konkurenční nabídky.
  více »


  Evropský parlament


  Evropský parlament zahájil plenární zasedání v Bruselu

   

  Brusel 8. října 2008 - Místopředsedkyně EP Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU (EPP-ED, GR) oznámila na úvod plenárního zasedání změny pořadu jednání. Rozprava o přípravách na zasedání Evropské rady bude věnována také současné globální finanční krizi a název této debaty bude odpovídajícím způsobem pozměněn. Návrh společného usnesení k tomu tématu předloží výbor ECON na následujícím plenárním zasedání.
  více »

  Koordinovaný přístup pro řešení finanční krize

   

  Brusel 8. října 2008 - Poslanci EP dnes jednali se zástupci Rady a Komise o nadcházejícím summitu a globální finanční krizi. Podle většiny řečníků by EU měla jednat v souvislosti s finanční krizí koordinovaně a členské státy by se měly vyhnout jednostranným krokům, které poškozují jejich sousedy. Ačkoli většina poslanců přivítala plán EK na vytvoření skupiny na vysoké úrovni pro dohled nad finančními trhy, někteří z nich poukazovali na skutečnost, že touto otázkou se měla Unie zabývat již před delší dobou.
  více »

  Ingrid Betancourt v EP: Slovo je jedinou zbraní, jíž bychom měli důvěřovat

   

  Brusel 8. října 2008 - Poslanci EP přivítali na dnešním slavnostním zasedání bývalou prezidentskou kandidátkou Kolumbie Ingrid Betancourt. Ve svém velmi emotivním projevu v plénu připomněla tisícovky lidí, kteří jsou na světě drženi proti své vůli. Za hlavní zbraň, kterou by vlády všech států světa měly v boji proti útlaku používat, považuje slovo. Díky „slovům” Evropského parlamentu je dnes ona i další zajatci na svobodě. Za neutuchající úsilí EP za její propuštění dnes poslancům osobně poděkovala.
  více »

  Evropské symboly v EP

   

  Brusel 9. října 2008 - Poslanci EP dnes přijali zprávu, která pojednává o používání evropských symbolů v EP. Parlament tak formálně uznal evropskou vlajku, hymnu vycházející z „Ódy na radost“ z Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena a heslo „Jednotná v rozmanitosti”.
  Vlajka, na níž je znázorněn kruh dvanácti zlatých hvězd na modrém pozadí, bude vyvěšena ve všech zasedacích místnostech EP a při příležitosti oficiálních událostí, uvádí zpráva španělského poslance Carlose CARNERA GONZÁLEZE (PES, ES), kterou dnes Parlament přijal v plénu.
  více »

  Poslanci žádají ucelený přístup k vymýcení chudoby

   

  Brusel 9. října 2008 - Parlament dnes přijal zprávu, v níž žádá přijetí uceleného přístupu k vymýcení chudoby. Cílem je zajistit odpovídající příjem, kvalitní zaměstnání a lepší přístup k sociálnímu zabezpečení pro všechny evropské občany. Vzhledem k tomu, že podle dostupných údajů je 19 milionů dětí v EU ohroženo chudobou, žádají poslanci členské státy, aby do roku 2012 snížily dětskou chudobu o 50 %. Vyzývají také Radu, aby vyhlásila v rámci celé EU závazek skoncovat do roku 2015 s problémem pouličních bezdomovců.
  více »

  Posílit boj proti nehlášené práci

   

  Brusel 9. října 2008 - EP dnes přijal nelegislativní zprávu, jež obsahuje řadu návrhů na posílení boje proti nehlášené práci. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi rozšířený jev, který ohrožuje budoucnost evropských pracovních trhů, žádají poslanci posílení spolupráce mezi inspektoráty práce, otevření pracovních trhů pro občany nových členských států a zlepšení pobídek k řádné práci, například snížením nemzdových nákladů spojených se zákonným zaměstnáváním. Členské státy by měly také zvážit zavedení minimální mzdy.
  více »

  Strategický plán na ochranu zdraví 2008–2013: větší důraz na prevenci

   

  Brusel 9. října 2008 - EP dnes přijal nelegislativní zprávu, která se zabývá bílou knihou Komise v oblasti zdravotní péče na období 2008–2013. Poslanci vítají tři hlaví cíle toho dokumentu, kterými jsou podpora dobrého zdraví, ochrana před zdravotními riziky a podpora dynamických zdravotních systémů. Připomínají však současně, že 40 % zdravotnických výdajů vzniká v souvislosti s nezdravým životním stylem a doporučují proto věnovat zvýšenou pozornost prevenci.
  více »

  Posílit regulační rámec a dohled nad finančními trhy

   

  Brusel 9. října 2008 - Poslanci dnes přijali zprávu o budoucí struktuře finančního dohledu, jejímž prostřednictvím formálně žádají Komisi, aby předložila návrhy na zlepšení struktury dohledu nad finančními službami v EU a na posílení regulačního rámce. Parlament se domnívá, že by ECB měla hrát významnější úlohu při koordinaci údajů týkajících se obezřetnostního dohledu na mikroúrovni, aby mohla lépe předcházet systémovému riziku. Poslanci také žádají finanční instituce, aby zveřejňovaly odměny vedoucím pracovníkům.
  více »

  Bělorusko: EP navrhuje zvážit zavedení sankcí

   

  Brusel 9. října 2008 - Evropský parlament v usnesení o Bělorusku po parlamentních volbách, které přijal na dnešním zasedání, vyjadřuje uspokojení nad propuštěním politických vězňů Alexanda Kozulina a Andreje Kima. Poslanci však současně litují, že v Bělorusku nedošlo k výraznému demokratickému pokroku a že i přes určitá drobná zlepšení neodpovídal průběh parlamentních voleb mezinárodním standardům.
  více »


  Kalendář


  16. října - 17. listopadu 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky