Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (15. – 21. září 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

25/09/2008

 

Mobilizace pracovníků v EU * Dvacet špičkových evropských destinací nabízí vysokou kvalitu a udržitelný cestovní ruch * Komise si klade za cíl plně využít potenciál jazyků * Komise navrhuje rozšíření potravinového programu pro nejchudší osoby v Evropské unii * EU slaví 7. Evropský týden mobility: „Čistý vzduch pro všechny“ * Širokopásmové připojení: Komise zahájila konzultaci o regulačním rámci na podporu vysokorychlostních přístupových sítí

  diář

  Mobilizace pracovníků v EU

  V příštích několika týdnech se podniky zúčastní veletrhů pracovních příležitostí v různých zemích unie, aby přesvědčovaly lidi o výhodách práce v jiné zemi EU. Již třetí ročník Evropských dní pracovních příležitostí je součástí úsilí EU překonat nedostatek pracovních sil prostřednictvím větší mobility pracovníků. Loni tyto veletrhy navštívilo 150 000 uchazečů o zaměstnání a některým z nich se podařilo mít pohovor s potenciálními zaměstnavateli přímo na místě. Od 22. září do konce října se uskuteční více než 500 akcí týkajících se pracovních příležitostí. Kromě tradičních veletrhů pracovních příležitostí pořádá služba zaměstnanosti EU (EURES) společně s Německem a Švýcarskem společnou akci na trajektu přes Bodamské jezero. Společné akce se budou konat také mezi Rakouskem a Maďarskem ve vlaku ze Szombathelye do Mattersburgu a mezi Francií a Itálií ve vlaku ze Sanrema do Nice.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Širokopásmové připojení: Komise zahájila konzultaci o regulačním rámci na podporu vysokorychlostních přístupových sítí

  Brusel 18. září 2008 – Komise zahájila veřejnou konzultaci o regulačních zásadách v oblasti vysokorychlostních přístupových sítí příští generace. Optické přístupové sítě příští generace umožňují přenosovou rychlost, která je několikanásobně vyšší než u současných sítí využívajících tradiční měděné kabely. K požadavkům na přístupové sítě příští generace patří schopnost přenosu s vysokým rozlišením (např. u televizního vysílání) a interaktivní aplikace. Cílem společného regulačního rámce je posílit jednotný přístup k operátorům v EU, a zajistit tak právní předvídatelnost nutnou pro investice. Veřejná konzultace bude probíhat do 14. listopadu 2008.
  více »

  Dvacet špičkových evropských destinací nabízí vysokou kvalitu a udržitelný cestovní ruch

  Brusel 18. září 2008 – Místopředseda Evropské komise Günter Verheugen u příležitosti 7. evropského fóra cestovního ruchu v Bordeaux udělil dvaceti lokalitám ocenění „nejlepší destinace s nehmotným místním dědictvím v Evropě“. Ocenění špičkové evropské destinace (European Destinations of Excellence, EDEN) propagují lokality, kde obchodní úspěch jde ruku v ruce se sociální a kulturní udržitelností a udržitelností v oblasti životního prostředí.
  více »

  Komise si klade za cíl plně využít potenciál jazyků

  Brusel 18. září 2008 – Komise přijala sdělení s názvem „Mnohojazyčnost: přínos pro Evropu i společný závazek“, v němž se zabývá problematikou jazyků v širším kontextu sociální soudržnosti a prosperity. Cílem sdělení je učinit z mnohojazyčnosti jednu z politik a promítnout do aktivit Evropské unie skutečnost, že v ní žije 490 milionů občanů s různými jazykovými znalostmi a potřebami.
  více »

  Čtyřletý akční plán a Evropská protidrogová aliance posílí Evropu v boji proti drogám

  Brusel 18. září 2008 – Komise přijala Protidrogový akční plán na období 2009 – 2012, který obsahuje řadu opatření na posílení spolupráce v Evropě s cílem potlačit negativní důsledky užívání drog. Mezi tato opatření patří také vznik Evropské protidrogové aliance, která má přispět ke snižování škod způsobených drogami v naší společnosti. Prostřednictvím tohoto sdružení Komise také vyzývá vládní orgány, veřejné služby a dobrovolné organizace ke vzájemné spolupráci.
  více »

  Komise hodnotí společnou rybářskou politiku v poločase

  Brusel 17. září 2008 – Komise schválila dokument s analýzou výsledků a nedostatků reformy společné rybářské politiky z roku 2002, kterou předložil komisař Joe Borg. Komisaři se shodli, že reforma významně přispěla ke zlepšení řízení rybářství v EU. Řada problémů však přetrvává. Nezodpovědné chování některých rybářských subjektů stále poškozuje rybáře, kteří ve svém jednání zohledňují potřeby všech. Vzniká tak začarovaný kruh, který podkopává ekologickou rovnováhu oceánů i ziskovost celého sektoru. Komise proto navrhuje zahájit komplexní kontrolu společné rybářské politiky a připravit půdu pro zásadní reformu institucionálního rámce, kterým se rybářství EU řídí.
  více »

  Komise navrhuje rozšíření potravinového programu pro nejchudší osoby v Evropské unii

  Brusel 17. září 2008 – Komise navrhla zlepšení programu distribuce potravin pro nejchudší občany EU, které spočívá ve zvýšení rozpočtu o dvě třetiny zhruba na 500 milionů eur od roku 2009 a v rozšíření škály produktů, jež jsou do programu zahrnuty. Program distribuce potravin, jehož původním účelem bylo poskytnout zemědělské přebytky potřebným, byl v polovině 90. let pozměněn, aby za určitých podmínek mohly být intervenční zásoby doplněny nákupy na volném trhu. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou přebytečné zásoby velmi omezené a v dohledné době se zřejmě nezvětší, měl by program umožňovat nákupy na volném trhu trvale. V roce 2006 mělo z tohoto potravinového programu užitek více než 13 milionů občanů EU. Revidovaný program by měl být k dispozici od roku 2010.
  více »

  Summit na podporu společného závazku, jehož cílem je lepší začlenění milionů Romů

  Brusel 16. září 2008 – Komise zahájí první summit na úrovni EU, jehož tématem je zlepšení situace romských komunit v celé Unii. Cílem akce, která se koná v Bruselu, je podpora společného závazku představitelů jednotlivých států, evropských orgánů a občanské společnosti s cílem vypořádat se s rozšířenou diskriminací a vyloučením, kterému čelí miliony Evropanů romského původu (viz také MEMO/08/559).
  více »

  EU slaví 7. Evropský týden mobility: „Čistý vzduch pro všechny“

  Brusel 16. září 2008 – Očekává se, že Evropského týdne mobility (16. – 20. září), největší globální události věnované udržitelné dopravě ve městech, se zúčastní více než 200 milionů lidí po celém světě. Letošní téma „Čistý vzduch pro všechny“ podporuje místní orgány v realizaci iniciativ zdůrazňujících vztah mezi mobilitou a kvalitou ovzduší a v zavedení trvalých opatření, která sníží škodlivé emise, jako např. zavedení pásem s nízkými emisemi nebo vybudování parkovišť s kyvadlovou autobusovou dopravou do center měst.
  více »

  Evropský inovační a technologický institut zahajuje činnost

  Brusel 15. září 2008 – Evropský inovační a technologický institut (EIT), který představuje první iniciativu EU pro podporu inovací v Evropě, zahajuje svoji činnost zasedáním nedávno jmenované správní rady. Zasedání, které se koná v hostitelském městě institutu Budapešti, bude předcházet slavnostní zahájení, jehož se mimo jiné zúčastní maďarský předseda vlády Ferenc Gyurcsány, předseda Komise José Manuel Barroso a komisař pro výchovu, vzdělávání, kulturu a mládež Ján Figel'.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Internetová televizní stanice Evropského parlamentu

  15. září 2008 – 17. září 2008 Evropský parlament zahajuje vysílání své vlastní internetové televizní stanice EuroparlTv. Od tohoto okamžiku může jakýkoli uživatel internetu kdekoli na světe sledovat televizní pořady týkající se dění v Evropském parlamentu. Stanice EuroparlTv je rozdělena do čtyř kanálů, z nichž každý je určen jiné skupině diváků. VÁŠ PARLAMENT je určen pro diváky se zvláštním zájmem o politiku na evropské úrovni. VÁŠ HLAS je kanál určený široké veřejnosti. MLADÁ EVROPA je určena především školním dětem a PARLAMENT LIVE nabízí živé vysílání, zejména debat na plenárních zasedáních.
  více »

   

   

  Kalendář

   

  do 30. listopadu 2008 

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky