Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Srpen 2008 v Evropě
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

03/09/2008

 

Vezměte pero do ruky: byla zahájena novinářská soutěž na téma diskriminace a rozmanitost * „Právo dětí na ochranu“: Komise vyhlašuje soutěž pro všechny mladé v Evropské unii *  „Mluvící“ auta: Komise vyčlenila rádiovou frekvenci pro bezpečnost a řízení silničního provozu * Brzy se otevře digitální knihovna pro Evropu * Ceny roamingu za volání opět klesají

  ¨diář

  Evropská komise

   

  Vezměte pero do ruky: byla zahájena novinářská soutěž na téma diskriminace a rozmanitost

  Evropská komise dnes vyhlásila další ročník soutěže o novinářskou cenu nazvanou „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“ Již pátým rokem jsou očekávány příspěvky do evropské soutěže, která oceňuje novináře působící jak v elektronických, tak tištěných sdělovacích prostředcích. Cena vyznamenává talenty těch pracovníků sdělovacích prostředků, kteří prostřednictvím svých článků přispívají k většímu porozumění přínosu rozmanitosti a bojují proti diskriminaci na základě náboženského vyznání či víry, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, rasy nebo etnického původu.

  více »

   

  „Právo dětí na ochranu“: Komise vyhlašuje soutěž pro všechny mladé v Evropské unii

  Brusel 31. července 2007 - „Právo dětí na ochranu“ je název soutěže, kterou dnes, 31. července 2008, vyhlásil místopředseda Evropské komise Jacques Barrot zodpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost. Úkolem této soutěže je, aby evropské děti a mládež ve věku od 10 do 18 let vytvořily plakát na téma právo dětí na ochranu v rámci Evropské unie. Cílem je, aby mladí evropští občané lépe poznali toto právo, které jim náleží, a byli lépe připraveni toto své právo bránit.

  více »

   

   „Mluvící“ auta: Komise vyčlenila rádiovou frekvenci pro bezpečnost a řízení silničního provozu

  Brusel 5. srpna 2008 - Jako součást svého boje proti dopravním nehodám a dopravním zácpám se dnes Komise rozhodla vyhradit v celé Evropě část rádiového spektra pro inteligentní komunikační systémy vozidel (takzvané systémy založené na spolupráci). Ty vycházejí z technologie bezdrátové komunikace a umožňují automobilům „mluvit“ s jinými automobily a s poskytovateli silniční infrastruktury. Dokáží například varovat jiné řidiče před kluzkými silnicemi nebo havárií, která se právě stala.

  více »

   

  Spojování podniků: Komise schválila akvizici PEMA ze strany GEFA

  Brusel 6. srpna 2008 - Evropská komise odsouhlasila, ve smyslu nařízení EU o spojování, navrhované nabytí německé společnosti PEMA GmbH („PEMA“), působící v pronájmu nákladních automobilů a přívěsů, německou společností GEFA Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH („GEFA“). Po prozkoumání transakce dospěla Komise k závěru, že závažným způsobem nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo v jeho podstatné části.

  více »

   

  Komise zahajuje výběrové řízení na provozovatele celoevropských družicových pohyblivých služeb

  Brusel 7. srpna 2008 - Evropská komise dnes zahájila soutěž na výběr poskytovatele celoevropských komunikačních služeb pomocí družic. Provozovatelé družic budou moci poprvé nabídnoutslužby, jako jsou vysokorychlostní datové služby, mobilní televize, pomoc při katastrofách a lékařské služby na dálku, v rámci jednotného výběrového řízení na evropské úrovni namísto 27 různých vnitrostátních systémů. Umožnilo to nové rozhodnutí EU o družicových pohyblivých službách, které vstoupilo v platnost v červenci tohoto roku. Družicové pohyblivé systémy využívají rádiové spektrum pro poskytování služeb mezi pohyblivou pozemskou stanicí na straně jedné a jednou nebo několika kosmickými stanicemi nebo pozemními stanicemi s pevným stanovištěm na druhé straně.

  více »

   

  Brzy se otevře digitální knihovna pro Evropu

  Brusel 11. srpna 2008 -  Kulturní rozmanitost Evropy uložená v knihách, hudbě, obrazech, fotografiích a filmech se všem občanům otevře po jediném kliknutí myši prostřednictvím jednoho portálu – tento sen o Evropské digitální knihovně by se letos na podzim mohl stát skutečností. K tomu je však zapotřebí, aby členské státy EU vyvinuly více úsilí, uvedla dnes Komise v novém sdělení o zpřístupnění digitálních verzí uměleckých děl z kulturních institucí po celé Evropě.

  více »

   

  Asie a Jižní Amerika se zajímají o program EU na podporu filmové tvorby v globálním měřítku

  Brusel 27. srpna 2008 - Po spolupráci s evropským filmovým průmyslem je celosvětově velká poptávka. Odezva na první výzvu k předkládání projektů v rámci nové iniciativy EU (mezinárodní přípravnou akci MEDIA) naznačuje velký zájem o spolupráci s evropským filmovým a audiovizuálním sektorem ze strany profesionálních tvůrců audiovizuálních pořadů z celého světa. Na financování projektů, jichž se účastní partneři z Kanady, Latinské Ameriky, Indie, Číny, Jižní Korey, Japonska, Maroka, Bosny a Hercegoviny, Turecka a Gruzie, poskytne EU téměř 2 miliony EUR. Součástí projektů jsou společná školení profesionálních filmových tvůrců, vzájemná propagace filmů a spolupráce mezi sítěmi kin. To by mohlo být odrazovým můstkem pro rozsáhlejší program EU zaměřený na spolupráci v oblasti filmových děl. Název programu je MEDIA MUNDUS a měl by být spuštěn v roce 2011.

  více »

   

  Ceny roamingu za volání opět klesají, ceny roamingových SMS ne (zatím)

  Brusel 28. srpna 2008 - 30. srpna klesne cena za odchozí i příchozí hovory při cestách po EU. Cenový limit na hovory v rámci roamingu mezi členskými státy EU (eurotarif), zavedený EU v roce 2007, se sníží z 0,49 na 0,46 EUR za minutu (bez DPH) u odchozích hovorů a z 0,24 na 0,22 za minut (bez DPH) u příchozích hovorů. Snižování cen je výsledkem nařízení EU o roamingu, jež Komise navrhla v roce 2006 s cílem omezit přehnané roamingové poplatky, jež spotřebitelé museli v té době platit (v průměru 1,15 EUR za minutu).

  více »

   

   

          

   

   

            Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o převozu Radovana Karadžiče k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu

  Brusel 31. července 2008 - Evropská unie vítá převoz Radovana Karadžiče k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu. Zatčení Radovana Karadžiče srbskými orgány a jeho následný převoz jsou významnou etapou v procesu usmíření v oblasti západního Balkánu a v přibližování Srbska Evropě. Evropská unie vyzývá Srbsko, aby v této cestě pokračovalo a aby vypátralo a převezlo do Haagu poslední dva obviněné, kteří dosud unikají. Proces s Radovanem Karadžičem, obžalovaným z genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, který proběhne u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii přispěje k prokázání pravdy a bude v očích obětí a jejich rodin znamenat naplnění spravedlnosti.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k rozhodnutí tureckého ústavního soudu ohledně žádosti o rozpuštění strany AKP

  Brusel 31. července 2008 - Evropská unie bere na vědomí rozhodnutí, které dne 30. července vydal turecký ústavní soud. Evropská unie vyzývá všechny turecké politické aktéry, aby hledali řešení rozporů v duchu dialogu a kompromisu a aby respektovali právní stát a základní svobody. Evropská unie věnuje demokratickému chodu institucí velkou pozornost a bude i nadále situaci v Turecku bedlivě sledovat.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k obnovení trestu smrti v Libérii

  Brusel 31. července 2008 - Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad skutečností, že v Libérii byl vyhlášen zákon, kterým se obnovuje trest smrti za určité trestné činy. Připomíná, že Libérie v roce 2005 zrušila trest smrti za všechny trestné činy. V září roku 2005 Libérie podepsala druhý opční protokol Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a tím se zavázala přijmout veškerá opatření s cílem zrušit trest smrti. Rozhodnutí Libérie o znovuzavedení trestu smrti je mimořádně znepokojivým signálem, který je v rozporu s trendem, jejž lze již několik let pozorovat v Africe a ve světě.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe

  Brusel 1. srpna 2008 - Kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika, Arménie a Gruzie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2008/632/SZBP ze dne 31. července 2008, kterým se mění společný postoj 2004/161/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Zimbabwe.

  více »

   

  Nahrazení stálého zástupce Kyperské republiky při Evropské unii

  Brusel 5. srpna 2008 - Rada Evropské unie byla informována o tom, že kyperská vláda jmenovala velvyslance Andrease MAVROYIANNISE stálým zástupcem Kyperské republiky při Evropské unii. Velvyslanec MAVROYIANNIS se ujal funkce dne 1. srpna 2008.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o popravě 29 osob ve věznici Evin v Íránu

  Brusel 29. července 2008 - Evropská unie co nejdůrazněji odsuzuje hromadnou popravu 29 osob, ke které došlo v Íránu ve věznici Evin v neděli 27. července 2008. Je toho názoru, že tento počin iránského režimu spočívající ve zinscenování a medializaci těchto poprav je obzvláště ponižující z hlediska lidské důstojnosti. Evropská unie je i nadále přesvědčena, že trest smrti nemůže být součástí spravedlivé a účinné politiky v oblasti trestního práva: nikdy nebyl prokázán odrazující účinek tohoto trestu a jakýkoliv justiční omyl je nevratný.
  Evropská unie je hluboce znepokojena skutečností, že v Íránu v posledních měsících počet uložených trestů smrti stoupá. Naléhavě vyzývá íránské orgány, aby ukončily ukládání trestů smrti i popravy, aby zavedly moratorium s cílem zrušit trest smrti v souladu s rezolucí přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 18. prosince 2007 a aby dodržovaly mezinárodní normy pro lidská práva ve vztahu ke všem Íráncům.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ke zhoršující se situaci v Jižní Osetii

  Brusel 11. srpna 2008 - Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad prudkými boji v Jižní Osetii (Gruzie). Vyzývá všechny strany k okamžitému ukončení nepřátelských akcí a k urychlenému obnovení jednání, aby bylo nalezeno politické řešení této krize při současném respektování svrchovanosti a územní celistvosti Gruzie.
  Evropská unie plně podporuje úsilí úřadujícího předsedy OBSE i mise OBSE v Gruzii a vyzývá všechny strany, aby s touto misí začaly neprodleně spolupracovat. Evropská unie společně se všemi dotčenými stranami vyvíjí úsilí o nastolení příměří s cílem zabránit dalšímu vystupňování tohoto konfliktu.

  více »

   

  Mimořádné zasedání - Obecné záležitosti a vnější vztahy

  Brusel 13. srpna 2008 - V Radě proběhla široká výměna názorů ohledně situace v Gruzii na základě prezentace předsednictví týkající se úsilí, které vedlo k dohodě mezi stranami. Rada zejména:

  • připomněla, že Evropská unie vyjádřila hluboké znepokojení v souvislosti s nedávným vývojem situace v Gruzii; 
  • uvítala dohodu podepsanou stranami, která je výsledkem zprostředkovatelského úsilí, jež vyvinula Evropská unie;
  • vyzvala strany k dodržování všech závazků, počínaje skutečným příměřím, a k zajištění jeho skutečného provedení v dobré víře jak přímo na místě, tak i na dalších příslušných úrovních;
  • zdůraznila závazek Evropské unie aktivně přispět ke skutečnému dodržování těchto zásad;
  • uvedla, že Evropská unie by měla být připravena se zapojit, včetně zapojení přímo na místě, s cílem podpořit veškeré úsilí, zejména úsilí OSN a OBSE, vedoucí k dosažení mírového a trvalého řešení konfliktů v Gruzii.

  více »

   

  Prohlášení Evropské unie týkající se bezprostředně hrozící popravy Amira Amrollahiho v Íránu

  Brusel 14. srpna 2008 - Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o tom, že bude v nejbližší době vykonána poprava Amira Amrollahiho, který byl odsouzen k trestu smrti za trestné činy, které spáchal jako nezletilý.
  Tento trest smrti představuje závažné porušení mezinárodních závazků a povinností Íránské islámské republiky stanovených v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Úmluvě o právech dítěte, neboť oba tyto akty zakazují popravu osob odsouzených za trestné činy, které spáchaly jako nezletilé.
  Evropská unie rovněž odsuzuje skutečnost, že dne 22. července 2008 byli v Bušehru popraveni Hassan Mozafari a Rahman Shahidi, kteří byli nezletilí v době spáchání činů, za něž byli odsouzeni.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Mauritánii

  Brusel 18. srpna 2008 - Evropská unie opětovně co nejostřeji odsuzuje násilný převrat, k němuž došlo dne 6. srpna 2008 v Mauritánii. Evropská unie považuje výjimečná opatření přijatá vojenskými představiteli, kteří převzali moc, a potvrzená rozhodnutím ze dne 11. srpna 2008, zejména sesazení prezidenta republiky, za zcela nezákonná.
  Evropská unie varuje vojenskou juntu před vážným rizikem, že se země ocitne v dlouhodobé mezinárodní izolaci.Naléhavě vyzývá juntu, aby znovu nastolila institucionální rámec, který existoval před 6. srpnem, a za tímto účelem ji vybízí k neprodlené spolupráci s mezinárodním společenstvím. Opětovně vyjadřuje svoji podporu úsilí, které v této souvislosti vyvíjí zejména Africká unie.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie v reakci na skutečnost, že Nigérie předala Kamerunu západní zónu poloostrova Bakassi

  Brusel 22. srpna 2008 - Evropská unie vítá, že Nigérie předala Kamerunu západní zónu poloostrova Bakassi, a ukončila tak proces postoupení zahájený v roce 2006. Vítá odvážné rozhodnutí Nigérie a Kamerunu vyřešit tento územní spor mírovou cestou a podřídit se rozsudku Mezinárodního soudního dvora ze dne 10. října 2002 a ustanovením dohody z Greentree ze dne 12. června 2006. 
  Evropská unie, která pozorně sleduje bezpečnostní situaci v Guinejském zálivu, vyjadřuje generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů a jeho zástupci pro západní Afriku poděkování za jejich odhodlání provést dohodu z Greentree, jež je úspěšným příkladem mírového řešení hraničního sporu.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k popravě oběšením Rezy Hejaziho

  Brusel 25. srpna 2008 - Evropská unie rozhodně odsuzuje, že v úterý 19. srpna byl v Isfahánu oběšen Reza Hejazi za vraždu, kterou údajně spáchal v roce 2004 ve věku 15 let. Je touto zprávou, která znamená, že od počátku roku se v Íránu počet poprav osob nezletilých v době spáchání činu zvýšil na pět, velmi znepokojena. Tyto popravy představují závažné porušení mezinárodních závazků a povinností Íránu výslovně stanovených v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a v Úmluvě o právech dítěte, neboť tyto akty zakazují popravy nezletilých nebo osob odsouzených za trestné činy, které spáchaly jako nezletilé.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k propuštění Sergeje Parsjukeviče a Andreje Kima

  Brusel 27. srpna 2008 - Evropská unie vítá, že běloruské orgány dne 20. srpna propustily Sergeje Parsjukeviče a Andreje Kima, poslední dva politické vězně uvedené na seznamu EU, a navázaly tak na propuštění pěti politických vězňů z počátku tohoto roku a na nedávné propuštění Alexandra Kozulina. Tato propuštění znamenají, že v současné době již v Bělorusku není vězněn žádný mezinárodně uznaný politický vězeň. Evropská unie mnohokrát potvrdila, že propuštění všech politických vězňů považuje za významný krok, pokud jde o přihlášení se Běloruska k základním hodnotám demokracie, respektování lidských práv a právního státu.

  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o událostech, ke kterým došlo v táboře Kalma v Súdánu/Dárfúru

  Brusel 29. srpna 2008 - Evropská unie odsuzuje zásah súdánských sil v táboře pro přesídlené osoby Kalma v jižním Dárfúru dne 25. srpna, při kterém bylo usmrceno několik desítek osob a mnoho dalších osob bylo zraněno, přičemž většinou se jednalo o ženy a děti.
  EU naléhavě vyzývá súdánskou vládu, aby tento zásah plně objasnila, aby dodržovala mezinárodní humanitární právo a nebránila činnosti mise UNAMID.

  více »

   

          

  Kalendář

   

  Od 3. do 30. září 2008

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky