Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (21. - 27. července 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

31/07/2008

Letní soutěž pro všechny – VYFOŤTE SE S EUROPE DIRECT! * Ochrana finančních zájmů EU: potřeba spolupráce s členskými státy * Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o neuplatňování zásady vzájemnosti ve věcech bezvízového styku se třetími zeměmi * Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská komise přijala aktualizovaný seznam * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k šestistranným rozhovorům * Prohlášení předsednictví jménem EU o nebezpečí, že bude ukamenováno devět Íránců

  Diář

  Týden v Evropě (21. - 27. července 2008)

  Letní soutěž pro všechny – VYFOŤTE SE S EUROPE DIRECT!

  Vyzýváme všechny cestovatele, turisty, prázdninové nadšence i dovolenkáře, kteří se budou toulat letní Evropou, aby hledali naše kolegy v EUROPE DIRECT! Velká letní pátrací soutěž začíná!

  Střediska EUROPE DIRECT se nacházejí ve všech 27 zemích Evropské unie a zahlédnete-li logo naší sítě, jste u cíle pátrání. Pokud nechcete jít naslepo, vyhledejte si adresy středisek na internetových stránkách Evropské komise, a to: http://ec.europa.eu/europedirect v sekci „Navštivte nás“, kde je umístěna interaktivní mapa a seznam informačních míst podle jednotlivých zemí. S vyhledáním Vám také pomůžeme na jednotlivých střediscích v České republice. Střediska bývají součástí informačních center, knihoven, škol nebo jiných institucí.

  A jaký je Váš úkol? Podat nezvratný důkaz o návštěvě našich kolegů v Evropě, a to formou fotografie, letáku daného střediska, jeho razítka nebo jakýmkoli jiným průkazným materiálem. Důkaz zašlete nebo předejte ve Vašem nejbližším středisku EUROPE DIRECT v České republice, a to nejpozději do 10. září 2008. Ke svým důkazům nezapomeňte připojit svoji kontaktní adresu a také adresu střediska, které jste navštívili.


  více »

  Evropská komise
  Komise uděluje Zlaté hvězdy dvanácti projektům aktivní účasti občanů

  Brusel 22. července 2008 - Evropská komise vybrala dvanáct projektů aktivní účasti občanů, které podporují angažovanost a debatu o evropských otázkách na místní úrovni Ještě letos bude během slavnostního předání v Bruselu pořádaném komisařem Jánem Figel'em těmto projektům udělena „Zlatá hvězda aktivního evropského občanství“. Zlaté hvězdy 2008 jsou udělovány v rámci programu Evropa pro občany a jsou veřejným uznáním iniciativ, které mohou být v oblasti účasti občanů příkladem spolupráce, účinných pracovních postupů a hmatatelných výsledků. Vítězných projektů se účastnili občané celkem z 22 členských zemí EU.
  více »

  Ochrana finančních zájmů EU: potřeba spolupráce s členskými státy

  Brusel 22. července 2008 - Evropská komise dnes zveřejnila výroční zprávu za rok 2007o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům. Jedná se o oblast, za niž jsou společně odpovědny Společenství a členské státy. Zpráva obsahuje statistickou prezentaci všech nesrovnalostí, které členské státy sdělily Komisi, s uvedením případů podezření na podvod. Zpráva popisuje zavedené kontrolní systémy a uvádí nejvýznamnější opatření, která členské státy a Komise přijaly v roce 2007 za účelem zlepšit prevenci a boj proti podvodům.
  více »

  Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o neuplatňování zásady vzájemnosti ve věcech bezvízového styku se třetími zeměmi

  Brusel 23. července 2008 - Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o určitých třetích zemích, jež zachovávají vízovou povinnost v rozporu se zásadou vzájemnosti. Ze zprávy je zřejmé, že bylo dosaženo dalšího pokroku na cestě k úplnému uplatňování zásady vzájemnosti v oblasti víz. Místopředseda Jacques Barrot, komisař odpovědný za spravedlnost, svobodu a bezpečnost, zdůraznil prospěšnost mechanismu vzájemnosti: „Tato zpráva jasně prokazuje, že dialog se třetími zeměmi v rámci nového mechanismu vzájemnosti v oblasti víz je účinný a vedl k bezvízovému styku pro všechny naše občany s dalšími 3 zeměmi. Zpráva rovněž navrhuje odvetná opatření v případech, kdy bylo dosaženo pouze nedostatečného pokroku. Je nepřijatelné, aby státní občané některých třetích zemí požívali výhod bezvízového styku s EU, zatímco někteří naši evropští spoluobčané nemohou do těchto zemí cestovat bez víz. Tento postoj je základem našeho mechanismu vzájemnosti v oblasti víz a já jsem odhodlán zaručit, aby tato zásada byla plně dodržována.“
  více »

  Bulharsko a Rumunsko musí při řešení soudní reformy a korupce vyvinout více úsilí

  Brusel 23. července 2008 - Komise dnes schválila několik zpráv hodnotících pokrok Bulharska a Rumunska v otázkách soudní reformy a boje proti korupci v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování, který byl zřízen při vstupu obou zemí do EU minulý rok. Komise rovněž přijala zvláštní zprávu o správě fondů EU v Bulharsku. Tyto zprávy hodnotí pokrok a nedostatky Bulharska a Rumunska v plnění závazků učiněných při přistoupení. Komise došla k závěru, že bylo vyvinuto skutečné úsilí a dosáhlo se i určitého pokroku především u soudní reformy, nicméně obě země musí pro boj proti korupci na vysokých místech a v Bulharsku navíc v otázkách organizované trestné činnosti udělat mnohem více. Ve zprávách se zdůrazňuje, že pokud má být plně dosaženo cílů stanovených v okamžiku přistoupení, je potřeba trvalého politického závazku a jeho realizace v praxi.
  více »

  Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská komise přijala aktualizovaný seznam

  Brusel 24. července 2008 - Evropská komise dnes přijala osmou aktualizaci tzv. černé listiny leteckých společností, na které se vztahuje zákaz létat do zemí Evropské unie z bezpečnostních důvodů. Nová listina, která nahrazuje předchozí seznam, je již k dispozici na internetových stránkách Komise.
  více »  Podle nejnovějších údajů byly téměř dvě třetiny televizního vysílání v EU vyrobeny v Evropě

  Brusel 25. července 2008 - Více než 63 % vysílacího času evropských subjektů televizního vysílání je věnováno evropským pořadům a více než 36 % pořadů vytvořených nezávislými evropskými producenty. Tyto nejnovější údaje se objevují v osmé zprávě Evropské komise o účinnosti pravidel EU ve vztahu k podpoře evropských děl, za léta 2005–2006. Tato zpráva, která se zveřejňuje každé dva roky a vychází z informací poskytnutých členskými státy EU, sleduje podporu evropských pořadů na evropských televizních obrazovkách podle směrnice „Televize bez hranic“. Poprvé se zpráva plně zabývá i subjekty televizního vysílání v desíti nových členských státech EU a konstatuje, že se v objemu evropského televizního vysílání neliší od států EU-15.
  více »


  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k šestistranným rozhovorům

  Brusel 22. července 2008 - Evropská unie vyjadřuje uspokojení nad výsledky posledních šestistranných rozhovorů, jež proběhly ve dnech 10.–12. července v Pekingu, a doufá, že tato jednání budou i nadále směřovat k cíli spočívajícím v úplném, ověřitelném a nezvratném zrušení celého jaderného programu Severní Korey, v souladu s cíli rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1718. Evropská unie je potěšena pokrokem zaznamenaným v řešení severokorejské jaderné otázky, jenž je výsledkem diplomatického úsilí.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem EU o nebezpečí, že bude ukamenováno devět Íránců

  Brusel 24. července 2008 - Evropská unie, jež nedávno Íránu opětovně potvrdila svůj bezpodmínečný nesouhlas s trestem smrti, je hluboce znepokojena odsouzením osmi íránských žen a jednoho íránského muže k trestu ukamenování a nebezpečím, že poprava bude v nejbližší době vykonána. Připomíná, že se Íránská islámská republika zavázala začít uplatňovat na kamenování moratorium. Evropská unie Írán naléhavě vyzývá, aby dodržoval své závazky a mezinárodní normy týkající se lidských práv. Evropská unie naléhavě vyzývá íránskou vládu a íránský parlament, aby v právních předpisech i v praxi zrušily používání krutých a ponižujících trestů, zejména používání kamenování jako způsobu popravy, a to v souladu s aktuální rezolucí Valného shromáždění Organizace spojených národů týkající se situace lidských práv v Íránské islámské republice, přijatou v prosinci roku 2007.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky