Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (14. – 20. července 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/07/2008

Podpora pro ekologickou výrobu a nakupování * Všestarská cibule na seznamu potravin chráněných EU * Vyšší daň z tabáku je důležitá pro boj EU proti kouření * Zveřejnění Národní zprávy Eurobarometr 69.2 * Komise se chystá ukončit přemrštěné poplatky za roamingové textové zprávy v zahraničí

  diář

   

  Týden v Evropě (14. – 20. července 2008)

  Podpora pro ekologickou výrobu a nakupování

   

  Soubor nových opatření má povzbudit výrobce k výrobě zboží šetrného k životnímu prostředí a zajistit, aby si zákazníci v obchodech takového zboží všimli. Tato opatření – povinná i nepovinná – jsou součástí nového plánu Komise ohledně ekologického a energetického značení výrobků. Všechna tato nová opatření by společně mohla vést ke snížení spotřeby energie k vytápění, osvětlení a údržbě budov až o 30 %. Současné trendy ve spotřebě a výrobě mají značný dopad na životní prostředí, včetně skleníkových plynů, znečištění a ubývání nerostných surovin. Existuje však několik jednoduchých způsobů, jak omezit poškozování životního prostředí bez dopadu na naši životní úroveň.
  více »

  Evropská komise

  Všestarská cibule na seznamu potravin chráněných EU

  Brusel 19. července 2008 – Komise zařadila dalších osm produktů a potravin na seznam zboží s chráněným označením původu a chráněným zeměpisným označením. Vedle Slovenské bryndzy získala tentokrát ochrannou známku Všestarská cibule: Má žluto-zlatou slupku a bílou až nazelenalou dužinu. Je bohatá na železo, vitamin B3 – niacin, obsahuje naopak nízké množství škodlivých látek. Tyto vlastnosti jsou dány přírodními podmínkami na Královéhradecku, v nichž se Všestarská cibule pěstuje.
  více »

  Komise navrhuje systém financování pomoci zemědělcům v rozvojových zemích

  Brusel 18. července 2008 – Evropská komise navrhla zavedení zvláštního „systému, který umožní rychle reagovat na prudce stoupající ceny potravin v rozvojových zemích“. Fond by měl hodnotu 1 miliardy EUR a byl by provozován po dobu dvou let. Tato částka by doplnila existující rozvojové fondy a pocházela by z nevyužitých finančních prostředků ze zemědělského rozpočtu Evropské unie.
  více »

  Razantní zásah EU proti problematickým webovým stránkám s vyzváněcími tóny

  Brusel 17. července 2008 – Komisařka Meglena Kuneva oznámila výsledky celoevropského šetření zaměřeného na webové stránky nabízející služby spojené s mobilními telefony, např. vyzváněcí tóny a tapety. V rámci šetření provedeného u více než 500 webových stránek ve 27 členských státech, Norsku a na Islandu se zjistilo, že 80 % těchto stránek bude muset být podrobeno dalšímu šetření v souvislosti s podezřením na porušení právních předpisů EU ( MEMO/08/516).
  více »

  Vyšší daň z tabáku je důležitá pro boj EU proti kouření

  Brusel 17. července 2008 – Cílem navrhovaného zavedení jednotné minimální sazby daně z prodeje cigaret a tabáku v zemích EU je omezit kouření a pašování tabákových výrobků. V případě přijetí návrhu Komise zaměřeného na snížení rozdílů mezi daněmi z tabáku v jednotlivých zemích EU by se ceny cigaret v 11 zemích zvýšily o více než 20 %. Návrh je součástí strategie zaměřené na posílení ochrany proti vystavení tabákovému kouři, zlepšení právní úpravy, pokud jde o obsah tabákových výrobků, a na přísnější opatření v oblasti reklamy.
  více »

  Zveřejnění Národní zprávy Eurobarometr 69.2

  Praha 16. července 2008 – Zastoupení Evropské komise v České republice zveřejnilo dne 14. července 2008 národní zprávu Eurobarometr 69.2. Na tiskové konferenci v prostorách Zastoupení zprávu představil její autor Pavel Ševera. Komentář k ní připojili RNDr. Jan Herzmann, generální ředitel společnosti Factum Invenio, PhDr. Ivan Gabal, sociolog a zakladatel společnosti Gabal Analysis & Consulting a Edvard Outrata, předseda Evropského hnutí.
  více »

  Komise schválila převzetí stavebního podniku Kirchhoff podnikem Strabag

  Brusel 16. července 2008 – Komise schválila navrhované převzetí německého podniku Kirchhoff rakouskou skupinou Strabag. Obě strany jsou činné na stavebních trzích včetně výstavby silnic v Německu a na několika trzích se stavebninami, zejména v oblasti výroby asfaltových směsí. S ohledem na nízké tržní podíly stran na stavebních trzích a nevelké tržní podíly na místních trzích se stavebninami došla Komise k závěru, že transakce zásadně nenaruší hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru.
  více »

  Komise se chystá ukončit přemrštěné poplatky za roamingové textové zprávy v zahraničí

  Brusel 15. července 2008 – Zákazníci v EU, kteří využívají roamingových služeb, pošlou každoročně 2,5 miliardy textových zpráv, které jsou desetkrát dražší než tuzemské krátké zprávy (SMS). Na výzvy k samoregulaci a dobrovolnému snížení roamingových cen za textové zprávy průmysl nereagoval. Komise proto zahájí práce na opatřeních s cílem zajistit, aby spotřebitelé mohli u textových mobilních zpráv skutečně využívat výhod jednotného trhu.
  více »

  Společné problémy vyžadují společná řešení!

  Brusel 15. července 2008 – Změny klimatu, nemoci nebo energetika jsou společenskými výzvami, kterým čelí všechny členské státy. Vnitrostátní výzkumná činnost, která na sebe v současnosti váže 85 % celkových evropských zdrojů financování veřejného výzkumu, bude mít větší efekt, pokud členské státy sdruží své zdroje a lépe zkoordinují své úsilí. Evropská komise proto navrhla, aby členské státy přijaly nový přístup „společné programování“. Jeho cílem je vyřešit stávající roztříštění evropského výzkumu, které oslabuje jeho efektivnost.
  více »

  Jak letos vyzrát na sluníčko

  Brusel 14. července 2008 – Na začátku období dovolených by Komise ráda upozornila spotřebitele, aby si při nákupu všímali nového označování obalů prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Nové označení je reakcí na doporučení Komise o prostředcích na ochranu proti slunečnímu záření přijaté v září 2006. Kromě upozornění na nový systém chce Komise také veřejnosti připomenout, že tyto prostředky by měly být pouze jedním z řady kroků nutných pro ochranu před ultrafialovým zářením.
  více »

  Kalendář

  Od 21. července do 30. září 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky