Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. - 13. července 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/07/2008

 

V létě pozor na vodu a slunce! * Rybolov: Komise navrhuje naléhavá restrukturalizační opatření na řešení krize související s pohonnými hmotami * Členské státy schválily návrh Komise na snížení spotřeby elektrické energie u spotřebičů v pohotovostním režimu * Komise přichází s programem „Ovoce do škol“ v hodnotě 90 milionů eur ročně * Mléko do škol: Nový režim výrazně podporuje spotřebu a zdravější spotřebitelské návyky

  Diář

   

  Týden v Evropě (7. - 13. července 2008)

   

  V létě pozor na vodu a slunce!  

  Většina z nás si léto spojuje s vodou a sluncem, a proto můžeme lehce zapomenout na nebezpečí s nimi spojená. Každý rok dojde v EU k 200 000 nehodám na koupalištích a k 50 000 zraněním ve spojitosti s potápěním, plavbou na lodích a dalšími vodními sporty. U dětí je druhou nejčastější příčinou úmrtí utonutí. Většině nehod ve vodě lze však předejít díky několika základním bezpečnostním opatřením. Evropská aliance pro bezpečnost dětí vydala společně s Evropskou komisí nové pokyny pro hotely, cestovní kanceláře a další podnikatele v oblasti cestovního ruchu.
  více »

      

  Evropská komise

   

  Komise přichází se souborem opatření s názvem „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“

  Brusel 8. července 2008 - Evropská Komise předložila soubor opatření „Doprava šetrnější k životnímu prostředí“. Cílem je zajistit udržitelný rozvoj dopravy a umožnit, aby ceny za dopravu byly pravdivějším obrazem skutečných nákladů společnosti tak, aby se postupně snižovalo poškozování životního prostředí a omezovaly dopravní zácpy za současného zvyšování efektivnosti dopravy a v konečném důsledku i celého hospodářství.
  více »

   

   

   

  Rybolov: Komise navrhuje naléhavá restrukturalizační opatření na řešení krize související s pohonnými hmotami

  Brusel 8. července 2008 – Evropská komise přijala soubor nouzových opatření na podporu restrukturalizace těch složek evropského rybářského loďstva, které byly nejvíce zasaženy současnou krizí v oblasti pohonných hmot. Současně chce zmírnit krátkodobý sociální a ekonomický dopad krize na ty, kdo se zaváží, že přijmou dlouhodobá opatření. Komise se na základě jednoznačného mandátu od Evropské rady zaměřila na odvětví rybolovu vzhledem k výjimečné situaci, v níž se rybáři ocitli v důsledku ojedinělého nahromadění překážek v jejich práci způsobeného úvahami o udržitelnosti odvětví, obtížnými tržními podmínkami a vysokými cenami pohonných hmot
  více »

   

   

   

  Členské státy schválily návrh Komise na snížení spotřeby elektrické energie u spotřebičů v pohotovostním režimu

  8. července 2008 – Na včerejším zasedání Regulativního výboru pro ekodesign schválily členské státy EU návrh nařízení Komise, kterým se snižuje spotřeba energie v pohotovostním režimu u spotřebičů v domácnostech a kancelářích. Nařízení stanoví požadavky na energetickou účinnost pro všechny výrobky prodávané v Evropě s cílem snížit v EU do roku 2020 spotřebu elektrické energie v pohotovostním režimu téměř o 75 %.
  více »

   

   

   

  Komise přichází s programem „Ovoce do škol“ v hodnotě 90 milionů eur ročně

  Brusel 8. července 2008 – Evropská komise dnes navrhla zavést v celé Evropské unii program bezplatné distribuce ovoce a zeleniny dětem ve školách. Na nákup a distribuci čerstvého ovoce a zeleniny do škol by bylo z evropských fondů každoročně vypláceno 90 milionů eur a tyto finanční prostředky by dorovnávaly vnitrostátní fondy těch členských států, které se rozhodnou program využívat. Jde o nejnovější krok v úsilí Komise o zlepšování zdraví a výživy, tak jak to stanoví „Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou“.
  více »

   

   

   

  Mléko do škol: Nový režim výrazně podporuje spotřebu a zdravější spotřebitelské návyky

  Brusel 11. července 2008 – V reakci na požadavky a doporučení členských států a Evropského parlamentu Evropská komise přijala novou úpravu režimu dodávek mléka do škol s jednoduchými a jasnými prováděcími pravidly. Díky tomu bude mít více dětí možnost širšího výběru zdravých mléčných výrobků. Tato nová úprava reaguje na četné požadavky ze strany členských států a Evropského parlamentu. Spolu s návrhem Komise na program EU Ovoce do škol, který byl zveřejněn dne 8. července (viz IP/08/1116), se na novou úpravu dodávek mléka do škol, která má být použita již od srpna 2008, soustředí stále větší pozornost Komise, neboť se zabývá zdravějšími stravovacími návyky dětí.
  více »

   

   

   

  Žebříček výsledků pro vnitřní trh: Nejlepší výsledky v historii – členské státy dosáhly nového cíle před termínem

  9. července 2008 – Členským státům se podařilo dosáhnout zatím nejlepšího pokroku při provádění dohodnutých pravidel o vnitřním trhu do svých zákonů. Vyplývá to z nejnovější srovnávací tabulky, kterou Evropská komise připravila pro oblast vnitřního trhu. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva jen 1,0 % směrnic z oblasti vnitřního trhu, u nichž lhůta pro provedení již vypršela. Tento podíl se oproti hodnotě 1,2 % z prosince 2007 snížil. To znamená, že členské státy již nyní splnily nový 1,0% cíl, na němž se dohodly hlavy států a jehož mělo být dosaženo nejpozději v roce 2009.
  více »

   

   

   

  Komise je znepokojena zpožděním u zavádění horké linky 116 určené na pomoc dětem

  Brusel 10. července 2008 – Při cestování v EU je nezbytné, aby rodiče a děti mohli rychle a bezplatně zavolat pomoc. Pouze ve Spojeném království a Belgii bylo v roce 2007 ohlášeno více než 7 500 případů nezvěstných dětí. Obavy veřejnosti o bezpečnost dětí se zvýšily v důsledku takových případů, jakým bylo například zmizení Madeleine McCannové v Portugalsku. V roce 2007 přijala Komise opatření a vyhradila na vnitrostátní úrovni šestimístná čísla začínající čísly 116 pro horké linky pro případy pohřešovaných dětí (116000) a pro linky důvěry (116111), na kterých mohou děti vyhledat pomoc.
  více »

   

   

   

  Mnohojazyčnost: Jak mohou jazyky pomáhat v podnikání

  Brusel 11. července 2008 – Podnikatelské fórum o mnohojazyčnosti, založené v roce 2007 s cílem posoudit, jaký dopad mohou mít jazykové znalosti na obchod a zaměstnanost v Evropské unii, dnes předložilo komisaři Orbanovi svoji zprávu. Zpráva obsahuje celkový přehled kroků, které je třeba učinit, aby společnosti získaly přístup k novým trhům a novým obchodním příležitostem v globalizovaném světě. Zpráva vychází z vědeckých zpráv, případových studií, rozhovorů a osobních zkušeností členů fóra, kterému předsedá vikomt Etienne Davignon, belgický ministr a bývalý místopředseda Evropské komise.
  více »

   

   

   

  Státní podpora: Komise přijímá nařízení, které automaticky schvaluje podporu ve prospěch růstu a zaměstnanosti

  Brusel 7. července 2008 – Evropská komise přijala nařízení, které vstoupí v platnost v nadcházejících týdnech a které bude automaticky schvalovat řadu opatření podpory. To umožní členským státům udělovat tuto podporu, aniž by ji musely nejdříve oznamovat Komisi. Nařízení schvaluje podporu ve prospěch malých a středních podniků, podporu na výzkum, inovace, regionální rozvoj, vzdělávání, zaměstnanost a podporu v podobě rizikového kapitálu. Nařízení dále schvaluje podporu na ochranu životního prostředí, opatření na podporu podnikání, jako např. podporu pro mladé inovativní podniky, podporu pro nově vzniklé malé podniky v podporovaných regionech a opatření, která pomáhají řešit problémy (např. potíže s přístupem k financím, potíže žen podnikatelek).
  více »

   

   

   

  Evropský parlament

   

  Plenární zasedání od 7. do 10. července 2008

  Štrasburk 13. července 2008 – Poslanci se sešli naposledy před zahájením parlamentních prázdnin v červenci ve Štrasburku. Hlavním hostem byl francouzský prezident Nicolas Sarkozy, který představil priority francouzského předsednictví Evropské unie pro druhou polovinu roku 2008. Zasedání bylo bohaté na politická témata, předseda Pöttering uvítal osvobození kolumbijské političky Ingrid Betancourt z rukou organizace FARC.
  více »

   

   

   

  Při autonehodě zemřel polský europoslanec Bronislaw Geremek

  13. července 2007 – Profesor Bronislaw Geremek byl jednou z nejvýznamnějších osobností současného Polska, jeho hlas byl slyšet v Evropě daleko za hranice své země. "Toto je smutný den pro Evropský parlament," řekl předseda Hans-Gert Pöttering poté, co se dozvěděl o tragické události. Geremek byl vedoucí osobností odborového hnutí Solidarita a v devadesátých letech ministrem zahraničních věcí Polska. Europoslancem byl zvolen v roce 2004 a působil ve výboru pro zahraniční věci a ve výboru ústavním. Bronislaw Geremek zemřel 13. července při autonehodě v západním Polsku na cestě do Bruselu, kde se měl zúčastnit několika jednání.
  více »

   

   

   

  Kalendář


  7. července - 29. září 2008

  §       16th International Youth Leadership Conference
  Datum: 21. července 2008, 15:30 - 16:30 hodin
  Místo: Zastoupení Evropské komise, Jungmannova 24, Praha 1

  §       Výstava soutěže EUROZMANITOST 2008
  Datum: 7. - 31. srpna 2008
  Místo: Chodovská tvrz, Praha 11

  §       Běh do vrchu Janské Lázně - Černá hora
  Datum: 9. srpna 2008 ve 13 hodin
  Místo: vrch Černá hora, Janské Lázně

  §       Projekt SYTYKIA pro střední školy na Pardubicku pokračuje od září 2008
  Datum: září 2008
  Místo: Pardubicko

  §       První online festival umění
  Uzávěrka přihlášek: 20. září 2008

  §       APPETISER - školení v rámci programu Mládež v akci v Maastrichtu
  Datum: 25. až 29. září 2008
  Místo: Maastricht, Nizozemsko
  Uzávěrka přihlášek: 20. srpna 2008

  §       Letní fotografická soutěž "Evropské rozmanitosti"
  Datum: 1. července až 30. září 2008
  Uzávěrka: 30. září 2008

  §       Letní výtvarná soutěž malovaná Evropa
  Soutěž probíhá od 1. července do 15. září 2008.
  Uzávěrka: 15. září 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky