Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (16. – 22. června 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/06/2008

Expo Zaragoza 2008 * Informační kamion s poselstvím proti diskriminaci vyráží na cestu do 20 evropských měst * Změna klimatu: Komise vítá další pokrok směrem k dosažení cíle EU podle Kjótského protokolu * Další rozvoj společné přistěhovalecké a azylové politiky v Evropě * Komise schválila převzetí dceřiných pojišťoven rakouské Erste Bank skupinou Vienna Insurance Group * Třetí balíček energetických zákonů * Květen 2008: inflace v eurozóně vzrostla na 3,7 %, v EU na 3,9 %

  diář

   

  Expo Zaragoza 2008

   

  Od 14. června do 14. září 2008 probíhá ve španělské Zaragoze, hlavním městě Aragonie, jedna z řady světových výstav EXPO. Téma výstavy „Voda a udržitelný rozvoj“ vzdává poctu jednomu z nejvýznamnějších živlů na naší planetě. Celý výstavní areál se rozkládá na břehu řeky Ebro. Na ploše 25 hektarů se nachází 140 pavilonů, ve kterých představuje své expozice 107 států. Během tří měsíců je plánováno na 5000 akcí. Výstavy se aktivně účastní také Evropská unie s vlastním pavilonem „Evropský parlament a Evropská komise“. Během konání světové výstavy zde proběhne řada seminářů a konferencí, kterých se zúčastní mj. také komisaři Evropské komise, představitelé Evropské rady a poslanci Evropského parlamentu. Další informace o pavilonu Evropské unie a souvisejícím programu jsou k dispozici na internetových stránkách: http://expozaragoza2008.europa.eu/GBR.
  více »

   

   

  Evropská komise

  Informační kamion s poselstvím proti diskriminaci vyráží na cestu do 20 evropských měst

  Brusel 20. června 2008 – Komisař Vladimír Špidla odstartoval pouť informačního kamionu s názvem „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci“ 2008, která je součástí celoevropské informační kampaně EU proti diskriminaci. Turné bylo zahájeno na hudebním festivalu United Islands of Prague a během příštích čtyř měsíců zavítá do 20 měst v deseti různých zemích EU. Iniciativa, která se letos koná již popáté, si klade za cíl zvýšit informovanost občanů o právu na život bez diskriminace a dosud oslovila půl milionu lidí.
  více »

   

  Veřejná konzultace dokazuje, že ambiciózní politika soudržnosti pro období po roce 2013 má silnou podporu

  Brusel 18. června 2008 – „Evropa potřebuje po roce 2013 silnou politiku soudržnosti. Tento závěr vyplývá z více než stovky příspěvků k veřejné konzultaci o této problematice“, prohlásila komisařka Danuta Hübnerová u příležitosti představení páté zprávy o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti. Tento dokument obsahuje zprávu o veřejné konzultaci a analytickou zprávu o regionálních ekonomikách, podle níž méně rozvinuté regiony stále vykazují silný růst, za nímž stojí orientace na odvětví budoucnosti.
  více »

   

  Změna klimatu: Komise vítá další pokrok směrem k dosažení cíle EU podle Kjótského protokolu

  Brusel 18. června 2008 – Komisař Stavros Dimas uvítal pokrok, kterého dosáhlo mnoho členských států ve snižování emisí skleníkových plynů. Inventura emisí do ovzduší vypracovaná Evropskou agenturou pro životní prostředí pro rok 2006 ukazuje, že emise zemí EU15 od roku 2005 poklesly o 0,8 % a dosáhly úrovně o 2,7 % nižší, než byly úrovně emisí v základním roce (zpravidla 1990). Země EU15 jsou tak na dobré cestě k dosažení svého cíle podle Kjótského protokolu, což je udržení průměrných emisí mezi roky 2008 a 2012 alespoň 8 % pod úrovněmi základního roku.
  více »

   

  Další rozvoj společné přistěhovalecké a azylové politiky v Evropě

  Brusel 17. června 2008 – Komise přijala sdělení „Společná přistěhovalecká politika pro Evropu: zásady, opatření a prostředky“ a plán politiky „Azyl – integrovaný přístup k ochraně v celé EU“. Představuje v nich deset zásad, na kterých stojí společná imigrační politika, a osnovu druhé fáze společného evropského azylového systému. Oba dokumenty se zabývají i ostatními prvky Haagského programu, které se týkají přistěhovalectví a azylu.
  více »

   

  Rybolov: Komise předkládá mimořádná opatření k řešení krize v oblasti pohonných hmot

  Brusel 17. června 2008 – Komise odsouhlasila obsah balíčku mimořádných opatření k řešení naléhavých sociálních a hospodářských nesnází způsobených dramatickým nárůstem cen ropy a zásadních strukturálních problémů evropského loďstva. Hlavní opatření budou spočívat v přechodných odchylkách od pravidel Evropského rybářského fondu za účelem podpory rychlejšího přizpůsobení loďstva EU současné situaci a dočasné úlevy.
  více »

  Komise schválila převzetí dceřiných pojišťoven rakouské Erste Bank skupinou Vienna Insurance Group

  Brusel 17. června 2008 – Komise dala v souladu s nařízením EU o spojování podniků souhlas s převzetím dceřiných pojišťoven rakouské Erste Bank skupinou Vienna Insurance Group pod podmínkou, že budou dodrženy závazky související s prodejem společnosti Bank Austria Creditanstalt Versicherung AG v Rakousku a Unita v Rumunsku. S ohledem na nápravná opatření navrhovaná zúčastněnými stranami Komise dospěla k závěru, že tato transakce vážně nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru ani jakoukoliv podstatnou část hospodářské soutěže.
  více »

   

  Evropský parlament

  Třetí balíček energetických zákonů

  Ve středu 18. června proběhlo v Parlamentu první čtení třetího balíčku energetických zákonů, který obsahuje dalekosáhlé změny pro energetický trh v Evropě. Pro spotřebitele má především vzniknout možnost větší volby dodavatelů, poslanci rovněž očekávají, že se zvýší investice do infrastruktury a bezpečnost dodávek. Oddělení výroby a distribuce energie má podporu ve většině členských zemí EU, nicméně osm zemí se proti novým pravidlům brání, protože by znamenala výrazné změny dosavadní situace.
  více »

   

  Eurostat

  Květen 2008: inflace v eurozóně vzrostla na 3,7 %, v EU na 3,9 %

  16. června 2008 – Podle zjištění Eurostatu zaznamenala květnová roční míra inflace v eurozóně nárůst na 3,7 % z dubnových 3,3 %. O rok dříve přitom míra inflace činila 1,9 %. V rámci celé EU se roční inflace dostala v květnu na úroveň 3,9 %, když v dubnu dosáhla 3,6 % a v květnu 2007 2,1 %. Nejnižší květnové roční míry inflace zaznamenalo Nizozemsko (2,1 %), Portugalsko (2,8 %) a Německo (3,1 %), nejvyšší pak Lotyšsko (17,7 %), Bulharsko (14,0 %) a Litva (12,3 %).
  více »

   

  Kalendář

  26. – 30. 6. 2008

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky