Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (2. – 8. června 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

10/06/2008

Unie reaguje na růst cen potravin * Boj proti praní peněz: Komise přijala opatření proti 15 členským zemím za neprovedení směrnice * Výcvik námořníků: Komise podniká opatření proti Kypru, České republice a Spojenému království * Změna klimatu: Osvětová kampaň se zaměří na vytvoření virtuálního společenství mladých nositelů změn * EU před letními prázdninami zviditelňuje evropskou linku 112 pro tísňová volání * Zelený týden 2008: Naše Země je jen jedna – zachovejme ji! * Rada ukončuje postup při nadměrném schodku vůči České republice, Itálii, Portugalsku a Slovensku

  Diář

   

  Unie reaguje na růst cen potravin

  Na konferenci Organizace pro výživu a zemědělství věnované zajišťování potravin, která proběhla 3. – 5. června v Římě, informoval evropský komisař Louis Michel o tom, jak Evropská unie hodlá přispět k řešení současného rychlého růstu cen potravin. Především zdůraznil, že tento problém je nutno řešit nyní a že se na řešení musí podílet všichni. Vedoucí představitelé EU proto pracují na přípravě udržitelných řešení prostřednictvím koordinované činnosti na mezinárodní úrovni v rámci OSN a skupiny G8. Evropská unie rovněž připravuje změnu své zemědělské politiky, která povede ke zvýšení výrobních kapacit, a dlouhodobé iniciativy zaměřené na zvýšení nabídky a zajištění potravin.
  více »

  Evropská komise

  Boj proti praní peněz: Komise přijala opatření proti 15 členským zemím za neprovedení směrnice

  Brusel 5. června 2008 – Komise zahájila řízení pro porušení Smlouvy o ES proti 15 členským státům, které doposud neprovedly třetí směrnici proti praní peněz. Komise zašle odůvodněná stanoviska Belgii, České republice, Německu, Řecku, Španělsku, Finsku, Francii, Irsku, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Švédsku a Slovensku. Neobdrží-li do dvou měsíců uspokojivou odpověď, může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru. Směrnice měla být provedena do vnitrostátních právních předpisů do 15. prosince 2007.
  více »

  Výcvik námořníků: Komise podniká opatření proti Kypru, České republice a Spojenému království

  Brusel 5. června 2008 – Komise zaslala odůvodněné stanovisko Kypru, České republice a Spojenému království týkající se skutečnosti, že v rozporu s dohodou tyto státy nepřijaly vnitrostátní právní předpisy o vzájemném uznávání průkazů způsobilosti námořníků vydaných členskými státy. Podle dohody dosažené při přijetí směrnice Evropským parlamentem a Radou měly členské státy převést uvedenou směrnici do vnitrostátních právních předpisů do 20. října 2007.
  více »

   

  Rybolov: Komise navrhuje jednodušší přístup k technickým opatřením

  Brusel 4. června 2008 – Komise přijala návrh nařízení Rady o technických opatřeních na podporu zachování populací ryb, snížení výmětů a ochrany ohrožených mořských stanovišť ve vodách EU mimo Baltské moře, Černé moře a Středozemní moře. Cílem tohoto nařízení je stanovit všeobecné zásady technických opatření. Konkrétnější pravidla, která zohlední místní podmínky, následně stanoví řada nařízení Komise.
  více »

  Komise zahajuje konzultaci na téma přepracované pokyny pro posuzování dopadů

  Brusel 4. června 2008 – Komise vyzývá zainteresované strany, aby se vyjádřily k návrhu přepracovaných pokynů pro posuzování dopadů, které její zaměstnanci používají při přípravě politických návrhů. Posuzování dopadů je v současné době jednou z hlavních součástí procesu tvorby politiky Komise a v pokynech je vysvětleno, jaké postupy a analýzy je třeba používat při samotném posuzování, jeho přípravě i jeho prezentaci. Pokyny pro posuzování dopadů byly poprvé sestaveny v roce 2002 a přepracovány v letech 2005 a 2006.
  více »

  Změna klimatu: Osvětová kampaň se zaměří na vytvoření virtuálního společenství mladých nositelů změn

  Brusel 4. června 2008 – Do své poslední fáze se dostává kampaň na zvyšování povědomí veřejnosti o změně klimatu, kterou Komise zahájila v květnu 2006. Tentokrát se zaměří na pět členských států – Maďarsko, Polsko, Českou republiku, Rumunsko a Bulharsko. Tato třetí fáze kampaně nazvané „I ty ovládáš změnu klimatu“ byla zahájena u příležitosti Světového dne životního prostředí. Soustředí se na televizní reklamu a soutěž pro mladé lidi, jejímž cílem je vytvořit virtuální společenství „nositelů změn“ odhodlaných ke snižování emisí skleníkových plynů změnou každodenních návyků.
  více »

  Agentura pro chemické látky zahajuje provoz

  4. června 2008 – V Helsinkách byla otevřena Evropská agentura pro chemické látky, která bude provádět nařízení REACH. Jejím úkolem je zajistit přechod od 40 různých právních předpisů v oblasti chemických látek na jednotný zastřešující systém pro celou Evropskou unii. Agentura bude mít na starosti provádění právního rámce REACH, který má zajistit zodpovědné používání chemických látek a ochranu spotřebitelů a životního prostředí.
  více »

  EU před letními prázdninami zviditelňuje evropskou linku 112 pro tísňová volání

  Brusel 3. června 2008 – Komise stupňuje úsilí při propagaci používání bezplatné evropské linky 112 pro tísňová volání v Evropské unii. Byla založena nová internetová stránka ec.europa.eu/112, na níž se občané dozví, jak linku 112 používat a jak jim pomůže zejména při cestování po EU. Stránka také ukazuje, jak linka funguje v jednotlivých členských státech, jak rychle operátoři na volání odpoví a v jakých jazycích.
  více »

   

  Zelený týden 2008: Naše Země je jen jedna – zachovejme ji!

  Brusel 3. června 2008 – V letošním roce se zelený týden, největší každoroční konference věnovaná evropské politice životního prostředí, uskuteční ve dnech 3. až 6. června v budově Charlemagne v Bruselu. Pod heslem „Naše Země je jen jedna – zachovejme ji!“. Kromě 38 zasedání se uskuteční bohatý doprovodný program, včetně slavnostního zahájení, při němž komisař Stavros Dimas vyhlásí vítěze Evropské ceny životního prostředí pro podnikatele za rok 2008.
  více »

  „EU WINDOW“ – výměnný jazykový program Číny a EU

  Brusel 2. června 2008 – Komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban a náměstek čínského ministra školství Čang Sin-šeng zahájili výměnný jazykový program Číny a EU, nazvaný „EU WINDOW“. Program EU WINDOW je čtyřletý projekt (2009–2013) představený na 10. vrcholné schůzce Číny a EU, která se uskutečnila v listopadu 2007, a je finančně podporovaný čínskou vládou. Umožní 200 evropským učitelům čínštiny a 400 ředitelům škol z členských států EU, aby zlepšili své znalosti čínského jazyka a kultury.
  více »

  Jakost vody ke koupání v Evropské unii je stále vysoká

  Brusel 2. června 2008 – Výroční zpráva o vodách ke koupání ukazuje, že v roce 2007 vyhověla evropským hygienickým normám velká většina koupališť v Evropské unii. Příslušné normy splňovalo přibližně 95 % oblastí koupání v pobřežních vodách a 89 % koupališť na řekách a jezerech. V roce 2007 bylo sledováno 21 368 oblastí koupání – 14 551 na pobřeží a 6 797 ve vnitrozemí.
  více »

  Rada

  Rada ukončuje postup při nadměrném schodku vůči České republice, Itálii, Portugalsku a Slovensku

  Lucemburk 3. června 2008 – Rada přijala rozhodnutí podle čl. 104 odst. 12 Smlouvy, jimiž ruší rozhodnutí o existenci nadměrného schodku veřejných financí v České republice, Itálii, Portugalsku a na Slovensku. Učinila tak poté, co všechny zmíněné země snížily schodek veřejných financí pod 3 % hrubého domácího produktu (HDP), což je referenční hodnota stanovená ve Smlouvě. Zatímco v květnu 2005 byly postupy při nadměrném schodku vedeny vůči většině členských států, v současné době již probíhají pouze dva. Poté, co svůj schodek nyní snížily Itálie a Portugalsko, nevykazuje už nadměrný schodek žádný z patnácti členských států eurozóny.
  více »

   

  Evropský parlament

  Pocta zavražděné novinářce Anně Politkovské

  5. června 2008 – Místnost, kde se v Bruselu konají pravidelné tiskové konference v Evropském parlamentu, byla 4. června oficiálně pojmenovaná po zavražděné ruské novinářce Anně Politkovské. Předseda Hans-Gert Pöttering řekl, že nový název tiskové místnosti bude symbolem uznání práce všech novinářů, kteří riskují svůj život aby chránili svobodu projevu. Zavraždění Politkovské nazval Pöttering "dalším útokem na svobodu projevu v Rusku." Během slavnostního pojmenování přečetl předseda dopis od kolegů Politkovské, pracujících v nezávislém deníku "Novaja Gazeta".

  Je třeba posílit parlamentní kontrolu společné zahraniční politiky

  5. června 2008 – Parlament přijal dvě zprávy o společné zahraniční a bezpečnostní politice. Jedná se o jednu z oblastí, které budou výrazně posíleny po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Poslanci nicméně připomínají, že je třeba nadále usilovat o další upevňování parlamentní kontroly a demokratické legitimity SZBP, a domnívají se, že nejvyšší prioritou Evropské unie v roce 2008 by měla být stabilita západního Balkánu a revize vztahů s Ruskem.
  více »

   

  Kalendář

  10. – 30. června 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky