Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. května - 1. června 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/06/2008

 

Celovečerní dokument o těžkých dětských osudech * Komise navrhuje další snížení byrokracie pro stavební výrobky * V Evropě má být do roku 2010 k dispozici neomezený zdroj internetových adres * Jednotný evropský trh pro výzkumné pracovníky: Komise navrhuje nové partnerství s členskými státy * Komise přijala etický kodex pro zástupce zájmových skupin * Elektronická totožnost: jednoduchý přístup k veřejným službám v celé EU * Světový den bez tabáku: Zákaz tabákové reklamy je podle zprávy EU efektivní * Annan a Gorbačov s předsedou EP na Energy Globe Award
  diář

  Celovečerní dokument o těžkých dětských osudech

  V rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 bude uvedena premiéra celovečerního dokumentárního filmu režiséra Miloše Zábranského Zóna. Film zachycuje osudy dětí z různých koutů světa, například ze Srí Lanky, Indie či Rwandy, které přicházejí o dětství díky přírodním katastrofám a těžkým podmínkám. Mnohé z nich zastávají práci dospělých, někdy i suplují roli rodičů svým mladším sourozencům. Jednotlivé příběhy spojují úvahy buddhistického mnicha Jagary. Premiéra filmu bude uvedena již tento čtvrtek 5. června od 20:00 v kině Ponrepo. Filmu bude předcházet diskuse na téma „Kořeny migrace" s Jiřinou Šiklovou a Ivanem O. Štampachem. Organizátoři připravili také projekce pro střední školy, a to 6. a 10. června od 9:00 v kině Ponrepo. 
  Jagara (Miloš Zábranský) je buddhistický mnich ze Srí Lanky, který přežil tsunami. Tak začíná příběh, který ukazuje na lidské utrpení v nejrůznějších částech Zóny, od pobřeží Austrálie k Himalájím. Zóna ale není jenom území s mnoha osudy. Je to také stav mysli.
  více »

   


  Evropská komise

  Filmy financované Evropskou unií sklidily Zlatou palmu a Velkou cenu v Cannes

  Brusel 26. května 2008 – Poslední den na festivalu v Cannes se vydařil. Mezi oceněnými filmy byly 4 snímky, které vznikly díky finanční podpoře programu EU Media: „Entre Les Murs“, režírovaný Laurentem Cantetem (Francie) vyhrál Zlatou palmu, kdežto „Gomorra“ režiséra Mattea Garroneho (Itálie), získala Velkou cenu festivalu. Film „Le silence de Lorna“, režírovaný Lucem a Jean-Peirrem Dardenneovými (Belgie) vyhrál cenu pro nejlepší scénář a film „Tulpan“ režiséra Sergeje Dvorcevoje (Kazachstán) byl oceněn Cenou pro originální díla („ Prix Un Certain Regard”) . Celkem se na festivalu v Cannes promítalo 14 filmů, na jejichž výrobu nebo distribuci bylo z programu MEDIA uvolněno celkem 900 tisíc eur.

  více »  Komise navrhuje další snížení byrokracie pro stavební výrobky

  Brusel 26. května 2008 – S cílem zlepšit situaci na vnitřním trhu stavebních výrobků navrhla dnes Evropská komise nahradit „směrnici o stavebních výrobcích (89/106/EHS)“ novým nařízením, které má odstranit všechny zbývající regulační a technické překážky volného oběhu stavebních výrobků v Evropském hospodářském prostoru. Stavebnictví představuje 15 % přidané hodnoty průmyslové výroby v EU, ale jeho podíl na obchodu uvnitř Společenství je pouze 5 %. Stavebnictví je tak méně otevřené než jiná výrobní odvětví. „Stavební výrobky“ zahrnují více než 40 skupin výrobků, např. dveře, tepelněizolační výrobky, cement, střešní krytiny nebo cihly. Cílem návrhu je zavedení „společného technického jazyka“ pro vyjádření vlastností všech těchto výrobků, což by vedlo ke zjednodušení a zpřehlednění současné situace.
  více »

  V Evropě má být do roku 2010 k dispozici neomezený zdroj internetových adres

  Brusel 27. května 2008 – Zvyšující se poptávka po internetových službách znamená, že pokud se nepřijmou žádná opatření, nebude k dispozici dostatek adres, které by tento očekávaný růst podpořily. Pokud budou uživatelé a poskytovatelé internetu motivováni, aby přijali nejnovější internetový protokol (IP verze 6 neboli IPv6), povede to k obrovskému nárůstu prostoru pro adresy, podobně jako tomu bylo ve 20. století, když se prodlužovala telefonní čísla.
  více »  Jednotný evropský trh pro výzkumné pracovníky: Komise navrhuje nové partnerství s členskými státy

  Brusel 27. května 2008 – Ve sdělení nazvaném „Lepší kariéra a větší mobilita: evropské partnerství pro výzkumné pracovníky“ navrhuje Evropská komise partnerství s členskými státy, které má zajistit dostupnost potřebných lidských zdrojů, aby oblast vědy a technologie mohla ve zvýšené míře přispívat k evropské znalostní ekonomice. Evropa se musí vypořádat s rostoucí celosvětovou hospodářskou soutěží o nejlepší talenty a zároveň se potýká s demografickými problémy. Cílem partnerství je koordinovat a usměrňovat úsilí jednotlivých členských států.
  více »

  Komise přijala etický kodex pro zástupce zájmových skupin

  Brusel 28. května 2008 – Evropská komise přijala etický kodex, který obsahuje jasná a přesná pravidla pro zástupce zájmových skupin a jejich jednání se zaměstnanci Komise. Etický kodex je spojen s rejstříkem zástupců zájmových skupin, který by měl fungovat od 23. června 2008, a ztotožnění se s etickým kodexem bude podmínkou zápisu do tohoto rejstříku.


  více »


  Řízení rybolovu: Komise ve svém politickém prohlášení navrhuje výrazné změny v režimech na rok 2009

  Brusel 30. května 2008 – Evropská komise dnes zveřejnila své každoroční politické prohlášení o rybolovných právech na rok 2009. Naznačuje v něm přístup, který chce uplatnit při stanovení celkových přípustných odlovů (TAC) a omezení intenzity rybolovu v nadcházejícím roce. Zdůrazňuje také, že od reformy společné rybářské politiky z roku 2002 nedošlo k žádnému konkrétnímu pokroku. Zejména hodnoty celkových přípustných odlovů se neustále stanovují ve výši, která přesahuje hodnoty doporučované odborníky, a neumožňují obnovu nadměrně lovených populací.
  více »


  Elektronická totožnost: jednoduchý přístup k veřejným službám v celé EU

  Brusel 30. května 2008 – Evropská komise dnes předkládá pilotní projekt, který má zajistit přeshraniční uznávání národních systémů elektronických průkazů totožnosti (eID) a umožnit jednoduchý přístup k veřejným službám ve 13 členských státech. V rámci celé EU občané používají přibližně 30 milionů národních elektronických průkazů totožnosti, aby měli přístup k celé řadě veřejných služeb, mezi něž patří vyplácení příspěvků sociálního pojištění a dávek v nezaměstnanosti nebo podávání daňových přiznání. Projekt Komise poskytne občanům EU příležitost používat elektronický průkaz totožnosti nejen ve vlastní zemi, ale po celé EU a prokazovat svou elektronickou totožnost (hesla, průkazy totožnosti, kódy PIN atd.) v celé Evropě.
  více »


  Světový den bez tabáku: Zákaz tabákové reklamy je podle zprávy EU efektivní

  Brusel 30. května 2008 – Méně než tři roky po vstupu v platnost prokazuje zákaz tabákové reklamy v EU svou účinnost. K tomuto závěru dospěla zpráva o efektivnosti směrnice o tabákové reklamě. Poté, co členské státy směrnici transponovaly, tabáková reklama zmizela z tiskovin určených široké veřejnosti. Skončil rovněž přímý sponzoring mezistátních sportovních podniků a dalších akcí ze strany tabákového průmyslu.


  více »


  Evropský parlament

  Annan a Gorbačov s předsedou EP na Energy Globe Award

  Brusel 28. května 2008 – „Přestaňme využívat energii, jako by už nemělo být zítřka”, vyzval evropské instituce generální tajemník OSN Kofi Annan na tiskové konferenci o energetické účinnosti, která byla uspořádána v prostorách EP za zúčasti předsedy EP Hanse-Gerta Pötteringa a laureáta Nobelovy ceny za rok 1990 Michaila Gorbačova. V pondělí hostovalo plénum EP 9. ročník ceny Energy Globe Award, která je každoročně udělována projektům, jež propagují užívání čisté a obnovitelné energie.
  více »


  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem EU o výroční hodnotící konferenci o mezinárodní dohodě s Irákem

  Brusel 29. května 2008 – U vítá výroční hodnotící konferenci o mezinárodní dohodě s Irákem (ICI), která se konala ve švédském Stockholmu dne 29. května 2008. Skutečnost, že pořadatelem této akce je členský stát EU zřetelně dokládá, že EU podporuje partnerství s vládou Iráku i zásady mezinárodní dohody s Irákem, a podtrhuje jasný závazek EU přispět k politické a hospodářské obnově Iráku. EU znovu zdůrazňuje, že s vládou Iráku sdílí cíl, jímž je bezpečný, stabilní, demokratický, prosperující a jednotný Irák, kde jsou dodržována lidská práva, a znovu opakuje, že je odhodlána se zasazovat o nezávislost, svrchovanost, jednotu a územní celistvost Iráku.

  více »

   

  Hospodářský a sociální výbor

  50 let Evropského hospodářského a sociálního výboru: ohlédnutí do minulosti jako inspirace pro budoucnost

  28. května 2008, 50 let po vzniku Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) současní představitelé EU, bývalí předsedové EHSV a mladí Evropané z různých zemí se oslavili toto výročí na slavnostní plenárním zasedání v Bruselu. Součástí mimořádného plenárního zasedání byla i diskuse mezi mladými Evropany a členy EHSV. Předseda EHSV Dimitris Dimitriadis zdůraznil, že v průběhu minulých 50 let hrál výbor důležitou roli spojnice mezi evropskými institucemi a organizacemi občanské společnosti a viditelně a hmatatelně přispíval k legislativnímu procesu EU. Do budoucnosti předseda výboru přislíbil ještě těsnější spolupráci s institucemi EU i evropskými občany.


  více »


  Kalendář
  4. - 30. června 2008


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky