Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (19. – 25. května 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

29/05/2008

Nemlčet k bezpráví * Elektronické zadávání veřejných zakázek v EU otevírá dveře k zakázkám v zahraničí * Zasedání Evropského jaderného fóra v Praze informuje o prvních výsledcích diskusí * Komise přijala návrhy na posílení partnerství mezi EU a jejími středomořskými sousedy * Komise schválila režim státní podpory pro vnitrozemskou vodní dopravu * Potraviny a zemědělství: kontrola stavu zmodernizuje společnou zemědělskou politiku

  Diář

  Nemlčet k bezpráví

  Evropská komise vyzvala novináře z celého světa, aby se zúčastnili soutěže Lorenza Nataliho o svobodě projevu (uzávěrka 30. června 2008). Komisař pro humanitární pomoc Louis Michel vysvětlil význam ceny takto: „Bez informací, bez médií ztrácí svět svou paměť a svou znalost sebe sama a přichází o debatu o své budoucnosti“. Cena Lorenza Nataliho je důležitou součástí rozvojové politiky EU, pro kterou je obrana demokracie a lidských práv krokem směrem k řádné veřejné správě, míru a pokroku v rozvojovém světě. Letos se o cenu mohou ucházet všechny sdělovací prostředky (rozhlasové a televizní stanice, tisk a internetové stránky) z celého světa a vítězové se podělí o celkem 50 000 eur. Ceny budou slavnostně předány v listopadu 2008 u příležitosti evropských dní rozvoje ve Štrasburku. Při hodnocení soutěžících spolupracuje Komise se dvěmi celosvětově známými tiskovými asociacemi: Reportéry bez hranic a Světovou asociací novin, která zastupuje více než 18 000 periodik na pěti kontinentech.
  Lorenzo Natali byl bojovníkem za svobodu, který byl vyznamenán za statečnost v osvobozenecké válce v okupované Itálii v roce 1944. více »

  Evropská komise

  Elektronické zadávání veřejných zakázek v EU otevírá dveře k zakázkám v zahraničí

  Brusel 23. května 2008 – Komise uskutečnila další krok pro usnadnění účasti firem ve výběrovém řízení na získání veřejné zakázky kdekoliv v EU a bude spolufinancovat pilotní projekt, který umožní propojení vnitrostátních systémů elektronického zadávání veřejných zakázek. Zjednodušení postupu pro získávání zakázek v zahraničí přinese úspory nákladů a jako plátci veřejných výdajů z něho budou mít prospěch daňoví poplatníci. V rámci projektu bude během tří let investováno více než 19 milionů EUR. více »

  Zlepšení bezpečnosti vozidel a jejich vlivu na životní prostředí

  Brusel 23. května 2008 – Komise navrhuje, aby všechny nové automobily od roku 2012 byly vybaveny systémy elektronické kontroly stability (ESC), které zvyšují bezpečnost vozidel. Nákladní automobily by měly být od roku 2013 vybaveny vyspělými systémy nouzového brzdění (AEBS) a systémy varování při vybočení z jízdního pruhu (LDW). Komise již vloni kvůli zvýšení bezpečnosti chodců navrhla povinnost opatřit osobní automobily systémy asistence při brzdění (BAS). Tato opatření sníží počet úmrtí při dopravních nehodách asi o 5 000 případů ročně. více »

  Zasedání Evropského jaderného fóra v Praze informuje o prvních výsledcích diskusí

  Brusel 22.května 2008 – Druhé zasedání Evropského jaderného fóra se konalo v Praze 22. a 23. května za účasti předsedy Komise José Manuela Barrosa a komisaře Piebalgse. Oba představitelé zdůrazňují vůli Komise vést otevřenou a transparentní diskusi o jaderné energii. Návrh Komise na zřízení Evropského jaderného fóra byl schválen Evropskou radou v březnu 2007. Fórum slouží jako platforma pro diskusi o výhodách a rizikách jaderné energie mezi všemi zúčastněnými stranami. Zasedá dvakrát ročně, střídavě v Praze a v Bratislavě. více »

  Životní prostředí: komise zahajuje soutěž Evropské zelené město

  Brusel 22. května 2008 – Komise zahájila novou soutěž Evropské zelené město. Cenu každý rok obdrží město, které úspěšně prosazuje městský život šetrný k životnímu prostředí. Přihlásit se může kterékoli evropské město s více než 200 000 obyvateli. Ve druhé polovině tohoto roku vybere porota vítězná města pro roky 2010 a 2011. Cena má evropským městům pomoci stát se atraktivnějšími a zdravějšími místy vhodnými pro život. Den zahájení soutěže se shoduje se Světovým dnem biologické rozmanitosti. více »

  Komise přijala návrhy na posílení partnerství mezi EU a jejími středomořskými sousedy

  Brusel 20. května 2008 – Komise přijala návrhy na zlepšení vztahů se středomořskými partnery prostřednictvím „Barcelonského procesu: Unie pro středomoří“. Návrh struktur předložila komisařka Ferrero-Waldnerová. Tato nová iniciativa zdůrazňuje, že EU potvrzuje svůj závazek vůči středomořskému regionu, který je oblastí s obrovským strategickým významem, a to jak po stránce politické, tak po stránce ekonomické. Návrhy budou předloženy 13. července 2008 v Paříži na zahajovacím zasedání Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří. více »

  Státní podpora: členské státy dávají více podpory na ochranu životního prostředí

  Brusel 21. května 2008 – Z nejnovější srovnávací tabulky Komise vyplývá, že členské státy stále častěji využívají možností, které nabízejí pravidla EU týkající se projektů na ochranu životního prostředí. Výdaje na státní podporu v oblasti životního prostředí za posledním sedm let značně vzrostly. Tento nárůst je v souladu s úsilím Komise vést členské státy k lepšímu zacílení podpory. Na základě nových pokynů, které byly přijaty v lednu 2008, Komise očekává další zvyšování počtu opatření v oblasti životního prostředí. více »

  Komise schválila režim státní podpory pro vnitrozemskou vodní dopravu

  Brusel 20. května 2008 – Komise České republice povolila podporu provozovatelů nákladní vnitrozemské vodní dopravy ve výši 443,5 mil. Kč, která bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem programu modernizace je efektivnější využívání plavidel, vyšší úroveň bezpečnosti a snižování dopadů vodní dopravy na životní prostředí. Režim se skládá ze tří podprogramů: podpora na koupi nízkoemisních motorů, podpora na investice do překládacího zařízení, podpora na investice do zařízení zvyšujících bezpečnost a manévrovací schopnosti plavidel. vce »

  Komise nastínila reakci EU, jejímž cílem je zmírnění dopadů růstu světových cen potravin

  Brusel 20. května 2008 – Komise přijala sdělení, v němž nastínila opatření ke zmírnění dopadů růstu světových cen potravin. Dokument projedná Evropská rada 19. a 20. června. Sdělení analyzuje faktory a navrhuje opatření v těchto oblastech: krátkodobá opatření v rámci tzv. kontroly stavu Společné zemědělské politiky a při sledování maloobchodního sektoru; iniciativy na posílení nabídky zemědělských výrobků a zajištění dostupnosti potravin; iniciativy přispívající ke globálnímu boji proti vlivu růstu cen potravin na chudé obyvatelstvo. více »

  Potraviny a zemědělství: kontrola stavu zmodernizuje společnou zemědělskou politiku

  Brusel 20. května 2008 – Komise předložila návrh na další modernizaci společné zemědělské politiky a odstranění zbývajících překážek, které zemědělcům brání reagovat na zvýšenou poptávku po potravinách. Kontrola stavu společné zemědělské politiky ještě více oslabí spojení mezi přímými platbami a produkcí, a umožní tak zemědělcům reagovat na tržní signály. Zrušení vynětí orné půdy z produkce, postupné zvyšování kvót na mléko a snížení tržních intervencí zbaví zemědělce zbytečných omezení a umožní jim maximalizovat produkční potenciál. více »

  Státní podpora: Komise aktualizuje pravidla o zárukách a přináší zjednodušení pro malé a střední podniky

  Brusel 20. května 2008 – Komise přijala nové sdělení o státní podpoře ve formě záruk, v němž se stanovuje metodika pro výpočet prvku podpory v zárukách a zavádějí zjednodušená pravidla pro malé a střední podniky, včetně předem stanovených sazeb pojistného safe harbour a paušálního pojistného pro nízké záruky. S novým sdělením se počítalo v akčním plánu pro státní podpory jako s výrazem úsilí Komise o zpřehlednění a zjednodušení pravidel státní podpory. více »

  Rada

  Prohlášení předsednictví k situaci zastánců lidských práv v Kolumbii

  Brusel 19. května 2008 – Evropská unie vyjadřuje hluboké znepokojení nad vraždami a výhrůžkami zabitím vedoucích představitelů sociálních organizací a zastánců lidských práv v Kolumbii. Tato vlna zastrašování se nevyhnula ani organizacím, které v této zemi již mnoho let úzce spolupracují s EU. Od 18. února 2008 zaplatilo životem za činnost ve prospěch svých komunit již pět vedoucích představitelů a členů asociací zapojených do programů EU. Evropská unie již sdělila své znepokojení kolumbijským orgánům, které se zavázaly pokračovat v boji proti těmto formám násilí. více »

  Evropský parlament

  Předseda Hans-Gert Pöttering přivítal návrh Barcelonského procesu: Unie pro Středomoří

  21. května 2008 – Předseda Evropského parlamentu a současně předseda parlamentního shromáždění EMPA (EU - Středomoří) Hans-Gert Pöttering přivítal sdělení Evropské komise k "Barcelonskému procesu: Unie pro Středomoří". Barcelonským procesem vstupuje partnerství EU a Středomoří do nové fáze. Bude silnější, efektivnější a blíže občanům. Je to přirozený krok k zajištění demokratické legitimity partnerství a podpora demokratického procesu cestou dialogu a konzultací, přičemž EMPA zvyšuje svůj status parlamentního shromáždění. více »

  Kalendář

  29. května – 30. června 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky