Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (12. - 18. května 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

23/05/2008

Zastoupení Evropské komise vydalo výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ organizací občanské společnosti * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k obnovení poprav v USA * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nedávnému vzestupu násilí v Súdánu * Komise obsadila informační a komunikační technologie do ekologické role * Brusel: Veřejná debata o překlenování mezináboženských rozporů * EU a USA vydaly historicky první prohlášení k otevřenému investování * Do Cannes míří čtrnáct filmů financovaných ze zdrojů EU * Politika soudržnosti pro období 2007–2013: komisaři Hübnerová a Špidla vítají změny v prioritách * Spotřebitelé: EU a UEFA zahájily provoz telefonní linky pro fanoušky, kteří pojedou na EURO 2008 * EU pomáhá lidem z chudoby * Zemětřesení v Číně: Evropská komise poskytne 2 miliony eur na okamžitou humanitární pomoc

  Diář

  Zastoupení Evropské komise vydalo výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ organizací občanské společnosti

  Generální ředitelství pro komunikaci prostřednictvím Zastoupení Evropské komise v ČR vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů na projekty iniciativ místních a celostátních organizací občanské společnosti. Cílem iniciativ je podpora účasti občanů v diskusích o tématech evropského zájmu. Komise má v úmyslu pomoci při financování projektů, které budou zjišťovat názory občanů na evropské záležitosti, jež mají přímý místní i celostátní dopad na jejich každodenní život a přimějí občany, aby se o tyto záležitosti více zajímali a aby o nich diskutovali s místními odborníky ovlivňujícími veřejné mínění.
  Projekty mohou mít různé formy – od veřejných diskuzí po online fóra, být kombinovány s akcemi, které jsou zaměřené na školy a domy dětí a mládeže, výstavy, veletrhy a festivaly, konference a semináře. Projekt by měl být zahájen v období od 1. září 2008 do 1. října 2008. Žádosti musí být podány do 30. června 2008.
  více »

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Somálsku

  Brusel 14. května 2008 - EU vítá významný pokrok, ke kterému došlo od počátku tohoto roku v rámci politického procesu v Somálsku. Potvrzuje, že plně podporuje přechodné federální orgány, činnost přechodné federální vlády a strategii usmíření předsedy vlády Nura Hassana Husseina, která umožnila zahájit dialog se všemi somálskými stranami v zemi i za jejími hranicemi a rozběhnout skutečný proces usmíření.
  EU vítá plánované zahájení rozhovorů v Džibuti mezi přechodnou vládou a Aliancí za opětné osvobození Somálska. Tyto rozhovory budou prvním podstatným krokem k zahájení jednání zahrnujících všechny somálské strany. EU vítá úsilí přechodné vlády o reformu bezpečnostního sektoru a o zajištění právního státu v Somálsku.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k obnovení poprav v USA

  Brusel 14. května 2008 - Dne 2. května 2008 velvyslanci Evropské unie ve Washingtonu požádali příslušné orgány státu Georgia, aby ušetřily život Williama Lynda. Žádosti o milost byly v případě Williama Lynda bohužel zamítnuty a následující slyšení před Nejvyšším soudem Georgie rovněž nebylo úspěšné. Evropská unie hluboce lituje, že William Lynd byl dne 6. května 2008 ve státě Georgia popraven. Touto popravou bylo porušeno faktické moratorium, které platilo ve Spojených státech amerických, když Nevyšší soud Spojených států projednával věc Baze v. Rees. Rozsudkem Nejvyššího soudu Spojených států amerických ze dne 16. dubna 2008 v případě Ralpha Bazeho bylo povoleno pokračovat v používání smrtících injekcí v souladu s praxí uplatňovanou ve státě Kentucky.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ohledně beztrestnosti v Demokratické republice Kongo - případy Maheshe a Kabungulu

  Brusel 14. května 2008 - Evropská unie je hluboce znepokojena závažnými nedostatky zjištěnými během odvolacího řízení s údajnými vrahy novináře Sergeho Mahesheho, které nyní probíhá u vojenského soudu v Bukavu. Vyzývá konžské soudní orgány, aby ve věci Maheshe zajistily obžalovaným řádný a spravedlivý proces.
  Evropská unie je znepokojena anonymními hrozbami adresovanými pozorovatelům a obhájcům a žádá konžské orgány, aby zahájily vyšetřování skutečností, o kterých vypovídají oběti uvedených hrozeb, a zajistily ochranu obráncům lidských práv, kteří se řízení účastní jako pozorovatelé, i obhájcům.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nedávnému vzestupu násilí v Súdánu

  Brusel 14. května 2008 - Evropská unie je vážně znepokojena nedávným násilím v Súdánu a vyzývá všechny strany, aby okamžitě zanechaly násilí, dodržovaly své závazky podle mezinárodního humanitárního práva a zavázaly se k mírovému urovnání všech nevyřešených otázek.
  EU jednoznačně odsuzuje útoky na město Omdurman provedené ve dnech 10. a 11. května Hnutím pro právo a spravedlnost (Justice and Equality Movement). Jednoznačně odsuzuje i bombardování civilních cílů, včetně školy, vodohospodářských zařízení a tržiště, k němuž došlo v severním Dárfúru dne 4. května.
  více »

  Evropská komise

  Komise obsadila informační a komunikační technologie do ekologické role

  Brusel 13. května 2008 - Evropská komise dnes oznámila, že jako součást boje proti změně klimatu bude pro větší energetickou účinnost v rámci celého hospodářství, počínaje budovami, osvětlením a rozvodnými sítěmi, podporovat využívání informačních a komunikačních technologií. Informační a komunikační technologie, budou-li zavedeny v širokém měřítku, se mohou v celém hospodářství zasloužit o ekologičtější chování, čímž by se výrazně omezila uhlíková stopa, kterou za sebou Evropa zanechává.
  více »

  Brusel: Veřejná debata o překlenování mezináboženských rozporů

  Brusel 13. května 2008 – Úloha aktivního občanství při spojování lidí různé víry byla tématem třetí bruselské diskuse v rámcí Evropského roku mezikulturního dialogu, kterou připravila Evropská komise ve spolupráci s Centrem pro evropskou politiku, za účasti komisaře Jána Figeľa a místopředsedy Evropského parlamentu Maria Maura.


  více »

  EU a USA vydaly historicky první prohlášení k otevřenému investování

  Brusel 13. května 2008 – EU a USA varují před narůstající protekcionistickou rétorikou – EU a USA vydaly při příležitostí zasedání Transatlantické ekonomické rady prohlášení, v němž zdůrazňují význam otevřeného globálního investičního klimatu. Obě investiční velmoci se shodují na zásadním významu, který má otevřené investiční prostředí pro hospodářskou prosperitu.


  více »

  Do Cannes míří čtrnáct filmů financovaných ze zdrojů EU

  Brusel 14. května 2008 - Na 61. mezinárodním filmovém festivalu v Cannes, který bude dnes zahájen, se bude promítat 14 filmů spolufinancovaných z programu MEDIA Evropské unie celkovou částkou více než 900 000 EUR.
  Na evropské filmy bude pozornost upřena zejména během dne Evropy v Cannes 19. května, kdy předseda Evropské komise José Manuel Barroso, komisařka EU pro média Viviane Redingová a prezident festivalu Gilles Jacob pozvou ministry členských států EU pro audiovizuální politiku k diskusi o mezinárodní spolupráci v oblasti filmu a vzdají hold portugalskému režiséru Manoelu de Oliveirovi. Nad Dnem Evropy bude mít záštitu rumunský režisér Cristian Mungiu, který se stal držitelem Zlaté palmy v roce 2007.
  více »

  Politika soudržnosti pro období 2007–2013: komisaři Hübnerová a Špidla vítají změny v prioritách

  Brusel 14. května 2008 - Díky intenzivním jednáním, při nichž se podařilo formulovat konkrétní odpovědi na budoucí požadavky, byly stanoveny programy politiky soudržnosti pro období 2007-2013, které mají podpořit zaměstnanost a růst ve všech členských státech a regionech EU. Tak zní zpráva komisařů Danuty Hübnerové (regionální politika) a Vladimíra Špidly (sociální věci, zaměstnanost a rovné příležitosti), kteří dnes představili výsledky jednání.
  více »

  Spotřebitelé: EU a UEFA zahájily provoz telefonní linky pro fanoušky, kteří pojedou na EURO 2008

  Brusel 15. května 2008 - Komisařka EU pro spotřebitelskou politiku Meglena Kunevová dnes oznámila zahájení informační kampaně EU-UEFA a zprovoznění telefonní linky, která může fanouškům cestujícím na EURO 2008 zprostředkovat informace o jejich spotřebitelských právech a v případě problémů poskytnout pomoc.
  více »

  EU pomáhá lidem z chudoby

  Brusel 16. května 2008 – Evropská komise uspořádala setkání národních expertů na problematiku sociálního vyloučení, aby si navzájem vyměnili zkušenosti s řešením problémů jako je minimální mzda, sociální bydlení, služby a služby obecného zájmu. Cílem každoroční akce je zahrnout okrajové skupiny do tvorby politik tak, aby to přispělo k řešení jejich obtížné situace.


  více »

  Zemětřesení v Číně: Evropská komise poskytne 2 miliony eur na okamžitou humanitární pomoc

  Brusel 16. května 2008 – Evropská komise uvolnila částku 2 milionu eur na okamžitou pomoc obětem rozsáhlého zemětřesení, které postihlo čínskou provincii S'-čchuan. Peníze budou využity na pokrytí základních potřeb postižených, jako jsou stany a přikrývky, čištění pitné vody, potraviny, kanystry, kuchyňské nádobí a lékařskou pomoc.


  více »

  Louis Michel žádá úřady v Myanmaru, aby přestaly blokovat humanitární pomoc

  Brusel 16. května 2008 – Evropský komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc Louis Michel silně apeloval na úřady v Myanmaru, aby do země umožnily přístup většímu počtu humanitárních pracovníků. Komisař Michel zdůraznil, že mezinárodní společenství má povinnost vyzkoušet všechny cesty, jak přesvědčit tamní úřady o nezbytnosti rozšíření přístupu humanitárních organizací do země. Evropská komise navýšila svou humanitární pomoc obětem cyklónu Nargis na 17 milionů eur. K okamžité pomoci ve výši 2 milionů eur uvolnila 5 milionů ze svého rozpočtu na potravinovou pomoc, kterou organizuje Světový potravinový fond, a navíc rozhodla o poskytnutí dalších 10 milionů eur pro činnost humanitárních organizací.
  více »

  Evropský ombudsman

  Ombudsman vyhlásil celounijní konzultaci o přístupu do databází

  13. května 2008 – Evropský ombudsman Nikiforos Diamandouros zahájil konzultační proces v rámci Evropské sítě ombudsmanů, v níž se ptá na názory na přístupnost informací v databázích. Konzultace je reakcí na stížnost dánského novináře, jehož požadavek na zpřístupnění údajů o příjemcích evropských zemědělských dotací odmítla Evropská komise, a to s odůvodněním, že se jedná o důvěrné informace. Komise navíc argumentovala tím, že pravidla transparentnosti se vztahují pouze na snadno vyhledatelné údaje. Evropský ombudsman není přesvědčen o správnosti postupu Evropské komise a požádal proto své kolegy v jednotlivých členských státech o formulaci „nejlepší praxe“ na národní úrovni.
  více »

  Kalendář

  27. května - 30. června

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky