Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (21. – 27. dubna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/04/2008

Vaše kvalifikace pro práci v celé EU * Průzkum zmapoval fungování elektronického zdravotnictví * Evropská komise usiluje o zlepšení komunikace o EU * Regiony a města ve světě plném výzev * Dovoz z rozvojových zemí narůstá * Komise vítá pokrok dosažený v oblasti ochrany nezletilých * Prohlášení předsednictví k útokům v Bujumbuře * Prohlášení EU k rozšířenému zasedání zemí sousedících s Irákem * Ombudsman: změna statutu prospěje občanům

  kalendář

  Vaše kvalifikace pro práci v celé EU

  Evropský rámec kvalifikací usnadní srovnávání kvalifikací mezi různými vzdělávacími systémy zemí EU, takže každému diplomu získanému v jedné zemi budou odpovídat příslušné kvalifikace v ostatních zemích. Cílem rámce je pomáhat občanům, kteří se zajímají o práci v zahraničí, a podporovat celoživotní vzdělávání. Díky novému systému bude uznání vašeho diplomu nebo středoškolského vysvědčení v jiné zemi EU mnohem snazší. Země EU mají nyní do roku 2010 propojit své národní systémy kvalifikací s evropským rámcem. Od roku 2012 by pak všechny nové vysokoškolské diplomy získané v EU měly obsahovat odkaz na jednu z úrovní evropského rámce. více »

   

   

  Evropská komise

  Průzkum zmapoval fungování elektronického zdravotnictví

  Brusel 25. dubna 2008 – Evropská komise zveřejnila průzkum elektronických služeb ve zdravotnictví (eHealth), který ukazuje, že 87 % evropských praktických lékařů používá počítač a 48 % má širokopásmové připojení k internetu. Lékaři stále více ukládají a posílají údaje o pacientech v elektronické podobě. Zvyšuje se tak úroveň zdravotní péče v Evropě. Zpráva také zdůrazňuje, že by lékaři mohli lépe využívat informačních a komunikačních technologií a nabízet např. dálkové monitorování, elektronické předpisy a přeshraniční zdravotnické služby. více »

  Evropská komise usiluje o zlepšení komunikace o EU

  Brusel 24. dubna 2008 – Komise ohlásila kroky, jejichž cílem je poskytnout větší mediální prostor otázkám EU. Vyzve profesionály v oblasti audiovizuálních médií ke spolupráci a navrhne síť televizních stanic, která doplní síť rozhlasových stanic uvedenou do provozu v dubnu 2008. Komise rovněž zvýší množství hrubého audiovizuálního materiálu bezplatně poskytovaného profesionálům v oblasti audiovizuálních médií a zvýší svoji produkci audiovizuálních materiálů, které mají za cíl ilustrovat a vysvětlovat politiky EU. více »

  Dny otevřených dveří 2008: Regiony a města ve světě plném výzev

  Brusel 24. dubna 2008 – Téma Dnů otevřených dveří 2008, které oznámila komisařka Danuta Hübnerová a předseda Výboru regionů Luc Van den Brande, zní „Regiony a města ve světě plném výzev“. Evropský týden regionů a měst – Dny otevřených dveří proběhne již po šesté v Bruselu od 6. do 9. října. Letos se přihlásilo 217 partnerů z řad regionů a měst z 32 států, ale očekává se, že se zúčastní i zájemci z mnoha dalších zemí. více »

  Dovoz z rozvojových zemí narůstá

  Brusel 22. dubna 2008 – Evropská komise předložila Evropskému parlamentu pravidelnou zprávu o otevřenosti evropského trhu dovozům z rozvojových zemí. Podle této zprávy Evropská unie nadále umožňuje přístup na trh zboží z rozvojových zemí v rozsahu nesrovnatelném s jinou významnou světovou ekonomikou. Dovozy do EU z rozvojových zemí vzrostly v roce 2006 o 16 %, respektive o 14 %, pokud by nebyl započítán import z Číny. Ve stejném období vzrostl celosvětový objem obchodu se zbožím zhruba o 8 %.  více »

  Videohry: Komise vítá pokrok dosažený v oblasti ochrany nezletilých

  Brusel 22. dubna 2008 – Veřejné mínění v EU je znepokojeno agresivním chováním mladistvých způsobeným nebezpečnými videohrami. Komise vítá dosavadní opatření členských států na ochranu nezletilých, ale podle jejího názoru musí videoherní průmysl investovat více prostředků na zlepšení a pravidelnou aktualizaci samoregulačního systému klasifikace podle věkových skupin PEGI (Pan-European Games Information). Zároveň by do dvou let měl být vypracován kodex chování maloobchodních prodejců při prodeji videoher nezletilým. více »

   

   

  Rada

  Prohlášení předsednictví ke společnému postoji Rady, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu ICTY

  Brusel 24. dubna 2008 – Kandidátské země Turecko, Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Ukrajina, Moldavská republika a Arménie prohlašují, že sdílejí cíle společného postoje Rady 2008/223/SZBP ze dne 13. března 2008, kterým se obnovují opatření na podporu účinného provádění mandátu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY). více »

  Prohlášení předsednictví k útokům v Bujumbuře

  Brusel 23. dubna 2008 – Evropská unie se znepokojením zaznamenala útoky a následné přestřelky, k nimž dochází od 17. dubna 2008 v bezprostřední blízkosti Bujumbury a v provincii Kayanza. Evropská unie odsuzuje tyto útoky a naléhavě vyzývá všechny strany, v první řadě hnutí Palipehutu-FNL, aby okamžitě zastavily projevy nepřátelství, jež ohrožují civilní obyvatelstvo a mírový proces jako takový. Evropská unie naléhavě vyzývá k obnovení dialogu jako jediného prostředku k dosažení pokroku k míru a usmíření. více »

  Prohlášení EU k rozšířenému zasedání zemí sousedících s Irákem

  Brusel 21. dubna 2008 – Evropská unie vítá konání rozšířeného zasedání ministrů zemí sousedících s Irákem, které proběhlo v Kuvajtu dne 22. dubna. EU znovu potvrzuje svou podporu procesu utváření vztahů se sousedními zeměmi a zdůrazňuje výhody plynoucí z pokračování dialogu a spolupráce mezi Irákem, jeho sousedními zeměmi a mezinárodním společenstvím. EU znovu vyjadřuje své jasné odhodlání přispět k úspěchu tohoto procesu. Evropská unie naléhavě vyzývá všechny partnery v regionu, aby přispěli k politické stabilizaci a obnově Iráku. více »

   

   

  Evropský ombudsman

  Ombudsman: změna statutu prospěje občanům

  22. dubna 2008 – Nikiforos Diamandouros přivítal hlasování Evropského parlamentu ve prospěch úpravy statutu evropského ombudsmana. Nejvýznamnější změny zaručují, že ombudsman bude mít v průběhu svého šetření plný přístup k dokumentům EU. Dále bude mít usnadněnu spolupráci se svými protějšky v členských státech a mezinárodními institucemi a součástí úprav jsou také jasnější pravidla týkající se poskytování informací úředníky EU na ombudsmanovu žádost. více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky