Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (14. - 20. dubna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/04/2008

Dny evropského filmu ovládnou pět měst v České republice * Komise vítá konečné přijetí směrnice o kvalitě ovzduší * Evropská komise pořádá veřejné slyšení o mnohojazyčnosti * Čistá doprava: investice do autobusů šetrných k životnímu prostředí * Komise zahájila řízení o kompenzacích vyplacených českým autobusovým dopravcům v Ústeckém kraji * Výroční zpráva systému RAPEX poukazuje na nárůst počtu zjištěných nebezpečných výrobků * Komise zkoumá používání nařízení o blokových výjimkách v sektoru pojišťovnictví * Internet pravidelně využívá více než 250 milionů Evropanů * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Bolívii

  kaůendář

  Dny evropského filmu ovládnou pět měst v České republice

  Německý film Náš vůdce otevřel ve čtvrtek 17. dubna v pražském kině Světozor filmový festival Dny evropského filmu. Již 15. ročník nabídne téměř čtyři desítky filmů ze současných i budoucích členských zemí Evropské unie, které by se jinak do českých kin nedostaly, nebo by se v záplavě amerických filmů asi ztratily. Dny evropského filmu potrvají v pražských kinech Aero a Světozor do 29. dubna. Festival pak bude pokračovat v Brně, Olomouci a začátkem května se jeho ozvěny uskuteční v Boskovicích a v Uherském Hradišti. Všechny celovečerní i krátké filmy se promítají v původním znění. Program festivalu je nejen kvalitní, ale také rozmanitý a spravedlivě myslí na všechny země Evropské unie. Zhruba čtyřicet celovečerních snímků není dramaturgicky rozděleno do programových sekcí, všechny filmy jsou si tak svým způsobem rovny, stejně jako jsou si rovny všechny státy Evropské unie a jejich občané.
  více »

   

  Evropská komise

  Životní prostředí: Komise vítá konečné přijetí směrnice o kvalitě ovzduší

  Brusel 14. dubna 2008 - Evropská komise vítá přijetí směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu pro Evropu. Směrnice věrně odráží návrh Komise ze září 2005 a prokazuje pevné odhodlání Evropské unie zlepšit kvalitu ovzduší v EU stanovením závazných norem pro jemné částice PM2,5.
  „Evropská unie dnes učinila rázný krok k řešení významné příčiny ekologických a zdravotních problémů. Evropští občané jsou znepokojeni znečištěním ovzduší. Nová směrnice o kvalitě ovzduší reaguje na toto znepokojení tím, že stanoví sice náročné, avšak realistické normy pro znečištění jemnými částicemi PM2,5 v Evropské unii,“prohlásil komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.
  více »

  Evropská komise pořádá veřejné slyšení o mnohojazyčnosti

  Brusel 15. dubna 2008 - Evropská komise uspořádala veřejné slyšení o tom, jaké místo v EU zaujímají a jakou úlohu hrají jazyky. Veřejné slyšení uzavírá rozsáhlou veřejnou konzultaci o mnohojazyčnosti, jež byla zahájena na konci minulého roku. Tato konzultace byla jedním z nejpopulárnějších průzkumů veřejného mínění o politikách Evropské unie, které kdy byly uskutečněny. Komise usiluje o přizpůsobování svých politik i činností v oblasti jazyků tak, aby odrážely skutečnou situaci v Evropské unii s jejími více než 450 miliony občanů a přibližně 60 různými mateřskými jazyky. Konzultace probíhala on-line od září do listopadu roku 2007; k politikám Komise a jejím činnostem v oblasti mnohojazyčnosti se vyslovili soukromé osoby, podniky, odborné organizace i političtí činitelé.
  více »

  Čistá doprava: investice do autobusů šetrných k životnímu prostředí

  Brusel 16. dubna 2008 - Evropská komise dnes schválila podporu na investice ve prospěch společností, jež pro splnění smluv o veřejné službě nakupují nové autobusy. Od roku 2008 do roku 2013 mohou společnosti dostávat podporu na investice do nových autobusů určených k plnění smluv o veřejných službách v České republice. Podpora se bude vyplácet dopravcům při opatření nového autobusu ve formě jednorázové přímé dotace na začátku smlouvy o veřejné službě. Tato podpora se však bude poměrným způsobem srážet z vyrovnávacích plateb za veřejnou službu. V důsledku toho neobdrží příjemci více podpory než podle smlouvy o veřejné službě, ale obdrží části této podpory hned na začátku smlouvy.
  více »

  Státní podpora: Komise zahájila řízení o kompenzacích vyplacených českým autobusovým dopravcům v Ústeckém kraji

  Brusel 16. dubna 2008 - Evropská komise dnes na základě stížností rozhodla, že zahájí formální přezkumné řízení o smlouvách uzavřených českými orgány k poskytování kompenzací za veřejnou dopravu autobusovým dopravcům v Ústeckém kraji.
  Řízení se týká řady opatření, jako např. plateb, ručení nebo kapitálových injekcí na podporu některých provozovatelů veřejné dopravy v Ústeckém kraji v České republice.
  více »

  Spotřebitelé: Výroční zpráva systému RAPEX poukazuje na nárůst počtu zjištěných nebezpečných výrobků

  Brusel 17. dubna 2008 - Podle výroční zprávy Komise o systému rychlého varování (RAPEX) vzrostl v roce 2007 počet nebezpečných výrobků, které byly staženy z trhu EU, ve srovnání s rokem 2006 o 56 %.Tento nárůst z 1 051 oznámení v roce 2006 na 1 605 oproti loňskému roku ukazuje, že kontrolní kapacity členských států se rok od roku zlepšují a že evropští spotřebitelé jsou dnes chráněni lépe než kdykoli předtím. Nejvíce oznámení bylo v roce 2007 podáno v kategorii hraček, což potvrzuje, že bezpečnost dětí je pro orgány odpovídající za dozor nad trhem nejvyšší prioritou, i když motorová vozidla, elektronika a kosmetika byly v systému RAPEX rovněž významně zastoupeny.
  více »

  Antimonopolní opatření: Komise zkoumá používání nařízení o blokových výjimkách v sektoru pojišťovnictví

  Brusel 17. dubna 2008 - Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se fungování nařízení o blokových výjimkách v sektoru pojišťovnictví. Nařízení o blokových výjimkách vyjímá některé dohody o spolupráci mezi pojišťovnami ze zákazu, který Komise uvalila na restriktivní obchodní praktiky (článek 81). Mezi tyto dohody patří např. vytváření nezávazného vzoru všeobecných pojistných podmínek, výměna statistických údajů pro výpočet rizik nebo vytváření rámců pro soupojištění a souzajištění. Veřejnou konzultaci budou doplňovat cílené dotazníky, jež budou zaslány pojišťovnám, státním regulačním a antimonopolním orgánům a sdružením na ochranu spotřebitelů.
  více »

  Internet pravidelně využívá více než 250 milionů Evropanů

  Brusel 18. dubna 2008 - Pravidelnými uživateli internetu je dnes více než polovina Evropanů a z nich má širokopásmové připojení 80 %; plně dostupnými on-line je v EU 60 % veřejných služeb. Díky výraznému růstu širokopásmového připojení využívají rychlé připojení k internetu dvě třetiny škol a polovina lékařů. To jsou zjištění, o nichž informuje zpráva Komise věnovaná výsledkům dosaženým dosud v i2010, strategii EU pro růst a zaměstnanost zaměřené na digitální sféru. Strategie, která byla přijata v roce 2005, přispěla k rozsáhlé podpoře informačních a komunikačních technologií na úrovni EU i jednotlivých členských států.
  více »

   

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k situaci v Bolívii

  Brusel 11. dubna 2008 - Evropská unie je znepokojena napjatou situací v Bolívii a tím, že stále neprobíhá dialog, který by vedl k jejímu vyřešení, a vyjadřuje obavy z možného propuknutí násilností, jež by mohly ohrozit mírové soužití v této zemi.
  Evropská unie vyzývá zúčastněné strany, aby přijaly opatření k uklidnění situace v zájmu zmírnění současného napětí a zahájení skutečného vnitrostátního dialogu bez předběžných podmínek, který by umožnil konstruktivní řešení konkrétních otázek. Je zvláště nutné, aby každá ze stran respektovala instituce a právní stát.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Keni

  Brusel 16. dubna 2008 - Evropská unie vítá dohodu o sestavení koaliční vlády, kterou uzavřel keňský prezident Mwai Kibaki a vůdce opozice Raila Odinga. Vytvořením této koaliční vlády vedoucí představitelé Keni dokazují své odhodlání otevřeně spolupracovat při prosazování vyšších zájmů celého svého národa.
  Koaliční vláda umožňuje vedoucím představitelům Keni pokračovat v národním usmíření a dialogu v souladu s dohodou ze dne 28. února. EU se těší na spolupráci s novou keňskou vládou a prohlašuje, že je připravena ji podporovat při provádění soudržného a rozsáhlého programu reforem, jejichž cílem bude řešení základních příčin opakujícího se konfliktu a vytvoření lepší, bezpečnější Keni, která půjde cestou větší prosperity.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie o Zimbabwe

  Brusel 16. dubna 2008 - Evropská unie pozorně sleduje situaci v Zimbabwe a vítá mimořádný summit Společenství pro rozvoj jižní Afriky (SADC), jenž svolal předseda SADC, prezident Zambie Levy Mwanawasa. EU sdílí obavy SADC o současnou situaci a vítá jeho úsilí o nalezení řešení na úrovni regionu.
  Evropská unie podporuje výzvu summitu k rychlému zveřejnění výsledků prezidentských voleb v souladu s řádným zákonným postupem. Znovu opakuje své znepokojení nad dlouho trvající a nevysvětlenou prodlevou při zveřejnění výsledků prezidentských voleb, což vyvolává pochybnosti o věrohodnosti volebního procesu.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k volbám do ústavodárného shromáždění v Nepálu

  Brusel 17. dubna 2008 - Evropská unie vřele vítá skutečnost, že volby do ústavodárného shromáždění, které se konaly 10. dubna, proběhly v zásadě pokojným a řádným způsobem. Blahopřejeme volební komisi a lidu Nepálu. Po deseti letech vnitřních nepokojů a války prokázal svou oddanost demokracii a odhodlanost budovat novou budoucnost. 10. duben 2008 je pro Nepál historickým dnem.
  Šlo o nejvíce sledované nepálské volby. Na žádost nepálské vlády hrála Evropská unie a její členské státy, Norsko a Švýcarsko, významnou roli v rámci procesu pozorování.
  více »

   

  Evropský účetní dvůr
  Zpráva Evropského účetního dvora „Fond solidarity Evropské unie: jak rychle, efektivně a pružně funguje?”

  Lucemburk 15. dubna 2008 - Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen v roce 2002 v reakci na rozsáhlé povodně v Německu, Rakousku, České republice a ve Francii. Fond měl demonstrovat solidaritu s členskými státy, které utrpí škody následkem přírodních katastrof. Do konce roku 2006 poskytl fond v souvislosti s 23 katastrofami pomoc, jejíž objem přesáhl jednu miliardu EUR.
  Rada si přála, aby EUSF byl při poskytování pomoci rychlý, efektivní a pružný. Při auditu EUSF se prověřovalo, zda fond těchto cílů dosáhl a zda jsou přijímající státy s jeho fungováním spokojeny.
  více »


   

  Evropský soudní dvůr

  Spotřebitel není povinen zaplatit prodávajícímu vadného spotřebního zboží náhradu za užívání tohoto zboží až do jeho výměny

  Lucemburk 17. dubna 2008 - Na rozdíl od spotřebitele, který již zaplatit prodejní cenu, prodávající zboží, které je v rozporu se smlouvou, nesplnil řádně svou povinnost, a musí tedy nést následky.
  V srpnu 2002 dodala společnost „QUELLE“, podnik provozující zásilkový prodej, německé spotřebitelce sporákovou kombinaci. Začátkem roku 2004 tato spotřebitelka zjistila, že spotřebič je vadný. Na vnitřní straně stěny trouby patřící do sporákové kombinace se totiž odloupla smaltová vrstva. Vzhledem k tomu, že oprava nebyla možná, vrátila spotřebitelka spotřebič společnosti „Quelle“, která jej vyměnila za nový. Tato společnost však požadovala, aby jí spotřebitelka zaplatila částku 69,97 eur jako náhradu za výhody, které měla z užívání původně dodaného spotřebiče.
  více »

   

  Kalendář

  28. dubna - 7. května

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky