Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. – 13. dubna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

16/04/2008

Sdílením znalostí k podpoře podnikání * Sociální Evropa může čelit problémům globalizace * Evropská komise přijala nová opatření ohledně leteckých společností uvedených na černé listině * REACH: Podniky se vyzývají k provedení předběžných registrací všech chemických látek do 1. prosince 2008 * Vyhlášení evropské a mezinárodní soutěže o urbanistickou podobu rue de la Loi a jejího okolí * Komise požaduje od členských států, aby vrátily 83 milionů z výdajů na SZP * Komise otvírá cestu pro používání mobilních telefonů na palubě letadel

  kalendář

  Sdílením znalostí k podpoře podnikání

  Evropští výzkumní pracovníci publikují stejný počet vědeckých prací jako Američané, výrazně však zaostávají, pokud jde o vynálezy, patenty, licenční smlouvy a z výzkumu vzešlé podniky. Podle Evropske komise musí výzkumní pracovníci lépe spravovat a sdílet své duševní vlastnictví. Vypracovala proto soubor společných zásad, které mají členským zemím pomoci odstraňovat rozdíly v pravidlech ochrany výsledků výzkumu.
  Země EU v poslední době začaly podporovat sdílení a průmyslové využívání znalostí, avšak často pouze na vnitrostátní úrovni. K plnému využití hospodářských přínosů vědeckého výzkumu je však zapotřebí celoevropský přístup. více »

  Evropská komise

  Sociální Evropa může čelit problémům globalizace, tvrdí nová studie EU

  Brusel 11. dubna 2008 – Evropský sociální model má dnes opodstatnění více než kdy jindy, je však třeba jej vylepšit, aby byl schopen čelit problémům, jež představuje globalizace, tvrdí nová rozsáhlá studie, kterou předložila Evropská komise. Její výsledky budou projednány 16. dubna v Bruselu na konferenci na vysoké úrovni o sociálních důsledcích globalizace a o způsobu, jak z ní učinit příležitost pro Evropskou unii. více »

  Evropská komise přijala nová opatření ohledně leteckých společností uvedených na černé listině

  Brusel 11. dubna 2008 – Dva roky po vytvoření prvního seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří nesmějí provozovat leteckou dopravu v Evropské unii, přijala Evropská komise sedmou aktualizaci černé listiny. Zakazuje veškerý provoz ukrajinských aerolinií Ukraine Cargo Airways a konžského provozovatele Hewa Bora Airways. Současně sleduje postup při zavádění nápravných opatření u provozovatelů jako Mahan Air z Íránu, TAAG Angola Airlines a všech indonéských provozovatelů, kteří zatím na seznamu zůstávají. více »

  REACH: Podniky se vyzývají k provedení předběžných registrací všech chemických látek do 1. prosince 2008

  Brusel 11. dubna 2008 – Asi 30 000 chemických látek musí být v období od 1. června do 1. prosince 2008 předběžně zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA). Jelikož 1. června vstoupí v platnost nový právní předpis o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), Evropská komise a ECHA upozorňují společnosti na povinnosti, které z toho pro ně vyplývají. Desítky tisíc výrobců nebo dovozců chemických látek budou muset v roce 2008 provést předběžnou registraci chemických látek, pokud je chtějí bez přerušení dále vyrábět nebo dovážet. Odhaduje se, že bude předloženo přes 180 000 žádostí. více »

  Vyhlášení evropské a mezinárodní soutěže o urbanistickou podobu rue de la Loi a jejího okolí

  Brusel 10. dubna 2008 – Úřady regionu hlavního města Bruselu v úzké spolupráci s Evropskou komisí a městem Brusel vyhlašují soutěž o novou urbanistickou podobu evropské čtvrti. Soutěž se týká oblasti kolem rue de la Roi mezi vnitřním městským okruhem a chaussée d´Etterbeek. Tento ambiciózní projekt stavebních úprav počítá s racionalizací a soustředěním útvarů Komise podél rue de la Loi, což by vedlo k nárůstu kancelářských ploch Komise v oblasti ze 170 000 m2 na 400 000 m2. více »

  Komise požaduje od členských států, aby vrátily 83 milionů z výdajů na SZP

  Brusel 8. dubna 2008 – Evropská komise rozhodla, že bude požadovat vrácení celkem 83 milionů EU, jež členské státy neoprávněně vynaložily na podporu zemědělství. Peníze se mají vrátit do rozpočtu Společenství z důvodu neadekvátních kontrolních postupů nebo z důvodu nedodržení pravidel EU o zemědělských výdajích. Členské státy odpovídají za vyplácení a kontrolu výdajů v rámci společné zemědělské politiky, Komise má však dbát, aby členské státy vynakládaly prostředky řádným způsobem. více »

  Politika soudržnosti po roce 2013: Komisařka Hübnerová zdůrazňuje potřebu investic do budoucnosti

  Brusel 7. dubna 2008 – Evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová promluvila na konferenci ve slovinském Mariboru o podobě politiky soudržnosti po roce 2013. Konference, kterou uspořádalo slovinské předsednictví Evropské unie, přispěla k diskusi o dosahu politiky soudržnosti a připravila půdu pro nadcházející jednání o rozpočtu EU. více »

  Komise otvírá cestu pro používání mobilních telefonů na palubě letadel za letu po Evropě

  Brusel 7. dubna 2008 – Evropská komise stanovila pravidla pro harmonizaci podmínek používání mobilních telefonů na palubě letadel. Telefony cestujících budou propojeny s palubní sítí mobilních telefonů spojenou se zemí pomocí satelitu. Systém zároveň zabrání tomu, aby se telefony přímo spojily s pozemní mobilní sítí. Tím se udrží nízký přenosový výkon a bezpečnost letadla nebo normální provoz pozemních mobilních sítí nebudou ovlivněny. více »

  Rada

  Prohlášení předsednictví k situaci v Keni

  Brusel 8. dubna 2008 – Evropská unie vítá dohodu o rozdělení moci, kterou 28. února podepsali keňský prezident Mwai Kibaki a vůdce opozice Raila Odinga. Dohoda je významným krokem na cestě k míru a usmíření v rámci národního dialogu, zprostředkovaného skupinou význačných afrických osobností pod vedením Kofiho Annana. EU znovu opakuje, že odhodlána podporovat smysluplné rozdělení moci a spolupracovat s novou keňskou vládou. více »

  Evropský parlament

  Předseda Hans-Gert Pöttering uvítal ratifikaci Lisabonské smlouvy na Slovensku

  12. dubna 2008 – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering uvítal ratifikaci Lisabonské smlouvy slovenským parlamentem jako znamení, že ratifikační proces je na dobré cestě. Předseda ve svém stanovisku ocenil, že političtí lídři Slovenska byli schopni po dlouhém a složitém procesu zabezpečit většinu hlasů potřebných pro ratifikaci. Úspěšná a rychlá ratifikace je podle Pötteringa nejvyšší prioritou Evropské unie. více »

  Evropský soudní dvůr

  Rozdílné zdanění piva a vína ve Švédsku neporušuje právo Společenství

  8. dubna 2008 – Švédské předpisy v oblasti spotřebních daní z alkoholických nápojů stanoví u piva a vína různou spotřební daň. Komise se domnívala, že rozdíl ve zdanění piva a vína představuje nepřímou podporu piva, které se většinou vyrábí ve Švédsku, na úkor vína, převážně dováženého z jiných členských států, a podala k Soudnímu dvoru na Švédsko žalobu. Soudní dvůr však dospěl k názoru, že tato rozdílná daňová zátěž nemůže trh ovlivnit. více »

  Kalendář

  16. dubna – 7. května 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky