Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (17. - 23. března 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/03/2008

Jaro Evropy 2008 * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k Blízkému východu * Rada schválila zvýšení mléčných kvót o 2 procenta od dubna 2008 * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k zadržení Chu Ťia a dalších čínských ochránců lidských práv * Prohlášení předsednictví jménem EU k situaci v Tibetu * Komise schválila doplnění normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU * Větší bezpečnost na silnicích, rovné zacházení s tuzemskými i projíždějícími zahraničními řidiči * Do dubna 2009 budou zveřejněni všichni příjemci podpory EU pro zemědělce

  kalendář

  Jaro Evropy 2008

  Projekt Jaro Evropy, který se koná každý rok, si klade za cíl povzbudit školy, aby si jeden či více dní v kalendáři vyhradily na organizaci akcí, které se soustřeďují na debatu věnovanou evropským tématům, kde je důležitý prvek interakce a aktivní odezvy. Jaro Evropy představuje pro mladé lidi příležitost, jak vyjádřit vlastní názor a docílit toho, že jejich hlas bude v Evropě slyšet.

  V letošním školním roce bude projekt Jaro Evropy probíhat od 25. března do 30. června 2008, přičemž obzvláštní pozornost bude věnována dni 9. května, kdy se slaví Evropský den. V šestém ročníku si kampaň Jara Evropy klade za cíl především připravit školy na plánování, organizaci a uskutečnění akce, jež se stane součástí Evropského roku mezikulturního dialogu, a při těchto aktivitách jim pomáhat. Uskutečnit by se měla celá řada akcí na místní, národní a evropské úrovni.
  více »

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k Blízkému východu

  Brusel, 14. března 2008 - EU vyjadřuje plnou podporu procesu zahájenému na konferenci v Annapolisu a odhodlání podpořit dotyčné strany při jejich vzájemném jednání s cílem dosáhnout dvoustátního řešení. Spravedlivého a udržitelného řešení všech aspektů mírového procesu na Blízkém východě lze dosáhnout pouze prostřednictvím jednání. I přes obtíže, které v poslední době v tomto procesu nastaly, vítá EU záměr stran obnovit jednání a očekává, že se brzy uskuteční setkání vedoucích představitelů Kvartetu.

  více »

  Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Rada schválila zvýšení mléčných kvót o 2 procenta od dubna 2008

  Brusel, 17. března 2008 - Ministři zemědělství Evropské unie dnes schválili návrh Evropské komise zvýšit mléčné kvóty o 2 % počínaje 1. dubnem 2008 v reakci na rostoucí poptávku v Evropské unii i na světových trzích. Zvýšení o celkovém objemu 2,84 milionu tun by bylo rozděleno rovnoměrně mezi všech 27 členských států. Toto zvýšení nemá vliv na probíhající hodnocení trhu s mlékem a mléčnými výrobky, které je součástí „kontroly stavu“ společné zemědělské politiky, v rámci níž Komise navrhla postupné zvyšování kvót v období do 31. března 2015, kdy uplyne jejich platnost. V prosinci Komise zveřejnila zprávu, podle níž poptávka po mléce mezi lety 2003 až 2007 stoupala a také v období od roku 2007 do roku 2014 se očekává její další růst. Stejně příznivý je i výhled pro poptávku a ceny na světovém trhu. Podle zprávy je dvouprocentní zvýšení zcela oprávněné.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k zadržení Chu Ťia a dalších čínských ochránců lidských práv

  Brusel, 17. března 2008 - Po demarších zaslaných nedávno čínským orgánům a týkajících se případu uznávaného aktivisty v oblasti lidských práv Chu Ťia je Evropská unie i nadále hluboce znepokojena skutečností, že tento aktivista je stále zadržován. EU má za to, že Chu Ťia je z „podněcování podvratné protistátní činnosti“ obviněn na základě skutečnosti, že psal články a poskytoval interview, v nichž se kriticky vyjadřuje o čínské vládě. EU se domnívá, že dodržování práva na svobodu projevu i dalších lidských práv, jako je právo nebýt nezákonně zadržován, má zásadní význam pro dlouhodobou hospodářskou prosperitu a sociální stabilitu a je opodstatněné samo o sobě. EU podporuje doporučení Pracovní skupiny OSN zabývající se nezákonným zadržováním (obsažené v její zprávě o Číně z roku 2004), aby v souvislosti s porušováním těchto práv nebyly používány zákony o státní bezpečnosti.
  více »

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k nedávným událostem v oblasti Bas-Kongo

  Brusel, 17. března 2008 - Evropská unie vyjadřuje lítost nad událostmi, ke kterým došlo v posledních dvou týdnech v oblasti Bas-Kongo. Je znepokojena především tím, že již druhým rokem je důsledkem událostí v této provincii vysoký počet obětí. Činy stoupenců hnutí Bundu Dia Kongo jsou nepřijatelné a snaha státu o prosazení své autority na celém území je zcela legitimní. Při zachovávání práva a pořádku musí být dodržovány zásady právního státu a respektována lidská práva a nesmí se přistoupit k nepřiměřenému použití síly, které by mohlo vést k radikalizaci situace.

  více »

  Prohlášení předsednictví jménem EU k situaci v Tibetu

  Brusel, 19. března 2008 - EU je velmi znepokojena stále přicházejícími zprávami o nepokojích v Tibetu a vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí. EU vybízí čínskou vládu, aby situaci co nejdříve objasnila. EU vyzývá všechny strany ke zdrženlivosti. Naléhavě vyzýváme čínské orgány, aby se zdržely použití síly proti účastníkům nepokojů, a vybízíme demonstranty, aby se zdrželi násilí. EU zdůrazňuje, že považuje právo na svobodu projevu a pokojné protesty za velmi důležité. Vyzýváme čínské orgány, aby na demonstrace reagovaly v souladu s mezinárodně uznávanými demokratickými zásadami.

  více »


  Evropský parlament

  Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering vyzval k ukončení násilností v Tibetu

  Brusel 17. března 2008 – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering vyjádřil své znepokojení nad nedávnými událostmi v Tibetu a apeloval na obě strany, aby ukončily násilnosti. Ve svém prohlášení uvedl, že namísto užívání síly by Tibeťané měli protestovat v klidu a Čína by měla reagovat přiměřeně. Podle Pötteringa nikdo nepochybuje o čínských hranicích a její územní integritě. Na druhou stranu ale Čína musí respektovat menšiny, které žijí na tomto území, jejich práva  žít v souladu s tradicemi, udržovat jazyky a náboženství. Hans-Gert Pöttering vyzval čínské úřady, aby umožnily novinářům volný pohyb ve všech částech Tibetu nebránily informování o aktuální situaci, neboť svoboda projevu patří podle něj mezi základní lidská práva.
  více »


  Evropská komise

  Mobilní televize v Evropě: Komise schválila doplnění normy DVB-H na seznam oficiálních norem EU

  Brusel, 17. března 2008 - Komise dnes rozhodla o doplnění normy digitálního obrazového vysílání (do kapesních terminálù) (DVB-H) na seznam norem EU, který je základnou pro harmonizované zajišťování telekomunikací v celé EU. Doplnění normy DVB-H je dalším krokem k vytvoření jednotného trhu mobilní televize v Evropě, který umožní všem občanům EU sledovat televizi na cestách. Mobilní televize by do roku 2011 mohla představovat trh s hodnotou až 20 miliard EUR a dostat se k přibližně 500 milionům zákazníků po celém světě.
  více »

  Větší bezpečnost na silnicích, rovné zacházení s tuzemskými i projíždějícími zahraničními řidiči

  Brusel, 19. března 2008 - Evropská komise přijala dnes návrh směrnice, jež má usnadnit přeshraniční postih dopravních přestupků obzvlášť nebezpečné povahy. Cílem je zavést technické mechanismy a právní nástroje, jež umožní, aby byl evropský řidič identifikován, a mohl tedy být potrestán za přestupek, jehož se dopustil v jiném členském státu, než ve kterém je jeho vozidlo registrováno. Tímto opatřením se znatelně zlepší bezpečnost na evropských silnicích, neboť povede ke kladné změně chování u projíždějících zahraničních řidičů i řidičů tuzemských. Navíc ukončí často se vyskytující nerovnost v zacházení mezi těmito dvěma kategoriemi účastníků silničního provozu.
  více »

  V rámci transparentnosti budou do dubna 2009 zveřejněni všichni příjemci podpory EU pro zemědělce

  Brusel, 19. března 2008 - Podle nových pravidel, které dnes přijala Evropská komise, budou o všech příjemcích plateb Evropské unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova zveřejňovány podrobné údaje. Do 30. dubna 2009 bude na stránkách spravovaných členskými státy a vybavených vyhledávačem uváděno jasně a harmonizovaně plné jméno, obec a případně PSČ každého příjemce, aby veřejnost byla informována o tom, kolik peněz jednotlivé osoby či společnosti obdržely. Částky budou rozděleny na přímé platby zemědělcům a na jiná podpúrná opatření. V oblasti politiky rozvoje venkova, kde se na financování spolupodílí EU a vlády jednotlivých členských států, budou uvedeny jak příspěvky od EU, tak od státu. Tyto informace za předchozí finanční rok budou každoročně zveřejňovány do 30. dubna a na internetových stránkách musí zůstat dva roky od okamžiku jejich zveřejnění. Kromě toho zřídí Evropská komise svoji vlastní internetovou stránku, kde bude možno nalézt odkazy na stránky jednotlivých členských států.
  více »

  Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

  Brusel, 19. března 2008 - Podle dnes zveřejněné 13. zprávy Evropské komise o pokroku v oblasti jednotného telekomunikačního trhu stojí na světové špičce v zavádění širokopásmového připojení Dánsko, Finsko, Nizozemsko a Švédsko, ve kterých míra rozšíření přesáhla na konci roku 2007 30 %. Míra širokopásmového připojení v červenci 2007 byla v těchto zemích EU stejně jako ve Spojeném království, Belgii, Lucembursku a Francii vyšší než ve Spojených státech (22,1 %). V roce 2007 bylo v EU připojeno 19 milionů širokopásmových linek, což představuje více než 50 000 připojených domácností denně. Příjmy v odvětví širokopásmového připojení byly odhadnuty na 62 miliard EUR a míra celkového rozšíření v Evropě dosáhla 20 %. Existuje však i nadále značný prostor pro další spotřebitelské výhody plynoucí z posíleného jednotného trhu, zesílené hospodářské soutěže a snížené regulační zátěže pro účastníky trhu.
  více »


  Kalendář

  26. března – 17. dubna 2008

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky