Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. – 16. března 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/03/2008

 

Evropský parlament slaví padesáté výročí * Jarní summit ve znamení růstu a zaměstnanosti a ochrany klimatu * Do virtuálního partnerství škol v rámci akce e-Twinning * Spolupráce univerzit vyučujících překladatelství * Pořad České televize Testoviny získal ocenění * Evropská veřejnost vítá nedávnou reformu zemědělské politiky * Evropané staví životní prostředí do popředí zájmu * V rámci udílení cen za evropskou vědu byl oceněn výzkum štěstí * EU zakazuje prodej zapalovačů nebezpečných pro děti * Začínající překladatelé přebírají ceny EU za překlad * Evropský den památky obětí terorismu * Tisková zpráva europoslance Josefa Zieleniece k jednání o vízech do USA

  Diář

   

  Evropský parlament slaví padesáté výročí

  Před padesáti lety, dne 19. března 1958, se poprvé sešlo Evropské parlamentní shromáždění, předchůdce dnešního Evropského parlamentu. Jeho prvním předsedou byl v tento historický okamžik zvolen jeden z otců zakladatelů - bývalý francouzský ministr zahraničí Robert Schuman, který patřil mezi hlavní iniciátory poválečné politiky sjednocování Evropy. Jeho zvolení bylo nejen vyjádřením vděku za tuto roli, ale též výrazem důvěry v další rozvoj integrace kontinentu a budoucího příspěvku Parlamentu k naplňování této velké ideje. Oficiální oslavy padesátého výročí Evropského parlamentu proběhly 12. března 2008 ve Štrasburku. více »

   

  Evropská rada

   

  Jarní summit ve znamení růstu a zaměstnanosti a ochrany klimatu

  Brusel 14. března – Hlavními tématy zasedání Evropské rady, které proběhlo 13. a 14. března v Bruselu, byly strategie pro růst a zaměstnanost a soubor opatření týkajících se klimatu a energetiky. K dalším tématům zasedání patřila stabilita finančních trhů a mezinárodní otázky, zejména návrh na vytvoření Unie pro Středomoří. více »

   

   

  Evropská komise

   

  Do virtuálního partnerství škol v rámci akce e-Twinning je nyní zapojeno 35 000 škol

  Brusel 14. března 2008 – eTwinning je iniciativa Evropské unie podporující navazování kontaktů mezi školami prostřednictvím internetu. Během tří let se k ní připojilo více než 35 000 škol. Na konferenci eTwinning Evropská komise udělila ceny osmi vynikajícím školním projektům. více »


   

  Evropská komise posiluje spolupráci univerzit vyučujících překladatelství

  Brusel 14. března 2008 – 14. března se v Bruselu konala mezinárodní konference věnovaná tématu odborné přípravy profesionálních překladatelů – evropskému magisterskému studijnímu programu v oboru překladatelství. Zástupci univerzit členských států, kandidátských a třetích zemí na ní s potenciálními zaměstnavateli diskutovali o základních dovednostech, které by měla budoucí generace překladatelů mít. více »

   

  Pořad České televize Testoviny získal ocenění Evropské komise

  14. března 2008 – Nejvíce pro informování spotřebitelů o jejich právech a povinnostech loni v Česku udělal podle Evropské komise pořad Testoviny České televize. Ocenění 10. března předala zástupcům ČT eurokomisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva. více »

   

   

  Evropská veřejnost se stále velmi příznivě staví k nedávné reformě zemědělské politiky

  Brusel 13. března 2008 – Již druhým rokem občané EU kladně hodnotí poslední změny zemědělské politiky. Jako jedno z hlavních zjištění to vyplynulo z průzkumu názorů občanů na zemědělství a společnou zemědělskou politiku. Průzkum navazuje na podobnou akci provedenou v roce 2006 a potvrzuje převážně kladný postoj k základním prvkům dohody o reformě společné zemědělské politiky z roku 2003. více »

   

   

  Evropané staví životní prostředí do popředí zájmu

  Brusel 13. března 2008 – Podle průzkumu agentury Eurobarometer dávají více než dvě třetiny Evropanů přednost tomu, aby se politická rozhodnutí v oblasti životního prostředí přijímala na evropské úrovni. Více než 95 % evropských občanů si myslí, že životní prostředí je důležité chránit. Asi 80 % z nich si pak myslí, že životní prostředí ovlivňuje kvalitu jejich života. Na prvním místě seznamu obav stojí změna klimatu. více »

   

  V rámci udílení cen za evropskou vědu byl oceněn výzkum štěstí

  Brusel 12. března 2008 – Mezi výzkumníky oceněnými na udělování cen za evropskou vědu „European Science Awards“ obdržela cenu i italská výzkumnice Luisa Corradová za svou práci o tom, zda bohatství může přinést štěstí. Vítěze vybíraly ve třech kategoriích tři samostatné poroty složené z předních osobností evropské a mezinárodní vědy. Celkem si vítězi mezi sebou rozdělili téměř 2 miliony eur. více »

   

  EU zakazuje prodej zapalovačů nebezpečných pro děti a zapalovačů neobvyklého typu

  Brusel 11. března 2008 – 11. března vstoupilo v platnost rozhodnutí Komise, které zakazuje prodej zapalovačů nebezpečných pro děti a zapalovačů neobvyklého typu. Rozhodnutí přijaly 13. února 2007 členské státy EU zastoupené ve výboru zřízeném směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků. více »

   

   

  Komise usiluje o společný přístup k budoucímu řízení evropských agentur

  Brusel 11. března 2008 – Evropská komise vyzvala k novému přístupu při posuzování úlohy a řízení evropských agentur. V posledních letech se využívání agentur k provádění klíčových úkolů stalo nedílnou součástí způsobu, jakým Evropská unie funguje. Sdělení vyzývá Evropský parlament a Radu, aby se vážně věnovaly rozvinutí jasné a koherentní představy o tom, jakou roli by agentury měly v evropské správě hrát. více »

   

  Nejlepší evropská kampaň na ochranu spotřebitele: komisařka Kunevová oslaví Den spotřebitele slavnostním předáním cen EU

  Brusel 10. března 2008 – Komisařka Meglena Kunevová dnes u příležitosti Evropského dne spotřebitele představila první cenu EU pro nejlepší evropskou kampaň na ochranu spotřebitele. Hlavní cenu získává Finsko za dynamickou internetovou hru, jejímž cílem je poučit mladé spotřebitele o jejich právech a odpovědnosti při nákupu přes internet. Irsko, Spojené království, Maďarsko, Estonsko a Norsko také obdržely cenu ve zvláštní kategorii za nejlepší kampaň. více »

   

  Začínající překladatelé přebírají ceny EU za překlad

  Brusel 10. března 2008 – Dvacet sedm „mladých překladatelů“ – po jednom z každého členského státu EU – přijelo do Bruselu převzít ceny udělené v rámci první evropské překladatelské soutěže pro školy. V České republice se do soutěže zapojilo 8 středních škol a vítěznou trofej si odnesla studentka Gymnázia Dr. Josefa Pekaře z Mladé Boleslavi Amra Čauševič. Ceny výhercům předal komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban. více »

   

   

  Evropský parlament

   

  Evropský den památky obětí terorismu

  11. března – Evropský parlament si již počtvrté připomíná památku obětí terorismu. Je si vědom, jak tyto tragické události hluboce zasáhly řady občanů a neváhá vyjádřit sounáležitost s utrpením pozůstalých. Evropský parlament by rád  tímto dnem připomněl, jak důležité je vytvářet podmínky pro ochranu práv a svobody občanů. Den památky obětí terorismu byl ustanoven Deklarací o boji proti terorismu, kterou přijala Evropská rada na základě iniciativy Evropského parlamentu. více »

   

  Tisková zpráva europoslance Josefa Zieleniece k jednání o vízech do USA

  Štrasburk 10. března 2008 – I když Josef Zieleniec považuje kroky vlády ČR vedoucí ke zmírnění vízové povinnosti českých občanů vůči USA za správné, zdůrazňuje, že, jak dokázala i dnešní debata v Evropském parlamentu, "při jednání s americkou stranou Česká republika trestuhodně nedostatečně komunikovala s partnery v Evropské unii." více »

   

   

  Kalendář

  17. – 26. března

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky