Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (18. - 24. února 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

27/02/2008

 

Velikonoce v Evropě aneb soutěž o nejzdařilejší velikonoční vajíčko * Rada přijala revidované znění přístupového partnerství s Tureckem * Jak čelit demografickým změnám v Evropě * Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti v EU optimistické, avšak pokrok nestejný * Cedefop předpovídá, co budou muset umět Evropané v nejbližších letech * Evropa bude mít společné stavební standardy * Evropský parlament podpořil návrh Komise na posílení vnitřního trhu zboží * Komise navrhuje dalekosáhlá opatření proti podvodům s DPH


  Kalendář

   

  Velikonoce v Evropě aneb soutěž o nejzdařilejší velikonoční vajíčko

  Eurocentrum Praha společně s Informační kanceláří Evropského parlamentu a Zastoupením Evropské komise v ČR vyhlásily soutěž pro pro žáky základních škol. Každý jednotlivec nebo třída jako celek může do soutěže přihlásit jednu práci v podkategorii obrázek vajíčka a jednu práci v podkategorii vyfouknuté malované vajíčko. Práci zpracovanou libovolnou technikou lze zanést nebo zaslat do pondělí 10. března 2008 na adresu Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1. Nezapomeňte připojit své jméno, třídu a název školy a telefonický či emailový kontakt. Vítězné práce ve všech čtyřech kategoriích budou zveřejněny na webových stránkách a odměněny věcnými cenami.
  více »

   

  Rada

  Rada přijala revidované znění přístupového partnerství s Tureckem

  Brusel 18. února 2008 – Priority procesu tureckého přistupování k EU byly modifikovány na základě závěrů podzimní pravidelné zprávy o pokroku a závěrů Rady z 10. prosince. Krátkodobé priority se soustřeďují zejména na demokracii a právní stát, lidská, občanská a politická práva, náboženské otázky a mezinárodní závazky, hospodářská kritéria a schopnost přijmout acquis v jednotlivých vyjednávacích kapitolách.


  více »

   

  Předsednictví

  Deklarace při příležitosti 6. výročí únosu Ingrid Betancourtové

  Brusel 23. února 2008 – Předsednictví upozorňuje na to, že kolumbijská opoziční politička a kandidátka na prezidentský úřad je již 6 let v zajetí povstalců z Ozbrojené revoluční armády Kolumbie. Počátkem roku byla propuštěna větší skupina zajatců, mezi nimi i nejbližší spolupracovnice Betancourtové Clara Rojas, což podle předsednictví EU představuje krok správným směrem, po němž by mělo následovat urychlené propuštění zejména všech žen a nemocných zajatců.


  více »

   

   

  Evropský parlament


  Jak čelit demografickým změnám v Evropě

  Štrasburk 21. února 2008 – Poslanci prostřednictvím zprávy, kterou dnes přijali v plénu, navrhují zavedení řady opatření, která umožní čelit demografickým změnám v Evropě. Doporučují zejména omezení počtu případů předčasného odchodu do důchodu, zavedení bonifikace důchodů pro rodiče, uvalení sankcí vůči zaměstnavatelům nelegálních přistěhovalců či zavedení nároku na rodičovskou dovolenou pro otce.


  více »

   

  Lisabonská smlouva posílí demokratický charakter EU

  Štrasburk 20. února 2008 – Podle zprávy z vlastního podnětu, kterou dnes poslanci přijali poměrem hlasů 525:115:29, přispěje Lisabonská smlouva k posílení demokratické odpovědnosti, k lepší ochraně občanských práv a k efektivnějšímu fungování evropských institucí. Členské státy by ji proto měly schválit v průběhu tohoto roku před příštími volbami do EP v roce 2009. Poslanci vyjádřili nicméně určité obavy, zejména pokud jde o výjimky, jež byly poskytnuty některým členským státům.


  více »

   

  Evropská komise

   

  Vyhlídky pro vývoj zaměstnanosti v EU optimistické, avšak pokrok nestejný

  Brusel 22. února 2008 – Podle společné zprávy o zaměstnanosti, kterou přijmou ministři práce 29. února, byl růst zaměstnanosti během minulého roku enormní. Během posledních dvou let bylo vytvořeno téměř 6,5 milionu nových pracovních míst a dalších 5 milionů pracovních míst by mělo vzniknout do roku 2009. Nezaměstnanost v EU by se v roce 2008 měla snížit pod úroveň 7 %, což je nejnižší hodnota od poloviny 80. let 20. století.


  více »

   

  Evropská komise vydala pokyny pro zakládání institucionalizovaného partnerství soukromého a veřejného sektoru

  Brusel 18. února 2008 – Evropská komise vypracovala sdělení, v němž vysvětluje právní základ partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem (PPP) z hlediska evropské úpravy zadávání veřejných zakázek. Cílem sdělení je vysvětlit pravidla výběru soukromých partnerů a zadávání zakázek v rámci partnerství a tím podpořit tuto formu realizace projektů. Pravidla jsou založena na rozsudku Evropského soudního dvora v kauze „Město Halle“. Více informací najdete v podkladovém dokumentu.


  více »

   

  Cedefop předpovídá, co budou muset umět Evropané v nejbližších letech

  Brusel 18. února 2008 – Evropské centrum odborného vzdělávání vydalo předpověď dovedností a kvalifikací, které budou požadovány po Evropanech do roku 2015, a to ve většině profesí včetně manuálních. Studie tvrdí, že přechod od výrobního sektoru ke službám nebyl ještě v Evropě zdaleka dokončen a s ním bude souviset i zvyšující se poptávka po vysoce kvalifikovaných pracovnících.


  více »

   

  Evropa bude mít společné stavební standardy

  Brusel 19. února 2008 – Evropská komise uspořádala konferenci na podporu balíčku deseti evropských norem, které by měly stanovením společných pravidel při projektování budov a navazujících stavebních činnostech odbourat administrativní bariéry, které prozatím často brání volnému obchodování se stavebními produkty a službami v rámci celé Evropské unie. Normy schválil Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a platnosti nabudou v roce 2010. Podobně jako u jiných technických norem bude jejich dodržování dobrovolné (pokud se jejich ustanovení nestanou součástí platných evropských nebo národních právních předpisů).


  více »

   

  Evropský komisař pro rozvojovou a humanitární pomoc Louis Michel komentoval prohlášení Fidela Castra

  Brusel 19. února 2008 – V souvislosti s prohlášením Fidela Castra, že se vzdává všech svých oficiálních funkcí, vyjádřil Louis Michel vůli Evropské komise vést konstruktivní politických dialog s jeho nástupcem. Zároveň se pochvalně zmínil o nedávném rozhodnutí kubánské vlády propustit větší počet politických vězňů a ochotě Kuby podepsat mezinárodní dohody o hospodářských, politických a lidských právech. Komisař věří, že jeho nadcházející návštěva Kuby (ve dnech 6.-7. března 2008) přispěje k prohloubení dialogu s kubánskou vládou.


  více »

   

  Komise přijala akční plán na posílení dozoru při sdíleném řízení strukturálních opatření

  Brusel 19. února 2008 – Komise přijala akční plán pro strukturální fondy, který má pomoci uskutečnit doporučení Účetního dvora ke zlepšení dozoru Komise nad řídicími a kontrolními systémy pro strukturální opatření v členských státech. Akční plán se zaměřuje na zlepšení primární kontroly na řídicí úrovni v členských státech: právě tato úroveň může nejvýznamněji přispět ke snížení potenciálního rizika.


  více »

   

  Politika soudržnosti a energetické výzvy: podpora řešení v regionech EU

  Brusel 20. února 2008 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová vysvětlila, jak politika soudržnosti na období 2007–2013 přispěje k rozvoji obnovitelných zdrojů energie a zvýšení energetické účinnosti v regionech EU. Do těchto oblastí bude investováno téměř 9 miliard eur. Komise bude rovněž v roli prostředníka podporovat členské státy při včasném investování do energetiky a prosazovat sdílení znalostí mezi regiony.


  více »

   

  Propojování Evropské unie a Asie: internet ve službách globální vědy

  Brusel 20. února 2008 – Evropská unie poskytne významné investice do evropsko-asijské vědecké spolupráce. Evropská komise přislíbila dalších 12 milionů eur na celoasijskou informační síť Trans-Eurasia (TEIN). V současné době TEIN umožňuje deseti zemím v Asii a Pacifiku užívat širokopásmové internetové připojení, které slouží ke globálnímu propojení výzkumných pracovišť. Nový rozpočet (navýšený o asijský příspěvek ve výši 6 milionů eur) umožní fungování TEINu do roku 2011 s vyšší kapacitou a počtem účastníků.

  více »

   

  Evropský parlament podpořil návrh Komise na posílení vnitřního trhu zboží

  Brusel 21. února 2008 – Europoslanci schválili rozsáhlý balíček opatření, která mají usnadnit fungování vnitřního trhu se zbožím. Tato opatření usnadní zejména malým a středním podnikům prodej produktů a zároveň zvýší ochranu spotřebitelů. Posílí se současné systémy dozoru nad vnitřním trhem a poprvé budou propojeny s kontrolou dovozu. Součástí nových pravidel budou rovněž principy akreditace.


  více »

   

  Výzva k podávání přihlášek na ocenění v soutěži o Evropské křišťálové váhy spravedlnosti

  Brusel 21. února 2008 – Evropská komise společně s Radou Evropy pořádají další ročník soutěže oceňující inovativní přístupy k občanskoprávního soudnictví. Ceny budou vyhlašovány a předávány na podzim v rámci šestého dne evropského občanskoprávního soudnictví.

   


  více »

  Komise navrhuje dalekosáhlá opatření proti podvodům s DPH

  Brusel 22. února 2008 – Evropská komise přijala sdělení, v němž formuluje návrhy na opatření, která by měla potírat podvody s daní z přidané hodnoty. Opatření by se měla týkat zavedení zdanění dodávek uvnitř Společenství a zavedení všeobecného přenesení daňové povinnosti (reverse charge). Obě opatření by potenciálně mohla potlačit fenomén „chybějícího obchodního partnera“, na němž je založena většina podvodů s DPH. Sdělení ovšem nezastírá ani potenciální problémy spojené s oběma opatřeními.


  více »

   

  Kalendář
  28. února - 20. března

  • Zahajovací konference Enterprise Europe Network
   Datum: 28. února 2008
   Místo: Praha
  • Aktuální a perspektivní cíle Evropské unie a význam předsednictví ČR v EU
   Datum: 28. února 2008
   Místo: Praha
  • Informační schůzka pro zájemce o účast v grantovém řízení
   Datum: 29. února a 14. března 2008
   Místo: Praha
  • Seminář: Přístup EU k problematice Kosova
   Datum: 5. března 2008
   Místo: Praha
  • Návštěva slovinského velvyslance
   Datum: 6. března 2008
   Místo: České Budějovice
  • Seminář: Důchodová reforma v zemích EU a v ČR
   Datum: 20. března 2008
   Místo: Praha
  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky