Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (11. – 17. února 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/02/2008

 

Regionální politika – dobře vynaložené peníze * Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k propuštění zastánců lidských práv v Uzbekistánu * Změna klimatu: rychlé přijetí návrhů Evropské komise přispěje k dosažení cílů Kjótského protokolu * Žebříček výsledků pro vnitřní trh: členské státy jsou na správné cestě * Souhrnná zpráva o činnosti EU v roce 2007 * Komise hodnotí konvergenční programy Bulharska, České republiky, Estonska a Lotyšska * Stážisté z Parlamentu se vrací domů * Bleskové odhady: růst HDP ve 4. čtvrtletí 2007

  Kalendář

   

  Regionální politika – dobře vynaložené peníze

  V roce 2007 byla rozdělena rekordní částka na rozvojové projekty. Celkem bylo vynaloženo 41 miliard eur na regionální hospodářský rozvoj v EU. Evropská unie vynakládá více než 35 % svého ročního rozpočtu na celou řadu projektů regionálního rozvoje včetně

  • zabezpečení takových podmínek pro růst, aby se stav infrastruktury a životní úroveň v nejméně rozvinutých státech a regionech EU přiblížily standardům v ostatních zemích EU;
  • podpory konkurenceschopnosti a tvorby pracovních míst;
  • zlepšování přeshraniční a meziregionální spolupráce. více »

   

   

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k propuštění zastánců lidských práv v Uzbekistánu

  Brusel 14. února 2008 – Evropská unie vítá propuštění čtyř zastánců lidských práv v Uzbekistánu, ke kterému došlo ve dnech 2. až 4. února 2008 a zrušení probační doby v případě dvou dalších zastánkyní lidských práv, které byly z vězení propuštěny minulý rok. Představuje to pozitivní krok, pokud jde o prosazování a ochranu lidských práv v Uzbekistánu. Evropská unie nicméně konstatuje, že řada zastánců lidských práv zůstává stále ve vazbě. více »

   

   

  Evropská komise

   

  Změna klimatu: rychlé přijetí návrhů Evropské komise přispěje k dosažení cílů Kjótského protokolu

  Brusel 15. února 2008 – Rada a Parlament může brzkým přijetím nové legislativy týkající se klimatických změn pomoci Evropské unii realizovat cíle Kjótského protokolu na omezení emisí skleníkových plynů, prohlásil komisař Stavros Dimas v předvečer třetího výročí vstupu Kjótského protokolu v platnost. více »

   

  Výkonní umělci již nebudou v hudebním průmyslu chudými příbuznými

  Brusel 14. února 2008 – Komisař Charlie McCreevy oznámil svůj záměr navrhnout prodloužení ochrany práv evropských výkonných umělců z 50 na 95 let. Hlavním záměrem tohoto návrhu je zrovnoprávnění interpretů se skladateli a textaři, kteří mají zaručená práva nejen po celý život, ale i 70 let po smrti. více »


  Konvergence inovační výkonnosti v EU

  Brusel 14. února 2008 – Podle posledního Evropského inovačního zpravodaje i v roce 2007 pokračovala konvergence inovační výkonnosti. Pět členských států EU – Dánsko, Finsko, Německo, Švédsko a Spojené království – si udrželo vysokou výkonnost a vedle USA a Japonska patří na poli inovací ke světové špičce, přičemž velká většina ostatních členských států se k nim přibližuje a tři nové členské státy – Estonsko, Česká republika a Litva – jsou na cestě k dosažení průměru EU v průběhu deseti let. více »

   

  Žebříček výsledků pro vnitřní trh: členské státy jsou na správné cestě

  Brusel 14. února 2008 – Z nejnovější srovnávací tabulky Evropské komise pro oblast vnitřního trhu vyplývá, že v současné době není do vnitrostátního práva provedeno v průměru 1,2 % směrnic o vnitřním trhu, u nichž lhůta pro provedení již uplynula. To znamená, že průměrný deficit je nižší než je průběžný cíl 1,5 %, který stanovily hlavy států v roce 2001. Členské státy jsou rovněž na dobré cestě k dosažení nového 1% cíle do roku 2009, kterého 15 členských států již dosáhlo. více »

   

  Evropský systém správy hranic pro 21. století

  Brusel 13. února 2008 – Komise představila svůj pohled na rozvoj systému správy vnějších hranic EU. Její vize kombinuje konkrétní opatření (agentura FRONTEX a kontroly námořních hranic) a dlouhodobější úvahy o evidenci překračování vnějších hranic občany třetích zemí. Takový přístup zajistí zachování integrity schengenského prostoru, přičemž státní příslušníci třetích zemí budou i nadále moci překračovat vnější hranici co možná nejjednodušeji. více »

   

  Souhrnná zpráva o činnosti EU v roce 2007

  Brusel 13. února 2008 – Komise představila Evropskému parlamentu Souhrnnou zprávu o činnosti Evropské unie v roce 2007. K nejvýznamnějším okamžikům loňského roku patří podpis Lisabonské smlouvy, rozšíření Evropské unie na 27 členů, přijetí společných cílů v boji proti změně klimatu a odpověď na výzvy globalizace. více »

   

  Stavros Dimas udělil cenu Evropského týdne mobility

  Brusel 13. února 2008 – Evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas udělil cenu Evropského týdne mobility za rok 2008 chorvatskému městu Koprivnica. Na dalších místech se umístily Frankfurt nad Mohanem a rumunský Arad. Evropský týden mobility propaguje udržitelnou mobilitu ve městech tím, že povzbuzuje využívání alternativ k tradiční osobní automobilové dopravě. více »

   

  Komise hodnotí konvergenční programy Bulharska, České republiky, Estonska a Lotyšska

  Brusel 13. února 2008 – Cíle bulharské rozpočtové politiky jsou zdravé, ale bude nutné pokračovat v přísné fiskální politice. V Lotyšsku hrozí nesplnění rozpočtových cílů a vzhledem k výrazné hospodářské nerovnováze je ke splnění cílů programu nutná přísná fiskální politika. Snahou estonského programu je udržet během programového období zdravý stav rozpočtu a pokračovat v tvorbě přebytků, lze však očekávat, že makroekonomická nerovnováha se bude zmírňovat jen postupně. Česká republika nadále čelí vysokému riziku, pokud jde o udržitelnost veřejných financí, a Komise ji vyzývá, aby snížila schodek za rok 2008 výrazněji pod 3 % HDP, využila vysokého tempa růstu ke zrychlení rozpočtové reformy a provedla nezbytnou důchodovou reformu a reformu zdravotnictví. více »

   

  Danuta Hübnerová: Rekordní platby v rámci politiky soudržnosti v roce 2007

  Brusel 12. února 2008 – Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová oznámila, že plnění rozpočtu politiky soudržnosti bylo v roce 2007 vynikající. Komisařka podrobně představila rekordní výsledky členských států, kterým v loňském roce mohlo být vyplaceno více než 41 miliard EUR oproti 33 miliardám v roce 2006. Dodala, že nové členské státy se teď v míře využívání prostředků blíží starým členským státům (EU15). více »

   

  Naslouchejme dětem: vědí, jak učinit Internet bezpečnějším!

  Brusel 12. února 2008 – Ve více než 50 zemích světa se slaví Den za bezpečnější internet. Evropská komise za účasti Megleny Kunevové organizuje v Bruselu vůbec první celoevropské fórum mládeže o bezpečnějším internetu. Účelem je posílit dialog mezi dětmi a politickými činiteli v otázkách bezpečnějšího internetu a zvýšit povědomí o nejlepších způsobech ochrany nezletilých na internetu. více »

   

  Občané EU musí být lépe informováni o jednotném evropském čísle tísňového volání 112

  Brusel 11. února 2008 – Pouze 22 % občanů EU dokázalo spontánně říct, že číslo 112 je číslo tísňového volání kdekoli v EU. Nedávný celoevropský průzkum ukázal, že orgány členských států mají v informování občanů co dohánět. Komise proto členské státy vyzvala, aby informovanost o čísle 112 zlepšily. Česká republika podle průzkumu patří k zemím s nejlépe informovaným obyvatelstvem. více »

   

   

  Evropský parlament

   

  Evropský parlament urychlí práci na energetickém a klimatickém balíčku

  15. února 2008 – Na návrh předsedy EP Hanse-Gerta Pötteringa Evropský parlament rozhodl, že požádá Výbor pro životní prostředí a Výbor pro energetiku o urychlení práce k přijetí energetického a klimatického balíčku do konce mandátu, který skončí v červnu 2009. Evropská komise představila tento balíček 23. ledna 2008. více »

   

  Stážisté z Parlamentu se vrací domů

  15. února 2008 – V Evropském parlamentu ukončilo své pětiměsíční stáže 385 mladých lidí. Před návratem domů je přivítal předseda Hans-Gert Pöttering, aby jim popřál mnoho úspěchu v jejich další profesní dráze. Stáže v evropských institucích jsou dobře zavedenou praxí, která mladým lidem slouží jako odrazový můstek ke kariéře v evropských záležitostech. Zájem o stáže je veliký: o 385 míst se ucházelo 4628 zájemců. více »

   

  Princ Charles v Evropském parlamentu

  15. února 2008 – Britský následník trůnu vyzval ve svém projevu před europoslanci ke společnému úsilí v boji proti globálnímu oteplování. Řekl, že dnešní selhání nám budoucí generace neodpustí, a proto je nutné spojit síly jak vládních, tak i podnikatelských a nevládních kruhů. Uvítal nedávné návrhy Evropské komise a řekl, že každý jednotlivec může přispět k odvrácení nejhorších následků klimatických změn. více »

   

   

  Eurostat

   

  Bleskové odhady: růst HDP ve 4. čtvrtletí 2007

  14. února 2008 – V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2007 vzrostl v eurozóně (EA13) hrubý domácí produkt o 0,4 % a v EU27 o 0,5 % v porovnání s předchozím čtvrtletím. Ve třetím čtvrtletí 2007 byl přitom zaznamenán růst HDP o 0,8 % jak v eurozóně, tak v EU 27. více »


  Kalendář
  19. února - 14. března 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky