Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (4. - 10. února 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

14/02/2008

 

Zvolte si podobu nové euromince!* Prevence jako nejdůležitější nástroj v boji proti rakovině * Evropská komise podporuje omezování silniční nákladní dopravy * Rychlejší informace o stavu a vývoji životního prostředí: Nový informační systém EU * Nové kosmetické nařízení posílí bezpečnost produktů a omezí byrokracii * Iniciativa Enterprise Europe Network – evropská podpora podnikání na dosah ruky

  Kalendář

   

  Zvolte si podobu nové euromince!

  Při příležitosti desátého výročí Hospodářské a měnové unie a jednotné měny eura vydají začátkem roku 2009 všechny země eurozóny pamětní oběžnou dvoueurovou minci. O její podobě rozhodnou evropští občané, a to prostřednictvím zvláštní internetové stránky. Hlasování probíhá od 31. ledna do 22. února 2008 a zúčastnit se můžete i vy, stačí, když se zaregistrujete na adrese www.eurodesigncontest.eu a vyberete mezi předloženými návrhy ten, který se vám bude nejvíce líbit. Z těch, kdo hlasovali pro vítězný návrh, navíc bude vylosován výherce, který obdrží soubor euromincí velké sběratelské hodnoty. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 25. února 2008.
  více »

   

  Předsednictví

  Prevence jako nejdůležitější nástroj v boji proti rakovině

  Brdo pri Kranju 7. února 2008 – V rámci dvoudenní konference diskutovali politici i odborníci o možnostech snižování výskytu rakoviny, jejíž četnost v Evropě narůstá navzdory rychle se vyvíjejícím léčebným metodám. Současné statistiky udávají, že nějakou formou rakoviny onemocní v průběhu života plná jedna třetina Evropanů, přičemž současné stárnutí evropské populace bude tuto statistku v následujících letech a dekádách ještě zhoršovat.

  Slovinsko si vybralo rakovinu jako prioritu svého předsednictví ve zdravotnické oblasti, neboť je druhou nejčastější příčinou úmrtí ve vyspělých zemích a má řadu rizikových faktorů společných s kardiovaskulárními chorobami. Slovinské předsednictví usiluje o podporu všestranného přístupu, který by zahrnul prevenci, organizovaný screening a včasnou diagnostiku i optimální léčbu, rehabilitaci a paliativní péči, to vše při současné podpoře investic do výzkumu ve všech zmíněných oblastech.
  více »

   

   

  Evropská komise

  Evropská komise podporuje omezování silniční nákladní dopravy

  Brusel 4. února 2008 – Evropská komise otevřela v rámci programu Marco Polo II výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů v oblasti vytváření a modernizace služeb nákladní dopravy. Cílem je snížení dopravního přetížení na evropských silnicích a zlepšení environmentální výkonnosti systému nákladní dopravy. Finanční podpora Evropské komise má být zaměřena na překonání vysoce rizikové počáteční fáze zavádění nových nebo podstatně modernizovaných služeb, které přesouvají přepravu nákladů ze silnic na moře (formou pobřežní dopravy), železnici a vnitrozemskou lodní dopravu. Vedle konkrétních opatření ke snižování poptávky po silniční dopravě jsou podporovány i inovace a sdílení nových poznatků a zkušeností. Plné znění výzvy s podrobnými informacemi pro uchazeče je zde.
  více »

  Komise chce prodloužit působení Tabákového fondu Společenství pro zvyšování informovanosti o tabáku

  Brusel 4. února 2008 – Evropská komise navrhla dvouleté prodloužení financování Tabákového fondu Společenství, který v rámci reformované politiky trhu s tabákem od roku 2004 financuje informování veřejnosti o škodlivých vlivech tabáku na zdraví. Zatímco postupný přechod od přímých plateb producentům tabáku k „rozpojeným“ platbám, které nejsou vázané na produkci, je naplánován až do roku 2010, financování fondu počítalo s pravidelným příspěvkem ve výši 5 % rozpočtu na dotace na tabák pouze do roku 2007. Vzhledem k tomu, že v současném rozpočtovém období fond podporuje kampaň „HELP – Pro život bez tabáku“, shodla se Komise na prodloužení podpory za stejných podmínek na léta 2008 a 2009.
  více »

   

  Rychlejší informace o stavu a vývoji životního prostředí: Nový informační systém EU

  Brusel 5. února 2008 – Evropská komise oznámila plán na vytvoření Evropského sdíleného systému informací o životním prostředí (SEIS). Jeho cílem je lépe provázat současné shromažďování údajů o vývoji klimatu, stavu znečištění vzduchu a vod nebo způsobu využívání půdy za použití moderních nástrojů, jako jsou internet a satelitní technologie. Nový systém by měl zrychlit a zkvalitnit zpracování sledovaných údajů i jejich zpřístupňování. Podrobný plán realizace SEIS bude zveřejněn v průběhu roku 2008 a jeho myšlenka je založena na principu integrovaných informačních systémů, které se v současné době prosazují v nejrůznějších odvětvích ekonomiky i státní správy. Již nyní funguje např. Evropský systém informací o vodě (WISE) a Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí (EIONET). Program SEIS bude financován z národních a regionálních rozpoštů a doplňkově také z rámcových programů pro výzkum, finančního nástroje LIFE, Programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a ze strukturálních fondů.
  více »

  Oblast svobody, bezpečnosti a spravedlnosti posílí Fórum spravedlnosti
  Brusel 5. února 2008 – Franco Frattini, místopředseda Evropské komise odpovědný za oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti zveřejnil plány na vytvoření Fóra spravedlnosti – jedinečné a svým konceptem zcela nové multidisciplinární platformy, na jejíž půdě se budou setkávat odborníci, kteří se v každodenní praxi zabývají problematikou evropského práva a soudnictví. Fórum by mělo začít fungovat od 15. května a mělo by sdružovat soudce soudů různých úrovní, občanské i trestní právníky, žalobce a další odborníky zapojené do soudní praxe v jednotlivých členských státech EU. Do práce fóra se zapojí i další relevantní strany, jako jsou zástupci akademické obce nebo NNO pracujících v oblasti spravedlnosti. Jednotliví členové přitom nebudou zastupovat své státy, jejich posláním bude zprostředkovávat praktické zkušenosti z dané oblasti.
  více »

  Nové kosmetické nařízení posílí bezpečnost produktů a omezí byrokracii

  Brusel 5. února 2008 – Evropská komise navrhla zjednodušení evropské legislativní úpravy v oblasti kosmetických přípravků. Výsledkem je, že 27 zákonů, které musely být transponovány do národních právních systémů (a představovaly 3500 stran textů), bude nahrazeno jediným přímo účinným nařízením. Nově navržená úprava by vedle zjednodušení měla zajistit i větší bezpečnost produktů při nižších nákladech pro výrobce. Týká se to například požadavků na hodnocení bezpečnosti výrobků, u nichž byla zpřehledněna a zjednodušena notifikační pravidla. Jen tato úprava by měla snížit administrativní náklady na zavedení nového produktu o 50 %. Změny se ale nedotknou postupného zákazu testování kosmetiky na zvířatech, který je naplánován na období 2009-2013.
  více »

   

  Iniciativa Enterprise Europe Network – evropská podpora podnikání na dosah ruky

  Brusel 7. února 2008 – Místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podnikání Günter Verheugen slavnostně zahájil činnost sítě Enterprise Europe Network, jejímž úkolem je poskytování poradenství a služeb podnikům všech velikostí a bez ohledu na to, zda se zabývají výrobou nebo poskytováním služeb. Podnikům je k dispozici více než 500 kontaktních míst a téměř 4000 zkušených pracovníků. Síť se primárně orientuje na malé a střední podniky a tvoří ji výzkumné ústavy, vysoké školy, technologická centra a agentury podporující inovace a podnikání, zejména formou hledání odpovídajících obchodních partnerů. Enterprise Europe Network je postavena zejména na síti Euro Info Center a Inovačních center a jejím smyslem je propojit všechny dosavadní služby a zdroje tak, aby je bylo možné v maximální míře využívat z každého kontaktního bodu.
  více »

   

  Kalendář
  14. - 24. února 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky