Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (28. ledna – 3. února 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

06/02/2008

Evropská komise posílá České republice odůvodněné stanovisko ohledně jejího přistoupení k dohodě o zárukách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii* Zdanění dividend vyplácených do zahraničí: Komise podniká opatření proti Německu, Estonsku a České republice* Podpora „osobního adoptovaného jazyka“ posiluje mnohojazyčnost a mezikulturní dialog* Komise předvolává Českou republiku, Polsko a Španělsko před Evropský soudní dvůr pro neprovedení směrnice o trzích finančních nástrojů* Komise zavádí nový systém spotřebitelských průzkumů* Komise vyzývá členské státy k provedení právních předpisů EU* Komise povolila ČR státní podporu obnovy železničních kolejových vozidel* Návrh Komise na přepracování pravidel EU pro označování potravin* Národní zpráva Eurobarometr 68.1* Parlament přijal směrnici o liberalizaci poštovních služeb v EU* Rada a Komise s poslanci EP o umístění protiraketových základen v EU* Prosinec 2007 – nezaměstnanost v eurozóně 7,2 %

 

  kalendář

  Rada

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k zatčení Rijáda Sajífa a k zadržování dalších aktivistů Damašské deklarace

  1. února 2008 – Evropská unie připomíná prohlášení předsednictví ze dne 27. září 2007 a prohlášení předsednictví jménem Evropské unie ze dne 31. prosince 2007 a odsuzuje zatčení Rijáda Sajífa, významného představitele demokratické opozice a bývalého poslance syrského parlamentu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví o Komorách vydané jménem Evropské unie

  28. ledna 2008 – EU připomíná svou podporu úsilí Africké unie a podporu zachování celistvosti a jednoty Komorského svazu na základě dohod z Fomboni (2001) a z Moroni (2003). EU vyjadřuje hluboké znepokojení v souvislosti s obviněními z porušování lidských práv na ostrově Anjouan a vyjadřuje podporu činnosti Africké unie ve prospěch mírového řešení krize a uspořádání nových voleb na ostrově Anjouan.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie týkající se rozsudků smrti v Íránu

  28. ledna 2008 – Evropská unie je hluboce znepokojena zprávami o popravách, jimiž jsou bezprostředně ohroženi Ali Mahin Torabi, Saeed Jazee, Amir Amrolahi, Rahim Ahmadi, Mohammadreza Haddadi, Behnood a Ali (uveden pouze křestním jménem), odsouzení k smrti za zločiny, které spáchali jako nezletilí.
  více »

   

   

  Evropská komise

   

  Evropská komise posílá České republice odůvodněné stanovisko ohledně jejího přistoupení k dohodě o zárukách s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii

  Brusel 31. ledna 2008 – Evropská komise se rozhodla poslat České republice odůvodněné stanovisko, protože Česká republika dosud nepřistoupila k dohodě mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii, jeho členskými státy, které nevlastní jaderné zbraně, a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii týkající se Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
  více »

   

  Zdanění dividend vyplácených do zahraničí: Komise podniká opatření proti Německu, Estonsku a České republice

  Brusel 31. ledna 2008 – Evropská komise zaslala formou úředního oznámení (první krok řízení pro nesplnění povinnosti podle článku 226 Smlouvy o ES) Německu a Estonsku žádost o informace o pravidlech těchto států, podle nichž lze výplaty dividend (a v případě Německa i úroků) zahraničním penzijním fondům zdaňovat více, než výplaty dividend (a úroků) tuzemským penzijním fondům.
  více »

   

  Podpora „osobního adoptovaného jazyka“ posiluje mnohojazyčnost a mezikulturní dialog

  Brusel 31. ledna 2008 – Skupina intelektuálů vytvořená s cílem poskytovat Komisi poradenství v otázkách přínosu mnohojazyčnosti pro mezikulturní dialog předložila komisaři Orbanovi zprávu s názvem „A rewarding challenge“ (Prospěšná výzva).
  více »


   

  Vnitřní trh: Komise předvolává Českou republiku, Polsko a Španělsko před Evropský soudní dvůr pro neprovedení směrnice o trzích finančních nástrojů

  Brusel 31. ledna 2008 – Evropská komise rozhodla, že předvolá Českou republiku a Polsko před Evropský soudní dvůr z důvodu neprovedení směrnice o trzích finančních nástrojů (2004/39/ES), známou jako „MiFID“, a Českou republiku, Polsko a Španělsko kvůli neprovedení prováděcí směrnice (2006/73/ES). Lhůta pro provedení těchto směrnic uplynula 31. ledna 2007.
  více »

   

  Spotřebitelé: Komise zavádí nový systém spotřebitelských průzkumů

  Brusel 31. ledna 2008 – Komisařka Meglena Kunevová oznámila zavedení nového postupu spotřebitelského sledování trhu („Consumer Market Watch“). Nový postup spočívá v komplexním prověřování maloobchodních trhů a mimo jiné slouží ke srovnání spotřebitelského prostředí v jednotlivých členských státech.
  více »

   

  Vnitřní trh: Komise vyzývá členské státy k provedení právních předpisů EU

  Brusel 31. ledna 2008 – Evropská komise přijala opatření, kterými má být zajištěno provedení směrnic o kapitálových požadavcích v Maďarsku a Španělsku a páté směrnice o pojištění motorových vozidel (2005/14/ES) v Belgii, České republice, Řecku, Irsku a na Maltě.
  více »

   

  Komise podniká kroky k odstranění nedostatků v pravidlech týkajících se rovného zacházení v zaměstnání

  Brusel 31. ledna 2008 – Komise zaslala 11 členským státům odůvodněná stanoviska týkající se provedení pravidel zakazujících diskriminaci v zaměstnání a povolání z důvodu vyznání, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace. Pokud dotčené země – Česká republika, Estonsko, Irsko, Řecko, Francie, Itálie, Maďarsko, Malta, Nizozemsko, Finsko a Švédsko – do dvou měsíců patřičně nezareagují, Komise může věc předložit Evropskému soudnímu dvoru.
  více »

   

  Leonardo da Vinci rozšiřuje znalosti, posiluje sebedůvěru a zvyšuje šance nalézt zaměstnání

  Brusel 31. ledna 2008 – Podle studie objednané Evropskou komisí má účast na projektech financovaných programem pro odborné vzdělávání a přípravu Leonardo Da Vinci významné sociální přínosy. Studie dokazuje, že mezinárodní mobilita tohoto druhu výrazně stimuluje osobní, jazykový, sociální a profesionální rozvoj účastníků.
  více »

   

  Komise povolila ČR státní podporu obnovy železničních kolejových vozidel

  Brusel 30. ledna 2008 – Evropská komise rozhodla, že nevznese námitky proti státní podpoře v oblasti železniční dopravy navržené Českou republikou. Toto opatření přispěje k rozvoji železniční dopravy a je slučitelné s řádným fungováním společného trhu.
  více »


   

  Návrh Komise na přepracování pravidel EU pro označování potravin

  Brusel 30. ledna 2008 – Evropská komise přijala návrh, jehož cílem je zpřehlednit údaje na etiketách potravin a přiblížit je potřebám spotřebitelů. Podle navrhovaného nařízení by se na na přední straně obalu měly objevit hlavní nutriční údaje potravin. Nařízení stanovuje také požadavky na způsob zobrazení povinných údajů a rozšiřuje požadavky na označování alergenů.
  více »

   

  Města užívající udržitelnou energii jsou v čele boje proti změně klimatu: Evropská komise zahajuje činnost Paktu primátorů

  Brusel 29. ledna 2008 – Evropská komise zahájila činnost Paktu primátorů, zatím nejambicióznější iniciativy v boji proti globálnímu oteplování. Zahájení předcházely konzultace s velkým počtem evropských měst. Pakt spočívá v závazku členských měst překročit cíle EU ve snižování emisí CO2. Předběžnou podporu paktu vyjádřilo již téměř 100 evropských měst včetně 15 hlavních měst.
  více »

   

  Začínající překladatelé se chystají do Bruselu

  Brusel 29. ledna 2008 – 27 vítězů soutěže „Juvenes Translatores“ (mladí překladatelé) pojede v březnu na třídenní návštěvu Bruselu, kde obdrží diplom z rukou komisaře pro mnohojazyčnost Leonarda Orbana. Jména 17letých studentů ze všech členských států byla spolu s vítěznými překlady zveřejněna na internetových stránkách soutěže.
  více »

   

  Národní zpráva Eurobarometr 68.1

  Praha 28. ledna 2008 – Zastoupení Evropské komise v ČR zveřejnilo národní zprávu Eurobarometr 68.1. Sběr dat probíhal v období od 22. září do 3. listopadu 2007 ve 27 členských zemích EU, 3 kandidátských zemích a v oblastech Kyperské republiky, které nejsou pod vládní kontrolou. V České republice průzkum probíhal od 24. září do 15. října 2007 mezi 1 106 respondenty.
  více »

   

  Česká republika: Operační program Rybářství 2007–2013 spolufinancovaný Evropským rybářským fondem

  Brusel 28. ledna 2008 – Evropská komise nedávno schválila operační program pro české rybářství na období 2007–2013. Celkové způsobilé veřejné výdaje v rámci tohoto programu činí 36 142 234 eur, přičemž EU přispěje prostřednictvím Evropského rybářského fondu částkou 27 106 675 eur. Celková částka bude rozdělena mezi tzv. regiony konvergence v ČR, k nimž patří všechny regiony s výjimkou hlavního města Prahy.
  více »

   

  Evropský parlament

   

  Evropský parlament vyzývá k přijetí opatření k boji proti diskriminaci Romů

  31. ledna 2008 – Poslanci v usnesení ke strategii pro romskou menšinu, které přijali poměrem hlasů 510:36:67, žádají Českou republiku, aby zrušila vepříny, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora v Letech, a aby zde postavila pomník. Parlament se domnívá, že romské komunity v Evropě jsou často vystavovány diskriminaci a varují před dalším šířením protiromského smýšlení.
  více »

   

  Parlament přijal směrnici o liberalizaci poštovních služeb v EU

  31. ledna 2008 – Evropský parlament přijal v druhém čtení návrh směrnice, která bude znamenat otevření trhu s poštovními službami v celé EU. Podle přijatého textu ztratí národní provozovatelé monopol na poštovní zásilky do 50 gramů 31. prosince 2010, přičemž nové členské státy, Řecko a Lucembursko mohou využít dvouletého odkladu.
  více »

   

  Rada a Komise s poslanci EP o umístění protiraketových základen v EU

  31. ledna 2008 – Poslanci EP vyslechli prohlášení Rady a Komise o návrzích USA na výstavbu protiraketového radaru a vojenské základny v České republice a v Polsku. Zástupci Rady i Komise se shodli na tom, že tato otázka spadá do kompetence členských států. Komisařka Benita FERREROVÁ-WALDNEROVÁ však zdůraznila, že interakce mezi EU, USA a Ruskem budou mít širší implikace pro další vzájemné vztahy.
  více »

   

  Veřejné slyšení: klimatické změny a zásoby vody na planetě

  29. ledna 2008 – Tající ledovce, prudké deště a nedostatek vody. To je jen krátký výčet aktuálních problémů souvisejících s vodou, které se čím dál častěji vyskytují na naší planetě. Podle španělské konzervativní poslankyně Cristiny Gutiérrez-Cortines je voda "nejdůležitějším prvkem v klimatických změnách." Zorganizovala proto slyšení na toto téma, na které pozvala řadu odborníků z celého světa.
  více »

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Soudní dvůr se vyjadřuje k ochraně práv duševního vlastnictví v informační společnosti

  29. ledna 2008 – Španělské neziskové sdružení výrobců a vydavatelů hudebních a audiovizuálních děl Promusicae podalo u španělských soudů návrh, aby bylo společnosti Telefónica uloženo odhalit totožnost určitých osob, jimž tato společnost poskytuje připojení k internetu a které zpřístupňují díla, na jejichž užití Promusicae vlastní práva. Španělský soud proto klade Soudnímu dvoru otázku, zda právo Společenství ukládá členským státům, aby za účelem zajištění ochrany autorského práva stanovily povinnost sdělit osobní údaje.
  více »

   

  Evropský účetní dvůr

   

  Slavnostní přísaha tří nových členů Evropského účetního dvora

  28. ledna 2008 – Rada Evropské unie jmenovala rozhodnutím z 10. prosince 2007 Davida BOSTOCKA, Michela CRETINA, Maartena B. ENGWIRDU, Henriho GRETHENA, Haralda NOACKA, Ioannise SARMASE a Huberta WEBERA členy Evropského účetního dvora na šestileté funkční období. Michel CRETIN, Henri GRETHEN a Harald NOACK složili 28. ledna 2008 na zasedání Soudního dvora slavnostní přísahu.
  více »

   

  Eurostat

   

  Prosinec 2007 – nezaměstnanost v eurozóně 7,2 %

  31. ledna 2008 – Podle zjištění Eurostatu v prosinci 2007 dosáhla sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně 7,2 % a zůstala tak na listopadové úrovni. V prosinci 2006 přitom činila 7,8 %. V EU27 nezaměstnanost v prosinci 2007 poklesla na 6,8 % z listopadových 6,9 %, přičemž v prosinci 2006 zaznamenala hodnotu 7,6 %. 
  více »

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky