Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (21. – 27. ledna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

30/01/2008

Evropský týden udržitelné energie 2008 * Ministři zemědělství se dohodli na principech cross-compliance * Posílení růstu a vytváření pracovních příležitostí plněním závazků v oblasti klimatických změn * Pracuje více žen, ale potřebovaly by také „lepší“ práci * Comenius, program EU pro školy, pomáhá při výuce cizích jazyků a přispívá ke vzájemnému respektování různých kultur * Bezpečnost na prvním místě: Komise navrhuje nová přísná pravidla pro hračky * 20 20 20 do roku 2020: šance pro zelenou Evropu

  Kalendář

   

  Evropský týden udržitelné energie 2008

  Vzhledem k závažnosti otázek energetické budoucnosti a změny klimatu se Evropská unie rozhodla věnovat každý rok jeden týden tématu udržitelné energie. Tématem druhého ročníku Evropského týdne udržitelné energie je energetická budoucnost EU.

  Iniciativa, jejíž první ročník se setkal s velkým úspěchem, se letos uskuteční od 28. ledna do 1. února za účasti evropských institucí, občanské společnosti a příslušných hospodářských subjektů. Účastníci tak budou mít příležitost v návaznosti na nedávnou konferenci na Bali zhodnotit uplynulých dvanáct měsíců a diskutovat o nejnovějším politickém vývoji, a to zejména v souvislosti s přijetím nového souboru právních předpisů týkajících se energetiky a změny klimatu.

  Týden udržitelné energie ovšem zahrnuje též okolo 80 akcí pořádaných v osmi různých zemích, díky čemuž představuje jedinečný prostor k reflexi a výměně názorů mezi nejdůležitějšími subjekty v oboru. K nejvýznamnějším akcím jistě patří oficiální zahájení tzv. „paktu starostů“, v jehož rámci se okolo stovky evropských měst, včetně 15 hlavních měst, zavázalo překročit evropský cíl 20 % snížení emisí skleníkových plynů, a udělování cen za podporu udržitelné energie. Cílem těchto cen je seznámit veřejnost se špičkovými programy, akcemi a projekty v oblasti udržitelné energie.
  více »

   

  Rada

  Ministři zemědělství se dohodli na principech cross-compliance

  Brusel 21. ledna 2008 – Na prvním zasedání Rady EU pod slovinským předsednictvím došlo k politické dohodě o změnách principů cross-compliance, které představují jeden ze základních kamenů reformované zemědělské politiky. Principy cross-compliance („křížová shoda“) předpokládají soulad environmentálních podmínek a zemědělské dotační politiky. Výsledkem má podpora takového zemědělství, které je v souladu s ochranou životního prostředí a zdravím lidí, zvířat a rostlin. Dohoda se týká zjednodušení administrativních pravidel, která by měla být vytvořena v průběhu letošního roku, k praktické aplikaci pravidel cross-compliance má dojít postupně v letech 2009 a 2011, v Bulharsku a Rumunsku v letech 2012 a 2013.
  více »

   

   

  Evropská komise

  Posílení růstu a vytváření pracovních příležitostí plněním závazků v oblasti klimatických změn

  Brusel 23. ledna 2008 – Evropská komise schválila rozsáhlý balíček návrhů, s jejichž pomocí budou realizovány závazky Evropské rady v rámci boje proti klimatickým změnám a na podporu obnovitelné energie. Z těchto návrhů je zřejmé, že cíle dohodnuté v loňském roce jsou technicky a ekonomicky proveditelné a představují jedinečnou podnikatelskou příležitost pro tisíce evropských společností. Na základě těchto opatření se v každé zemi výrazně zvýší využívání obnovitelné energie, přičemž tyto cíle budou pro vlády jednotlivých zemí právně závazné.
  více »

   

  Debate Europe! Evropští komisaři se účastní nového diskuzního fóra on-line o budoucnosti Evropy

  Brusel 25. ledna 2008 – Dne 29. ledna 2008 se Margot Wallströmová, místopředsedkyně Komise, dva její členové Stavros Dimas (komisař pro životní prostředí) a Andris Piebalgs (komisař pro energetiku) a další pracovníci zapoly do diskuzí on-line s evropskými občany. „Tímto fórem chceme pokračovat v diskuzi s evropskými občany, kterou jsme zahájili již v rámci Plánu D," uvedla Margot Wallströmová. Fórum „Debate Europe“ bylo původně součástí Plánu D Evropské komise. Nová podoba fóra „Debate Europe“ bude uživatelsky přátelštější a prozatím se zaměří na tři hlavní témata: Budoucnost Evropy, Energie a změna klimatu a Mezikulturní dialog. K dispozici bude rovněž rubrika „Různé“, určená pro rozhovory o jakýchkoli dalších otázkách souvisejících s EU.
  více »

   

  Pracuje více žen, ale potřebovaly by také „lepší“ práci

  Brusel 23. ledna 2008 – Ženy mají i nadále zásluhu na růstu zaměstnanosti v Evropě, ale stále zůstávají na trhu práce v porovnání s muži znevýhodněny. Potvrzuje to i zpráva, kterou dnes zveřejnila Evropská komise. Ačkoli jsou ženy v průměru vzdělanější, jsou stále méně zaměstnané a hůř placené než muži. Zprávou o rovnosti mezi ženami a muži se bude zabývat summit Evropské rady ve dnech 8.– 9. března.


  více »

   

  Comenius, program EU pro školy, pomáhá při výuce cizích jazyků a přispívá ke vzájemnému respektování různých kultur

  Brusel 24. ledna 2008 – Účast na partnerství škol v rámci programu EU Comenius poskytuje žákům, učitelům a školám zřetelné výhody. To je hlavním závěrem nedávno zveřejněného výzkumu o vlivu evropského partnerství škol na základě Comenia. Partnerství škol má žákům pomáhat při výuce, zkvalitňovat prostředí škol, motivovat žáky i učitele ke studiu cizích jazyků a prohlubovat porozumění a respekt k odlišným kulturám.


  více »

   

  Bezpečnost na prvním místě: Komise navrhuje nová přísná pravidla pro hračky

  Brusel 25. ledna 2008 – Evropská komise dnes předložila opatření ke zlepšení bezpečnosti hraček v Evropě. Cílem je posílit pravidla EU, zejména ta, která souvisejí s užíváním chemických látek obsažených v hračkách. Návrh má nahradit a modernizovat 20 let starou směrnici o hračkách 88/378/EHS ze 3. května 1988. Revize si klade trojí cíl: zaprvé a především stanovit nové a přísnější požadavky na eliminaci nedávno objevených rizik, zadruhé posílit odpovědnost výrobců a dovozců hraček za jejich marketing a konečně rozšířit povinnosti státního dohledu v jednotlivých členských státech.

  více »

   

  Evropský parlament

   

  20 20 20 do roku 2020: šance pro zelenou Evropu

  Brusel 23. ledna 2008 – Poslanci na dnešním mimořádném plenárním zasedání v Bruselu vyslechli předsedu EK José Manuela Barrosa, který jim představil nový návrh legislativního balíčku zaměřeného na boj proti klimatickým změnám a na zlepšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie. Balíček stanoví závazné cíle v této oblasti, na nichž se dohodla Evropská rada v březnu minulého roku. Parlament bude o návrhu rozhodovat v průběhu letošního roku v postupu spolurozhodování. Jedná se o soubor opatření, která si kladou za cíl do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů o 20 % oproti úrovni z roku 1990, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energií v celkové spotřebě v EU na 20 % a zvýšit energetickou účinnost v Evropě o 20 %.
  více »

  Kalendář
  31. ledna - 4. února 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky