Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (14. – 20. ledna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/01/2008

Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k uzavření regionálních poboček Britské rady v Ruské federaci * Prohlášení Franca Frattiniho k zahájení dialogu o bezvízovém styku se Srbskem * Životní prostředí: devadesát procent Evropanů považuje ztrátu biodiverzity za problém * Komise zahájila formální vyšetřovací řízení o stížnostech na nedovolenou státní podporu některým českým autobusovým dopravcům * Přechod na euro na Kypru a na Maltě je téměř dokončen * Parlament pojmenoval své budovy po významných Evropanech * Eurozóna zaznamenala přebytek zahraničního obchodu ve výši 2,6 mld. eur, EU-27 schodek 16,8 mld. eur * Roční míra inflace zůstává stabilní na 3,1 %

  Kalendář

   

  Nová kuchyně pro Evropu?

  Do evropských obchodů a kuchyní míří inovativní složky potravin, takže se můžeme těšit na nové kulinářské zážitky.

  Nejnovější návrh Komise, jehož cílem je podpořit inovace v potravinářství, se zaměřuje na složky vyráběné novými metodami a na potraviny, jejichž konzumace nemá v Evropě tradici. Podle komisaře pro zdraví Markose Kyprianoua tento krok „přinese evropským spotřebitelům nejnovější nabídku potravin a evropskému potravinářství zajistí příznivé podmínky“. Nové potraviny jsou již v právních předpisech EU zahrnuty, návrh však přináší účinnější a praktičtější soubor pravidel. Vychází ze zkušeností získaných při aplikaci stávajících předpisů a zohledňuje nejnovější technologický vývoj a vědecké poznatky.
  více »

   

  Rada

   

  Prohlášení předsednictví jménem Evropské unie k uzavření regionálních poboček Britské rady v Ruské federaci

  Brusel 18. ledna 2008 – EU je velmi znepokojena skutečností, že Rusko i nadále požaduje uzavření regionálních poboček Britské rady v Petrohradu a Jekatěrinburgu, a připomíná své prohlášení k této situaci ze dne 21. prosince 2007. EU vyslovuje hluboké politování především nad obtěžováním zaměstnanců Britské rady i nad správními a jinými opatřeními, jež oznámily ruské orgány. Tyto kroky jsou v rozporu s duchem kulturní spolupráce, na níž se Rusko dohodlo na prvním zasedání Stálé rady partnerství EU-Rusko ve složení pro kulturu konaném dne 25. října 2007 v Lisabonu.
  více »

   

  Prohlášení předsednictví ohledně zprostředkovatelského úsilí Africké unie v Keni

  Brusel 14. ledna 2008 – EU připomíná své prohlášení ze dne 8. ledna 2008 a vyjadřuje uznání prezidentovi Johnu Kufuorovi, předsedovi Africké unie (AU), za jeho úsilí o vyřešení vážné krize, která v zemi vznikla po nedávných prezidentských volbách. EU naléhavě vyzývá všechny strany, aby na toto úsilí navázaly a aby se společně pod záštitou AU snažily o nalezení trvalého politického řešení této krize. EU situaci v Keni sleduje velmi pozorně a s velkým znepokojením.
  více »

   

   

  Evropská komise

   

  Prohlášení Franca Frattiniho k zahájení dialogu o bezvízovém styku se Srbskem

  Brusel 18. ledna 2008 – Místopředseda Evropské komise Franco Frattini oznámil, že Komise zahajuje dialog se Srbskem o bezvízovém styku, který by srbským občanům zjednodušil cestování po Evropě. První jednání o technických otázkách se bude konat 30. ledna v Bělehradě.
  více »

   

  Životní prostředí: devadesát procent Evropanů považuje ztrátu biodiverzity za problém

  Brusel 18. ledna 2008 – Podle průzkumu Eurobarometru drtivá většina Evropanů pokládá ztrátu biodiverzity za vážný problém. Podle tohoto průzkumu leží Evropanům na srdci především zánik živočišných a rostlinných druhů a úbytek přirozeného prostředí a ekosystémů. Největší znepokojení bylo zaznamenáno v Řecku, Portugalsku a Rumunsku. Průzkum také odhalil, že Evropanům činí větší starosti ztráta biodiverzity spíše v globálním měřítku než v jejich vlastní zemi.
  více »

   

  Evropská komise usnadňuje překlad podporovaný počítačem a zvyšuje jeho dostupnost

  17. ledna 2008 – Evropská komise činí další krok na cestě k mnohojazyčnosti, která je základem „jednoty v rozmanitosti“ Evropské unie. Komise vlastní databázi, jež obsahuje zhruba milion vět velmi kvalitních překladů do 22 úředních jazyků EU (ze stávajících 23). Jedná se o nejrozsáhlejší databázi s takovým množstvím jazyků, včetně jazyků nových členských států.
  více »

   

  EU a Ukrajina se dohodly na podmínkách přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci

  Brusel 17. ledna 2008 – Evropská unie a Ukrajina vyřešily zbývající otázky v diskuzi o přistoupení Ukrajiny ke Světové obchodní organizaci (WTO). Komisař pro zahraniční obchod Peter Mendelson a místopředseda ukrajinské vlády Hryhory Nemyrya se na jednání v Londýně shodli na konečných podmínkách dohody, která otevírá cestu ke schválení přistoupení členy Světové obchodní organizace.
  více »

   

  Komise zahájila formální vyšetřovací řízení o stížnostech na nedovolenou státní podporu některým českým autobusovým dopravcům

  Brusel 15. ledna 2008 – Evropská komise zahájila vyšetřovací řízení v souvislosti se stížností, podle níž smlouvy o veřejné službě k zajištění autobusové dopravy na Znojemsku v Jihomoravském kraji zahrnují státní podporu. Komise nejprve dá zúčastněným stranám možnost se k dané věci vyjádřit a poté bude moci rozhodnout, zda je podpora slučitelná s pravidly Smlouvy.
  více »

   

  Školy si mohou objednávat evropský školní diář

  Brusel 15. ledna 2008 – Komisařka pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva představila evropský školní diář 2008. Tato základní příručka určená studentům bude vydána v nákladu více než 2,7 milionu výtisků ve všech jazycích EU. Diář je zaměřen na Evropskou unii, ale i na takové otázky, jako jsou dluhy, potraviny, podvody, elektronický obchod, úvěry, udržitelná spotřeba, změna klimatu, životní prostředí a nebezpečí spojená s používáním internetu.
  více »

   

  Přechod na euro na Kypru a na Maltě je téměř dokončen

  Brusel 14. ledna 2008 – Aktivní fáze zavádění eura je na Kypru i na Maltě téměř u konce. Díky intenzívní a systematické přípravě a aktivní až nadšené účasti občanů bylo euro rychle a hladce zavedeno do života kyperských a maltských obyvatel, z jejichž peněženek již původní měna téměř vymizela. Na základě zkušeností z let 2002, 2007 a 2008 Komise přijala doporučení k organizaci budoucích přechodů na euro.
  více »

   

   

  Evropský parlament

   

  Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku

  Ve dnech 14.–17. ledna proběhlo ve Štrasburku letošní první plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci u příležitosti Evropského roku mezikulturního dialogu přivítali syrského duchovního vůdce Ahmeda Badra El Dina El Hassúna, zabývali se směrnicí o spotřebitelském úvěru, vyslechli projev slovinského předsedy vlády Janeze Janši, podpořili společné zásady pro výběr letištních poplatků, přijali zprávu o rámci právní úpravy pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu (CARS 21) a podpořili evropskou strategii pro práva dětí.  Dále přijali usnesení vyzývající k uspořádání nových prezidentských voleb v Keni,  projednali zprávu o strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2007–2012 a přijali zprávu o úloze žen v průmyslu. V usnesení ze 17. ledna Parlament kritizuje zatčení čínského aktivisty v boji za lidská práva Chu Ťia a požaduje jeho okamžité propuštění a vyzývá egyptskou vládu ke zlepšení demokracie a lidských práv.
  více »

   

  Parlament pojmenoval své budovy po významných Evropanech

  Brusel 15. ledna 2008 – Evropský parlament se rozhodl pojmenovat své budovy v Bruselu po Willy Brandtovi a Józsefovi Antallovi. Most, který spojuje tyto budovy se zbytkem Parlamentu, ponese jméno Konrada Adenauera a místnost pro tiskové konference v Bruselu se bude od nynějška jmenovat Sál Anny Politkovské.
  více »

   

   

  Evropský soudní dvůr

   

  Nový člen Soudního dvora Evropských společenství

  14. ledna 2007 – Rozhodnutím zástupců vlád členských států Evropských společenství ze dne 3. prosince 2007 byl pan Jean-Jacques Kasel na období do 6. října 2009 jmenován soudcem Soudního dvora Evropských společenství. Jean-Jacques Kasel nahrazuje Romaina Schintgena, který zastával svoji funkci soudce Soudu prvního stupně od 25. září 1989 do 11. července 1996 a funkci soudce Soudního dvora od 12. července 1996.
  více »

   

   

  Eurostat

   

  Eurozóna zaznamenala přebytek zahraničního obchodu ve výši 2,6 mld. eur, EU-27 schodek 16,8 mld. eur

  17. ledna 2008 - První odhady bilance zahraničního obchodu eurozóny v listopadu 2007 hovoří o přebytku ve výši 2,6 mld. eur, zatímco v listopadu 2006 přebytek dosáhl 5,2 mld. eur. Zahraniční obchod EU-27 zaznamenal podle prvních odhadů v listopadu 2007 schodek 16,8 mld. eur, když v listopadu 2006 schodek činil 12,4 mld. eur.
  více »

   

  Roční míra inflace zůstává stabilní na 3,1 %

  16. ledna 2008 – V prosinci 2008 činila roční míra inflace 3,1 % a oproti listopadu 2007 zůstala nezměněna. O rok dříve měla roční míra inflace hodnotu 1,9 %. Měsíční inflace dosáhla v prosinci 2007 0,4 %. V EU-27 dosáhla v prosinci 2007 roční míra inflace 3,2 %, zatímco v listopadu 2007 3,1 %. Měsíční míra inflace v EU-27 činila 0,4 %.
  více »

   

   

  Kalendář
  23. – 31. ledna 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky