Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (7. - 13. ledna 2008)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

18/01/2008

Evropská komise a Evropská investiční banka zavádějí nový nástroj financování evropské dopravní sítě * Iniciativa na podporu progresivních trhů se soustřeďuje na inovace * Komise navrhuje opatření pro posílení přeshraničního investování prostřednictvím fondů rizikového kapitálu * Pohoda zvířat: Zpráva komise potvrzuje potenciální přínosy zákazu konvenčních bateriových klecí pro nosnice * Nezaměstnanost v eurozóně zůstává na 7,2 %

  Kalendář

   

  Na sever za kulturou!  12. ledna proběhl souběžně v britském Liverpoolu a norském Stavangeru slavnostní program, kterým se tato dvě města stala letošními hlavními městy evropské kultury. Po Lucemburku a rumunském Sibiu se tak těžiště kulturního dění letos stěhuje více na sever.

  Ambiciózní program, který pod názvem „Otevřený přístav“ nabídne Stavanger, zahrnuje architekturu, literaturu, hudbu a výtvarné umění a představuje díla domácích i zahraničních umělců z těchto oborů. Program se zaměřuje na otevřenost a svobodu projevu. Více vit

  V Liverpoolu se uskuteční asi 350 akcí, které budou většinou zdarma a jejichž tématy bude umění, architektura, tanec, film, gastronomie a divadlo. Město očekává milion návštěvníků ze šedesáti zemí světa.

  Evropská hlavní města kultury se vyhlašují již od roku 1985. Prvotní myšlenka pochází od řecké zpěvačky a ministryně kultury Meliny Mercouriové, která byla toho názoru, že hybnou silou rozvoje měst je vedle finančních prostředků a hospodářských odvětví také umění. Evropská hlavní města kultury jsou nejúspěšnější evropskou iniciativou. Nejenže vybraná města přilákají více turistů, ale investice do kultury, které v rámci tohoto roku učinila, slouží jejich obyvatelům i v dlouhodobém horizontu, což je jeden z nějvětších přínosů tohoto projektu.
  více »

   

  Předsednictví

   

  Předseda slovinské vlády Janez Janša se sešel ze zástupci Evropské komise

  Lublaň 8. ledna 2007 – Předseda slovinské vlády Janez Janša přivítal ve slovinském Brdu pri Kranju zástupce Evropské komise, aby tak oficiálně zahájil spolupráci slovinského předsednictví Rady EU a Evropské komise. Setkání se zabývalo především představení priorit slovinského předsednictví a hlavním úkolům, které čekají Evropskou unii v prvním pololetí letošního roku.

  Mezi klíčové úkoly na programu slovinského předsednictví je ratifikační proces Lisabonské smlouvy, kterou členské státy podepsaly na sklonku minulého roku, a dále příprava její implementace. Dalšími zásadními tématy předsednictví bude energetický a klimatický balíček a zahájení druhého tříletého cyklu lisabonského strategie. V zahraničněpolitické oblasti Slovinsko věnuje mimořádnou pozornost stabilizaci situace na Západnímu Balkáně.
  více »

   

  Evropská komise

   

  Evropská komise a Evropská investiční banka zavádějí nový nástroj financování evropské dopravní sítě

  Brusel 11. ledna 2008 – Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) dnes podepsaly dohodu o spolupráci, kterou se zřizuje nástroj k poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě (LGTT). Tento nový nástroj umožní vyšší podíl soukromého sektoru na financování dopravní infrastruktury evropského významu, zejména u investic do projektů transevropské dopravní sítě, u nichž existuje vysoké riziko v oblasti příjmů v ranné provozní fázi projektu. Nástroj poskytování záruk za úvěry pro projekty transevropské dopravní sítě, který je součástí programu transevropské dopravní sítě (TEN-T) a iniciativy Evropské investiční banky nazvané Akce pro růst, bude toto riziko částečně pokrývat, a značně tak zdokonalí finanční životaschopnost investic do transevropských sítí.Kapitálový vklad ve výši 1 miliardy EUR (Komise i EIB poskytnou každá 500 milionů EUR) je určen na podporu celkové kapitálové investice ve výši 20 miliard EUR.
  více »

  Iniciativa na podporu progresivních trhů se soustřeďuje na inovace

  Brusel 7. ledna 2008 – Evropská komise navrhuje opatření k odblokování Evropského potenciálu při výrobě inovativního zboží a služeb. Přetrvávající překážky by měly být v první vlně odstraněny v šesti významných oblastech: e-Zdravotnictví, ochranné textilie, výstavba šetrná k životnímu prostředí, recyklace, bio výrobky a obnovitelná energie. Tyto trhu představují v celé EU roční obrat více než 120 mld. eur a 1,9 mil. pracovních příležitostí. Cílem iniciativy je do roku 2020 navýšit obrat na 300 mld. a počet míst na 3 mil. Iniciativa nazvaná „Lead Markets Initiative for Europe“ (LMI – Iniciativa vynikajících trhů pro Evropu) má vybrané trhy podpořit zejména pomocí kvalitnější legislativní úpravy, širšího zadávání veřejných zakázek a zpracováním norem, které přispějí k rozvoji interoperability v rámci těchto trhů. Evropské podniky by měly díky této iniciativě získat rovnocenný přístup na celosvětové trhy, což se zpětně odrazí jako přínos pro evropské spotřebitele.
  více »

  Komise navrhuje opatření pro posílení přeshraničního investování prostřednictvím fondů rizikového kapitálu

  Brusel 7. ledna 2008 – V zájmu stimulace inovací malých a středních podniků navrhla Evropská komise opatření na posílení přeshraničního investování prostřednictvím fondů rizikového kapitálu. Až dosud se tyto fondy, které jsou životně důležité pro financování progresivního inovací malých firem, potýkaly s řadou problémů, když se pokoušely vyrovnat s odlišnostmi národní právní úpravy při přeshraničním fundraisingu a investování. Tyto překážky byly často příčinou neúspěchu pokusů o získání finančních prostředků ze zahraničních fondů. Evropská komise proto apeluje na členské státy, aby se začaly vážně zabývat možnostmi spolupráce a vzájemného uznávání svých národních právních rámců pro fondy rizikového kapitálu. Sdělení Komise najdete zde.
  více »

  Pohoda zvířat: Zpráva komise potvrzuje potenciální přínosy zákazu konvenčních bateriových klecí pro nosnice

  Brusel 8. ledna 2008 – Evropská komise zveřejnila zprávu, podle níž by zákaz chovu slepic v klecích měl podstatně zlepšit zdraví a celkovou pohodu slepic chovaných jako nosnice v uzavřených chovech. Úplné zákaz tzv. konvečních bateriových klecí“ pro nosnice má v EU platit od roku 2012 na základě směrnice 1999/74/ES o minimálních standardech pro nosnice. Ze zprávy vyplývá, že by tato lhůta měla být dodržena. Přináší podrobné údaje z řady nezávislých vědeckých a sociálně ekonomických výzkumů, které podporují opatření, které spočívá v nahrazení konvenčních klecí (tj. bez podestýlky) tzv. obohacenými klecemi nebo alternativními systémy chovu slepic, jako je volný výběh nebo společný odchov bez klecí. Zpráva rovněž navrhuje aktivity na podporu ustanovení směrnice, které by měly informovat veřejnost o metodách chovu nosnic a postupně tak vytvořit prostředí, které přispěje ke konkurenceschopnosti ekonomicky náročnějšímu, ale citlivějšímu přístupu k chovu, který v konečném důsledku znamená přínos i pro spotřebitele.
  více »

   

  Veřejná podpora: Komise zahájila veřejnou konzultaci o budoucím rámci pro veřejnou podporu veřejnoprávního vysílání

  Brusel 10. ledna 2008 – Evropská komise zveřejnila konzultační dokument o budoucím rámci, který by se měl uplatňovat na veřejnou podporu v oblasti veřejnoprávního vysílání. Tato  konzultace nabízí členským státům a zúčastněným subjektům možnost prezentovat své názory ještě předtím, než Komise zpracuje první návrh regulatorního dokumentu, který by měl revidovat prováděcí předpisy formulované ve sdělení Komise z roku 2001. Termín pro připomínky ke konzultaci je 10. březen 2008. Konzultační dokumenty obsahují také dotazník a vysvětlující memorandu, které podává přehled o současných pravidlech, relevantní rozhodovací praxi Komise a možném rozsahu novelizace. Diskuse by se měla soustředit především na postavení veřejnoprávního vysílání v éře nových médií a kontrola nadměrné podpory. Po zpracování návrhů a připomínek by Komise měla ve druhé polovině roku zpracovat nové sdělení, které by mělo vstoupit v platnost v první polovině roku 2009.
  více »

   

  Eurostat

  Nezaměstnanost v eurozóně zůstává na 7,2 %

  7. ledna 2008 – Sezónně upravená míra nezaměstnanosti v eurozóně (EA13) zůstala v listopadu  2007 na stejné úrovni jako v říjnu, tj. 7,2 %, zatímco o rok dříve měla hodnotu 7,9 %. Nezaměstnanost v celé EU byla v listopadu 2007 6,9 %, tzn., že se také oproti říjnu nijak nezměnila (proti předcházejícímu roku poklesla o 0,8 %). V listopadu 207 byla nejnižší nezaměstnanost zaznamenána v Nizozemsku (2,9 %) a Dánsku (3,2 %), nejvyšší pak na Slovensku (11 %) a v Polsku (8,5 %).
  vce »


   

  Kalendář
  21. - 31. ledna 2008

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky