Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (26. listopadu – 2. prosince 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/12/2007

Slovinské předsednictví zahájilo provoz internetových stránek * Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská komise přijala nová opatření * Klimatické změny: Konference na Bali musí odstartovat jednání a vytvořit plán směřující k nové dohodě OSN * Evropská komise vítá zahájení nově vytvořeného Evropského fóra pro jadernou energii * Evropský parlament schválil Listinu základních práv EU * Hans-Gert Pöttering odsoudil zadržení Garryho Kasparova

  Kalendář

   

  Jak se Vám líbí Týden v Evropě?

  Jste pravidelnými čtenáři tohoto týdeníku nebo jste na tyto stránky zabloudili náhodou? V obou případech budeme rádi, když nám věnujete chvilku a zodpovíte několik jednoduchých otázek. Týden v Evropě vychází v rámci webu Zastoupení (dříve delegace) Evropské komise v České republice už více než 7 let. Prošel určitým vývojem a nyní v návaznosti na postupně rozšiřovanou nabídku informací o EU v češtině hledá svou novou podobu, kterou bychom rádi představili v příštím roce. Vaše názory a připomínky nám při tom mohou být cenným vodítkem.
  více »

   

  Rada

   

  Slovinské předsednictví zahájilo provoz internetových stránek

  1. prosince 2007 – Slovinsko, které se 1. ledna 2008 ujme předsednictví Rady Evropské unie, spustilo provizorní verzi svých internetových stránek. Na adrese www.eu2008.si lze podat žádost o akreditaci a najít kalendář akcí či informace o Slovinsku. Od 1. ledna budou tyto stránky k dispozici ve slovinštině, angličtině a francouzštině.
  více »

   

   

  Evropská komise

   

  Kulatý stůl: Reforma rozpočtu EU

  Praha 29. listopadu 2007 – Ve středu 28. listopadu se v prostorách Zastoupení Evropské komise v ČR uskutečnil tzv. kulatý stůl k otázce budoucí reformy rozpočtu Evropské unie. Tato akce byla prvním setkáním ze série debat organizovaných v kontextu příprav českého předsednictví, ale také součástí rozsáhlých konzultací na místní, regionální a evropské úrovni, které Evropská komise iniciovala s cílem přezkoumat budoucnost financí a rozpočtových priorit EU. Právě otevřená diskuze na toto téma, kdy každý občan EU může Komisi zaslat své připomínky, bude důležitou součástí přezkumu rozpočtu EU.
  více »

   

  Komise vítá začátek nové éry pro evropská audiovizuální média

  Brusel 29. listopadu 2007 – Evropský parlament schválil beze změn společný postoj Rady k nové směrnici o audiovizuálních mediálních službách bez hranic. Směrnice modernizuje pravidla pro evropské audiovizuální odvětví a nabízí ucelený právní rámec, který se vztahuje na všechny služby týkající se audiovizuálních médií – včetně služeb na vyžádání. Méně podrobná, pružnější a na budoucí vývoj připravená pravidla pro televizní reklamu umožní lepší financování audiovizuálního obsahu. Členské státy mají nyní dva roky na provedení této směrnice.
  více »

   

  Průkaz způsobilosti námořníků: Komise zasílá jedenácti členským státům výzvu pro porušení pravidel v oblasti mobility a kvalifikace posádek

  Brusel 29. listopadu 2007 – Evropská komise se rozhodla zaslat výzvu jedenácti členským státům, které Komisi nesdělily, jak provádějí směrnici o uznávání průkazů způsobilosti námořníků. Jedná se o tyto členské státy: Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Estonsko, Španělsko, Finsko, Itálii, Litvu, Polsko, Portugalsko a Spojené království. Od 80. let se v členských státech neustále zvyšuje nedostatek námořníků. Směrnice proto poprvé zavádí automatické uznávání vnitrostátních průkazů způsobilosti, a hodlá tak usnadnit pohyb unijních námořníků z jednoho členského státu do druhého.
  více »

   

  Rybolovná práva na rok 2008 „Na zabezpečení budoucnosti rybářství EU je třeba vynaložit další úsilí“

  Brusel 28. listopadu 2007 – Evropská komise představila úpravu rybolovných práv a doprovodných opatření na rok 2008. Tento návrh zohledňuje vědecká doporučení o stavu ryb a podněty  všech zainteresovaných stran. Dále uplatňuje přístup obsažený v červnovém politickém prohlášení Komise, který byl předmětem konzultace se zainteresovanými stranami ( IP/07/773). Komise v řadě oblastí rybolovu navrhuje další omezení činnosti a limitů odlovu (TAC) s tím, že meziroční změny by měly dosahovat maximálně 15 %, aby byla zajistěna určitá míra stability. O návrhu Komise bude na svém zasedání ve dnech 17.-19. prosince jednat Rada ministrů pro oblast rybářství.
  více »


  Černá listina zakázaných leteckých společností: Evropská komise přijala nová opatření

  Brusel 28. listopadu 2007 – Evropská komise přijala šestou aktualizaci seznamu Společenství, který uvádí letecké společnosti zakázané v Evropské unii. Komise touto aktualizací ruší zákaz uložený společnosti Blue Wing Airlines ze Surinamu a provozní omezení uložená společnosti Pakistan International Airlines (PIA). Nová listina nahrazuje předchozí seznam a je již k dispozici na internetových stránkách Komise.
  více »


  Klimatické změny: EU je na cestě k cílům z Kjóta, ale prognózy ukazují, že je třeba vytrvat v úsilí

  Brusel 27. listopadu 2007 – Evropská unie se přibližuje k dosažení svých cílů podle Kjótského protokolu v oblasti snižování emisí skleníkových plynů, ale pro zajištění úspěchu je třeba rychle přijmout a provést další iniciativy. Takový je závěr výroční zprávy Komise o plnění cílů z Kjóta. Poslední prognózy členských států ukazují, že přijatá opatření sníží emise v EU-15 v roce 2010 o 7,4 % pod úroveň výchozího roku (ve většině případů 1990), což se blíží ke stanovenému 8% cíli pro rok 2012. Další projednávaná opatření umožní dosáhnout stanoveného cíle a při rychlé realizaci přinesou snížení dokonce  až o 11,4 %.
  více »

   

  Klimatické změny: Konference na Bali musí odstartovat jednání a vytvořit plán směřující k nové dohodě OSN

  Brusel 27. listopadu 2007 – Konference OSN o změně klimatu pořádaná 3. až 14. prosince na Bali se musí shodnout, že budou zahájena jednání o dohodě o celosvětové změně klimatu na období po roce 2012, kdy skončí platnost Kjótského protokolu. Po alarmujícím hodnocení změny klimatu, které zpracoval Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC), je to hlavním cílem Komise a členských států EU. Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas se zúčastní části balijské konference na vysoké úrovni ve dnech 12. až 14. prosince. Té bude 8. až 9. prosince předcházet zasedání ministrů obchodu, věnované otázkám změny klimatu souvisejícím s obchodem, a 10. až 11. prosince zasedání ministrů financí, zaměřené na financování nízkouhlíkových technologií.
  více »

   

  Evropská komise vítá zahájení nově vytvořeného Evropského fóra pro jadernou energii

  Brusel 26. listopadu 2007 – Evropské fórum pro jadernou energii, k jehož vzniku dala podnět Komise a které podpořilo březnové zasedání Evropské rady, dnes v Bratislavě slavnostně zahájili předseda vlády Slovenské republiky Robert Fico, předseda vlády České republiky Mirek Topolánek a komisař EU pro energetiku Andris Piebalgs, který rovněž tlumočil pozdravné poselství od předsedy Komise Barrosa.
  více »


  Integrované politiky trhu práce přinášejí lepší výsledky v oblasti zaměstnanosti

  Brusel 26. listopadu 2007 – Výrazné zotavení pracovních trhů EU v roce 2006 mělo za následek nárůst zaměstnanosti o více než 4 miliony, což byl nejlepší výsledek od roku 2000, jak uvádí zpráva Zaměstnanost v Evropě. Avšak spíše než důvod k oslavě poskytuje lepší hospodářské klima příležitost zasadit se o potřebné strukturální reformy. Členské státy by měly zejména rozvíjet integrované politiky zaměstnanosti a odborné přípravy, aby přes měnící se světové hospodářství došlo ke zvýšení jistoty zaměstnání.
  více »

   

  Vypovědět příběh: v rámci konference se zkoumají nové způsoby informování o politice soudržnosti

  Brusel 26. listopadu 2007 – Komisařka Danuta Hübnerová a komisař Vladimír Špidla zahájili konferenci zaměřenou na nové způsoby informování veřejnosti o politice soudržnosti. Konference s názvem „Vypovědět příběh: informování o police soudržnosti EU“ nabízí více než 400 komunikačním úředníkům z celé Evropy příležitost debatovat o způsobech a prostředcích zvyšování veřejného povědomí a zpřístupňování informací v rámci členských států a regionů.
  více »


  Evropský parlament

   

  Evropský parlament schválil Listinu základních práv EU

  Brusel 29. listopadu 2007 – Evropský parlament na svém plenárním zasedání  v Bruselu schválil Listinu základních práv EU poměrem hlasů 534:85:21. Listina bude slavnostně vyhlášena na plenárním zasedání ve Štrasburku dne 12. prosince 2007. Poslanci ke zprávě, kterou vypracoval Jo Leinen (PES, DE) přijali pozměňovací návrh, jehož prostřednictvím důrazně vyzývají Polsko a Spojené království „k vynaložení veškerého úsilí, aby bylo dosaženo konsenzu o neomezené platnosti Listiny základních práv”.
  více »

   

  Hans-Gert Pöttering odsoudil zadržení Garryho Kasparova

  26. listopadu 2007 – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering vyjádřil znepokojení nad zákrokem ruských bezpečnostních sil proti demonstrantům v Moskvě. „Zatčení a pětidenní vazba vůdce opozice a bývalého mistra světa v šachu Garryho Kasparova a zásahy bezpečnostních sil proti demonstrantům byly nepřiměřené a v rozporu s principy právního státu," řekl. Hans-Gert Pöttering dále poznamenal, že Evropský parlament sledoval tyto události s ohledem na blížící se volby, a vyjádřil lítost, že zástupci Parlamentu nebyli k těmto volbám pozváni jako pozorovatelé.
  více »

   

  Kalendář
  5. 12. – 12. 12. 2007

  více »


  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky