Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (10. – 16. prosince 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

20/12/2007

Lisabonská smlouva slavnostně podepsána * Změna klimatu: EU vítá dohodu o zahájení rozhovorů o ochraně klimatu po roce 2012 * Co pro vás EU udělala v roce 2007? * Rozpočet EU na rok 2008: největší výdaje na posílení hospodářského růstu * Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení * Sacharovovu cenu 2007 obdržel Sálih Mahmúd Muhammád Usmán

  Kalendář

   

  Lisabonská smlouva slavnostně podepsána

  13. prosince se řada zakládajících evropských smluv rozrostla o další novelu, tentokrát s přívlastkem Lisabonská. Slavnostní podepisování završilo dlouhodobý a pro Evropskou unii náročný proces hledání východiska z patové situace, v níž se ocitla po záporných referendech o tzv. Evropské ústavě. Ačkoli kritické hlasy namítají, že hlavní rozdíl mezi oběma dokumenty je právě v jejich názvu, její zastánci jsou přesvědčeni, že čerstvě podepsaný text odráží skutečné potřeby společenství, které v současné době sdružuje už 27 států. Samotný podpis je pouze vyjádřením politické vůle představitelů členských států a posunuje smlouvu opět na start ratifikačního maratonu. Nezbývá tedy než popřát Lisabonské smlouvě i reformující se Unii hodně úspěchů!
  více »

   

   

  Předsednictví

   

  Portugalské předsednictví dosáhlo svých cílů

  Brusel 14. prosince 2007 – Předseda Evropské rady a portugalské vlády José Sócrates na tiskové konferenci v Bruselu prohlásil, že portugalské předsednictví splnilo všechny stanovené úkoly. „Mohu hrdě prohlásit, že tři hlavní priority v rámci služby silnější Evropě pro lepší svět byly beze zbytku splněny,“ řekl Sócrates a poukázal na summit EU-Brazílie, podpis Lisabonské smlouvy a summit EU-Afrika.
  více »

   

   

  Evropská komise

   

  Změna klimatu: EU vítá dohodu o zahájení rozhovorů o ochraně klimatu po roce 2012

  Brusel 15. prosince 2007 – Evropská unie vítá dohodu dosaženou na konferenci OSN o změnách klimatu. Účastníci konference na Bali se dohodli na zahájení vyjednávání o způsobu ochrany klimatu po roce 2012 a na "jízdním řádu" těchto rozhovorů, které mají vyvrcholit koncem roku 2009 v Kodani.
  více »

   

  Reforma SZP: Komisařka Fischer Boelová vyzývá ministry ke schválení odvážné reformy vinařství

  Brusel 14. prosince 2007 – V předvečer závěrečných jednání o reformě vinařství, která proběhnou příští týden v Radě, vyzvala komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischerová Boelová ministry k přijetí obtížných rozhodnutí, aby bylo evropské vinařství konkurenceschopné i v budoucnosti.
  více »

   

  Evropská komise a společnost Japan Tobacco International podepsaly patnáctiletou dohodu o boji proti pašování a padělání cigaret

  Brusel 14. prosince 2007 – Evropská komise spolu s 26 zúčastněnými členskými státy EU a společnost JT International oznámily uzavření mnohaleté dohody, jejíž součástí je účinný systém boje proti pašování a padělání cigaret. JTI bude spolupracovat s Evropskou komisí, úřadem pro boj proti podvodům OLAF a orgány členských států v boji proti pašování cigaret včetně problému s jejich paděláním.
  více »

   

  Komise vítá podpis Lisabonské smlouvy a vyzývá k její rychlé ratifikaci

  Brusel 13. prosince 2007 – 27 členských států učinilo podpisem Lisabonské smlouvy důležitý krok v procesu evropské integrace. Komise je přesvědčena, že nová smlouva občanům přinese další významné výhody a vyzývá členské státy, aby smlouvu ratifikovaly včas, a umožnily tak její platnost od 1. ledna 2009. Komise spustila internetové stránky, které přehledně vysvětlují institucionální reformy obsažené v nové smlouvě.
  více »

   

  Co pro vás EU udělala v roce 2007?

  Brusel 13. prosince 2007 – Evropská komise připravila multimediální ročenku, v níž je uvedeno 10 úspěchů, jichž Evropská unie dosáhla v roce 2007. Ročenka EU za rok 2007 se nachází na adrese ec.europa.eu/snapshot2007, kde je každý příklad uveden krátkým textem a videoklipem. Videoklipy lze shlédnout rovněž na EUtube. Brzy bude vydán tištěný leták pro veřejnost ve všech 23 úředních jazycích EU.
  více »

   

  Rozpočet EU na rok 2008: největší výdaje na posílení hospodářského růstu

  Brusel 13. prosince 2007 – V roce 2008 bude poprvé v historii věnována největší část rozpočtu EU – celých 45 % – na posílení ekonomického růstu a soudržnosti v EU-27. Rozhodnutí zvýšit výdaje na konkurenceschopnost odráží odhodlání Evropy prosperovat v neustále se vyvíjející globální ekonomice. Zemědělství může i nadále počítat se 40 % rozpočtu.
  více »

   

  Státní podpora: členské státy již šest let směřují k cílenější podpoře

  Brusel 13. prosince 2007 – Z nejnovější tabulky Evropské komise hodnotící státní podpory vyplývá, že členské státy během posledních šesti let pokročily v plnění cíle Evropské rady ohledně cílenějších podpor a jejich nižšího počtu. Zejména členské státy EU-10 postupně přeorientovaly své státní podpory na horizontální cíle společného zájmu, např. na regionální rozvoj, výzkum a vývoj, malé a střední podniky a ochranu životního prostředí.
  více »

   

  Politika soudržnosti – silný impuls pro Lisabonskou strategii na období 2007–2013

  Brusel 12. prosince 2007 – Reforma politiky soudržnosti začíná přinášet konkrétní výsledky. Ze sdělení Komise vyplývá, že většina rozpočtu politiky soudržnosti bude investována do klíčových prioritních oblastí souvisejících s Lisabonskou strategií, jako jsou znalostní ekonomika, výzkum, vývoj a inovace, lidský kapitál a rozvoj podnikání.
  více »

   

  Rok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

  Brusel 12. prosince 2007 – Evropská komise rozhodla o vyhlášení roku 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Cílem kampaně, na kterou bude vynaloženo 17 milionů eur, je stvrdit závazek Evropské unie výrazně přispět k odstranění chudoby do roku 2010.
  více »

   

  Trh s mlékem a mléčnými výrobky: Komise navrhuje zvýšení mléčných kvót

  Brusel 12. prosince 2007 – Evropská komise navrhla zvýšení mléčných kvót o 2 % počínaje dnem 1. dubna 2008 v reakci na rostoucí poptávku v Evropské unii i na světových trzích. Zvýšení o celkovém objemu 2,84 milionu tun by podle tohoto návrhu bylo rozděleno rovnoměrně mezi všech 27 členských států a nemělo by  vliv na probíhající hodnocení trhu s mlékem a mléčnými výrobky.
  více »

   

  Spotřebitelé: Nová pravidla proti klamavé reklamě a agresivním obchodním praktikám

  Brusel 12. prosinec 2007 –  V EU vstoupila v platnost přísná opatření proti klamavé reklamě a agresivním obchodním praktikám, včetně zákazu fingovaných „bezplatných“ nabídek a zákazu na děti zaměřené nátlakové reklamy na internetu. Tato omezení jsou uvedena na obsáhlé černé listině metod, které jsou zakázány novou směrnicí o nekalých obchodních praktikách.
  více »

   

  Listina základních práv: předsedové Evropské komise, Parlamentu a Rady ve Štrasburku podepsali a slavnostně vyhlásili Listinu základních práv

  Brusel 12. prosince 2007 – Předsedové Evropské komise, Parlamentu a Rady ve Štrasburku podepsali a slavnostně vyhlásili Listinu základních práv Evropské unie. Otevřela se tak cesta k podpisu Lisabonské smlouvy. Evropští občané mají díky Listině k dispozici katalog práv, která jsou právně závazná pro orgány, instituce a subjekty Unie a rovněž pro členské státy. Jedná se o další významný krok v evropské integraci.
  více »

   

  Obnovená Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost funguje

  Brusel 11. prosince 2007 – Tři roky po svém obnovení v roce 2005 Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost přináší výsledky. Tak zní hlavní závěr strategické zprávy Komise o hospodářských reformách v Evropě. Zpráva prokazuje, že Lisabonská strategie skutečně přispívá k výraznému zlepšení výkonnosti hospodářství EU, které lze v poslední době pozorovat.
  více »

   

  Státní podpora: Komise přijala novou metodu analýzy

  Brusel 11. prosince 2007 – Evropská komise přijala novou metodu stanovování referenčních úrokových sazeb a diskontních sazeb, které se používají při analýze případů státní podpory. Nová metoda více odpovídá tržním zásadám, jelikož obsahuje systém zohledňující specifickou situaci daného podniku či projektu, a přispěje proto k lepší kvalitě ekonomického přístupu při analýze státních podpor.
  více »

   

   

  Evropský parlament

   

  Sacharovovu cenu 2007 obdržel Sálih Mahmúd Muhammád Usmán

  Štrasburk 11. prosince 2007 – Sacharovovu cenu za svobodu myšlení letos obdržel súdánský právní zástupce obětí porušování lidských práv Sálih Mahmúd Muhammád Usmán. Sálih Usmán spolupracuje se Súdánskou organizací proti mučení a několik let zdarma poskytuje právní služby osobám, které se staly oběťmi súdánské občanské války.
  více »

   

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky