Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

2 týdny v Evropě (2. - 15. července 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

17/07/2007

  Ačkoli pro většinu evropských žáků a studentů začaly prázdniny, evropské instituce pracují dál – téměř to vypadá, jako by doháněly, nač během napínavých jednání o budoucnosti evropské ústavy nezbýval čas. A dosažená dohoda o reformní smlouvě navíc stále rezonuje na nejvyšších fórech – ať se jde o předávání předsednictví EU mezi Německem a Portugalskem, nebo jednání Evropské komise a Parlamentu, hledající oficiální postoj těchto institucí k připravované mezivládní konferenci. Ta ostatně bude jistě hlavním (byť poněkud neplánovaným) tématem portugalského předsednictví, jež se chce jinak 7 a půl roku po přijetí Lisabonské strategie soustředit na hospodářské a sociální záležitosti. Ostatně z právě publikovaného českého eurobarometru vyplývá, že Čechy evropská ústava zajímá podstatně méně, než domácí reformy-

  Ale najdou se i poněkud „letnější“ témata – z těch méně populárních je to třeba aktualizovaný black list leteckých společností, naopak pozitivní motivaci v sobě skrývá nově vydávána Bílá kniha o sportu nebo schválený návrh vzdělávacího programu Erasmus Mundus. Začalo platit nařízení o snížení roamingových cen a díky reformě evropského vinařství snad můžeme doufat, že se kvalitní evropská vína neztratí v záplavě levného importu.

  Předsednictví

  Hodnocení německého předsednictví: Projev kancléřky Angely Merkelové

  Angela Merkelová pronesla 27. června 2007 na půdě Evropského parlamentu projev hodnotící výsledky, kterých Německo dosáhlo během svého předsednictví v Radě EU.

  Německá kancléřka opětovně zdůraznila potřebu i nadále posilovat a bránit mír, svobodu, demokracii a spravedlnost. Podle jejích slov se Evropě podařilo v posledním půl roce nastavit nový kurz směrem ke společným základům, zabránit paralýze plynoucí z názorového rozdělení a dodat EU novou, sdílenou energii.

  Reformní smlouva podle Merkelové přináší tři prvky zásadní pro budoucnost Evropské unie: posiluje evropskou schopnost jednat jak uvnitř EU, tak i mimo její hranice; dává jasně najevo, že Evropa se přibližuje svým občanům; a poskytuje více pravomocí parlamentům členských států.

  V souvislosti s právě uzavřenou dohodou o reformní smlouvě Angela Merkelová uznala existenci výjimek, které v rámci politického kompromisu vždy vyvstanou, ale naprosto rezolutně odmítla koncept "dvourychlostní Evropy". EU může postupovat kupředu jen tehdy, budou-li všechny její části jednat společně.

  Plné znění projevu

  Rada

  Rada souhlasí s kritikou Komise: Schodek českého rozpočtu je příliš vysoký

  Rada EU přijala na svém zasedání 10. července rozhodnutí kritizující Českou republiku za stav rozpočtu a neschopnost podřídit se doporučeným opatřením, která by snížila jeho schodek pod hranici 3 % HDP.

  Celkový schodek veřejných financí České republiky vzrostl na 12,9 % hrubého domácího produktu v roce 2003 (včetně nákladů na velkou jednorázovou operaci odhadovanou na 6-7 % hrubého domácího produktu) v kontextu pevného hospodářského růstu.

  Ve svých doporučeních přijatých v červenci 2004 podle čl. 104 odst. 7 Smlouvy Rada vytyčila opatření pro nápravu státního rozpočtového schodku do roku 2008. Jako postupné cíle byly přitom stanoveny hranice 5,3 % HDP pro rok 2004, 4,7 % pro rok 2005, 3,8 % pro rok 2006 a 3,3 % pro rok 2007.
  více »

  Evropský parlament

  Plenární zasedání ve Štrasburku 9. - 12. července 2007

  Evropský parlament na červencovém plenárním zasedání podpořil transparentnější ceny leteckých tarifů. Cílem přijaté zprávy je zamezil klamavým reklamám a poskytování zavádějících informací veřejnosti.

  Parlament se rovněž rozhodl od roku 2001 plně liberalizovat trh s poštovními službami. Drtivá většina poslanců se vyslovila pro to, aby byly monopoly na poštovní služby v EU zachovány do 31. prosince 2010, tedy o dva roky déle, než původně navrhovala Evropská komise.

  Poslanci na uplynulém plenárním zasedání také podpořili svolání mezivládní konference o reformě smlouvy o EU. Přijatá zpráva uvádí, že ačkoli mandát zachovává mnoho z podstaty Ústavní smlouvy, mohla by být soudržnost EU oslabena odchylkami, které byly poskytnuty některým členským státům.

  V reakci na aktuální události vystoupil předseda EP Hans-Gert Pöttering s mimořádným prohlášením, ve kterém reagoval na rozhodnutí libyjského nejvyššího soudu potvrdit trest smrti pro pět bulharských sester a palestinského lékaře za údajné záměrné nakažení libyjských dětí virem HIV.

  Během zasedání si europoslanci vyslechli portugalského předsedu vlády José Sócratese, který je seznámil a programem portugalského předsednictví. Plné znění projevu
  více »

  Evropská komise

  Reformovat Evropu pro 21. století: Stanovisko Evropské komise před zahájením mezivládní konference

  Evropská komise vydala před zahájením mezivládní konference oficiální stanovisko. Ve svém stanovisku s názvem „Reformovat Evropu pro 21. století“ objasňuje, jak bude reformní smlouva na základě mandátu schváleného na posledním zasedaní Evropské rady reagovat na strategické politické požadavky, se kterými je Evropa v dnešní době konfrontována.

  Komise vyjmenovává výhody, které reformní smlouva přinese občanům EU. Komise vítá svolání mezivládní konference a zdůrazňuje, že Evropa potřebuje reformní smlouvu, která by byla schválena a ratifikována ještě před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009.
  více »

  Reforma SZP: reforma vinařství pomůže Evropě znovu získat ztracený podíl na trhu

  Evropská komise přijala návrh rozsáhlé reformy společné organizace trhu s vínem. Cílem reformy je zvýšit konkurenceschopnost evropských výrobců vína, znovu ovládnout trhy, vyrovnat nabídku s poptávkou, zjednodušit pravidla, zachovat nejlepší tradiční metody ve výrobě vína, posílit sociální struktury venkovských oblastí a respektovat životní prostředí.

  Podstatou reformy je zlepšit využívání rozpočtu (1,3 miliard EUR), který zůstává ve stejné výši. Podle návrhu budou všechna neúčinná opatření na podporu trhu, jako jsou různé podpory na destilaci, na soukromé skladování a vývozní náhrady, zrušena dnem jeho zveřejnění. Návrh zakazuje přidávání cukru k obohacení vína a zrušuje podporu na používání moštu k obohacování, která byla zavedena k vyrovnání vyšších nákladů v porovnání s obohacováním. Nouzovou destilaci nahrazuje dvěma opatřeními k řešení krizí financovanými z vnitrostátních finančních prostředků. Návrh počítá s daleko více prostředky na propagaci vína z EU, zejména na trzích třetích zemí. Návrh zachovává pětileté přechodné období omezení výsadby a možnost opustit odvětví s atraktivní finanční podporou pro nekokurenceschopné výrobce. Po roce 2013 budou podle návrhu omezení výsadby zrušena, aby se kokurenceschopným výrobcům umožnilo v případě zájmu rozšířit výrobu. Návrhem by se zjednodušila pravidla pro označování výrobků, EU by přijala některé postupy pro výrobu vína, které jsou přijímány všemi zeměmi vyrábějícími víno sdruženými v Mezinárodní organizaci pro vinnou révu a víno (OIV), a politika jakosti by vycházela z koncepce zeměpisného původu. Členské státy by získaly vnitrostátní finanční rámec a paletu opatření, z níž by si mohly vybírat nejvhodnější opatření podle místní situace. Více finančních prostředků by mířilo do rozvoje venkova s cílem financovat příslušná opatření, včetně opatření na podporu usazování mladých výrobců vína a ochrana životního prostředí.
  více »

  50 let boje proti nezaměstnanosti a diskriminaci

  Evropský sociální fond(ESF) přispívá k odstraňování ekonomických a sociálních rozdílů mezi státy EU, přičemž se zaměřuje zejména na nejchudší oblasti. Jeho úkolem je pomáhat znevýhodněným skupinám na trhu práce – starším pracovníkům, ženám, zdravotně postiženým, mladým lidem a příslušníkům etnických menšin – nacházet zaměstnání.

  Projekty ESF zahrnují široké spektrum činností, například založení školicích středisek v Irsku pro mladé lidi, kteří mají nedokončené vzdělání, či programy zvyšování kvalifikace Romů ve Španělsku. Jeden rakouský projekt pomáhá propuštěným vězňům znovu se zapojit do společnosti. „Muži a ženy, kteří se kurzu účastní, pocházejí z nejrůznějších sociálních skupin. Mnozí z nich mají za sebou drogovou závislost, dluhy, závislost na alkoholu či jiné osobní problémy a mají nízkou kvalifikaci,“ říká pan Hanser-Mantl, který za projekt odpovídá.
  více »

  Nařízení EU o roamingu je nyní v platnosti

  Toto léto budou moci evropští spotřebitelé využívat levnějších poplatků za roaming, neboť dne 30. června vstoupilo v celé Evropské unii v platnost nařízení EU o roamingu. Přijetí nařízení v praxi znamená, že rodiny a společnosti mohou požívat výhod „eurosazby“, která stanoví maximální cenu za minutu odchozího hovoru (0,49 EUR bez DPH) a příchozího hovoru (0,24 bez DPH) v evropském zahraničí. Očekává se, že konkurence ceny ještě dále sníží. Internetové stránky Komise věnované roamingu nabízejí tipy pro spotřebitele, informace o tom, jak novou eurosazbu získat, a jiné: /roaming/.
  více »

  Evropské informační a komunikační technologie na světových trzích: Veřejná konzultace

  Komise zahajuje veřejnou konzultaci, která má za úkol napomoci tomu, aby evropské odvětví informačních a komunikačních technologií mělo přístup na globální trhy, a aby se tak posílila jeho celosvětová pozice. Konzultace bude probíhat do 17. září 2007 a mohou se jí zúčastnit všechny zainteresované strany – představitelé průmyslových odvětví, výzkumní pracovníci a spotřebitelské organizace. V mezinárodním srovnání si evropské odvětví informačních a komunikačních technologií nevede špatně: EU se na světovém trhu informačních a komunikačních technologií podílí přibližně z 30 procent. Mezi oblasti, kde má EU z hlediska průmyslu a technologií obzvlášť silnou pozici, patří elektronické komunikace, vestavěné počítačové systémy, mikro- a nanoelektronika, mikrosystémy a „inteligentní“ integrované systémy. V Evropě se také nachází šest poskytovatelů telekomunikačních služeb z deseti nejúspěšnějších na světě a čtyři výrobci telekomunikačních zařízení z deseti nejúspěšnějších na světě.
  více »

  Komise pořádá veřejné slyšení k provádění strategie týkající se CO2 a automobilů

  Dne 11. července 2007 uspořádá Evropská komise veřejné slyšení k provádění své nové strategie na snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávaných v Evropské unii. Prostřednictvím integrovaného přístupu má být v rámci této nové strategie, která byla navržena v únoru 2007, dosaženo cíle EU snížit do roku 2012 průměrné emise CO2 z nových automobilů na 120 g/km. Cílem veřejného slyšení je získat názory a stanoviska všech zainteresovaných stran k možným variantám, jak navrhnout jednotlivé právní prvky integrovaného přístupu.

  Silniční doprava vytváří zhruba jednu pětinu emisí CO2 v EU, přičemž osobní automobily se na těchto emisích podílejí přibližně 12 %. Přestože v posledních letech došlo k významnému pokroku v oblasti technologií vozidel – zejména ke zvýšení účinnosti paliv, což vede ke snížení emisí CO2 –, nestačilo to k tomu, aby byly neutralizovány následky růstu dopravní zátěže a velikosti vozidel. Zatímco EU-25 snížila celkové emise skleníkových plynů mezi lety 1990 a 2004 téměř o 5 %, emise CO2 ze silniční dopravy se zvýšily o 26 %, a to i přesto, že mezi lety 1995 a 2004 poklesly průměrné emise CO2 z nových automobilů o 12,4 %.

  Evropská komise je odhodlána tento problém rostoucích emisí řešit. V této souvislosti zveřejnila 7. února 2007 dvě sdělení – o budoucí strategii na snižování emisí CO2 z automobilů a o budoucím rámci právní úpravy v automobilovém průmyslu. Jak je uvedeno v těchto sděleních, Komise se rozhodla uplatnit integrovaný přístup v zájmu dosažení cíle EU snížit do roku 2012 průměrné emise CO2 z nových automobilů na 120 g/km.
  více »

  Nová opatření proti leteckým společnostem, které nezajišťují dostatečnou bezpečnost provozu

  Evropská komise přijala čtvrtou aktualizaci seznamu Společenství, který uvádí letecké společnosti zakázané v Evropské unii. Seznam zahrnuje zákaz činnosti všech indonéských leteckých společností, angolského dopravce TAAG Angolan Airlines a ukrajinské společnosti Volare Aviation Enterprise.

  Opatření přijatá Komisí zahrnují zejména:

  1. zákaz provozu všech 51 leteckých společností v Indonésii;
  2. zákaz provozu angolské letecké společnosti TAAG Angola Airlines provozující osobní dopravu;
  3. zákaz provozu nákladní dopravy z Ukrajiny společností Volare Aviation Enterprise;
  4. změnu již od března 2007 uloženého omezení provozu společnosti Pakistan International Airlines (PIA) tak, aby se kromě již povolených letů letouny Boeing 777 povolily lety do Společenství specifickými letouny Boeing 747 a Airbus 310;
  5. revizi seznamu existujících kyrgyzských společností uvedených na listině.

  více »

  Ochrana finančních zájmů EU: posílení spolupráce s členskými státy

  Evropská komise zveřejnila výroční zprávu za rok 2006 o ochraně finančních zájmů Společenství a boji proti podvodům. V této oblasti Komise sdílí odpovědnost s členskými státy. Zpráva uvádí nejvýznamnější opatření, které přijaly členské státy a Komise v roce 2006 za účelem zlepšit prevenci a boj proti podvodům.

  Ze statistického vyhodnocení všech nesrovnalostí, které členské státy Komisi oznámily vyplývá, že se zvýšil celkový počet nesrovnalostí v  zemědělských a předvstupních fondech a Fondu soudržnosti a snížil se v oblasti vlastních zdrojů a strukturálních fondů. Další pokrok v rychlosti a kvalitě předávání údajů zůstává cílem navzdory tomu, že bylo oznámeno více než 12 000 nesrovnalostí.
  více »

  Evropský zatykač funguje: Za rok 2005 bylo v Evropě zadrženo přes 1 700 podezřelých osob

  Komise zveřejnila druhou zprávu hodnotící stav provádění rámcového rozhodnutí ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy za roky 2005, 2006 a 2007. Zpráva zdůrazňuje, že tento nástroj je využíván stále častěji, a poukazuje na osvědčené postupy členských států i potíže, které přetrvávají v souvislosti s jeho prováděním do právních řádů některých členských států.

  Ve většině zemí je jedním z nejznatelnějších přínosů evropského zatýkacího rozkazu to, že ve srovnání s postupem vydávání podstatně zkrátil dobu potřebnou pro předání. Průměrná doba vyřízení jedné žádosti o předání je kratší než šest týdnů v případě, kdy daná osoba s předáním nesouhlasí. Pokud souhlasí, činí tato doba jedenáct dnů, zatímco ve starém systému vydávání se vyřízení těchto žádostí mohlo protáhnout i na více než jeden rok.
  více »

  Komise přijala bílou knihu o sportu

  Evropská komise přijala svoji první ucelenou iniciativu v oblasti sportu. Účelem bílé knihy je poskytnout strategickou orientaci týkající se role sportu v EU. Vyzdvihuje se zde společenský a hospodářský význam sportu s důrazem na dodržování požadavků právních předpisů EU. Bílá kniha je výsledkem rozsáhlých konzultací vedených v posledních dvou letech s organizacemi působícími v oblasti sportu, jako jsou např. olympijské výbory a sportovní federace, jakož i s členskými státy a dalšími zúčastněnými stranami. Součástí těchto konzultačních činností byla i konzultace prostřednictvím internetu zahájená v únoru tohoto roku, v rámci které Komise obdržela 777 odpovědí.

  Bílá kniha o sportu představuje první ucelenou iniciativu Komise v oblasti sportu.

  Vychází ze zásad subsidiarity, autonomie sportovních organizací a současného právního rámce EU. Rozvíjí koncepci specifičnosti sportu v mezích současných kompetencí EU.

  Touto iniciativou se zvyšuje právní srozumitelnost z hlediska zúčastněných stran . Komise poprvé sumarizuje judikaturu Evropského soudního dvora a rozhodnutí Komise v oblasti sportu.

  Bílá kniha bude Komisi v nadcházejících letech sloužit jako vodítko při krocích v oblasti sportu. Akční plán zahrnuje zejména tyto návrhy:

  • Vypracovat nové pokyny pro oblast fyzické aktivity a vybudovat víceletou síť EU pro upevňování zdraví prostřednictvím fyzické aktivity.
  • Usnadnit koordinovaný přístup EU v boji proti dopingu např. prostřednictvím podpory sítě národních antidopingových organizací.
  • Zavést systém oceňování škol, které aktivně podporují fyzickou aktivitu, evropskou značkou.
  • Zahájit přípravu studie o dobrovolnictví v oblasti sportu.
  • Zlepšovat příležitosti k podpoře sociálního začlenění a integrace prostřednictvím sportovních aktivit s využitím programů a fondů EU, jako jsou např. programy Progress, Celoživotní vzdělávání, Mládež v akcii, Evropa pro občany, Evropský sociální fond, Evropský fond regionálního rozvoje a Evropský fond pro integraci.

  více »

  Program Erasmus Mundus II nastavuje laťku pro mezinárodní univerzitní spolupráci

  Evropská komise dnes přijala návrh na realizaci nové generace programu Erasmus Mundus pro období let 2009–13. Nový program Erasmus Mundus II by se měl stát vzorem pro spolupráci se třetími zeměmi. V pětiletém období budou mít vysoké školy z Evropy a třetích zemí k dispozici 950 milionů EUR, díky nimž budou moci spojit své síly ve společných programech. V prvních třech akademických letech (2004–2006) se programu zúčastnilo přes 2 300 studentů a více než 1 800 studentů bylo nedávno vybráno, aby letos v září začali studovat v Evropě.

  Mezi hlavní novinky navrženého programu patří:

  • více příležitostí a možností, pokud jde o způsoby institucionální spolupráce mezi vysokými školami v Evropě a ve třetích zemích a o systém individuální mobility,
  • rozšíření programu Erasmus Mundus na doktorské studium a částečně také na studium bakalářské,
  • větší finanční podpora evropských studentů díky nabídce atraktivnějších stipendií.

  více »

  Publikace národní zprávy Eurobarometr 67.2

  Národní zpráva Eurobarometr 67.2, nabízí přehled názorů občanů České republiky na různé aspekty Evropské unie i na jejich vlastní život a srovnává je s typickými postoji občanů Evropské unie. Upozorňuje rovněž na nejdůležitější rozdíly ve srovnání s jinými státy. Jedna se o šestou zprávu od doby, kdy se Česká republika stala členem Evropské unie.

  Výzkum veřejného mínění, na jehož základě byla tato zpráva zpracována, se uskutečnil mezi 1.043 občany České republiky v období 13. dubna až 4. května 2007. V České republice bylo toto období ostrou politickou diskusí nad reformami navrženými Topolánkovou koaliční vládou. Návrhy reformních zákonů se týkaly daní, sociálních transferů a financování systému veřejné zdravotní péče. Díky této situaci věnovala česká veřejnost poměrně malou pozornost otázkám týkajícím se Evropské unie včetně úsilí německého předsednictví o nalezení cesty z pasti způsobené výsledky referend ve Francii a Nizozemsku.
  více »

  Služba SOLVIT slaví 5 let své existence

  U příležitosti pátého výročí založení SOLVITu probíhá na Václavském náměstí v Praze ve dnech 12. a 13. července informační kampaň, ve které mají občané možnost získat informace o službě SOLVIT a kde mohou konzultovat své konkrétní problémy s úřady v jiných členských státech EU. Kampaň zahájila tisková konference, která proběhla dne 12. července v prostorách Evropského domu, pod záštitou Zastoupení Evropské komise v ČR.

  V České republice bylo SOLVIT centrum založeno při Ministerstvu průmyslu a obchodu po přistoupení ČR k Evropské unii v květnu 2004. Od svého vzniku řešilo české SOLVIT centrum 185 případů z nichž se podařilo 144 úspěšně uzavřít. Největší počet případů se týká sociálního zabezpečení, přístupu na trh jiného členského státu a uznání kvalifikace. Vedle toho odpovídají pracovníci SOLVIT centra také na množství dotazů v oblasti práva EU.
  více »

  Novinky

  Vítězný tým Pražského juniorského maratónu a hvězda literární soutěže v Bruselu

  Zastoupení Evropské komise v ČR zorganizovalo pro vítězný tým Pražského juniorského mezinárodního maratónu konaného v květnu 2007 a pro vítěze literární soutěže pořádané na jaře 2007 k příležitosti Dne Evropy třídenní pobyt v Bruselu jako ocenění jejich skvělých výkonů.

  Běžecký seriál Pražského juniorského mezinárodního maratónu konaný pod patronátem Zastoupení Evropské komise v České republice, stejně jako literární soutěž, spadají do oslav 50. výročí podepsání Římských smluv, jež položily základy evropské spolupráce a sbližování států tvořících dnešní Evropskou unii.

  Výlet do Bruselu podniklo ve dnech 27. až 29. června 2007 celkem 14 účastníků. Výherci měli možnost nahlédnout neformálním způsobem do nitra evropských institucí a sledovat jako pozorovatelé zasedání Evropského parlamentu a jeho podvýboru. Setkali se mimo jiné s komisařem Vladimírem Špidlou, komisařkou Mariann Fischer-Boel a českou europoslankyní Zuzanou Roithovou.

  více »

  Kalendář

  2. - 15. července 2007

  XVI. Festival uprostřed Evropy - Mitte Europa
  Datum konání: 09.06.2007 - 29.07.2007
  Místo konání: Karlovarský a Ústecký kraj, Bavorsko a Sasko. Kostely, hrady a zámky a přírodní scény

  Výstava České evropanství
  Datum konání: 10.07.2007 - 09.08.2007
  Místo konání: Eurocentrum Ostrava, ul. 28. října 2, Ostrava, GALERIE

  Výstava fotografií: Trochu jiný Brusel
  Datum konání: 15.07.2007 - 15.08.2007
  Místo konání: atrium Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4

  Letní škola evropských studií - ZAŽIJTE EU V SRDCI EVROPY
  Datum konání: 22.07.2007 - 28.07.2007
  Místo konání: Praha
  Letní škola Klubu mladých Evropanů

  Další akcezde

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky