Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (18.-24. června 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

26/06/2007

  Od negativního francouzského referenda o návrhu Evropské ústavy prožila Evropská unie dva roky nejistoty a pochybností, zda a jak se podaří stabilizovat institucionální a formální základy fungování tohoto složitého organismu. Dvoudenní summit, který se protáhl do časného sobotního rána, konečně přinesl odpověď. Přijatá dohoda představuje kompromis, jehož hlavní hodnota je asi v tom, že se ho vůbec podařilo dosáhnout. Je přirozené, že nemohl uspokojit všechny - dokonce se najdou kritické reakce, které jej napadají ze zcela protichůdných pozic (viz italský premiér Prodi nebo český prezident Klaus), ale i s ohledem na bouřlivý průběh jednání summitu jej lze jednoznačně pokládat za maximum možného a velké vítězství vyjednávací taktiky německé kancléřky Angely Merkelové.

  Ačkoli je ještě brzy na hodnocení dlouhodobých důsledků dosažené dohody, zdá se, že konstruktivní přístup a enormní nasazení, s nímž po celé půlroční předsednictví kancléřka Merkelová usilovala o řešení nebo alespoň posun v otázce Evropské ústavy, přináší ovoce už nyní. Spolu s iniciativou místopředsedkyně Evropské komise Margot Wallströmové za transparentnější a srozumitelnější Unii zjevně příznivě působí na mínění řadových Evropanů, neboť od podzimu 2006 výrazně přibylo těch, kdo EU důvěřují a členství pokládají za užitečné.

  Předsednictví

  Summit: Kompromis dosažen

  V sobotu 23. června evropští politici dosáhli po dlouhém vyjednávání konečné dohody poté, co přesvědčili Polsko, aby ustoupilo ze svých pozic, které pro summit znamenaly bezmála kolaps. Vedoucí představitelé členských zemí EU se dohodli na uzavření reformní smlouvy do konce tohoto roku. Ta by měla být následovně schválena do poloviny roku 2009 a nahradit dřívější evropskou Ústavu odmítnutou francouzskými a nizozemskými voliči v roce 2005.

  Kompromis uzavřený v sobotu v půl páté ráno by mohl po dvou letech nejistoty znovu nastartovat politickou integraci Evropy. V případě, že bude ratifikována podle plánu, nová smlouva by mohla Evropě poskytnout zeštíhlený rozhodovací proces, silnější hlas na mezinárodní scéně a více prostoru pro Evropský parlament a jeho národní protějšky vyjádřit své názory.

  více »

  Evropská komise

  Pravidelný Eurobarometr 67: jaro 2007

  Jarní průzkum Eurobarometr ukazuje, že ve srovnání s průzkumem z podzimu 2006 jsou názory na Evropskou unii a její instituce v členských státech výrazně příznivější. Mezi Evropany viditelně roste i důvěra v hospodářskou situaci v jejich zemích. Všechny tři hlavní ukazatele, které zachycují obecný postoj k EU - podpora členství v EU (57 %, +4), vnímané přínosy členství (59 %, +5) a obraz EU v očích občanů (52 %, +6), se vyvíjejí velmi pozitivně. Současně lze vysledovat obdobný vývoj u důvěry v Komisi (52 %, +4) a Evropský parlament (56 %, +4).

  více »

  Dohoda mezi Českou a Slovenskou republikou o hostitelství nového Fóra o jaderné energetice

  Evropský komisař zodpovědný za energetiku Andris Piebalgs přivítal dohodu mezi českou a slovenskou vládou, které se rozhodly společně hostit nové Fórum EU o jaderné energetice, které má být platformou pro otevřený a transparentní dialog o otázkách souvisejicích s jadernou energetikou. Fórum navržené Evropskou komisí schválila letos 9. března Evropská rada. Mělo by se scházet dvakrát do roka, a to střídavě v Bratislavě a v Praze, k diskusi o citlivých a často tabuizovaných otázkách souvisejících se získáváním energie z jádra. Podobná fóra už existují pro elektřinu (Florencie), plyn (Madrid), fosilní paliva (Berlín) a obnovitelné zdroje a energetickou účinnost (Amsterodam). Protože zájem o hostitelství jaderného fóra vyjádřily Praha i Bratislava, bude toto fórum první, o něž se podělí dvě země. Je to také poprvé, kdy se energetické fórum bude konat v novém členském statě. Jako první by zasedání fóra měla uspořádat Bratislava, termín však ještě nebyl stanoven.

  Více o energetické politice EU viz dokument "The Future of Nuclear Energy in the European Union"

  Členským státům se nepodařilo zavést legislativu k potírání korupce v soukromém sektoru

  Evropská komise přijala zprávu o implementaci Rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/JHA z 22. června 2003 o potírání korupce v soukromém sektoru. Zpráva shledává, že většina členských států dosud nepostihuje jako trestný čin všechny okolnosti, za nichž může docházet ke korupci v soukromém sektoru. Cílem rámcového rozhodnutí Rady je zajistit, že slibování, nabízení nebo poskytování (aktivní korupce), nebo vyžadování (pasivní korupce) neopodstatněného zvýhodnění jakéhokoliv druhu v průběhu obchodních aktivit v soukromém sektoru bude ve všech členských státech považováno za trestný čin. Rozhodnutí se vztahuje jak na komerční tak i neziskový sektor a předpokládá trestní odpovědnost právnických osob. Předložená zpráva se zakládá na údajích získaných od členských států. V podstatě odhaluje, že provedení tohoto rozhodnutí členskými státy je teprve v počátečním stadiu.

  více »

  Ptačí chřipka: V chovu krůt v České republice byl potvrzen výskyt viru H5N1

  Evropská komise byla včera večer informována českými úřady o podezření na výskyt ptačí chřipky na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. K výskytu došlo v chovu 6 000 krůt a byl zaznamenán na základě úhynu 1 800 kusů chovaných ptáků. Laboratorní testy provedené včera a dnes na vzorcích z chovu ve Státním veterinárním ústavu v Jihlavě a Národní referenční laboratoři v Praze nejprve prokázaly výskyt viru typu A a dnes odpoledne jej identifikovaly jako vysoce patogenní virus H5N1. Vzorky byly také odeslány do referenční laboratoře Společenství do Weybridge pro potvrzení nálezu.

  více »

  Politika soudržnosti pro období 2007-2013: Komise schvaluje národní strategii a priority pro Slovinsko

  Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla poblahopřáli slovinským orgánům k dosažení dohody s Evropskou komisí ohledně národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007-2013. K prioritám slovinské strategie patří: podpora podnikání, inovací a technologického vývoje; zlepšení kvality vzdělávacího systému, odborného vzdělávání a výzkumu a vývoje; lepší flexibilita trhu práce zároveň se zaručením jistoty zaměstnání; zajištění podmínek pro růst prostřednictvím udržitelné mobility, zlepšením kvality životního prostředí a vytvořením požadovaných infrastruktur; podpora vyváženého regionálního rozvoje.

  více »

  Politika soudržnosti pro období 2007-2013: Komise schvaluje národní strategii a priority pro Bulharsko

  Komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová a komisař pro zaměstnanost a sociální věci Vladimír Špidla dosáhli dohody s Bulharskem ohledně jeho národního plánu a priorit pro politiku soudržnosti v období 2007-2013. Cílem Bulharska je, aby se do roku 2013 stalo konkurenceschopnou zemí EU s vysokou úrovní kvality života, příjmů a sociálního povědomí. Za tím účelem hodlá usilovat o posílení konkurenceschopnosti ekonomiky, aby bylo dosaženo vysokého a udržitelného růstu, a rozvoj lidského kapitálu, aby byla zajištěna vyšší úroveň zaměstnanosti, příjmů a sociální integrace.

  více »

  Výzva Evropské komise k předkládání návrhů audiovizuálních projektů

  Evropská komise vyhlásila výzvu k předkládání audiovizuálních projektů za účelem zvýšení povědomí obyvatel Evropské unie v oblasti rozvoje. Cílem projektu je informovat veřejnost o problematice rozvojových zemí prostřednictvím evropských televizních stanic. Projekty by měly vést k lepšímu pochopení otázek podpory států Afriky, Karibiku a Pacifiku a demonstrovat potřebu podpory a spolupráce na ose Sever - Jih. V neposlední řadě by projekty měly poukazovat na úlohu mezinárodní podpory a spolupráce se zaměřením především na iniciativy vycházející z programů Evropské unie.

  více »

  Evropská online akademie - program celoživotního vzdělávání

  Mezinárodní centrum evropského vzdělávání (Centre International de Formation Européenne; Nice/Berlin) v úzké spolupráci s Jean Monnet Chair for Political Sciences při Univerzitě v Kolíně nad Rýnem nabízí postgraduální studium Evropské online akademie (EOA). Evropská online akademie vypisuje kurzy zaměřující se na aktuální otázky evropské integrace. Výuka je koncipována formou kombinace tzv. e-learningu (distanční studium) a intenzivních individuálních seminářů v Berlíně, Bruselu, Praze a Římě.

  více »

  Evropský parlament

  Plenární zasedání - 18. - 21. 6. 2007 ve Štrasburku

  Evropský parlamentNa letošním desátém plenárním zasedání se poslanci věnovali nařízení o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin. Text, který poslanci odhlasovali na úterním zasedání, obsahoval mimo jiné kapitolu o české slivovici. Přijetím toho znění byla napravena chyba, k níž došlo při projednávání nařízení ve Výboru pro životní prostředí, kdy z textu vypadla klíčová věta týkající se právě slivovice, která ohrožovala její další existenci.

  Evropský parlament dále hlasoval o podnětu české europoslankyně Zuzany Roithové (EPP-ED), který se týká důvěry spotřebitelů v digitálním prostředí. Zpráva přináší doporučení, jak zvýšit důvěru evropských obchodníků a spotřebitelů v internetové obchodování.

  Poslanci rovněž schválili návrh nařízení zakazujícího obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU, podpořili zprávu o budování evropské politiky širokopásmového připojení, Parlament v prvním čtení schválil návrh směrnice, která by měla usnadnit přenositelnost nároků na penzijní připojištění a zprávu o hospodářských a obchodních vztazích mezi EU a Ruskem. Poslanci také trvají na tom, aby program satelitní navigace Galileo byl i nadále plně financován z rozpočtu Evropské unie a nebyl předmětem dohadování mezi členskými státy.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky