Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (11. - 17. června 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

19/06/2007

  Evropská unie žije přípravami na summit – podle mnohých pozorovatelů klíčový z hlediska budoucí podoby institucí i celkového fungování současné sedmadvacítky. Uplynulý týden proto nebyl příliš bohatý na zásadní události.

  Již tradiční „Zelený týden“ letos upozornil na minulost a budoucnost evropské ochrany životního prostředí, Komise představila svou koncepci humanitární pomoci, experti se zabývali důsledky stárnutí obyvatel i integrací zdravotně postižených a gurmáni budou mít napříště jasněji v tom, zda kupují skutečně telecí maso či kontrolovanou biopotravinu. Pro Belgičany začalo zřejmě zdlouhavé hledání shody na nové vládě, zatímco Francouzi si oddechli po volebním maratonu a čekají, do jaké míry nový prezident naplní své sliby. Český Budvar se podle verdiktu Evropského soudního dvora zřejmě bude muset smířit s tím, že ho americký Anheuser-Busch předběhl při registraci označení jiných produktů než je pivo. Ale aspoň jedna dobrá zpráva na závěr – komisař pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Franco Frattini osobně v Praze potvrdil, že vše nasvědčuje tomu, že od nového roku skutečně zmizí z českých hranic pasové kontroly a Česko se stane součástí Schengenského prostoru.

  Francouzské parlamentní volby posílily postavení prezidenta Sarkozyho

  Nově zvolený prezident Nicolas Sarkozy se bude moci ve své funkci opřít o jasnou většinu v nově zvoleném francouzském Národním shromáždění. Z celkových 577 křesel získal středopravý Svaz za lidové hnutí 314, k nimž lze připočítat i 22 křesel nově vzniklé centristické skupiny nazvané Prezidentská většina. Znamená to, že nově zvolený prezident Sarkozy bude mít možnost prosadit slibované reformy – především v hospodářské a sociální oblasti, ale také bude mít silný mandát na evropské scéně. Předvolební průzkumy ale naznačovaly ještě výraznější vítězství pravice a konečný výsledek lze vlastně hodnotit jako úspěch socialistů, kteří si oproti složení minulého parlamentu získali navíc 36 křesel.
  Oficiální výsledky francouzských parlamentních voleb

  Belgické volby vyhráli křesťanští demokraté

  Po osmi letech ve funkci belgického premiéra podal Guy Verhofstadt 11. června demisi. Důvodem byla výrazná porážka v parlamentních volbách, které vyhrála vlámská křesťansko-demokratická strana v čele s Yvesem Letermem. Sestavování koalice a nové vlády však pravděpodobně potrvá řadu týdnů a lze očekávat, že výsledek voleb povede k prohloubení napětí mezi vlámským severem a valonským jihem země.
  Oficiální výsledky belgických parlamentních voleb

  Evropská komise

  Návštěva komisaře Frattiniho v Praze

  Ve dnech 13. - 15. června navštívil Českou republiku místopředseda Evropské komise Franco Frattini. Jeho návštěva navázala na právě skončenou Radu Evropské unie a byla významná především z hlediska vrcholících příprav na vstup České republiky do Schengenského prostoru, který se předpokládá na konci tohoto roku, a příprav na české předsednictví v Radě v roce 2009.

  více »

  Jak odstranit zbytečné překážky v odvětví služeb a přitom zajistit ochranu vysílaných pracovníků

  Komise představila své hodnocení vnitrostátních opatření, která uplatňují členské státy v rámci dohledu nad vysíláním pracovníků, a situace v oblasti správní spolupráce. Jejím záměrem je odstranit zbytečné překážky volného pohybu služeb na vnitřním trhu a přitom nadále zajišťovat dostatečnou ochranu vysílaných pracovníků.

  více »

  Účinnost preventivní části Paktu o stabilitě a růstu je třeba zvýšit

  Počet zemí s nadměrným rozpočtovým schodkem se snižuje, je však důležité, aby vlády členských států EU využily příznivou hospodářskou situaci ke stabilizaci veřejných financí. Za současných politik dosáhne roku 2008 střednědobého rozpočtového cíle pouze 10 z 27 zemí EU, a to i přes tři roky trvající vysoký hospodářský růst.

  Komise přijala sdělení Parlamentu a Radě o zajištění účinnosti „preventivní části“ Paktu o stabilitě a růstu, které je připojeno k dnes zveřejněné osmé roční zprávě Komise o veřejných financích a které z této zprávy vychází. Koordinace rozpočtových politik a dohled nad nimi je jedním z požadavků uvedených ve Smlouvě, kde se stanoví horní hranice 3 % HDP pro veřejné schodky a kde se uvádí, že dluhy členských států musí být nižší než 60 % jejich HDP nebo se k této hodnotě blížit uspokojivým tempem. Plán o stabilitě a růstu obsahuje preventivní část, která je navržena tak, aby zabránila nadměrným schodkům pomocí řádného střednědobého rozpočtového plánování a plnění těchto plánů.
  více »

  Zelený týden: životní prostředí v Evropě v minulosti a v budoucnosti

  Rok 2007 se odehrává ve znamení 50. výročí evropské integrace, což přirozeně vybízí k hodnocení minulosti i zamyšlení nad budoucností ve všech oblastech. V případě životního prostředí se právě o to snaží Zelený týden. Šest akčních programů pro životní prostředí English od roku 1973, nařízení REACH English , strategie English a akční plán English boje proti škodlivým účinkům znečištění – to je jen několik příkladů mnoha opatření přijatých díky evropské spolupráci. Avšak podle názoru pozorovatelů a nevládních subjektů nejsou dosavadní kroky k ochraně evropského životního prostředí dostatečné.

  více »

  EU představila své cíle v oblasti humanitární pomoci

   Evropská komise, která je největším poskytovatelem humanitární pomoci na světě, přijala sdělení, v němž odsoudila porušování mezinárodního práva a útoky na humanitární pracovníky a navrhla hlavní zásady a hodnoty, na nichž má být založena humanitární pomoc EU.
  Tyto zásady a hodnoty vycházejí z výsledků konzultace English s humanitárními organizacemi (nevládní organizace, agentury OSN a specializované organizace). Konzultace se věnovala hlavním aspektům, jež ovlivňují efektivitu poskytování pomoci: neutralitě, nestrannosti, dodržování humanitárního práva a zásadám humanitární pomoci.
  více »

  Nízké investice do výzkumu a vývoje ohrožují evropskou znalostní ekonomiku

  Evropská komise představila novou zprávu o postavení Evropy na poli výzkumu a vývoje. Z údajů o vědě, technice a inovacích v roce 2007 vyplývá, že výdaje na výzkum a vývoj vyjádřené v procentech HDP od poloviny devadesátých let stagnují, zatímco hlavní konkurenti, jako je Japonsko, Čína nebo Jižní Korea, dokázali výrazně zvýšit své úsilí. Evropský deficit investic do výzkumu a vývoje ve srovnání se Spojenými státy se navíc v posledních letech o nic nesnížil. Především výše firemních investic do výzkumu a vývoje zůstává znepokojivě nízká. Z údajů za rok 2007 vyplývá, že hlavní příčinou nízkých investic firem do výzkumu a vývoje v Evropě je struktura průmyslu s nízkým zastoupením tzv. high-tech odvětví. Z toho je patrné, že pokud chce Evropa obstát, musí urychleně provádět akce přijaté v souvislosti s revidovanou Lisabonskou strategií.
  Zpráva
  více »

  Digitální technologie za 1 mld. eur pro kvalitní stárnutí Evropanů

  V reakci na potřeby stárnoucího obyvatelstva Evropy přijala Evropská komise evropský akční plán kvalitního stárnutí v informační společnosti. Tento akční plán doprovází nový společný evropský výzkumný program představující investice přes 1 mld. euro do výzkumu informačních a komunikačních technologií zaměřené na zlepšení života seniorů doma, na pracovišti a ve společnosti vůbec. Tyto nové iniciativy EU přispějí k tomu, aby starší Evropané mohli zůstat déle aktivní a nezávislí, a Evropě přinesou trojí užitek: vyšší kvalitu života a sociální začlenění seniorů, nové obchodní příležitosti pro evropský průmysl a efektivnější a více individuálně zaměřené zdravotní a sociální služby.

  více »

  Hlavním úkolem nové skupiny vládních odborníků je příprava na stárnutí obyvatelstva EU

  V Bruselu poprvé zasadela skupina na vysoké úrovni složená z vládních odborníků o demografických otázkách. Skupina zřízená na žádost členských států v návaznosti na zelenou knihu o demografii z roku 2005 bude Komisi pomáhat s přípravou politik, které budou řešit otázky stárnutí obyvatelstva a klesajícího počtu pracovních sil.
  více »

  Předsednictví

  Evropská konference o integraci osob se zdravotním postižením

  Německé předsednictví jako svůj příspěvek k evropskému roku rovných příležitostí uspořádalo konferenci „Vzdělání, zaměstnání, rovné příležitosti: posilování osob se zdravotním postižením“. Konference se zabývala nedávno přijatou Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením s cílem stanovit společnou strategii na její provedení a sešli se na ní zástupci občanské společnosti, sociální partneři a představitelé evropských institucí.
  Projev komisaře Vladimíra Špidly

  Rada

  Reforma společné zemědělské politiky: odvětví ovoce a zeleniny

  Ministři zemědělství států Evropské unie dosáhli jednomyslné politické dohody o rozsáhlé reformě společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, která by měla toto odvětví sblížit s ostatními oblastmi reformované společné zemědělské politiky (SZP). Reformami se zlepší konkurenceschopnost a tržní zaměření odvětví ovoce a zeleniny, sníží výkyvy ve výnosech v důsledku krizových situací, podnítí spotřeba, čímž se přispěje ke zlepšení veřejného zdraví, a zlepší se ochrana životního prostředí. Reforma vstoupí v platnost v roce 2008.
  více »

  Nové nařízení o biopotravinách podpoří další rozvoj tohoto odvětví v Evropě

  Ministři zemědělství členských států EU dosáhli politické dohody o novém nařízení o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které přináší zjednodušení pro zemědělce i spotřebitele. Nový předpis stanoví cíle, zásady a základní pravidla ekologické produkce a obsahuje nový, trvalý režim dovozu a důslednější režim kontroly.

  více »

  Vízový informační systém (VIS): nařízení a rozhodnutí

  Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dosáhla politické dohody o balíčku legislativních opatření týkajících se vízového informačního systému (VIS): nařízení o VIS a rozhodnutí o VIS. Evropský parlament tento balíček přijal 7. června. Přijetí uvedených nástrojů Parlamentem a politická dohoda členských států jsou nutné k dalšímu rozvoji systému výměny informací o vízech mezi členskými státy EU. Nařízení o VIS umožní konzulátům a dalším kompetentním úřadům začít využívat tento systém při vyřizování žádostí o víza a při kontrole víz. Rozhodnutí o VIS umožní policii a dalším orgánům konzultovat údaje za podmínek, které zaručí vysokou úroveň ochrany údajů.

  více »

  Rada pro zemědělství: Dohoda o jasnějším používání prodejního označení „telecí“

  Ministři zemědělství Evropské unie se shodli na objasnění podmínek pro uvádění masa ze skotu do dvanácti měsíců věku na trh. Podle nových pravidel se bude vyžadovat, aby se u tohoto masa v různých členských státech používalo pevné prodejní označení spolu s uvedením věkové kategorie zvířat při porážce.

  více »

  Berete si s sebou na cesty více jak 10 000 eur? Nezapomeňte je deklarovat!

  Všechny osoby vstupující na území Evropské unie či jej opouštějící, které u sebe mají více než 10 000 eur v hotovosti, musí podle Nařízení (EC) č. 1889/2005 platného od 15. června 2007 tuto částku deklarovat. Příslušná iniciativa bude na evropské úrovni zavedena za účelem zvýšení bezpečnosti v souvislosti s bojem proti praní špinavých peněz, terorismu a trestné činnosti.

  více »

  Evropský soudní dvůr

  Soud zamítl žaloby společnosti Budějovický Budvar v řízeních proti společnosti Anheuser-Busch

  Mezi lety 1996 a 1998 americká společnost Anheuser-Busch požádala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu o zápis slovních označení „BUDWEISER“ a „BUD“ a obrazového označení obsahujícího zejména výraz „BUDWEISER“ jako ochranných známek Společenství pro různé výrobky, jako jsou papírenské výrobky, čisticí potřeby, oděvy, jemné pečivo a cukrovinky.

  Společnosti Budějovický Budvar se nepodařilo prokázat, že označení původu „Budweiser“ a „Bud“, zapsaná na základě Lisabonské dohody, s účinkem zejména pro Francii, jí umožňují podat námitky proti přihláškám ochranných známek Společenství podaným společností Anheuser-Busch pro jiné výrobky než pivo.

  Proti rozhodnutí Soudu lze podat ve lhůtě dvou měsíců od jeho oznámení opravný prostředek omezený na právní otázky k Soudnímu dvoru.
  více »

  Kalendář

  18. - 29. června

  Vysoké školy a Evropský sociální fond
  Datum konání: 20.06.2007- 21.06.2007
  Místo konání: Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Olomouc
  Konference Univerzity Palackého v Olomouci

  Po mostech do Evropy - výstava fotografií a modelů mostů
  Datum konání: 25.06.2007 10:00 - 27.06.2007
  Místo konání: Eurocentrum Brno, budova knihovny Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, (5.patro), Brno
  Výstava Eurocentra a EUROPE DIRECT

  Program rozvoje venkova pro období 2007–2013: příprava žádostí o dotaci
  Datum konání: 29.06.2007
  Místo konání: IREAS, Institut pro strukturální politiku, Štěpánská 45, 110 00 Praha 1
  Seminář

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky