Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (29. května – 3. června 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

05/06/2007

  Pro Českou republiku to nebyl zrovna pozitivní týden – Evropská komise ji totiž pokárala za nedostatečná opatření při snižování schodku státního rozpočtu – tedy jednoho ze základních kritérií pro vstup do měnové unie. „Na hanbě“ však nejsme sami, také Rakousko, které už v eurozóně je, nezachází podle Evropské komise s veřejnými rozpočty dostatečně prozíravě. Další hodnotící zpráva – o hospodářské a sociální soudržnosti – naopak chválí stejnojmennou evropskou politiku. I v této souvislosti se však – vzhledem se stále širšímu okruhu „chudých“ regionů – objevují obavy z budoucnosti. Zpráva naznačuje okruhy otázek, jež bude třeba co nejdříve vyřešit.

  Hodně se očekává i od digitálních technologií, nový program na jejich podporu už odstartoval prvními výzvami k předložení návrhů projektů. A podle zásady, že zdraví je nade vše, zabývala se Komise hodně i otazníky nad zdravotnictvím – ať už obecně tím, co všechno by vlastně měla řešit evropská strategie péče o zdraví, nebo konkrétně při tvorbě legislativy upravující darování a transplantace orgánů. A k tomu leží Evropské komisi velmi na srdci také evropská linie a nejrůznější problémy související s obezitou. Do tří let se ukáže, zda cesta ze slepé uličky bohatých civilizací vede přes přátelské domluvy výrobcům nebezpečných pochoutek všeho druhu.

  Ještě, že začínající léto přeje nejen koupání (a prý, že voda je dobrá), ale také romantice a umění – europoslanci se rozhodli formou nové ceny podporovat evropskou kinematografii a členové hospodářského a sociálního výboru nejspíš poslechnou i nabádání komisaře Kypriana a alespoň vždy ve čtvrtek budou místo oběda poslouchat autorská čtení významných evropských spisovatelů.

  Evropská komise

  Komise: Česká republika přijala neadekvátní opatření ke konsolidaci svého rozpočtového deficitu

  Na základě zhodnocení konvergenčního programu České republiky dnes Komise doporučila Radě, aby oficiálně konstatovala, že tento stát přijal neadekvátní opatření ke konsolidaci svých veřejných financí, a že proto nesměřuje k odstranění nadměrného rozpočtového deficitu do roku 2008, jak bylo dohodnuto s Radou v roce 2004.
  více »

  Rakousko má také problémy s rozpočtovou kázní

  Evropská  komise ve středu 30. května pokárala nejen Českou republiku, ale také Rakousko. To se podle mínění unijních expertů neblíží k vyrovnanému rozpočtu tak rychle a důsledně, jak předpokládal původní stabilizační program. Naopak je pravděpodobné, že v letech 2009 a 2010 se po přechodném snížení začne rozpočtový schodek opět zvyšovat a blížit kritické hodnotě 3 % HDP. více »

  Jak dál s politikou soudržnosti?

  Politika soudržnosti prokázala, že je účinným nástrojem pomoci méně rozvinutým regionům, ale v důsledku rozšíření EU ji čekají některé nové úkoly. 30. května vydaná Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti english  s názvem „Bohatší regiony, bohatší Evropa“ shrnuje opět po třech letech hospodářskou, sociální a teritoriální situaci rozšířené Unie, tentokrát už pro 27 členských států a 268 regionů. Zpráva hodnotí programové období 2000–2006 a stav příprav na léta 2007–2013. Formuluje 10 otázek, které by měly podnítit debatu o budoucnosti politiky soudržnosti uvnitř i vně evropských institucí.
  více »

  Evropa úspěšně bojuje proti znečištění vod

  Rok 2006 přinesl dobrou zprávu: převážná většina lokalit ke koupání v členských státech je v souladu s evropskými hygienickými předpisy, a proto se zde můžeme koupat bez obav.
  více »

  Komise usiluje o rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem

  Komise dnes zahájila druhou fázi konzultace se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů týkající se způsobu, jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. Třináct z evropských sociálních partnerů, kteří byli v říjnu vyzváni, aby vyjádřili svá stanoviska ohledně potřebné akce Společenství v této oblasti, zaslalo své příspěvky.
  více »

  Co si občané EU slibují od strategie v oblasti veřejného zdraví?

  Podle závěrů veřejné konzultace Evropané souhlasí s myšlenkou zastřešující celoevropské strategie zabývající se otázkami zdravotnictví. Strategie se snaží reagovat na problémy, které přinese nejbližší budoucnost a prosazovat respektování veřejného zdraví ve všech ostatních politikách EU. Vedle eliminace různých hrozeb pro zdraví patří podle respondentů do strategie veřejného zdraví rovněž odstraňování nerovností včetně diskriminace podle pohlaví, informování občanů a rozšiřování jejich pravomocí, zlepšování kvality a bezpečností zdravotní péče ve vztahu k přeshraničním problémům a řešení těch faktorů s vlivem na zdraví, které souvisejí se životním stylem, jako je výživa a fyzická aktivita, pití alkoholu, kouření a duševní zdraví.
  více »

  Posviťme si na břemena – řešení problematiky muskuloskeletálních poruch

  Muskuloskeletální poruchy jsou v Evropě nejběžnější zdravotní problémy související s prací, které postihují miliony pracovníků. Ve 27 členských státech Evropské unie trpí 25 % pracovníků bolestmi zad a 23 % bolestmi svalů.
  více »

  Potravinářský průmysl dostal 3 roky na vyřešení problému obezity

  Evropská komise zveřejnila ve středu 30. května své plány, jak radikálně zatočit s rostoucí nadváhou Evropanů. Výrobci potravin a nápojů mají 3 roky na to, aby prokázali, že jim záleží na zmírňování problému obezity. V opačném případě bude Evropská komise prosazovat přísnější regulaci těchto odvětví. Další podrobnosti o evropské strategii řešení problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou se lze dočíst ve stejnojmenné bílé knize – „White Paper from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on:A Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues.
  více »

  EU podporuje darování a transplantace orgánů

  Ačkoli celkový počet úspěšných transplantací stoupá, stále jej limitují nejednotné předpisy v jednotlivých evropských státech a nedostatečná informovanost veřejnosti. Podle posledního průzkumu Eurobarometruenglish podporuje 81 % občanů EU užívání karet dárců orgánů, ale jen 12 % v současné době takovou kartu vlastní. EU má od roku 1999 legislativní pravomoc upravovat kvalitativní a bezpečnostní normy pro lidské tkáně a buňky, lidské orgány a krev užívanou ve zdravotnictví. Dosud byly přijaty směrnice o krvienglish a tkáních a buňkáchenglish . Podobná legislativa by měla v budoucnu upravovat i kvalitu a bezpečnost darování orgánů při transplantacích. Právě zveřejněné sděleníenglish představuje první krok – Komise v něm představuje s nápady, které mohou přispět ke zvýšení dostupnosti orgánů a výměně zkušeností mezi členskými státy. Více se dočtete v  Otázkách a odpovědích o darování orgánů a transplantacích v EUenglish.

  Komise podporuje rozvoj digitálních technologií v Evropě

  V rámci podpory rozšíření informačních a komunikačních technologií běžnými občany, na úřadech i v podnicích schválila Evropská komise pracovní plán nového Programu na podporu politiky ICT a otevřela první výzvy k předkládání návrhů na podporu projektů. Od programu si slibuje pomoc všem sektorům evropského hospodářství, kde může praktická aplikace ICT pomoci k lepšímu postavení na globálním trhu a tím i vytváření nových podnikatelských příležitostí.
  více »

  Evropa podporuje také výzkum v sociálních vědách

  Obavy ze vzestupu extrémní pravice přivedly dohromady partnery ze sedmi evropských národů, kteří začali studovat příčiny tohoto fenoménu. Většina komentátorů tvrdí, že pravicový extremismus se projevuje v těch společenských sektorech, které nejsou schopné se vyrovnat se sociální změnou – tedy mezi tzv. „vyděděnci modernizace“. Evropští sociologové připravili projekt SIREN, jehož cílem je stanovit, jaký vliv na znepokojivý trend má úroveň zaměstnanosti. Široce založený průzkum prokázal, že dělníci, jichž se osobně dotkly socio-ekonomické změny, hrají významnou roli při podpoře populismu vycházejícího z extrémní pravice. Sociologové identifikovali postoje, které činí dělníky vstřícné k pravicovému extremismu. Většina z nich navíc měla silný pocit nespravedlnosti poté, co jejich očekávání týkající se práce, zaměstnání, sociálního statutu a životní úrovně nebyla uspokojena v souvislosti s restrukturalizací podniku nebo jinými opatřeními k větší efektivnosti výroby. Výsledky výzkumu prokázaly nutnost větší otevřenosti vedení forem vůči zaměstnancům, důslednější potírání všech projevů diskriminace a podíl zaměstnanců na řešení problémů.
  více »

  Státní podpora: Projekt pražské městské bezdrátové sítě nepředstavuje státní podporu

  Evropská komise schválila v souladu s pravidly Smlouvy o ES o státní podpoře akci města Prahy k vytvoření městské bezdrátové sítě pro elektronickou komunikaci. Vzhledem k tomu, že původní plány vzbuzovaly obavy z narušení hospodářské soutěže, byly provedeny zásadní změny projektu.
  více »

  EU-Brazílie: Komise navrhuje strategické partnerství

  Evropská komise navrhla zahájit strategické partnerství s Brazílií během prvního summitu mezi EU a Brazílií, který se koná dne 4. července v Lisabonu.  V dnes přijatém sdělení Komise zdůrazňuje vzrůstající roli, kterou Brazílie zastává na mezinárodní scéně, její regionální vliv a pevná pouta, která ji pojí s Evropou, a navrhuje řadu iniciativ k posílení vztahů mezi oběmi stranami v rámci strategického partnerství.
  více »

  Rada

  Rada EU komentuje situaci na mediálním trhu ve Venezuele

  Rada EU vydala prostřednictvím svého předsednictví kritickou zprávu k odebrání vysílací licence venezuelské stanici Radio Caracas Television (RCTV), která je všeobecně pokládána za snahu o omezení svobody slova ve Venezuele (ačkoli jako oficiální důvod se uvádí nízká umělecká úroveň vysílaných pořadů).
  více »

  Evropský parlament

  Poslanci strávili týden ve svých obvodech, předseda vyjel na cestu po Blízkém východě

  Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering navštívil Blízký Východ, a to včetně Palestinských území, Izraele a Jordánska. Během třetího dne své návštěvy na Blízkém východe vystoupil předseda Hans-Gert Pöttering v izraelském parlamentu (Knesset) a vyzval všechny znepřátelené strany, aby se sebraly odvahu a obnovily mírový proces v regionu. Navrhl uspořádat společnou konferenci a potvrdil podporu Evropského parlamentu pro řešení konfliktu na základě dvou států - palestinského a izraelského. Pozval mladé Izraelce a Palestince na společnou návštěvu Parlamentu do Štrasburku.
  více »

  Nová evropská filmová cena LUX

  Zlatou palmu, nejvyšší ocenění na filmovém festivalu v Cannes, získal letos rumunský film "4 luni, 3 saptamini si 2 zile" (4 měsíce, 3 týdny a 2 dny) mladého režiséra Christiana Mungia. Jedná se o velký úspěch pro evropský filmový průmysl, který si doposud jen těžko hledá cestu do mezinárodních kinosálů. Nová filmová cena LUX bude podporovat evropské snímky, aby se lépe prosadily se i za hranicemi svých zemí.

  Pro rozvoj audiovizuálního odvětví v Evropě hraje důležitou roli program MEDIA Evropské unie. Devadesát procent všech filmů, které jsou šířeny v Evropě za hranicemi svých zemí, čerpají prostředky z programu MEDIA. Evropská podpora sice nemůže nahradit jiné zdroje pro natáčení, funguje nicméně jako podpora při hledání dalších prostředků. V průměru přijde na jeden milion euro z programu MEDIA dalších šest milionů z ostatních zdrojů. V říjnu 2006 schválili europoslanci celkový rozpočet na program MEDIA ve výši 755 milionů euro do roku 2013.

  Nově vytvořená filmová cena LUX bude poprvé udělena letos 18. října. Cílem ocenění je podpořit šíření evropských filmů za hranice své země původu. Filmový experti vyberou ze zaslaných filmů tři, europoslanci pak z nich vyberou hlavního vítěze. Hlavní cenou nebude finanční prémie, ale překlad a otitulkování filmu ve všech 23 oficiálních jazycích EU.
  více »

  Hospodářský a sociální výbor

  Literární léto v Hospodářském a sociálním výboru

  Evropský hospodářský a sociální výbor pořádá u příležitosti 50. výročí podepsání Římské smlouvy sérii autorských čtení, na nichž významní spisovatelé z různých evropských zemí představí svá nejnovější díla.

  Autorská čtení se uskuteční každý červnový čtvrtek vždy v čase oběda, tj. od 12.30 do 13.30 – za dobrého počasí na terase, v opačném případě v atriu budovy Jacquesa Delorse. Za přispění kulturních zastoupení domovských zemí jednotlivých spisovatelů v Bruselu vystoupí:

  7. června Thomas Glavinic, Die Arbeit der Nacht | Práce noci (německy)

  14. června Lajos Parti Nagy, Hősöm tere | Mé náměstí hrdinů (maďarsky)

  21. června Kirsten Thorup, Førkrigstid | Před válkou (dánsky)

  28. června Bernardine Evaristo, Soul Tourists | Turisté duše (anglicky).

  K dispozici budou překlady do francouzštiny a angličtiny. Vstup je nutné předem zarezervovat na literature@eesc.europa.eu

  Kalendář

  11. - 17. června

  Výstava fotografií ARCHITEKTURA INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE
  Datum konání: 24.05.2007 - 19.06.2007
  Místo konání: Eurocentrum České Budějovice, Lannova 55/31 České Budějovice
  Výstava Eurocentra

  Výstava České evropanství
  Datum konání: 29.05.2007 - 14.06.2007
  Místo konání: Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň
  Výstava Eurocentra

  SOLVIT – praktická pomoc s problémy na úřadech v zemích EU
  Datum konání: 14.06.2007 16:30 - 18:00
  Místo konání: Eurocentrum Praha, Jungmannova 24, Praha 1
  Seminář Eurocentra

  Další akcezde

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky