Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (14. – 20. května 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

22/05/2007

  Rada

  Summit EU-Rusko: I přes obtíže na společné cestě

  Samara 18. května 2007 – Evropská unie navzdory značným rozdílům v názorech zejména na otázku lidských práv pevně stojí za strategickým partnerství s Ruskem. Obě strany jsou odhodlané v budoucnu prohloubit spolupráci v ochraně ovzduší, ve výzkumu a v úsilí najít řešení mezinárodních konfliktů.

  „Existuje mnoho oblastí, kde můžeme spolupracovat,“ řekla kancléřka Angela Merkelová, současná předsedkyně Rady EU, na konci pracovního setkání, a zdůraznila v této souvislosti hospodářské vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem.

  Evropská unie je největším obchodním partnerem Ruska a Rusko je třetím největším obchodním partnerem EU. Za těchto okolností mají obě strany mimořádný zájem na dobrých vztazích a příznivém investičním prostředí.

  více »

  Evropský parlament

  Parlamentní vyjednavači dosáhli průlomové dohody s Radou o roamingu

  Brusel 15. května 2007 – Po čtyřech kolech vyjednávání s předsednictvím Rady dosáhl tým europoslanců předběžnou dohodu o nařízení s názvem Roaming ve veřejných mobilních sítích. Text dohody, který nakonec po dojednaných úpravách předsednictví 15. května podepsalo, pravděpodobně připraví půdu pro přijetí návrhu nařízení v prvním čtení. K tomu ovšem bude zapotřebí podpora celého Parlamentu.

  více »

  Smírčí dohoda o rozhodném právu pro mimosmluvní závazky Rome II

  Brusel 16. května 2007 – Po téměř čtyřech letech vyjednávání dosáhli zástupci Parlamentu a Rady dohody o nařízení o rozhodném právu pro jiné než smluvní závazky známém jako Rome II. Smírčí výbor souhlasil se zavedením pravidel týkajících se autonehod a škod na životním prostředí a zrušil kontroverzní ustanovení o nactiutrhání v médiích.

  více »

  Evropská komise

  15. zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj v New Yorku: společné tiskové prohlášení německého ministra životního prostředí Sigmara Gabriela v roli zástupce předsednictví EU a komisaře pro životní prostředí Stavrose Dimase

  New York 14. května 2007 – Evropská unie hluboce lituje, že Komise OSN pro udržitelný rozvoj (Commission on Sustainable Development - CSD) nevyjádřila souhlas s ambiciózním textem o energetice, klimatu, znečišťování ovzduší a průmyslovém rozvoji. Patnácté každoroční zasedání CSD se konalo v New Yorku s cílem urychlit plnění závazků týkajících se udržitelného rozvoje přijatých v Johannesburgském plánu provedení (Johannesburg Plan of Implementation), který byl schválen v roce 2002. Evropská unie je přesvědčena, že CSD je ojedinělé fórum, které může pozdvihnout udržitelný rozvoj na globální úroveň. Udržitelný rozvoj vyžaduje komplexní přístup a CSD je pro takový úkol tím správným orgánem. Je politováníhodné, že na 15. zasedání CSD v této roli neuspělo.

  více »

  Malí šéfkuchaři EU: Evropská komise spouští nové internetové stránky pro děti o zdravém vaření

  Brusel 15. května 2007 – Evropská komise a evropské sdružení šéfkuchařů Euro-toques International spustily internetové stránky pro děti s názvem Malí šéfkuchaři EU (EU Mini-chefs), které se chtějí připojit k boji proti dětské obezitě pomocí zdravého vaření. Stránky propagují Evropský den zdravé výživy, který oslavíme 8. listopadu 2007, kdy šéfkuchaři z celé Evropské unie dětem předvedou, že ve školách i v restauracích je možné vařit a jíst zdravě. Děti se na nich také dozvědí, jak se mohou přihlásit do soutěže na plakát, který bude použit v kampani. Pro rodiče, učitele i děti je zde diskusní fórum o zdravé výživě a nechybí tu ani jednoduché zdravé recepty a rady od nejlepších šéfkuchařů Evropy. Malí šéfkuchaři EU jsou na adrese: http://eu.mini-chefs.eu.

  více »

  Setkání předsedů Evropského parlamentu, Evropské rady a Evropské komise s vysokými představiteli náboženství na téma lidská důstojnost

  Setkání s vedoucími představiteli tří monoteistických náboženství se uskutečnilo dne 15. května 2007 v budově Berlaymont z podnětu José Manuela Barrosa, předsedy Komise. Spolu se spolkovou kancléřkou a úřadující předsedkyní Evropské rady Dr. Angelou Merkelovou a předsedou Evropského parlamentu Hansem-Gertem Pötteringem vyzval k setkání, kterého se zúčastnilo 20 nejvyšších představitelů křesťanů, židů a muslimů v Evropě. Na pozvání předsedy Barrosa proběhla obdobná setkání již v uplynulých dvou letech, je však nutno podotknout, že letos se takové setkání poprvé uskutečnilo pod společnou záštitou Komise, Evropského parlamentu a úřadujícího předsednictví Rady. Letos se hovořilo o tématu „Evropa založená na lidské důstojnosti“.

  více »

  Ministeriál Mezinárodní energetické agentury: Andris Piebalgs vyzývá k mezinárodní dohodě o energetické účinnosti

  Brusel 15. května 2007– Na ministeriálu (jednání správní rady a řídícího výboru na ministerské úrovni) Mezinárodní energetické agentury, který se konal 14. – 15. května v Paříži, vyzval komisař pro energetiku Andris Piebalgs k mezinárodní dohodě o energetické účinnosti. Zpočátku by tato dohoda měla přimět státy OECD a přední rozvojové země ke společnému úsilí při šetření energií. Komisař Piebalgs k tomu řekl: „Změna klimatu a energetická bezpečnost jsou globální výzvy, které je třeba řešit na globální úrovni. Pokud by se všechny země světa zaměřily na energetickou účinnost, mohli bychom omezit emise CO2, zlepšit globální energetickou bezpečnost a významně přispět k hospodářskému rozvoji a vývoji nových a čistých technologií.“

  více »

  GALILEO na křižovatce: zprovoznění evropského programu družicové navigace

  Evropská komise dnes přijala na základě žádosti Rady ministrů pro dopravu a Evropského parlamentu sdělení o vývoji programu GALILEO. Konstatovala, že plánovaného zprovoznění systému GALILEO v roce 2012 bude možné dosáhnout pouze tehdy, pokud se změní plán jednotlivých kroků. Aby bylo možné systém GALILEO zprovoznit v roce 2012, bude rovněž nutné přehodnotit podobu partnerství veřejného a soukromého sektoru.

  „Evropský družicový navigační systém je infrastruktura, kterou Evropa potřebuje. Bude plnit významné funkce při kontrole hranic, v logistice dopravy, při finančních operacích nebo dohledu nad kritickými infrastrukturami v oblasti energetiky a komunikací. Komise se ze všech sil snaží o zajištění jeho úspěchu,“ prohlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise pro dopravu. Dodal: „Galileo zásadním způsobem přispěje k provádění politik Společenství a zároveň bude projevem evropských ambicí v oblasti politiky vesmíru, technologie a inovace.“

  více »

  11 filmů podporovaných EU na filmovém festivalu v Cannes

  Brusel 16. května 2007 – Na filmovou přehlídku 60. mezinárodního filmového festivalu Cannes 2007 bylo zařazeno také jedenáct filmů, které obdržely podporu programu Evropské unie MEDIA. Tento úspěch podtrhuje zásadní roli programu MEDIA při podpoře evropského filmového průmyslu. Ministři EU uznávají význam audiovizuálního průmyslu pro Evropu v době, kdy technika prochází zásadní proměnou, a potvrdí své odhodlání podpořit evropský audiovizuální průmysl účastí na Evropském dni, který se v Cannes koná 26. května. Patronem tohoto již pátého Evropského dne bude francouzsko-brazilský filmový tvůrce Walter Salles.

  Další informace o programu MEDIA najdete na této adrese.

  O úspěších evropských filmů na letošních Oskarech se dočtete na těchto stránkách:
  Oscars for MEDIA-films
  11 EU-supported films on show at the 2007 Cannes Film Festival

  Nové nařízení Komise vytváří jediné referenční místo pro jednotné informace o radiovém spektru EU

  Brusel 16. května 2007 – Uživatelé radiového spektra budou brzy mít užitek z jasnější představy o tom, jaké spektrum je k dispozici a jak ho lze v jednotlivých zemích využívat. Díky tomu se budou moci informovaně rozhodovat při tvorbě podnikatelských plánů a tím budou stimulovat investice. Informace o radiovém spektru mají zásadní důležitost také pro sekundární obchodování s právy na využívání spektra, což je dalším cílem Komise. Nařízení Komise je založené na současných telekomunikačních předpisech EU a stanovuje společný formát a úroveň detailních informací, které musí členské státy poskytnout. Více informací:

  Politika radiového spektra v EU
  Rozhodnutí o dostupnosti informací o využití spektra v rámci Společenství

  více »

  Komplexní evropská migrační politika: rázná opatření proti zaměstnávání ilegálních přistěhovalců a péče o cyklickou migraci a partnerství v mobilitě

  Brusel 16. května 2007 – Evropská komise je odhodlána bojovat proti migračnímu tlaku ilegálních přistěhovalců způsobenému zaměstnavateli, kteří poskytují nezákonnou práci. Komise představila návrh směrnice o sankcích proti takovým zaměstnavatelům. Jde o součást komplexní evropské migrační politiky, která podporuje legální migraci, bojuje proti nelegální migraci, buduje spolupráci s třetími zeměmi a je v souladu s rozvojovým programem. Kromě návrhu směrnice byla zveřejněna dvě sdělení o vnějších aspektech migrace.

  více »

  Eurostat

  Summit EU-Rusko: V roce 2006 EU27 zaznamenala s Ruskem obchodní deficit téměř 70 mld. euro; Rusko je třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem EU27

  15. května 2007 – V letech 2000 až 2006 se hodnota zboží vyvezeného z EU27 do Ruska více než ztrojnásobila z 22,7 mld. eur na 72,4 mld. eur a hodnota dovozu do EU27 z Ruska více než se více než zdvojnásobila z 63,8 mld. na 140,6 mld. eur. Obchodní deficit EU27 tak vzrostl z 41,0 mld. eur v roce 2000 na 68,2 mld. v roce 2006. Vyšší deficit byl způsoben především nárůstem deficitu u energií, který byl pouze částečně vyvážen zvýšením obchodního přebytku u strojírenských výrobků a automobilů. Podíl Ruska na celkovém vývozu EU27 se mezi léty 2000 a 2006 téměř zdvojnásobil. V roce 2006 na Rusko připadalo přes 6 % vývozu z EU27 a 10 % dovozu do EU27 a Rusko bylo pro EU27 třetím nejvýznamnějším obchodním partnerem po USA a Číně. Údaje o obchodě a investicích mezi Ruskem a Evropskou unií vydal Eurostat u příležitosti summitu EU-Rusko.

  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky