Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (30. dubna – 6. května 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

08/05/2007

  Rada

  Summit EU-USA ve Washingtonu: Transatlantická hospodářská spolupráce a ochrana klimatu

   Washington 30. dubna 2007 – Evropská unie a Spojené státy americké se rozhodly pro další prohloubení hospodářské spolupráce. Transatlantické hospodářské partnerství omezí byrokratické překážky a sladí odlišné standardy a podmínky. Obě strany se také shodly na tom, že je nutné zlepšit ochranu klimatu.
  více »

  Evropský parlament

  Jak vytvořit Evropský technologický institut?

  Brusel 2. května 2007 – Na slyšení o plánech na založení Evropského technologického institutu (European Institute of Technology – EIT) dala většina poslanců Evropského parlamentu najevo souhlas s návrhem společenství znalostí a inovací, ale vyjádřili pochybnosti o právní a finanční struktuře projektu EIT. Poslanci si vyslechli názory odborníků z univerzit, výzkumných organizací a podnikatelské sféry na cíle institutu a problémy, které musí být vyřešeny, aby tento projekt mohl být úspěšný.
  více »

  Evropská komise

  Louis Michel vysvětloval svou „volební dovolenou“

  Brusel 3. května 2007 – Členové Výboru Evropského parlamentu pro rozvoj vyjadřovali rozdílné názory na důvody, jimiž komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel vysvětlil svou neplacenou dovolenou, aby se mohl zúčastnit belgických parlamentních voleb, které se konají 10. června. Louis Michel k tomu poslancům řekl, že se pravděpodobně „k práci v Komisi vrátí“ den po volbách.
  více »

  Udržitelný trh s palivy: Evropská komise zahajuje veřejnou konzultaci o biopalivech

  Brusel 30. dubna 2007 – Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o „problematice nové legislativy na podporu obnovitelné energie“ s cílem zaměřit se například na problém, jak dosáhnout 10% podílu biopaliv nebo jak zajistit environmentální udržitelnost. Tato konzultace následuje po nedávno přijaté energetické politice pro Evropu. Její součástí je i závazek 20% podílu obnovitelných energií do roku 2020 a 10% podílu biopaliv v dopravě. Konzultace bude probíhat do 4. června 2007 a má Komisi pomoct při vypracování návrhů na začlenění těchto cílů do legislativy. Další informace najdete na této adrese.
  více »

  Zdanění podniků / Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob: Evropská komise prezentovala zprávu o dosavadním pokroku při zpracování konečného návrhu

  Brusel 2. května 2007 – Po první zprávě o pokroku z roku 2006 ( IP/06/448) Evropská komise přijala druhé sdělení o pokroku učiněném směrem ke společnému konsolidovanému základu daně z příjmu právnických osob (Common Consolidated Corporate Tax Base – CCCTB). Komise ve svém sdělení upozorňuje ostatní instituce EU na to, co již bylo uděláno a co ještě bude nutné na expertní úrovni udělat, než v roce 2008 vypracuje formální návrh. CCCTB umožní firmám uplatnit jednotná pravidla pro výpočet daňového základu z jejich aktivit v celé EU namísto současných 27 systémů, což jim přinese zjednodušení procedur, zvýšení efektivity a omezení nákladů spojených s dodržováním předpisů (compliance costs) ( IP/04/1091). Konsolidovaný základ daně má být rozdělen mezi členské státy v souladu s dohodnutým mechanismem spravedlivého přerozdělení, který bude také součástí návrhu. Členské státy si přitom zachovají plnou kontrolu nad svými daňovými příjmy, protože budou i nadále určovat své daňové sazby. Komise potvrdila, že nebude navrhovat harmonizaci daňových sazeb. Další informace o společném konsolidovaném základu podnikové daně je k dispozici na této adrese Deutsch (de) English (en) français (fr) .
  více »

  Návrh rozpočtu na rok 2008: Růst a zaměstnanost jako hlavní položka výdajů EU

  Evropská komise přijala předběžný návrh rozpočtu na rok 2008 a učinila tak první krok v rozpočtovém procesu. Poprvé v historii bude největší část výdajů vynaložena na politiku růstu a zaměstnanosti.
  více »

  Vnitřní trh: Komise zahajuje diskusi o budoucí politice EU v retailových finančních službách

  Evropská komise vyložila formou zelené knihy svou vizi budoucí politiky EU v retailových finančních službách, tedy finančních produktech jako bankovní účty, půjčky, hypotéky, investice a pojištění, které se poskytují jednotlivým spotřebitelům. Účelem zelené knihy je dosáhnout toho, aby Komise více a hlouběji rozuměla problémům, jimž v této oblasti čelí spotřebitelé i odvětví, stanovit celkové cíle a upozornit na oblasti, kde je zapotřebí další práce. Je to důležitý příspěvek k nynějšímu přezkumu jednotného trhu ze strany Komise, jehož cílem je zajistit, aby jednotlivé strategie Komise odpovídaly 21. století (viz IP/07/214). Komise uvítá vyjádření k zelené knize, která lze zasílat do 16. července 2007.
  více »

  Ochrana dat pomocí technologií na podporu soukromí

  Brusel 2. května 2007 – Komise přijala sdělení za účelem určit přínosy technologií na podporu soukromí (Privacy Enhancing Technologies – PETs) a představit cíle Komise v této oblasti, které by měly být realizovány pomocí řady specifických akcí na podporu vývoje PETs a jejich využívání ze strany správců a odběratelů dat.
  více »

  Nové nařízení EU na omezení poplatků za roaming před hlasováním v parlamentním plénu

  Brusel 2. května 2007 – 10. května bude plenární zasedání Evropského parlamentu hlasovat o návrhu nařízení o roamingu, který předložila Evropská komise s cílem snížit poplatky za roaming až o 70 %. Hlasování bude předcházet veřejná debata v Evropském parlamentu, který se bude konat 9. května v Bruselu. „Celá léta Evropský parlament požadoval jménem občanů EU nižší poplatky za roaming. Nyní máme jedinečnou šanci zrušit tuto poslední hranici na evropském vnitřním trhu jednou provždy,“ poznamenala komisařka Viviane Redingová, která je odpovědná za telekomunikace. „Věřím, že Evropský parlament spolu s Radou ministrů zajistí, aby již toto léto měli evropští spotřebitelé užitek z výrazně nižších sazeb za roaming při telefonování v zahraničí.“
  více »

  Komise vyzývá členy eurozóny: Kujte železo, dokud je žhavé

  Brusel 3. května 2007 – Posledních dvanáct měsíců ekonomika eurozóny neustále posilovala. Eurozóna zaznamenala v roce 2006 růst 2,7 %, což je nejvyšší hodnota růstu od roku 2000, která je vysoko nad dlouhodobým průměrem. Nárůst zaměstnanosti v roce 2006 akceleroval na přibližně 1,5 %, což přineslo téměř 2 miliony nových pracovních míst, a inflace zůstala na úrovni zhruba 2 %. Díky těmto nepochybným úspěchům získala Evropská měnová unie pevný základ pro splnění náročných cílů, které má ještě před sebou. K nim patří zvýšení potenciálního růstu, zvýšení odolnosti vůči hospodářským šokům, zavedení fiskální disciplíny v Evropě a zajištění úspěšného rozšíření eurozóny. Celý dokument
  více »

  Odpovědné podnikání: malé podniky, významné hodnoty, budoucí konkurenceschopnost

  Brusel 3. května 2007 – Nestává se často, že by se mladí lidé z Estonska zúčastnili velkých evropských akcí zaměřených na sociální odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility – CSR). Konference Responsible Entrepreneurship Exchange se zaměřila na vztah mezi podnikáním, hodnotami a odpovědností a otevřela nové obzory ve zkoumání přirozené synergie mezi odpovědným jednáním obchodních záležitostech na jedné straně a dynamickým světem podnikání v malých a středních podnicích na straně druhé. Tón této konference udali mladí manažeři z estonské studentské společnosti Volli, která vyrábí peněženky z recyklovaných kartónů na ovoce a která vyhrála cenu společnosti Hewlett-Packard pro mladé podnikatele za odpovědné podnikání v roce 2006 (HP Responsible Business Award). Tato akce poskytla základ pro vypracování nové evropské zprávy s titulem „Příležitost a odpovědnost: jak přimět malé podniky, aby ve své činnosti braly ohled na sociální a environmentální otázky“. Další informace
  více »

  Evropský komisař Orban a vydavatelství Evropské unie na knižním veletrhu Svět knihy Praha

  Evropský komisař pro mnohojazyčnost Leonard Orban, který je odpovědný za vztahy mezi Evropskou komisí a Úřadem pro úřední tisky, 3. května 2007 slavnostně zahájil  13. mezinárodní knižní veletrh v Praze. 
  více »

  Slovinský přechod na euro – jednoznačný úspěch

  Brusel 4. května 2007 – Podle sdělení přijatého Evropskou komisí čtyři měsíce poté, co se Slovinsko stalo třináctým členem eurozóny, byl průběh přechodu na euro ve Slovinsku rychlý a hladký. Ceny některého zboží a služeb se sice o něco zvýšily, celková inflace však zůstala stabilní. Země, které mají přechod na euro před sebou, tak získaly představu o tom, jak tzv. velký třesk – tj. zafixování směnného kurzu a současné vydání eurobankovek a euromincí – funguje a že čtrnáctidenní období duální cirkulace obou měn je dostatečné, pokud je přechod na novou měnu dobře a včas připraven. V některých ohledech, například v navracení starého oběživa, mělo Slovinsko dokonce ještě lepší výsledky než při zavádění eura v roce 2002, což minimalizovalo náklady a komplikace podniků.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky