Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (23. – 29. dubna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

01/05/2007

  Rada

  Neformální zasedání Rady pro konkurenceschopnost bylo úspěšné

  Würzburg 28. dubna 2007 – Za předsednictví německého ministra hospodářství Michaela Glose se 27. a 28. dubna 2007 ve Würzburgu setkali na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost ministři členských států odpovědní za evropský vnitřní trh, místopředseda Evropské komise Günter Verheugen a komisařka Neelie Kroesová. Zasedání se jako hosté zúčastnili také ministři hospodářství Norska, Islandu a Švýcarska, které jsou s vnitřním trhem propojeni prostřednictvím Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo samostatnými dohodami.

  Hlavním bodem programu byl „Jednotný evropský trh v globální soutěži“. Diskuze se zaměřila na strategické a politické přeorientování vnitřního trhu za účelem efektivního naplnění výzev vyplývajících z procesu globalizace. Svůj pohled na obchodní vztahy a situaci ve svých společnostech představili také Katsuhiro Nakagawa, místopředseda představenstva společnosti Toyota Motor Corporation, Thomas McCoy, místopředseda představenstva AMD, a Peter Sutherland, předseda představenstva BP a bývalý předseda WTO. Diskuze probíhala na základě průzkumu atraktivnosti evropských zemí pro zahraniční investice (European Attractiveness Survey 2007), který vypracovala společnost Ernst & Young.
  více »

  Evropský parlament

  Prohlášení předsedy Parlamentu Hanse-Gerta Pötteringa k mandátu Bronisława Geremka

  Štrasburk 25. dubna 2007 – Předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering vydal prohlášení k případu evropského poslance Bronisława Geremka, kterému hrozí, že právní cestou přijde o svůj poslanecký mandát.

  Hans-Gert Pöttering k tomu řekl: „Evropský parlament zatím od polských úřadů neobdržel žádnou informaci v souvislosti s mandátem pana Geremka. Pan Geremek je vysoce váženým politikem, který vždy usiloval o demokracii ve své zemi a evropské sjednocení. Z toho důvodu zvážíme veškeré právní možnosti, aby mohl pokračovat ve své práci.

  Podle našich informací se polský ústavní soud nyní zkoumá zákon, na němž je ztráta mandátu Bronisława Geremka založena. Rozhodnutí tohoto soudu se očekává v průběhu několika týdnů.

  Požádal jsem oddělení právních služeb Evropského parlamentu, aby současnou situaci posoudilo. Konference předsedů bude o této věci diskutovat na svém zítřejším zasedání.“
  více »

  Stručně z EP – plenární zasedání 23. – 26. 4. 2007 ve Štrasburku

  Evropský parlamentEvropský parlament na svém letošním šestém plenárním zasedání projedná v prvním čtení zprávu k návrhu nařízení o léčivých přípravcích pro moderní terapii, která se týká i genových a buněčných terapií a tkáňového inženýrství. Jednání o tomto tématu mezi Parlamentem, Komisí a Radou se ocitla na mrtvém bodě díky pozměňovacím návrhům, které zdůrazňují etické otázky v této oblasti.

  Dalším bodem zasedání bude schvalování (v druhém čtení) návrhu nařízení, které se týká aktualizace bezpečnostních pravidel pro civilní lety. Tento návrh zahrnuje například i pravidla pro působení tzv. "Sky Marshals" na palubách letadel.

  Parlament se bude rovněž zabývat otázkou padělání a pirátství v oblasti duševního vlastnictví. Projedná návrh směrnice o trestních opatřeních za porušování práv duševního vlastnictví v EU.
  více »

  Evropská komise

  Evropský výzkum a bezpečnost výrobků: inovace umožňují omezit testování na zvířatech

  Brusel 24. dubna 2007 – 24. dubna u příležitosti Světového dne laboratorních zvířat představila Evropská komise své aktivity v oblasti výzkumu zaměřeného na omezení testování na zvířatech. Za posledních dvacet let se Evropa dostala na špičku v cíleném nahrazování experimentování na zvířatech při vývoji nových výrobků. Vývoj nových testovacích technik a hodnocení jejich kvality je soustředěné do pokročilých výzkumných programů, financovaných prostřednictvím rámcových výzkumných programů EU a koordinovaných Generálním ředitelstvím pro výzkum a Společným výzkumným centrem Evropské komise. Generální ředitelství pro výzkum zaměřuje výzkumné aktivity na vývoj nových idejí, zatímco Společné výzkumné centrum hodnotí jejich kvalitu prostřednictvím svého Evropského střediska pro validaci alternativních metod (ECVAM). V poslední době v souvislosti s evropskou legislativou o kosmetice a chemikáliích a se snahou vyhnout se komplikacím spojeným s vývojem nových léků zesílily požadavky na zrychlení uvedených procesů. Další informace jsou k dispozici na této adrese.
  více »

  Spojování podniků: Komise zahájila veřejnou konzultaci o návrhu nových pravidel o opravných prostředcích

  Brusel 24. dubna 2007 – Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o návrhu pravidel, která odrážejí politiku Komise ohledně „opravných prostředků“ v řízení o povolení spojení. „Opravné prostředky“ představují modifikace navrhovaného spojení podniků zaměřené na eliminaci výhrad Evropské komise týkajících se hospodářské soutěže. Nový návrh Oznámení o opravných prostředcích přejímá současná pravidla (z roku 2001) ve světle rozsáhlé studie o provádění a efektivitě opravných prostředků (viz IP/05/1327), nedávných soudních nálezů Evropského soudního dvora a nového Nařízení o kontrole spojování podniků (č. 139/2004 – viz MEMO/04/9), které je v platnosti od roku 2004. Nové Oznámení o opravných prostředcích by měla Komise přijmout do konce roku 2007 v podobě, v níž se odrazí výsledky právě započaté konzultace. Veřejná konzultace potrvá dva měsíce a Komise vyzývá všechny zainteresované strany, aby v tomto časovém období předkládaly své názory a postoje.
  Návrh oznámení je dispozici na serveru Europa.
  více »

  Státní podpora: Komise zahajuje konzultaci o zjednodušených pravidlech pro blokové výjimky

  Brusel 24. dubna 2007 – Evropská komise předložila ke konzultaci nový návrh pravidel na vynětí dalších podpor z oznamovací povinnosti stanovené na základě Smlouvy o Evropském společenství. Nové tzv. nařízení o blokové výjimce zjednoduší a sloučí do jednoho textu pět současných blokových výjimek udělených podpoře malých a středních podniků, podpoře výzkumu a vývoje ve prospěch malých a středních podniků, podpoře zaměstnanosti, podpoře školení a regionální podpoře. Nové nařízení navíc povolí blokovou výjimku tří nových typů podpory: environmentální podpoře, pomoci ve formě rizikového kapitálu a podpoře výzkumu a vývoje (R&D) také ve prospěch velkých podniků. Dotace, které splní podmínky stanovené novým nařízením, budou považovány za slučitelné s pravidly státní podpory a nebude vyžadováno jejich předběžné oznámení Komisi. Zainteresované strany mohou své názory předkládat do 3. června 2007. Komise chce přijmout konečnou verzi nařízení do začátku léta 2008. Tato iniciativa je součástí akčního plánu státní pomoci, který má zjednodušit pravidla státní pomoci a zdokonalit ekonomické analýzy dotací (viz IP/05/680 a MEMO/05/195). Návrh bude k dispozici na této adrese.
  více »

  Kamion propagující rozmanitost v Evropě vyjíždí

  Štrasburk 25. dubna 2007 - Kamion propagující rozmanitost v Evropě dnes ve Štrasburku vyjede na turné po Evropě. Na pouť, během níž bude propagovat rozmanitost a rovné příležitosti pro všechny, vyráží ze sídla Evropského parlamentu. Propagační kamion ujede přes 18 000 km a navštíví 19 zemí. Jako mobilní informační stánek zavítá do městských center, na univerzity, veletrhy pracovních příležitostí a různé veřejné slavnosti a poskytne občanům informace o jejich právech na rovné zacházení a bude propagovat Evropský rok rovných příležitostí pro všechny - 2007.

  Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, místopředseda Evropského parlamentu Pierre Moscovici a zpravodajka EP o Evropském roce 2007 Martine Roureová dnes před sídlem Evropského parlamentu ve Štrasburku kamion společně odhalí. Kamion propaguje kampaň „Za rozmanitost – proti diskriminaci“ a nese hlavní poselství Evropského roku rovných příležitostí pro všechny - 2007.
  více »

  Společné prohlášení Evropské centrální banky a Evropské komise ke schválení směrnice o platebních službách Evropským parlamentem

  Evropský parlament dnes schválil návrh směrnice o platebních službách (PSD), pro niž už na svém zasedání 27. března 2007 schválila Rada ECOFIN obecný postup. Text směrnice o platebních službách bude nyní předán Radě EU ke konečnému schválení. Členské státy by následně měly tuto směrnici zavést do vnitrostátní legislativy co nejdříve, nejpozději však do 1. listopadu 2009.

  Cílem směrnice o platebních službách je zajistit, aby byly uvnitř EU platby (a zejména bezhotovostní převody, přímé inkaso a platby pomocí bankovních karet) stejně jednoduché, efektivní a bezpečné jako vnitrostátní platby uvnitř jednotlivých členských států. K tomu má směrnice přispět tím, že vytvoří právní základ, který umožní vznik Jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Směrnice o platebních službách posílí práva a ochranu všech uživatelů služeb platebního styku (spotřebitelů, obchodníků, velkých i malých podniků a veřejných orgánů).
  více »

  EU dokáže čelit globálním výzvám jen s pomocí silné politiky v oblasti využívání vesmíru

  Brusel 26. dubna 2007 – Pohotovostní služby a komunikace, navigační systémy, živé sportovní přenosy, zprávy, předpověď počasí a finanční transakce – každodenní život v Evropě stále více závisí na využívání vesmíru. K zajištění vedoucího postavení Evropy v těchto ekonomicky i sociálně významných oblastech musí členské státy EU spolupracovat na úspěšném vývoji efektivních vesmírných systémů a technologií. Z toho důvodu byl Komisí a generálním ředitelem Evropské vesmírné agentury (ESA) předložen komplexní politický rámec pro rozvoj životaschopného a silného kosmického sektoru. Návrh se zaměřuje zejména na efektivnější využívání zdrojů založené na společném úsilí, neboť samotné členské státy by globálním výzvám nedokázaly čelit. Využívání vesmíru je strategický a rychle rostoucí sektor, o který se opírá celá ekonomika. Sdělení Komise a generálního ředitele Evropské vesmírné agentury bude zasláno ke schválení Evropské radě pro vesmír, tj. společnému setkání ministrů odpovědných za konkurenceschopnost a zástupců ESA z jednotlivých členských států, která se sejde k diskuzi o nové politice 22. května.
  Více informací
  více »

  Evropští zaměstnavatelé a odbory budou bojovat proti násilí a obtěžování v práci

  Brusel 26. dubna 2007 - Evropští sociální partneři (EKOS, BUSINESSEUROPE, CEEP a UEAPME) dnes podepsali rámcovou dohodu proti obtěžování a násilí v práci. Cílem dohody je předcházet problémům s šikanou, sexuálním obtěžováním a fyzickým násilím na pracovišti a případně tyto problémy řešit. Společnosti podnikající v Evropě budou muset přijmout politiku nulové tolerance k takovému chování a vypracovat postupy, jak řešit případy obtěžování a násilí, pokud k nim dojde. Podle dostupných údajů je každoročně každý dvacátý pracovník (5 %) vystaven šikaně a/nebo obtěžování.

  Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, který byl v Bruselu přítomen podpisu dohody, prohlásil: „Sociální Evropa dnes udělala významný krok vpřed. Dohoda sociálních partnerů proti násilí a obtěžování na pracovišti doplňuje stávající nástroje na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Tato dohoda je dalším důkazem, že sociální dialog je úspěšný a přináší konkrétní výsledky pro pracovníky a zaměstnavatele v Evropě.“ 
  více »

  Spojení podniků: Komise schválila navrhované získání podniku Delvita skupinou REWE

  Brusel 26. dubna 2007 - Evropská komise schválila podle nařízení EU o spojování podniků navrhované získání podniku Delvita a.s. v České republice podnikem Euro-Billa Holding AG patřícím do německé skupiny REWE. Komise dospěla k závěru, že tato transakce závažným způsobem nenaruší účinnou hospodářskou soutěž v Evropském hospodářském prostoru (EHP) ani v jeho podstatné části.
  více »

  Vysoká poptávka po prvních grantech Evropské rady pro výzkum

  Brusel 26. dubna 2007 – Evropští výzkumníci reagovali na první výzvu k předkládání nabídek nově založené Evropské radě pro výzkum (ERC) s obrovským nadšením. Mladí výzkumníci podali úctyhodných 9 167 žádostí o grant pro začínající nezávislé výzkumníky (ERC Starting Grants). Vědecká rada také oznámila jména špičkových vědců a odborníků, kteří budou prostřednictvím oponentních řízení (peer review) hodnotit předložené návrhy. Veškeré podrobnosti o porotách oponentního řízení lze najít na: http://erc.europa.eu.
  více »

  Kultura: Laureáti Ceny Evropské unie / Europa Nostra za rok 2007

  Brusel 26. dubna 2007 – Evropská komise a Europa Nostra, celoevropské sdružení na ochranu kulturního dědictví, dnes oznámily laureáty letošní Ceny Evropské unie / Europa Nostra za ochranu kulturního dědictví. Pět hlavních cen, ke kterým náleží finanční odměna ve výši 10 000 eur, bude uděleno v červnu v následujících kategoriích: Uchování architektonického dědictví: Sarica Church v Cappadocia (Turecko); Uchování kulturní krajiny: Santo Stefano di Sessanio poblíž l'Aquila (Itálie); Uchování uměleckých děl: Farbdiaarchiv zur Wand- und Deckenmalerei (Německo); Vynikající studie: Atlantic Wall Linear Museum (Itálie/ Belgie / Francie); Obětavá služba: Mihai Eminescu Trust (Rumunsko / Spojené království). Další podrobnosti najdete na stránkách Europa Nostra.
  více »

  Životní prostředí: Evropský parlament a Rada dosáhly dohody o nové směrnici o záplavách

  Brusel 25. dubna 2007 – Evropský parlament přijal kompromisní podobu směrnice o hodnocení a řízení povodňových rizik, na které se dohodl s Radou EU. Tuto směrnici navrhla Komise v roce 2006 za účelem předcházet záplavám a omezovat jejich dopady na lidské zdraví, životní prostředí, infrastrukturu a majetek. Od roku 1998 mají záplavy v Evropě na svědomí přibližně 700 obětí, přesídlení kolem půl milionu osob a přinejmenším 25 miliard eur pojištěných škod. Nová směrnice bude po členských státech vyžadovat identifikaci povodí řek a související přímořské oblasti, které jsou ohroženy záplavami, a vyhotovení map povodňových rizik a plánů pro tyto zóny. Návrh a doprovodné dokumenty spolu s informacemi o vodní politice EU lze najít na této adrese.
  více »

  Bezpečnost silničního provozu: evropský akční program vykazuje nadále dobré výsledky – cíle zachránit 25 000 životů na evropských silnicích lze dosáhnout již v roce 2010

  Cíle evropského akčního programu pro bezpečnost silničního provozu, který Evropská komise zahájila v roce 2001, lze dosáhnout ve stanovené lhůtě. Běží o to, aby se počet lidí usmrcených na evropských silnicích za období 2001-2010 snížil na polovinu, a celkový počet mrtvých se tak ze skoro 50 000 dostal na 25 000. Tak zní hlavní sdělení, které vyplývá z posledních dostupných číselných údajů odhalených v průběhu prvního Evropského dne bezpečnosti silničního provozu. Tyto číselné údaje ukazují, že ctižádostivý cíl byl naprosto správný: během právě uplynulých 12 měsíců došlo ke snížení počtu usmrcených o 8 %. Oproti roku 2001 bylo v roce 2006 zachráněno v Evropské unii téměř 12 000 lidských životů.

  „Pokud to tak půjde dál, lze díky spojenému úsilí všech v Evropské unii dosáhnout cíle v roce 2010, není to však zaručeno – je třeba neochabujícího úsilí,“ prohlásil Jacques Barrot, místopředseda Komise příslušný pro dopravu, a dále připomenul, že prioritou jeho mandátu je bezpečnost silničního provozu. Vyzval všechny členské státy, aby si pozorně prostudovaly právě zveřejněnou zprávu a vyvodily z ní důsledky. Dodal: „Především vyzývám vlády, aby si počínaly energicky, pokud jsou jejich výsledky alarmující.“
  více »

  Podle nového průzkumu je digitální revoluce v Evropě na vzestupu

  Brusel 27. dubna 2007 – Podle právě zveřejněného celounijního průzkumu na reprezentativním vzorku 27 000 domácností odebírá téměř 20 % evropských domácností balíčky telekomunikačních služeb. Téměř 30 % domácností má vysokorychlostní připojení k internetu a lidé stále více používají mobilní telefony, neboť pevné linky ztrácejí popularitu. 17 % Evropanů, kteří mají připojení k internetu, používá internetovou telefonii. Celý text výsledků celounijního průzkumu domácností lze nalézt tady.
  více »

  Eurostat

  Summit EU-USA: EU27 v roce 2006 zaznamenala s USA obchodní přebytek přes 90 miliard eur

  27. dubna 2007 – V součtu zboží a služeb je obchodní výměna mezi Evropskou unií a Spojenými státy největší na světě. Mimořádný rozsah obchodu a investic ilustruje vysokou míru vzájemné závislosti obou ekonomik. Eurostat zveřejnil údaje o obchodu a investicích mezi USA a EU u příležitosti summitu EU-USA, který se koná v pondělí 30. dubna ve Washingtonu DC.
  více »

  Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky