Cesta


EVROPSKÝ DŮM:

RSS - Novinky

RSS - Novinky

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Facebooku

Najdete nás na Twitteru

Najdete nás na Twitteru

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Zastoupení EK v ČR na Youtube

Týden v Evropě (16. – 22. dubna 2007)
Poslat tuto stránku e-mailemPoslat tuto stránku e-mailemTiskTisk

24/04/2007

    Rada

    Snadný přístup k informacím o právních a soudních systémech členských států

    Lucemburk 19. dubna 2007 – Na zasedání Rady v Lucemburku se evropští ministři spravedlnosti vyslovili pro posílení Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci (EJN). Evropská soudní síť poskytuje informace o významných změnách v občanském právu a občanském procesním právu jednotlivých členských států a ve struktuře jejich soudů a soudní jurisdikce. Německá ministryně spravedlnosti Brigitte Zypriesová k tomu řekla: „Evropská soudní síť se během krátké doby stala významným zdrojem informací. Všem evropským občanům, kteří žijí a pracují v cizí evropské zemi, poskytuje informace o právu těchto zemí. Evropská soudní síť se stala nepostradatelnou také pro soudce, kteří musí stále častěji aplikovat cizí právo a v soudních případech již nerozhodují pouze na základě svého národního práva. Evropská soudní síť jim umožňuje získat potřebné informace rychle a levně prostřednictvím e-mailu.“
    více »

    Schengenský systém a Vízový informační systém postupují podle plánu

    Lucemburk 20. dubna 2007 – Schengenský informační systém (SIS) je nejvýznamnějším společným databázovým systémem evropských policejních a pohraničních složek. Umožňuje jim získat informace o hledaných osobách a věcech a údaje o osobách za účelem odepření vstupu. Do systému je zapotřebí zapojit nové členské státy, aby mohly být odstraněny kontroly na jejich vnitřních hranicích. Za tím účelem se ministři vnitra členských států již v prosinci dohodli na vytvoření SISone4all. Toto řešení umožnilo vytvořit technické podmínky pro zrušení kontrol na vnitřních pozemních a námořních hranicích nových členských států v závěru prosince tohoto roku a kontrol na vzdušných hranicích těchto zemí na jaře roku 2008 (s výjimkou Kypru). Projekt má u ministrů vnitra členských států a místopředsedy Frattiniho vysokou prioritu. Rada byla proto informována o jeho aktuálním stavu. Německý ministr vnitra Wolfgang Schäuble k tomu pak řekl: „Je zřejmé, že postupujeme podle plánu. Za řízení projektu SISone4all je zodpovědné Portugalsko a já jsem na Radě proto opakoval své poděkování Portugalsku, ale také Francii za její podporu centrálního systému ve Štrasburku.“
    více »

    Výsledky neformální schůzky ECOFIN v Berlíně 20. a 21. dubna 2007

    Brusel 21. dubna 2007 – Ministři financí členských států EU a guvernéři centrálních bank se ve dnech 20. a 21. dubna 2007 sešli na neformální schůzce v Berlíně. Schůzce předsedal německý ministr financí Peer Steinbrück a účastníci si vyměnili názory na některé aspekty udržitelných veřejných financí, na systém zpětného vyúčtování jako nástroj boje proti podvodům s DPH a na otázky týkající se finančních trhů.

    Evropský parlament

    Uplatňování dětských práv v politikách EU

    Brusel 18. dubna 2007 – Tvůrci politiky Evropské unie musí vnímat děti jako jednotlivé osobnosti, hájit jejich zájmy a chránit jejich práva. To bylo hlavním výsledkem veřejného slyšení, které se konalo na půdě Evropského parlamentu v úterý 17. dubna za účelem formulování strategie dětských práv. Experti konstatovali, že děti nejvíce trápí všechny formy násilí, včetně týrání, špatného zacházení a sexuálního zneužívání.
    více »

    Evropská komise

    Komise navrhuje posílené partnerství vedoucí k zlepšení přístupu podniků EU na zahraniční trhy

    Evropská komise dnes přijala sdělení Globální Evropa: Posílené partnerství pro přístup na trh pro evropské vývozce. Tato strategie, jejíž cílem je odstranit překážky obchodu a vytvářet nové příležitosti pro vývoz, je součástí nového politického rámce Komise Globální Evropa. Klíčovým prvkem tohoto nového přístupu je nové decentralizované partnerství mezi Komisí, členskými státy a podniky přímo ve třetích zemích, kde je díky znalosti místních poměrů snazší identifikovat překážky obchodu a čelit jim.

    Komisař EU pro obchod Peter Mandelson řekl: „Obchod EU se spoléhá na to, že rostoucí trhy v zahraničí podpoří domácí hospodářský růst a vytváření pracovních míst. Potřebujeme zajistit, aby na těchto trzích byly evropské společnosti opravdu konkurenceschopné. Tato obnovená strategie se zaměřuje na koordinaci a posílení práce Komise, členských států a podniků tam, kde je to opravdu třeba – přímo na našich klíčových trzích.“
    více »

    Evropská komise chce zlepšit přístup veřejnosti k dokumentům institucí EU

    Přijetím zelené knihy dnes Komise zahajuje otevřenou veřejnou konzultaci týkající se nařízení o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (nařízení č. 1049/2001).

    Tato konzultace představuje další krok na cestě k větší otevřenosti, na jejímž začátku stála Evropská iniciativa pro transparentnost, kterou Komise zahájila v listopadu 2005.

    Margot Wallströmová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii, k tomu řekla: „Jsme zavázáni k vysoké úrovni transparentnosti v rozhodovacím procesu EU. Přístup veřejnosti k dokumentům je důležitým právem občanů. Touto konzultací zahajujeme debatu o tom, jak může být toto právo co nejlépe uplatňováno.“
    více »

    Evropští odborníci na digitální knihovny posuzují otázku autorských práv

    Brusel 18. dubna 2007 – Expertní skupina EU pro digitální knihovny – do níž mezi jinými patří zástupci British Library, Deutsche Nationalbibliothek, Federace evropských vydavatelů (FEP) a společnosti Google – předložila 18. dubna Evropské komisi poradní zprávu k problematice autorských práv. Při této příležitosti skupina také diskutovala o tom, jak zajistit otevřenější přístup k vědeckému výzkumu a zlepšit spolupráci mezi veřejnou a soukromou sférou. Práce této expertní skupiny na vysoké úrovni je součástí úsilí Evropské komise zpřístupnit kulturní a vědecké bohatství Evropy prostřednictvím internetu. Za tím účelem skupina Komisi radí v otázkách týkajících se digitalizace, zpřístupnění po internetu a archivace digitalizovaných kulturních materiálů. Zpráva expertní skupiny s názvem Report on Digital Preservation, Orphan Works and Out-of-Print Works, Selected Implementation Issues je k dispozici na stránkách Komise věnovaných problematice digitálních knihoven.
    více »

    Ceny pro vynálezce za rok 2007: biologicky odbouratelné plasty, airbagy a zásadní objevy v lékařství

    Brusel 18. dubna 2007 – Cenu Evropský vynálezce roku 2007 obdrželi vynálezci ekologických biologicky odbouratelných platů, technologie senzorů pro airbagy, léků proti AIDS a léčení autoimunních poruch. Například tzv. Bosch Process se stal základem záchranného airbagu a inhibitor proteázy Crixivan revolučním způsobem změnil léčbu HIV. První ženou, která získala cenu pro vynálezce, se stala Catia Bastioliová za biologicky odbouratelné plasty vyrobené na bázi škrobu. Ocenění za celoživotní přínos obdržel profesor Marc Feldmann, který odhalil roli cytokinů při léčení autoimunních poruch. Místopředseda Komise Günter Verheugen a předseda Evropského patentového úřadu Alain Pompidou vzdali hold vítězům na slavnostním předání cen, které se konalo 18. dubna v mnichovském Mezinárodním kongresovém centru za přítomnosti 600 hostů. Další informace o výsledcích ceny Evropský vynálezce roku 2007 najdete na: www.european-inventor.org.
    více »

    Spotřebitelé: Komise vydává výroční zprávu za rok 2006 o nebezpečných spotřebních výrobcích

    Díky lepší spolupráci celních orgánů bylo minulý rok odstraněno z trhu Evropské unie více nebezpečných výrobků od plyšových medvídků přes vysoušeče vlasů, čisticí spreje, minimotorky, zapalovače až po lyžařská vázání.
    více »

    Konzultace vyzněla ve prospěch aktivit EU v oblasti zdravotních služeb

    Brusel 20. dubna 2007 – Většina účastníků konzultace pořádané Evropskou komisí se vyslovila pro některou z forem zásahů Společenství v oblasti zdravotních služeb, které by spočívaly jak v legislativních opatřeních, tak v podpoře spolupráce evropských zdravotních systémů. Komisař pro zdraví Markos Kyprianou představil výsledky této konzultace 20. dubna na neformálním zasedání Rady ministrů zdravotnictví v Aachenu. Účastnící konzultace se shodli, že je zapotřebí poskytovat pacientům lepší informace, aby se mohli informovaně rozhodovat o přeshraniční péči a aby věděli, jak při tom mají postupovat. Souhrnná zpráva a všechny příspěvky do konzultace o „Aktivitách Společenství v oblasti zdravotních služeb“ jsou k dispozici na této adrese.
    více »

    Evropská komise odložila zavedení pravidel o maximálních rozměrech příručních zavazadel

    Brusel 20. dubna 2007 – Komise se rozhodla odložit zavedení pravidel o maximálních povolených rozměrech příručních zavazadel, neboť potřebuje více času k zhodnocení jejich výhod a nevýhod, zejména ve vztahu k bezpečnosti letecké přepravy a pohodlí cestujících.
    více »

    Komise uvítala závěry Rady podporující Evropský program ochrany kritické infrastruktury

    Brusel 19. dubna 2007 – Bezpečnost a prosperita Evropské unie a blaho občanů závisí na infrastruktuře, jako jsou silnice, letiště, elektrárny a mosty. Zničení nebo porušení infrastruktury může mít za následek ztráty na životech, majetkové škody a úpadek důvěry občanů a morálky. Pokud k takovému poškození infrastruktury dojde, musí jeho důsledky zůstat pod kontrolou a být minimalizovány.
    více »

    Globální iniciativa za energetickou účinnost: komisař Piebalgs na konferenci EU-G8 v Berlíně

    Brusel 20. dubna 2007 – Evropský komisař Andris Piebalgs reprezentoval Evropskou komisi na konferenci EU-G8 o energetické účinnosti, která se konala 20. dubna v Berlíně. Pronesl projev o strategiích a cílech v oblasti energetické účinnosti na úrovni EU.

    Cílem této konference bylo podnítit dialog o tržních řešeních na straně spotřeby a o podpoře politického procesu zaměřeného na zvýšení energetické účinnosti.
    více »

    Bio4EU: komplexní studie o využívání biotechnologií v Evropě

    Brusel 20. dubna 2007 – 20. dubna se v Bruselu konalo sympozium k poslední zprávě Společného výzkumného centra Evropské komise, která mapuje využívání biotechnologií v Evropě a jejich přínos k hospodářskému růstu, ochraně životního prostředí a zlepšování veřejného zdraví. S ohledem na některé z hlavních cílů Evropské unie se studie dotýká také oblastí, v nichž využití biotechnologií vzbuzuje značný zájem evropských občanů, mezi něž patří například léčebné postupy. Další informace jsou k dispozici na adrese http://bio4eu.jrc.es.
    více »

    Eurostat

    Eurostat: schodek veřejných financí dosáhl v eurozóně 1,6 % a v EU27 1,7 % HDP, veřejný dluh 69 % a 61,7 % HDP

    23. dubna 2007 – V roce 2006 došlo v eurozóně (EZ13) i v EU27 ve srovnání s rokem 2005 ke snížení schodku veřejných financí. V eurozóně tento schodek poklesl z 2,5 % HDP v roce 2005 na 1,6 % a v EU27 se snížil z 2,4 % na 1,7 %. Zároveň došlo k poklesu poměru veřejného dluhu a na HDP ze 70,5 % na konci roku 2005 na 69,0 % na konci roku 2006 a v EU27 z 62,9 % na 61,7 %.
    více »

    Poslední aktualizace: 30/10/2010  |Začátek stránky